برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1307 100 1

تعادل شیمیایی

معنی تعادل شیمیایی به فارسی

تعادل شیمیایی
[chemical equilibrium] [شیمی] شرایطی که در آن سرعت رفت یک واکنش شیمیایی با سرعت برگشت آن برابر است

تعادل شیمیایی در دانشنامه ویکی پدیا

تعادل شیمیایی
تعادل شیمیایی (به انگلیسی: Chemical equilibrium) به حالتی گفته می شود که در آن فعالیت شیمیایی و در نتیجه غلظت واکنشگرها و محصولات در واکنش شیمیایی با گذشت زمان تغییر نکند. معمولاً این تعادل در شرایطی حاصل می شود که سرعت واکنش رفت با برگشت برابر باشد.
تعادل ترمودینامیکی
سینتیک شیمیایی
اصل لوشاتلیه
فرایند تعادلی
از دیدگاه ترمودینامیکی تغییرات انرژی آزاد گیبس واکنش در تعادل شیمیایی صفر است. کاهش سطح انرژی و افزایش انتروپی (بی نظمی) آن را در دو جهت رفت (مستقیم) و برگشت (معکوس) به طور همزمان پیش می برند.
در تعادل های شیمیایی هیچ یک از دو عامل کاهش سطح انرژی و افزایش انتروپی بر دیگری برتری ندارد و به این دلیل تا زمانی که تغییری در شرایط مرزی سیستم رخ ندهد در تعادل خواهد ماند. تغییر دما و حجم و فشار سامانه می تواند آن را از تعادل خارج کند و در این حالت واکنش در جهتی که بتواند تأثیر تغییرات اعمال شده را کاهش دهد، سرعت بیشتری نسبت به دیگری پیدا می کند.
ثابت تعادل یک واکنش با قرار دادن غلظت مولی یا مولاریته گونه های یک واکنش، تقریبی از ثابت تعادلی آن واکنش با قرار دادن فعالیت شیمیایی آنهاست؛ بنابراین در محاسبات دقیق ثابت تعادلی به جای غلظت مولی گونه ها از فعالیت شیمیایی آن ها استفاده می کنند. فعالیت شیمیایی با غلظت فرق می کند و این تفاوت را در محاسبات ثابت تعادل در نظر می گیرند. ثابت تعادل به غلظت مواد شرکت کننده در تعادل و … وابسته نیست. بلکه به دما وابسته است. اگر ثابت تعادل بسیار کوچک باشد (کمتر از ۱۰ به توان ۱۰-) آنگاه واکنش عملاً غیرممکن است. اگر این عدد کوچک باشد (کمتر از یک) تعادل در سمت چپ است. یعنی مقدار بسیار کمی از واکنش دهنده ها به فراورده تبدیل می شوند. اگر بسیار بزرگ باشد یعنی واکنش کامل است. اگر بزرگ باشد تعال در سمت راست است و مقدار قابل توجهی از واکنش دهنده ها به فراورده تبدیل می شوند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تعادل شیمیایی در دانشنامه آزاد پارسی

تَعادُلِ شیمیایی (chemical equilibrium)
شرایطی که در آن محصولات واکنش شیمیایی برگشت پذیر، با همان سرعتی که تشکیل می شوند دوباره به واکنشگرها تجزیه شوند، به قسمی که غلظت هریک از واکنشگرها و محصولات ثابت بماند. در حالت تعادل، مقدار هر واکنشگر و محصول واکنش با ثابت تعادلِ آن واکنش در دمای خاص مشخص می شود.

ارتباط محتوایی با تعادل شیمیایی

تعادل شیمیایی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ثابت تعادل شیمیایی   • مفهوم تعادل   • گزارش کار تعادل شیمیایی   • عوامل موثر بر ثابت تعادل   • فرمول ثابت تعادل   • واکنش تعادلی چیست   • ازمایش تعادل شیمیایی   • تعریف ثابت تعادل   • معنی تعادل شیمیایی   • مفهوم تعادل شیمیایی   • تعریف تعادل شیمیایی   • معرفی تعادل شیمیایی   • تعادل شیمیایی چیست   • تعادل شیمیایی یعنی چی   • تعادل شیمیایی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تعادل شیمیایی
کلمه : تعادل شیمیایی
اشتباه تایپی : juhng adldhdd
عکس تعادل شیمیایی : در گوگل

آیا معنی تعادل شیمیایی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )