برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1307 100 1

تشخیص شاهد عینی

معنی تشخیص شاهد عینی به فارسی

تشخیص شاهد عینی
[eyewitness identification] [علوم نظامی] شناسایی فرد یا شیئی مرتبط با جرم ازطریق دست کم یک نفر شاهد که فرد یا شیء را در یک یا چند صحنۀ جرم مشاهده کرده باشد

تشخیص شاهد عینی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تشخیص شاهد عینی   • مفهوم تشخیص شاهد عینی   • تعریف تشخیص شاهد عینی   • معرفی تشخیص شاهد عینی   • تشخیص شاهد عینی چیست   • تشخیص شاهد عینی یعنی چی   • تشخیص شاهد عینی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تشخیص شاهد عینی
کلمه : تشخیص شاهد عینی
اشتباه تایپی : jaodw ahin udkd
عکس تشخیص شاهد عینی : در گوگل

آیا معنی تشخیص شاهد عینی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )