برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1287 100 1

تصعید

/tas'id/

مترادف تصعید: بالا رفتن، صعود کردن، بالا بردن

برابر پارسی: تَفسید

معنی تصعید در لغت نامه دهخدا

تصعید. [ ت َ ] (ع مص ) بر کوه شدن. (تاج المصادر بیهقی ). برآمدن. (بحر الجواهر). برآمدن بر کوه. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). برآمدن بر جای بلند. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || فرود آمدن در وادی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). در وادی رفتن. (تاج المصادر بیهقی ). || گذرانیدن چیزی را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || به اصطلاح اطباء و مهوسان (کیمیاگران ) اجزای لطیف بعض ادویه بتأیید آتش از میان دیگ و غیره بسرپوش آن منجمد ساختن ، چنانکه نوشادر وکافور و غیره را کنند. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). گداختگی و ذوب و تقطیر و به اصطلاح کیمیا اجزای لطیف و قابل تبخیر داروها را به تابیدن آتش از میان دیگ و یا قرع به سرپوش آن رسانیدن و منجمد ساختن. (ناظم الاطباء). یک قسم کشتن سیماب است که سیماب را در آوندی دارند و یک آوند بالای او پوشند و هر دو آوند را، دهن متصل داشته در زیر وی آتش کنند، سیماب از آوند زیرین جسته به آوند بالایین چسبیده کشته گردد :
چون روغن طلق است طل ، بحر دمان زیبق عمل
خورشید در تصعید و حل ، آتش در اعضا داشته.
خاقانی.

معنی تصعید به فارسی

تصعید
صعودکردن، بالارفتن، بالابردن
۱ -( مصدر ) بالا رفتن صعود کردن بررفتن . ۲ -( اسم )بالا روی . جمع : تصعیدات .
[sublimation] [شیمی، فیزیک] تبدیل شدن جامد به گاز یا بخار
تصعید پذیر بالا رفتنی
[latent heat of sublimation] [شیمی، فیزیک] مقدار انرژی لازم برای تبدیل هر مول یا هر واحد جِرم جسم جامد به بخار در دما و فشار ثابت

معنی تصعید در فرهنگ معین

تصعید
(تَ) [ ع . ] (مص ل .) بالا رفتن ، صعود کردن .

معنی تصعید در فرهنگ فارسی عمید

تصعید
۱. صعود کردن، بالا رفتن.
۲. بالا بردن.

تصعید در دانشنامه ویکی پدیا

تصعید
فرازش یا تصعید به گذرشِ حالتِ ماده ای از جامد به گاز گفته می شود. در این گذرش حالت، ماده به حالت میانی آبگون یا مایع نمی گذرد. از نمونه های آشنا برای فرازش می توان گذرش نفتالین به گاز و گذرش برف به بخار را نام برد. فرازش وارون چگالش است که در آن ماده از گاز به جامد می گذرد.
Ablation
نمودار فازی
Cold trap
درون گرمی فرازش
چاپگر فرازش رنگ، Freezer burn
بسیاری از بُن پارها و چندساخت های شیمیایی در فشار معمولی (هنجارمند) و در دماهای گوناگون در یکی از سه حالت جامد، آبگون یا گاز یافت می شوند؛ هم چنین گذرش از جامدی به گازی بیش تر همراه با گذرش به حالت میانی آبگونگی است (فشار در این جا فشار پاری ماده است و نه فشار سامانه (برای نمونه فشار هواسپهری)). از همین روی، بیش تر جامدهایی که دارای فشاری بالا باشند در دمایی ویژه می توانند از جامد به گاز بگذرند. برخی بن پارها مانند کربن و آرسنیک دارای فشار نقطهٔ سه تایی بسیار بالایی هستند و آبگون هان آن ها کم تر یافت می شوند. از این روی، فرازش برای این بن پارها بیش تر از بخارش روی می دهد.
فرازش به گذرش حالت گفته می شود و نه به ترادیسی از جامدی به گازی در واکنشی شیمیایی. برای نمونه، سوختن شمع مومی (موم پارافینی) به کربن دی اکسید و بخار آب فرازش نیست بلکه واکنشی شیمیایی با اکسیژن است.
فرازش دگرشدی گرماگیر است و نیاز به کاروژ (انرژی) بیش تری دارد. می توان درون گرمی
عکس تصعید
تصعید می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
تصعید
والایش
آنتالپی تصعید(به انگلیسی: Enthalpy of sublimation) مطابق تعاریف علم شیمی عبارت است از تغییر آنتالپی در فرایندی که در آن یک جسم جامد (بدون عبور از فاز ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تصعید در دانشنامه آزاد پارسی

تَصْعید (sublimation)
در شیمی، تبدیل جامد به بخار، بدون عبور از فاز مایع. تصعید هنگامی رخ می دهد که نقطه جوش مادۀ جامد از نقطۀ ذوب آن در فشار اتمسفری کمتر باشد. بنابراین، با افزایش فشار، ماده ای که تصعید می شود قبل از رسیدن به حالت بخار از فاز مایع عبور خواهد کرد. بعضی مواد، که در فشار اتمسفری تصعید نمی شوند، در فشار پایین تر تصعید می شوند. این مسئله مبنای خشکاندن انجمادی است که طی آن یخ در فشار پایین تصعید می شود. در عمل تصعید، ناخالصی های غیر فرار که در ماده وجود دارند باقی می مانند. به این ترتیب، طی عمل تصعید مواد خالص می شوند. اسید آرسنیوس، اسید بنزوئیک، و گوگرد را با این روش خالص می کنند.

ارتباط محتوایی با تصعید

معنی تصعید به انگلیسی

sublimation (اسم)
تعالی ، تصعید ، توجه بعالم بالا و امور عالیه

تصعید را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ثنا
تصعید. (فیزیک) تبدیل شدن یک جامد به گاز یا بخار در اثر در مَعرضِ حرارت قرار دادن این جسم جامد. مترادفِ این واژه در زبان انگلیسی Sublimation می باشد. واژهٌ اخیر همچین به معنی عمل و یا جریانِ تبدیلِ یک جامد به گاز، و بر عکس، بدون گذشتن از مرحلهٌ مایع می باشد.
بهرام س
فرازش
P.
در شیمی
تبدیل جامد به گاز
از مصدر صعود (چون گاز ها اغلب بالارو اند)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مثال تصعید   • عوامل موثر بر تصعید   • گزارش کار تصعید   • تصعید بنزوئیک اسید   • معنی تصعید   • میعان   • تصعید در روانشناسی   • چگالش   • مفهوم تصعید   • تعریف تصعید   • معرفی تصعید   • تصعید چیست   • تصعید یعنی چی   • تصعید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تصعید
کلمه : تصعید
اشتباه تایپی : jwudn
آوا : tas'id
نقش : اسم
عکس تصعید : در گوگل

آیا معنی تصعید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )