برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1293 100 1

تزیین به استعاره

تزیین به استعاره در دانشنامه اسلامی

تزیین به استعاره
تزیین به استعاره، از اصطلاحات علم منطق بوده و به تزیین خطابه با به کارگیری استعاره، گفته می شود.
از موارد تزیین الفاظ در خطابه «تزیین به استعاره» است؛ یعنی خطیب، کلمات خویش را با استعاره زینت دهد، ولی باید مراقب باشد که کثرت استعاره نیز قبیح است.
تعریف استعاره
استعاره در عرف علمای بدیع عبارت است از اینکه لفظی را به مناسبت شباهت در یکی از ویژگی ها به جای لفظی دیگر به کار برند، چنانچه مرد دلیر را «شیر» خوانند، به لحاظ مشابهتی که میان این دو در صفت شجاعت است.خواجه نصیر می گوید: «و استعارت به عدول باشد از معنا به مثل، چنان که دل را پادشاه خوانند یا به ضد، چنان که سیاه را کافور خوانند».

ارتباط محتوایی با تزیین به استعاره

تزیین به استعاره را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تزیین به استعاره   • مفهوم تزیین به استعاره   • تعریف تزیین به استعاره   • معرفی تزیین به استعاره   • تزیین به استعاره چیست   • تزیین به استعاره یعنی چی   • تزیین به استعاره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تزیین به استعاره
کلمه : تزیین به استعاره
اشتباه تایپی : jcddk fi hsjuhvi
عکس تزیین به استعاره : در گوگل

آیا معنی تزیین به استعاره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )