برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1322 100 1

تشابه

/taSAboh/

مترادف تشابه: تجانس، شباهت، مانندگی، مشابهت، همانندی، همسانی، یکسانی، شبیه بودن، همانند بودن

متضاد تشابه: تخالف، اختلاف، تفاوت

برابر پارسی: همانندی، همگونی، همسانی، مانندگی

معنی تشابه در لغت نامه دهخدا

تشابه. [ت َ ب ُ ه ْ ] (ع مص ) بهم مانیدن. (زوزنی ) (دهار) (مجمل اللغة). بیکدیگر مانند شدن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). مانند شدن یقال تشابها یعنی به همدیگر مانند شدند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بهمدیگر مانند شدن. (آنندراج ) (از متن اللغة). بیکدیگر مانند شدن به حدی که موجب اشتباه گردد. (از اقرب الموارد). بیکدیگر شبیه بودن. (از المنجد). || پوشیده شدن. (مجمل اللغة). || متشابه یعنی غیرمحکم شدن کار. (از المنجد). || نزد متکلمان اتحاد در کیفیت است که آن را مشابهت نیز گویند همچنین است در شرح مواقف و در اطول آمده است که در اصطلاح علم کلام تشابه اتحاد در اعراض است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). و تشابه اطراف ، نزد بلغا قسمتی از تناسب است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). و رجوع به تناسب شود.

معنی تشابه به فارسی

تشابه
به یکدیگرشبیه شدن، بهم مانندبودن، مانندهم بودن
۱- ( مصدر ) بهم مانند بودن بیکدیگر شبیه بودن . ۲ -( اسم ) همانندی . جمع : تشابهات .
[dynamic similarity] [حمل ونقل هوایی، فیزیک] ارتباط میان مدل و جسم تمام مقیاس که بیانگر شباهت بین ابعاد و توزیع جِرم و مشخصه های کشسانی و حرکت های هواکشسانی آنهاست

معنی تشابه در فرهنگ معین

تشابه
(تَ بُ) (مص ل .) به هم مانند بودن .

معنی تشابه در فرهنگ فارسی عمید

تشابه
۱. به یکدیگر شبیه شدن.
۲. مانند هم بودن.

تشابه در دانشنامه اسلامی

تشابه
معنی تَشَابَهَ: شبيه به هم است(منظور این است که با معانی دیگری غیر از قصد اصلی نیز می توان آن را معنی کرد ولی با کمک گرفتن از آیاتی که فقط یک معنی از آنها استنباط می شود و محکمات می باشند معنی اصلی آیات متشابه نیز آشکار می گردد مثلاً ممکن است کسی با توجه به عبارت "ی...
معنی تَشَابَهَ عَلي: مشتبه شده بر
ریشه کلمه:
شبه‌ (۱۲ بار)
مشابهت امّتها یکی از سنتهای الهی است.
از منظر قرآن میان امتهای پیشین نوعی همسانی در خواسته ها، امیال، فطریات و... به چشم می خورد و بر اثر چنین مشابهتی قرآن از یکسانی سنتهای خداوند درباره همه امتها سخن به میان آورده است: «سُنَّةَ الله فِی الَّذینَ خَلَوا مِن قَبلُ وکانَ اَمرُ الله قَدَرًا مَقدورا»، «سُنَّةَ الله فِی الَّذینَ خَلَوا مِن قَبلُ ولَن تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَبدیلا» خداوند به مردم زمان پیامبر اسلام می فرماید: گویا شما از پیامبرتان همان درخواستی (رؤیت خدا) را دارید که بنی اسرائیل از موسی داشتند: «اَم تُریدونَ اَن تَسَلوا رَسولَکُم کَما سُئِلَ موسی مِن قَبل» و در جای دیگر درخواست نادانانی را که از پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) می پرسیدند: چرا خداوند با آنان سخن نمی گوید یا نشانه ای روشن از سوی خداوند به سوی آنان نمی آید، به سان پرسش پیشینیان دانسته و در تحلیل این مشابهت دلهای آنان را همسانِ هم معرفی کرده است: «و قالَ الَّذینَ لایَعلَمونَ لَولا یُکَلِّمُنَا الله اَو تَأتینا ءایَةٌ کَذلِکَ قالَ الَّذینَ مِن قَبلِهِم مِثلَ قَولِهِم تَشبَهَت قُلوبُهُم»
امت در سوره توبه
در سوره توبه پس از اعلام وعده عذاب ، خطاب به منافقان و کافران، از منافقان و کافران امتهای پیشین چنین یاد می کند: آنان دارای اموال و فرزندان فزون تری بودند و مانند شما از لذات دنیا بهره مند شده و در غفلت و شهوات، غرق گردیدند: «کَالَّذینَ مِن قَبلِکُم کانوا اَشَدَّ مِنکُم قُوَّةً واَکثَرَ اَمولاً واَولدًا فَاستَمتَعوا بِخَلقِهِم فَاستَمتَعتُم بِخَلقِکُم کَمَا استَمتَعَ الَّذینَ مِن قَبلِکُم بِخَلقِهِم وخُضتُم کَالَّذی خاضوا»
امت در ...


تشابه در جدول کلمات

معنی تشابه به انگلیسی

likeness (اسم)
تطابق ، شبیه ، شباهت ، همانندی ، پیکر ، شکل ، تشابه ، تصویر ، مشابهت
symmetry (اسم)
همسازی ، تناسب ، قرینه ، تشابه ، تقارن ، هم جور ، هم اراستگی ، مراعات نظیر
resemblance (اسم)
شباهت ، همانندی ، تشابه ، همشکلی
similarity (اسم)
همانندی ، مطابقت ، تشابه ، همسانی ، مشابهت ، مانند بودن ، همگونگی
homogeny (اسم)
همانندی ، تشابه ، ایجاد جنسی شبیه خود ، همانندی در نتیجه داشتن یک اصل
simile (اسم)
تشبیه ، استعاره ، تشابه ، صنعت تشبیه
correspondence (اسم)
ارتباط ، مکاتبه ، مطابقت ، مکاتبات ، تناظر ، مراسلات ، تشابه
correspondency (اسم)
ارتباط ، مراسلات ، تشابه

معنی کلمه تشابه به عربی

تشابه
تشابه , مراسلة

تشابه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
مانستگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نسبت تشابه دو مثلث   • قوانین تشابه مثلث ها   • تشابه در ادبیات   • نسبت تشابه مثلث ها   • تشابه در هندسه   • تشابه دو مستطیل   • اثبات حالت های تشابه دو مثلث   • اثبات تشابه دو مثلث در حالت متناسب بودن سه ضلع   • معنی تشابه   • مفهوم تشابه   • تعریف تشابه   • معرفی تشابه   • تشابه چیست   • تشابه یعنی چی   • تشابه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تشابه
کلمه : تشابه
اشتباه تایپی : jahfi
آوا : taSAboh
نقش : اسم
عکس تشابه : در گوگل

آیا معنی تشابه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )