برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1277 100 1

تفاهم نامه

تفاهم نامه در دانشنامه آزاد پارسی

تَفاهم نامه (protocol)
(یا: پروتکل) در دیپلماسی، تفاهم نامه اغلب به یکی از این سه صورت است: ۱ـ صورت مذاکرات یک کنفرانس یا جلسۀ گفت وگو؛ ۲ـ سندی دیپلماتیک که جزئیات حصول توافقی در آن ثبت شده باشد؛ ۳ـ توافق نامه ای عملی، که در آن دیدگاه ها یا هدف هایی اعلام شده اند ولی برای امضاکنندگان الزام آور نیستند. برای اشاره به قواعد تشریفاتی حاکم بر روابط میان دولت ها نیز واژۀ پروتکل را به معنی اصول تشریفات به کار می برند. در یونان باستان، پروتکل (ساخته شده از دو واژۀ یونانی پروتوس، به معنی اول و کولا، به معنی چسب) صفحۀ کاغذی بود که در ابتدای یک دست نوشته یا پرونده می چسباندند و چکیده ای از محتوای پرونده را در آن می آوردند.

تفاهم نامه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام س
همدلی نامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تفاهم نامه   • مفهوم تفاهم نامه   • تعریف تفاهم نامه   • معرفی تفاهم نامه   • تفاهم نامه چیست   • تفاهم نامه یعنی چی   • تفاهم نامه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تفاهم نامه
کلمه : تفاهم نامه
اشتباه تایپی : jthil khli
عکس تفاهم نامه : در گوگل

آیا معنی تفاهم نامه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )