برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1176 100 1

تضرع کردن

معنی تضرع کردن در لغت نامه دهخدا

تضرع کردن. [ ت َ ض َرْ رُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) نالیدن. زاری کردن. به خدای بنالیدن : در آن حالت به سه حاجت سبک مؤنت بدیشان تضرع کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ اول تهران ص 205).
تضرع کنان را به دعوت مجیب.
(بوستان ).
گر تضرع کنی و گر فریاد
دزد زر بازپس نخواهد داد.
(گلستان ).
من و اهل بیت من سر بر زمین نهادیم و تضرع و زاری کردیم. (انیس الطالبین بخاری ص 104).

معنی تضرع کردن به فارسی

تضرع کردن
نالیدن زاری کردن

تضرع کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دایر و معمور   • معنی ابتهال   • تزرع   • معنی تضرع   • معنی تضرع کردن   • مفهوم تضرع کردن   • تعریف تضرع کردن   • معرفی تضرع کردن   • تضرع کردن چیست   • تضرع کردن یعنی چی   • تضرع کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تضرع کردن
کلمه : تضرع کردن
اشتباه تایپی : jqvu ;vnk
عکس تضرع کردن : در گوگل

آیا معنی تضرع کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )