برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1317 100 1

تفاخر

/tafAxor/

مترادف تفاخر: افتخار، غرور، فخر، لاف، مباهات، ناز، نازش، نازیدن، فخر کردن، بالیدن، مباهات کردن

برابر پارسی: نازیدن بالیدن، بالیدن، خودستایی، نازیدن

معنی تفاخر در لغت نامه دهخدا

تفاخر. [ ت َ خ ُ ] (ع مص ) با یکدیگر فخر کردن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). همدیگر نازیدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). مباهات و فخر کردن بعض قوم بر بعضی دیگر و یا نازیدن همه ٔ آنان به مفاخر خویش : تفاخرت انا و صاحبی الی فلان فافخرنی علیه. (از اقرب الموارد). با هم نازیدن به صله ای ازو. با لفظ بودن و کردن مستعمل. (آنندراج ).فخر و فخریه و لادش و نازش و لاف. (ناظم الاطباء) : اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال. (قرآن 57 / 20).
همه تفاخر آنان به جود و دانش بود
همه تفاخر اینان بغاشیه است و جناغ.
منجیک.
وآن نامه کان بنام ملک ارسلان بود
دست شرف از آن به تفاخر نشان کند.
مسعودسعد.
گر تفاخر بود ز خدمت تو
آن تفاخر علی الخصوص مراست.
امیرمعزی (از آنندراج ).
قاف تا قافم تفاخر میرسد
کز حجاب قاف عنقا دیده ام.
خاقانی.
چرخ را خود همین تفاخر بس
کآخور خاص ابلقش دانند.
خاقانی.
این تفاخر نقطه ٔ دل راست وین دم زان اوست.
ورنه من خود را در این میدان ز مردان نشمرم.
خاقانی.
از تفاخر همچو گردون فارغیم
وز تغیر همچو دریا ایمنیم.
عطار.
چه عجب بود ز عطار اگر آیدش تفاخر
به جواهری که از دل به سر زبان فرستی.
عطار.
بر خلق جهان تفاخر امروز
خاقانی را مسلم آمد.
امام مجدالدین خلیل.

معنی تفاخر به فارسی

تفاخر
به یکدیگرفخرفروختن، نازیدنبخودنازیدن
۱ - ( مصدر ) بر هم نازیدن نازیدن بهم فخرکردن . ۲ -( اسم )نازش . جمع : تفاخرات .
( مصدر ) برهم نازیدنبیکدیگر فخر کردن .
در حال نازیدن و مباهات کردن

معنی تفاخر در فرهنگ معین

تفاخر
(تَ خُ) [ ع . ] (مص م .) به یکدیگر فخر کردن ، به خود نازیدن .

معنی تفاخر در فرهنگ فارسی عمید

تفاخر
۱. بر یکدیگر فخر کردن، به یکدیگر نازیدن.
۲. به خود نازیدن.
۳. به چیزی یا کسی فخر کردن.

تفاخر در دانشنامه اسلامی

تفاخر
خود ستایی و فخر فروشی بر یکدیگر را تفاخر گویند.
تفاخر از ریشه «ف-خ-ر» به معنای فخر فروختن، خود بزرگ بینی، به خویش بالیدن، خود ستایی کردن به صفات (خصال)، مباهات کردن به مکارم و مناقبی چون اصل و نسب و غیر آن ، ادعای عظمت و بزرگی و شرافت در امور ذاتی یا خارج از ذات است.
برخی تفاخر را مخصوص مباهات به امور بیرون از ذات انسان از قبیل مال، جاه و اولاد دانسته اند.
تَفاخَرَ القومُ یعنی جمعیت بر یکدیگر فخرفروختند.
این کلمه در اصل به معنای بزرگی است، چنان که به درخت خرمای تناور، نخله فخور گفته اند.
و فخور، کسی است که مناقب و خوبیهای خود را برای خود نمایی برمی شمرد.

تعداد واژه تفاخر در قرآن
واژه تفاخر در قرآن کریم فقط یک بار در آیه ۲۰ سوره حدید در وصف زندگی دنیا به کار رفته است.
ولی هم خانواده آن یعنی فخور که از صفات رذیله است ۴ بار در سوره های آمده است.
همچنین از همین ریشه واژه «فخّار» فقط یک بار در به کار رفته و به معنای گِل خشک و پخته شده است.
در وجه نامگذاری آن گفته شده است: گویا با زبان حال بر سایر خاکها به سبب پخته شدن فخر می فروشد.

نکوهش تفاخر در قرآن
افزون بر این، آیات دیگری نیز از این عمل ناپسند یاد و آن را نکوهش می کنند، هرچند در آنها صریح از تفاخر یا واژه های هم معنای آن استفاده نشده است.
بنا به تفسیری معروف که سخنان امیر مؤمنان(علیه السلام) نیز آن را تأیید می کنند واژه «تکاثر» در سوره تکاثر درباره این صفت ناپسند فرود آمده است.

← تفاخر در جاهلیت
...
تفاخر
تَفاخُر یا فَخْرفروشی مباهات و خودنمایی و به زبان آوردن کمال خود در مقابل دیگران است. قرآن چنین شخصی را خیال باف معرفی کرده است. تفاخر در روایات، آفت دین داری دانسته شده و در کتب اخلاقی، آن را از انواع تکبر شمرده اند.
احساس حقارت و جهل از عوامل شکل گیری تفاخر و در مقابل پرداختن به اعمالی مانند احسان به دیگران، تواضع، صبر و اعمال صالحانه از راه های درمان تفاخر است. محرومیت از محبت خداوند، کفر، دنیاگرایی و کفران نعمت از آثار تفاخر محسوب شده است.
تفاخر در آیات و روایات، سرزنش شده اما مباهات در روز قیامت ...


ارتباط محتوایی با تفاخر

معنی تفاخر به انگلیسی

self-glorification (اسم)
لاف ، خود ستایی ، تفاخر ، بزرگ شماری خود

معنی کلمه تفاخر به عربی

تفاخر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فخر فروشی در قرآن   • فخر فروشی شعر   • معنی فخر فروشی   • معنی تفاخر   • فخر فروشی دو حرفی در جدول   • فخر فروختن   • فخر فروشی در جدول   • مایه مباهات   • مفهوم تفاخر   • تعریف تفاخر   • معرفی تفاخر   • تفاخر چیست   • تفاخر یعنی چی   • تفاخر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تفاخر
کلمه : تفاخر
اشتباه تایپی : jthov
آوا : tafAxor
نقش : اسم
عکس تفاخر : در گوگل

آیا معنی تفاخر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )