برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1150 100 1

تفکیک قوا (ابهام زدایی)

تفکیک قوا (ابهام زدایی) در دانشنامه اسلامی

تفکیک قوا (ابهام زدایی)
تفکیک قوا ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • تفکیک قوا (حقوق عمومی)، اصلی در حقوق عمومی برای جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت• تفکیک قوا در جهان اسلام، تفکیک قوا بر اساس مبانی اسلام با حفظ حاکمیت اسلام
...

تفکیک قوا (ابهام زدایی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تفکیک قوا (ابهام زدایی)   • مفهوم تفکیک قوا (ابهام زدایی)   • تعریف تفکیک قوا (ابهام زدایی)   • معرفی تفکیک قوا (ابهام زدایی)   • تفکیک قوا (ابهام زدایی) چیست   • تفکیک قوا (ابهام زدایی) یعنی چی   • تفکیک قوا (ابهام زدایی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تفکیک قوا ابهام زدایی
کلمه : تفکیک قوا (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی : jt;d; r,h (hfihl cnhdd)
عکس تفکیک قوا (ابهام زدایی) : در گوگل

آیا معنی تفکیک قوا (ابهام زدایی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )