برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1295 100 1

تفاخر به فرزند (قرآن)

تفاخر به فرزند (قرآن) در دانشنامه اسلامی

تفاخر به فرزند (قرآن)

کثرت فرزندان، زمینه برای تفاخر دنیاگرایان است.وکان له ثمر فقال لصـحبه وهو یحاوره انا اکثر منک مالا واعز نفرا. صاحب این باغ، درآمد فراوانی داشت به همین جهت، به دوستش- در حالی که با او گفتگو می کرد- چنین گفت: «من از نظر ثروت از تو برتر، و از نظر نفرات نیرومندترم! »ولی از آنجا که دنیا به کام او می گشت و انسان کم ظرفیت و فاقد شخصیت هنگامی که همه چیز بر وفق مراد او بشود غرور او را می گیرد، و طغیان و سرکشی آغاز می کند که نخستین مرحله اش مرحله برتری جویی و استکبار بر دیگران است، صاحب این دو باغ به دوستش رو کرد و در گفتگویی" با او چنین گفت: من از نظر ثروت از تو برترم، و آبرو و شخصیت و عزتم بیشتر و نفراتم فزونتر است" (فقال لصاحبه و هو یحاوره انا اکثر منک مالا و اعز نفرا).بنا بر این هم نیروی انسانی فراوان در اختیار دارم، و هم مال و ثروت هنگفت، و هم نفوذ و موقعیت اجتماعی، تو در برابر من چه می گویی؟ و چه حرف حساب داری؟! کم کم این افکار- همانگونه که معمولی است- در او اوج گرفت، و به جایی رسید که دنیا را جاودان و مال و ثروت و حشمتش را ابدی پنداشت: " مغرورانه در حالی که در واقع به خودش ستم می کرد در باغش گام نهاد، (نگاهی به درختان سرسبز که شاخه هایش از سنگینی میوه خم شده بود، و خوشه های پردانه ای که به هر طرف مایل گشته بود انداخت، و به زمزمه نهری که می غرید و پیش می رفت و درختان را مشروب می کرد گوش فرا داد، و از روی غفلت و بی خبری) گفت: من باور نمی کنم هرگز فنا و نیستی دامن باغ مرا بگیرد
تفاخر به اولاد
وقالوا نحن اکثر امولا واولـدا وما نحن بمعذبین. و گفتند: «اموال و اولاد ما (از همه) بیشتر است (و این نشانه علاقه خدا به ماست! ) و ما هرگز مجازات نخواهیم شد! »منطق پوشالی آنها که در هر زمانی برای اثبات برتری خود متوسل می شدند و به اغفال عوام می پرداختند اشاره کرده، می گوید: " و آنها گفتند ما از همه ثروتمندتر و پراولادتریم" (و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا).خداوند به ما محبت دارد هم اموال فراوان در اختیار ما نهاده، و هم نیروی انسانی بسیار، و این دلیل بر لطف او در حق ما و نشانه مقام و موقعیت ما در نزد او است" و ما (نور چشمی ها) هرگز مجازات نخواهیم شد"! (و ما نحن بمعذبین).مگر خداوند عزیز کرده های خود را هم مجازات ...

ارتباط محتوایی با تفاخر به فرزند (قرآن)

تفاخر به فرزند (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تفاخر به فرزند (قرآن)   • مفهوم تفاخر به فرزند (قرآن)   • تعریف تفاخر به فرزند (قرآن)   • معرفی تفاخر به فرزند (قرآن)   • تفاخر به فرزند (قرآن) چیست   • تفاخر به فرزند (قرآن) یعنی چی   • تفاخر به فرزند (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تفاخر به فرزند قرآن
کلمه : تفاخر به فرزند (قرآن)
اشتباه تایپی : jthov fi tvckn (rvHk)
عکس تفاخر به فرزند (قرآن) : در گوگل

آیا معنی تفاخر به فرزند (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )