برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1173 100 1

تعیین کننده

/ta'yinkonande/

مترادف تعیین کننده: مهم، اساسی، نقش پرداز

معنی تعیین کننده به فارسی

تعیین کننده
[علوم سلامت] ← عامل تعیین کننده
[social determinants of health] [علوم سلامت] شرایطی که در آن افراد زاده می شوند و رشد می کنند و زندگی و کار می کنند و پیر می شوند و نیز سامانه هایی که برای مقابله با بیماری ها بنیان می گذارند
[determinants of health] [علوم سلامت] عواملی که مستقیم یا غیرمستقیم بر وضعیت سلامت فرد یا جمعیت تأثیر می گذارند و شامل محیط اجتماعی و محیط مادی و عوامل مرتبط با فرد یا جمعیت و نیز دسترسی به خدمات سلامت هستند
[determinant] [علوم سلامت] هر عامل یا واقعه ای که بتواند در وضعیت سلامت یا دیگر ویژگی های مشخص فرد یا جمعیت تغییراتی ایجاد کند متـ . تعیین کننده

تعیین کننده در جدول کلمات

خوردن روغن هسته انگور | روغن زیتون | سبزی ها و میوه ها | نقش تعیین کننده ای در آن دارند
تنظیم کلسترول خون
علامت بینالمللی تعیین کننده مشخصات و قیمت کالا
بارکد

معنی تعیین کننده به انگلیسی

determinative (صفت)
محدود کننده ، تعیین کننده
determinant (صفت)
تعیین کننده ، تصمیم گیرنده ، جازم

معنی کلمه تعیین کننده به عربی

دور مصيري

تعیین کننده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پ ص ر parviz13371348@gmail.com
پایه ای (اساسی) ، فرجا (مهم)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عوامل تعیین کننده سلامت   • عوامل اجتماعی موثر بر سلامت pdf   • عوامل موثر بر سلامت   • عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، ppt   • معنی تعیین کننده   • مفهوم تعیین کننده   • تعریف تعیین کننده   • معرفی تعیین کننده   • تعیین کننده چیست   • تعیین کننده یعنی چی   • تعیین کننده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تعیین کننده
کلمه : تعیین کننده
اشتباه تایپی : juddk ;kkni
آوا : ta'yinkonande
نقش : صفت
عکس تعیین کننده : در گوگل

آیا معنی تعیین کننده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )