برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1289 100 1

تصدی

/tasaddi/

مترادف تصدی: عهده دار، ماموریت، مباشرت، عهده دار شدن

معنی تصدی در لغت نامه دهخدا

تصدی. [ ت َ ص َدْ دی ] (ع مص ) پیش آمدن. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار) (زوزنی ) (غیاث اللغات ) (آنندراج ). پیش باز آمدن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). پیش آمدن کسی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) : و چون خبر واقعه ٔ اوبه سلطان غیاث الدین رسید، تفکر و تحیر به احوال او تهدی کرد و عجز و ضعف تصدی نمود. (جهانگشای جوینی ). || تعرض نمودن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). تعرض نمودن به چیزی و آن استشراف بر آن است تا ناظر بر آن چیز باشد. (از اقرب الموارد). || سر به سوی کاری برداشتن. (از اقرب الموارد). تصدی کاری ؛ مباشرت آن. (یادداشت مرحوم دهخدا).

معنی تصدی به فارسی

تصدی
متعرض شدن، پی آمدن، عهده دارشدن کاری، مبادرت
۱ - ( مصدر ) پیش آمدن ۲ - ( مصدر ) عهده دار کاری شدن کاری پیش گرفتن مبادرت کردن بامری .

معنی تصدی در فرهنگ معین

تصدی
(تَ صَ دِّ) (مص ل .) عهده دار کاری شدن ، مسؤلیت کاری را پذیرفتن .

معنی تصدی در فرهنگ فارسی عمید

تصدی
۱. متعرض شدن.
۲. پیش آمدن.
۳. عهده دار کاری شدن.
۴. مبادرت به امری کردن.

معنی تصدی به انگلیسی

charge (اسم)
حمله ، مسئولیت ، اتهام ، بار ، تصدی ، وزن ، هزینه ، عهده ، خرج ، مطالبه ، مطالبه هزینه ، عهده داری
leadership (اسم)
راهنمایی ، برتری ، رهبری ، تصدی ، سرکردگی
authority (اسم)
توانایی ، اختیار ، اعتبار ، قدرت ، اجازه ، نفوذ ، تسلط ، متخصص ، تصدی ، اولیاء امور ، نویسندهء معتبر ، خوشنامی
commission (اسم)
انجام ، ماموریت ، حکم ، هیئت ، تصدی ، فرمان ، حق العمل ، کمیسیون ، حق کمیسیون
tenure (اسم)
علاقه ، خواست ، تصدی ، اشغال ، تصرف ، نگهداری ، اجاره داری ، حق تصدی
incumbency (اسم)
وظیفه ، تصدی ، عهده داری ، وجوب ، لزوم
chairmanship (اسم)
تصدی ، ریاست
management (اسم)
ترتیب ، تصدی ، اداره ، مدیران ، مدریت ، کارفرمایی

معنی کلمه تصدی به عربی

تصدی
مفوضية
شاغر
منصب شاغر

تصدی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام س
گماشتگی
mr counsellor
برانجام تعهد یا کار ی برآمدن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تعریف تصدی   • تصدی یعنی چه؟   • تصدی چیست   • اقتصاد تصدی چیست   • تصدی گری یعنی چه؟   • معنی متصدی   • معنی تصدی   • مفهوم تصدی   • معرفی تصدی   • تصدی یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی تصدی
کلمه : تصدی
اشتباه تایپی : jwnd
آوا : tasaddi
نقش : اسم
عکس تصدی : در گوگل

آیا معنی تصدی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )