انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1098 100 1

تشابه

/taSAboh/

مترادف تشابه: تجانس، شباهت، مانندگی، مشابهت، همانندی، همسانی، یکسانی، شبیه بودن، همانند بودن

متضاد تشابه: تخالف، اختلاف، تفاوت

برابر پارسی: همانندی، همگونی، همسانی، مانندگی

معنی تشابه در لغت نامه دهخدا

تشابه. [ت َ ب ُ ه ْ ] (ع مص ) بهم مانیدن. (زوزنی ) (دهار) (مجمل اللغة). بیکدیگر مانند شدن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). مانند شدن یقال تشابها یعنی به همدیگر مانند شدند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بهمدیگر مانند شدن. (آنندراج ) (از متن اللغة). بیکدیگر مانند شدن به حدی که موجب اشتباه گردد. (از اقرب الموارد). بیکدیگر شبیه بودن. (از المنجد). || پوشیده شدن. (مجمل اللغة). || متشابه یعنی غیرمحکم شدن کار. (از المنجد). || نزد متکلمان اتحاد در کیفیت است که آن را مشابهت نیز گویند همچنین است در شرح مواقف و در اطول آمده است که در اصطلاح علم کلام تشابه اتحاد در اعراض است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). و تشابه اطراف ، نزد بلغا قسمتی از تناسب است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). و رجوع به تناسب شود.

معنی تشابه به فارسی

تشابه
به یکدیگرشبیه شدن، بهم مانندبودن، مانندهم بودن
۱- ( مصدر ) بهم مانند بودن بیکدیگر شبیه بودن . ۲ -( اسم ) همانندی . جمع : تشابهات .
[dynamic similarity] [حمل ونقل هوایی، فیزیک] ارتباط میان مدل و جسم تمام مقیاس که بیانگر شباهت بین ابعاد و توزیع جِرم و مشخصه های کشسانی و حرکت های هواکشسانی آنهاست

معنی تشابه در فرهنگ معین

تشابه
(تَ بُ) (مص ل .) به هم مانند بودن .

معنی تشابه در فرهنگ فارسی عمید

تشابه
۱. به یکدیگر شبیه شدن.
۲. مانند هم بودن.

تشابه در دانشنامه اسلامی

تشابه
معنی تَشَابَهَ: شبيه به هم است(منظور این است که با معانی دیگری غیر از قصد اصلی نیز می توان آن را معنی کرد ولی با کمک گرفتن از آیاتی که فقط یک معنی از آنها استنباط می شود و محکمات می باشند معنی اصلی آیات متشابه نیز آشکار می گردد مثلاً ممکن است کسی با توجه به عبارت "ی...
معنی تَشَابَهَ عَلي: مشتبه شده بر
ریشه کلمه:
شبه‌ (۱۲ بار)
مشابهت امّتها یکی از سنتهای الهی است.
از منظر قرآن میان امتهای پیشین نوعی همسانی در خواسته ها، امیال، فطریات و... به چشم می خورد و بر اثر چنین مشابهتی قرآن از یکسانی سنتهای خداوند درباره همه امتها سخن به میان آورده است: «سُنَّةَ الله فِی الَّذینَ خَلَوا مِن قَبلُ وکانَ اَمرُ الله قَدَرًا مَقدورا»، «سُنَّةَ الله فِی الَّذینَ خَلَوا مِن قَبلُ ولَن تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَبدیلا» خداوند به مردم زمان پیامبر اسلام می فرماید: گویا شما از پیامبرتان همان درخواستی (رؤیت خدا) را دارید که بنی اسرائیل از موسی داشتند: «اَم تُریدونَ اَن تَسَلوا رَسولَکُم کَما سُئِلَ موسی مِن قَبل» و در جای دیگر درخواست نادانانی را که از پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) می پرسیدند: چرا خداوند با آنان سخن نمی گوید یا نشانه ای روشن از سوی خداوند به سوی آنان نمی آید، به سان پرسش پیشینیان دانسته و در تحلیل این مشابهت دلهای آنان را همسانِ هم معرفی کرده است: «و قالَ الَّذینَ لایَعلَمونَ لَولا یُکَلِّمُنَا الله اَو تَأتینا ءایَةٌ کَذلِکَ قالَ الَّذینَ مِن قَبلِهِم مِثلَ قَولِهِم تَشبَهَت قُلوبُهُم»
امت در سوره توبه
در سوره توبه پس از اعلام وعده عذاب ، خطاب به منافقان و کافران، از منافقان و کافران امتهای پیشین چنین یاد می کند: آنان دارای اموال و فرزندان فزون تری بودند و مانند شما از لذات دنیا بهره مند شده و در غفلت و شهوات، غرق گردیدند: «کَالَّذینَ مِن قَبلِکُم کانوا اَشَدَّ مِنکُم قُوَّةً واَکثَرَ اَمولاً واَولدًا فَاستَمتَعوا بِخَلقِهِم فَاستَمتَعتُم بِخَلقِکُم کَمَا استَمتَعَ الَّذینَ مِن قَبلِکُم بِخَلقِهِم وخُضتُم کَالَّذی خاضوا»
امت در روایات
در روایات نیز بر مشابهت رفتارهای امّت اسلامی با امّتهای پیشین به ویژه یهود و نصارا تأکید شده است. عبدالله بن عباس در ذیل آیه فوق چنین گفته است: چقدر امشب با شب پیشین همسان است؟ شما چقدر به امّتهای پیشین شباهت دارید؟ اینان بنی اسرائیل اند که ما به آنان شباهت رسانده ایم. بیشتر از این نمی دانم، جز آن که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: سوگند به آن که جانم به دست اوست شما از پیشینیان پیروی می کنید، به گونه ای که اگر یک تن از آنان در سوراخ سوسماری وارد شده باشد شما نیز چنین خواهید کرد. در بخشی از روایت پیشین پیروی امّت اسلامی از امّتهای پیشین در حدّ ذِراع (حدود نیم متر) و شِبْر (وجب به وجب) دانسته شده است.
تشابه حقیقی، از اصطلاحات علم منطق بوده و به اسم متشابه با وجه تشابه حقیقی میان دو معنایش، اطلاق می گردد.
هرگاه یک لفظ بر معانی بسیاری دلالت کند چنین الفاظی را «الفاظ متفقه» می خوانند که بر دو نوع اند:یا تنها برای یکی وضع شده اند و با قرینه یا بی قرینه و به سبب مناسبتی یا مشابهتی یا بدون آن در دیگری استعمال می شوند که به آن «اسمای متشابه» گویند و یا برای همه وضع شده اند که «اسمای مشترکه» نام دارند.در اسمای متشابه یا استعمال لفظ در معنای دوم به سبب مشابهت با معنای اول و با قرینه صورت می گیرد. در چنین حالتی، اطلاق آن لفظ بر معنای اصلی را «حقیقت» و برمعنای مشابه را «مجاز» گویند؛ مانند: اطلاق «نور» بر نور آفتاب، نور بصر و نور بصیرت و یا استعمال لفظ در معنای دوم به سبب مناسبت و مشابهت باشد، ولی کم کم آن، مناسبت به فراموشی سپرده می شود و به مرور زمان بر اثر کثرت استعمال برای معنای دوم نیز وضع تعیّنی پیدا می کند و معنای نخست تقریباً متروک می شود، به گونه ای که در وقت اطلاق بر معنای دوم مناسبت کاملاً فراموش می شود و لحاظ نمی شود، که به این قسم «اسمای منقول» گویند؛ مانند اطلاق لفظ ماه بر جِرم آسمانی به وضع تعیینی و بر مدت زمان معین (معمولاً سی روز) به سبب نقل و یا در استعمال لفظ برای معنای دوم، مناسبتی لحاظ نشده است که «اسمای مرتجل» نام دارند؛ مانند بیشتر اعلام اشخاص.تشابه موجود میان اسمای متشابه در همه موارد یکسان نیست، بلکه از جهات مختلف می توانند تفاوت داشته باشند و بر همین اساس دسته بندی های متعدد و اسامی خاصی پیدا می کنند؛ مثلاً معنای متشابهٌ فیه (وجه تشابه) از یک لحاظ، یا معنایی متقرر و ثابت و غیر وابسته است؛ مثل تشابه موجود میان تصویر یک حیوان و حیوان طبیعی و یا یک نسبت و معنای وابسته است؛ مثل تشابه موجود در اطلاق مبدایّت برای علت و برای طرف خط.
انواع اسمای متشابه
همچنین به لحاظ دیگر، مشابهت میان دو معنای اسم متشابه یا حقیقی است یا مجازی و بعید. به این اعتبار اسمای متشابه بر دو نوع است: اسم متشابه حقیقی و اسم متشابه مجازی.اسم متشابه حقیقی، اسمی است که میان دو معنای اسم متشابه، وجه تشابه حقیقی وجود داشته باشد؛ مانند اطلاق حیوان بر حیوان طبیعی و بر حیوان مصوّر (عکس حیوان) که در شکل با هم شباهت حقیقی دارند و اطلاق قائمه (پا) بر پای حیوان و پایه میز و صندلی، چون که هر دو تکیه گاه و وسیله ایستادن اند.اسم متشابه مجازی، اسمی است که میان دو معنای اسم متشابه، وجه تشابه حقیقی نیست، بلکه شباهتی دور و مجازی وجود دارد؛ مانند کلْب (سگ) حقیقی و ستاره ای که تابع و ملازم صورت انسانی (ماخوذ از هیئت اجتماعی چند ستاره) است که تشابه بین آن دو فقط در یک امر مستعار است؛ یعنی از آنجا که سگ بیشتر از سایر حیوانات تابع و ملازم با انسان هاست اسم آن را بر ستاره مذکور اطلاق کرده اند.
«علم کلام» دانشی است که به استنباط، تنظیم و تبیین معارف و مفاهیم دینی پرداخته و بر اساس شیوه های مختلف استدلال اعم از برهان، جدل، خطابه و... گزاره های اعتقادی را اثبات و توجیه می کند و به اعتراض و شبهات مخالفان دین پاسخ می دهد. در اصطلاح شایع قدما، مطلق دانش عقلی را می توان «فلسفه» نامید اما بر اساس یک تعریف خاص، عبارت است از علم شناخت موجود از آن جهت که موجود است نه از آن جهت که تعیّن خاصی دارد، بنابراین فلسفه به دانشی گفته می شود که درباره هستی با قطع نظر از مصادیق آن بحث می کند، به عبارت دیگر درباره کلی ترین مسائل هستی که مربوط به هیچ موضوع خاصی نیست و به همه موضوعات هم مربوط است، همه هستی را به عنوان یک موضوع درنظر گرفته و درباره آن بحث می کند. مقصود از فلسفه در عنوان بحث، فلسفه الهی است که به فلسفه اولی و فن اعلی شهرت دارد نه فلسفه مادی و نه فلسفه علمی، و مشابهت و تمایز آن را با علم کلام از سه نظر می توان بررسی نمود: ۱. موضوع، ۲. اسلوب و روش بحث، ۳. اهداف و غایات.
رای مشهور و رایج درباره موضوع فلسفه این است که موضوع آن «موجود بما هو موجود» است. شیخ الرئیس در آغاز الهیات شفاء پس از بررسی و نقد دو نظریه دیگر که موضوع فلسفه اولی را وجود خداوند و یا اسباب عالی هستی می دانند گفته است: «فالموضوع الاول لهذا العلم هو الموجود بما هو موجود». فلاسفه اسلامی پس از شیخ الرئیس نیز طرفدار همین نظریه اند، و به گفته استاد شهید مطهری: ارسطو اولین کسی است که پی برد یک سلسله مسائل است که در هیچ علمی از علوم، اعم از طبیعی، ریاضی، اخلاقی، اجتماعی و منطقی نمی گنجد و باید آن ها را به علم جداگانه ای متعلق دانست و شاید هم او اوّل کسی است که تشخیص داد محوری که این مسائل را به عنوان عوارض و حالات خود گردش جمع می کند، «موجود بما هو موجود» است.
← موضوع علم کلام
در تاریخ فلسفه اولی از دو نظام فلسفی مشائی و اشراقی بسیار یاد می شود. تفاوت بارز این دو نظام فلسفی در اسلوب بحث و شیوه شناخت آن ها است. شیوه بحث در فلسفه مشائی منحصر در تفکر برهانی و استدلال عقلانی است.شیخ اشراق از پیروان فلسفه مشاء به «حکیم بحاث عدیم التالَه» یاد کرده است و حکیم سبزواری در وصف آنان گفته است: «این گروه در طریق معرفت به مجرد نظر و بیان و دلیل و برهان اکتفا می کنند و از این جهت به آنان حکمای مشاء گفته می شود که عقل آنان پیوسته در مشی فکری به سر می برد، زیرا نظر و فکر عبارت است از حرکت از مطالب به سوی مبادی به سوی مطالب». و در نظام فلسفه اشراقی تفکر و استدلال برهانی گرچه لازم است ولی کافی نبوده و بهره گیری از ذوق عرفانی نیز لازم می باشد.حکیم سهر وردی درباره آنان گفته است: «حکیم متوغل فی التاله والبحث» و حکیم سبزواری آنان را چنین وصف نموده است: «آنان میان هر دو طریقه پیشین (تفکر برهانی و ذوق عرفانی ) جمع کرده اند و به اشراقیون معروف می باشند و بدین جهت به این نام موسومند که چون از عالم غرور دل برکنده و از گفتار ناصواب اجتناب نموده اند، از اشراقات عالم نور بهره مند گردیده و عنایات الهی شامل آنان شده و از اشراق قلب و شرح صدر برخوردار شده اند».
← اولین تفاوت اسلوبی
مهمترین غایت فلسفه اولی، تکامل یافتن نفس انسانی است که از طریق شناخت حقایق موجودات بر پایه برهان به دست می آید، چنانچه صدرالمتالهین در تعریف گفته است:«فلسفه عبارت است از تکامل یافتن نفس انسان در پرتو معرفت به حقایق موجودات، آنگونه که هستند و حکم به وجود آن ها بر پایه تحقیق برهانی، نه با استناد به ظن و تقلید، به اندازه توانایی بشر».
← اهداف فلسفه اولی
...
مفسرین درباره سبب وقوع تشابه در آیات قرآن کریم نظرات متفاوتی بیان کرده اند که برخی از آنها با اندکی دقت نادرست به نظر می رسند
یکی از موضوعات مورد سؤال جویندگان و طعن و انتقاد منحرفان از دیرباز این است که حکمت وجود متشابهات در قرآن مجید چیست؟ آیا بهتر نبود قرآن همه مفاهیم و مقاصد خود را بدون هیچ ابهام و خفایی بیان می کرد؟ در پاسخ به این پرسش، جواب های بسیاری ارائه شده است؛ اما بی پایگی بسیاری از آن ها با اندک تاملی معلوم می شود.
← پاسخ
 ۱. ↑ طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۶۵.    
فرهنگ نامه علوم قرآن، دفتر تبلیغات اسلامی،برگرفته از مقاله «سبب وقوع تشابه».    
...
عامل کمی تشابه، خفای مفهوم آیه ناشی از امور کمی مثل احتمال تخصیص را می گویند.
از جمله عواملی که هم به سبب لفظ و هم معنا باعث تشابه آیات قرآن مجید ، می گردد «عامل کمی» است؛ مانند: موارد عام و خاص همچون (فاقتلوا المشرکین) که عام است، ولی احتمال وجود مخصص در لفظ و تخصیص حکم در آن، باعث تشابه و خفای مفهوم شده است.
عامل کیفی تشابه، خفای مفهوم آیه ناشی از امور کیفی را می گویند.
یکی از عوامل لفظی و معنوی تشابه آیات «عامل کیفی» است؛ مانند: (فانکحوا ما طاب لکم من النساء) که تردید در این که امر «فانکحوا» مفید وجوب است یا استحباب (ندب)، سبب تشابه و ابهام در مفهوم آیه شده است.
اسباب ایجادکننده متشابهات قرآنی را عوامل تشابه گویند.
یکی از مباحث مطرح درباره آیات محکم و متشابه، عوامل تشابه در آیات قرآن است.
اقسام عاملها
۱. عوامل لفظی تشابه؛۲. عامل معنوی تشابه؛۳. عوامل لفظی و معنوی تشابه.
← عوامل لفظی تشابه
 ۱. ↑ زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۹۷.    
...
متشابه شدن معنای آیه به سبب عامل زمانی را عوامل زمانی تشابه گویند.
یکی از عوامل لفظی و معنوی تشابه، عامل زمانی است؛
← مثال
 ۱. ↑ آل عمران/سوره۳، آیه۱۰۲.    
فرهنگ نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «عوامل زمانی تشابه».    
...تشابه در جدول کلمات

معنی تشابه به انگلیسی

likeness (اسم)
تطابق ، شبیه ، شباهت ، همانندی ، پیکر ، شکل ، تشابه ، تصویر ، مشابهت
symmetry (اسم)
همسازی ، تناسب ، قرینه ، تشابه ، تقارن ، هم جور ، هم اراستگی ، مراعات نظیر
resemblance (اسم)
شباهت ، همانندی ، تشابه ، همشکلی
similarity (اسم)
همانندی ، مطابقت ، تشابه ، همسانی ، مشابهت ، مانند بودن ، همگونگی
homogeny (اسم)
همانندی ، تشابه ، ایجاد جنسی شبیه خود ، همانندی در نتیجه داشتن یک اصل
simile (اسم)
تشبیه ، استعاره ، تشابه ، صنعت تشبیه
correspondence (اسم)
ارتباط ، مکاتبه ، مطابقت ، مکاتبات ، تناظر ، مراسلات ، تشابه
correspondency (اسم)
ارتباط ، مراسلات ، تشابه

معنی کلمه تشابه به عربی

تشابه
تشابه , مراسلة

تشابه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نسبت تشابه دو مثلث   • قوانین تشابه مثلث ها   • تشابه در ادبیات   • نسبت تشابه مثلث ها   • تشابه در هندسه   • تشابه دو مستطیل   • اثبات حالت های تشابه دو مثلث   • اثبات تشابه دو مثلث در حالت متناسب بودن سه ضلع   • معنی تشابه   • مفهوم تشابه   • تعریف تشابه   • معرفی تشابه   • تشابه چیست   • تشابه یعنی چی   • تشابه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تشابه
کلمه : تشابه
اشتباه تایپی : jahfi
آوا : taSAboh
نقش : اسم
عکس تشابه : در گوگل


آیا معنی تشابه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )