برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1174 100 1

ترک اولی

ترک اولی در دانشنامه اسلامی

ترک اولی
تَرکِ اَولیٰ، انجام دادن کار خوب از میان دو کار که یکی خوب و دیگری خوب تر است. ترک اولی گناه نیست و ارتکاب آن از سوی پیامبران و امامان ممکن است. گناهانی که قرآن به برخی پیامبران نسبت داده، در واقع ترک اولی های آنان بوده است. استغفار پیامبران و امامان نیز به جهت ترک اولی های آنان بوده است.
ترک اولی به معنای آن است که انسان میان دو کار که یکی خوب است و دیگری خوب تر، کار خوب را انتخاب کند و انجام دهد.
به نوشته تفسیر نمونه، گناه فعلی است که انجام دادن آن، برای همه یکسان است و گناه محسوب می شود؛ اما ترک اولی گناه نیست و حتی گاه امری مطلوب است؛ اما انجام دادن آن برای برخی با توجه موقعیت شان گناه به شمار می آید. برای مثال کارگری که برای کمک به ساخت بیمارستان، حقوق یک روز خود را پرداخت می کند، کار نیکی انجام می دهد؛ اما اگر فردی ثروتمند به همین میزان به ساخت بیمارستان کمک کند، سرزنش می شود؛ از چنین فردی با اینکه کار مطلوبی انجام داده است، به جهت توان مالی بیشتر، کمک بیشتری انتظار می رود. به چنین کاری ترک اولی گویند.

ارتباط محتوایی با ترک اولی

معنی ترک اولی به انگلیسی

lapse (اسم)
الحاد ، خطا ، زوال ، مرور ، انقضاء ، لغزش ، گذشت زمان ، استفاده از مرور زمان ، انحراف موقت ، ترک اولی ، خطا به خواندن

معنی کلمه ترک اولی به عربی

ترک اولی
خطا

ترک اولی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ترک اولی پیامبران   • ترک اولی حضرت موسی   • ترک اولی حضرت محمد   • ترک اولی حضرت آدم   • ترک اولی حضرت یوسف   • ترک اولی پیامبر اسلام   • تعریف ترک اولی   • ترک اولی حضرت یعقوب   • معنی ترک اولی   • مفهوم ترک اولی   • معرفی ترک اولی   • ترک اولی چیست   • ترک اولی یعنی چی   • ترک اولی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ترک اولی
کلمه : ترک اولی
اشتباه تایپی : jv; h,gd
عکس ترک اولی : در گوگل

آیا معنی ترک اولی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )