انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1067 100 1

تقسیم

/taqsim/

مترادف تقسیم: انشعاب، پخش، توزیع، بخش، تسهیم، قسمت، تجزیه، بخش کردن ، قسمت کردن، توزیع کردن

متضاد تقسیم: ضرب کردن

برابر پارسی: بخش، بخش کردن، بخشش، پاره پاره کردن

معنی تقسیم در لغت نامه دهخدا

تقسیم. [ ت َ ] (ع مص ) وابخشیدن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). || بخش کردن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (دهار) (غیاث اللغات ).بخش بخش کردن (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).قسمت کردن. بخش کردن قسمت کردن مال را میان شریکان و معین کردن نصیب هریک. (از اقرب الموارد). قسمت و توزیع و بخش بخش کردگی و به اصطلاح حساب عملی که بواسطه ٔ آن تعیین میشود که عددی چند دفعه شامل عددی دیگر میگردد. (ناظم الاطباء). || پریشان نمودن زمانه قوم را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج ). پراگنده کردن. (غیاث اللغات ). || نیکو گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی ). نیکوکردن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || (اصطلاح بدیع). نام صنعتی است که شاعر در مصراع چند چیز راذکر کند بعد چند چیز دیگر را ذکر نماید که به آنها هر واحد تعلق دارد. (غیاث اللغات ). و آن چنان باشد که شاعر معنیی بگوید و تفاصیل آن را بیان کند چنانکه هیچ قسم از اقسام آن مهمل نگذارد. چنانکه گفته اند:
کل احوال او بنآمیزد
همه از یکدگر شگرفترست
خفته اندر عبادتست و چو باز
گشت بیدار ناشر هنرست
ایستاده نماز راست مقیم
شسته در ذکر حی دادگرست
چون بگوید نگوید الاخیر
خامش اندر عجایب فکرست
نیستی راست صابری شاکر
در خداداده حاتمی دگرست
زنده مر خلق راست راهنمای
مرده هم سفت سید بشرست.
و دیگری گفته است :
درازی عمر مردم شصت سالست
شبست نیمی و شب خفتن حلالست
بماند سی و زآن سی پانزده نیز
حساب طفلی و حد کمالست
بماند پانزده زان پانزده ده
غم دنیا و فرزند و عیالست
بماند پنج و آن پنجست عمرت
ترا ای شصت ساله پنج سالست
چو عمر اینست از آن پس مر ترا خود
درین دنیات دل بستن محالست
و آنچه دیگر گفته است :
رخان و عارض و زلفین آن بت دلبر
یکی گلست ودوم سوسن و سوم عنبر.
هم از این قبیل است.
(المعجم فی معاییر اشعار العجم ص 276).
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و مرآة الخیال ذیل تقسیم وحده و فرهنگ علوم تألیف سجادی ص 186 شود.

معنی تقسیم به فارسی

تقسیم
۱ - ( مصدر ) بخش کردن قسمت کردن بخشیدن . ۲ - بخش کردن عددی بر عدد دیگر . ۳ - ( اسم ) بخش قسمت بهره . ۴ - بخش یکی ازچهارعمل اصلی و آن عملی است که توسط وی عددی را بر عدد دیگر بخش کنند تا معلوم شود که عدد اول چند برابر عدد دوم است مثلااگر۱٠ رابر۵ بخش کنیم نتیجه ۲ است پس ۱٠ دو برابر ۵ است . ده رامقسوم ( بخشی ) ۵ را مقسوم علیه ( بخشیاب ) و ۲ را خارج قسمت ( بهره ) گویند . اگر پس از تقسیم چیزی اضافه ماند آنرا باقیمانده ( مانده ) گویند مثلا باقیماند. تقسیم ۱۱ بر ۵ یک است . جمع : تقسیمات .
[Three-Age system/ Three Age system] [باستان شناسی] تقسیم بندی دوران پیش از تاریخ به سه عصر پی درپی سنگ و مفرغ و آهن بر مبنای مادۀ اصلی ماندگاری که برای ابزارسازی در هریک از این سه عصر به کار می رفته است متـ . توالی سه گانۀ اعصار three-age sequence
[cytokinesis] [زیست شناسی] تغییراتی که در جریان تقسیم یاخته ای در درون یاخته رخ می دهد
[borrowed division] [موسیقی] استفاده از تقسیمات سادۀ ضرب در میزان های ترکیبی یا استفاده از تقسیمات ترکیبی ضرب در میزان های ساده یا استفاده از تقسیماتِ غیرمتعارف در هرنوع میزان
[capacitive divider] [فیزیک] دو یا چند خازن که به طور متوالی با منبع تغذیه قرار می گیرند تا ولتاژ منبع را به نسبت عکس ظرفیت شان تقسیم کنند
[karyokinesis] [زیست شناسی] پدیدۀ دو تا شدن هسته در ابتدای تقسیم یاخته ای
[karyokinetic] [زیست شناسی] مربوط به تقسیم هسته
[division of labour] [باستان شناسی، جامعه شناسی] نظامی برای سازمان دهی تولید ازطریق تقسیم وظایف متمایز میان گروه های کاری و کارکنان
[international division of labour] [جامعه شناسی] تخصصی شدن برخی از کشورها در شاخه های تولید با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود
[sexual division] [مطالعات زنان] تقسیم فعالیت و کار برحسب جنسیت
[domestic division of labour] [باستان شناسی، جامعه شناسی] تقسیم کارها و مسئولیت ها و نقش ها در خانه میان زن و مرد، در پی ورود زنان به اجتماع و بازار کار
( مصدر ) ۱ - بخش کردن قسمت کردن .
[junction station] [حمل ونقل ریلی] ایستگاهی که بیش از دو مسیر را به هم پیوند دهد
[hump] [حمل ونقل ریلی] تپۀ کوچکی که از شیب آن برای آرایش قطارها و اعزام آنها به مسیرهای مختلف استفاده شود
[screen line] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] خطی فرضی در میان حوزه های شدآمد
[time division multiple access] [مهندسی مخابرات] نوعی روش دسترسی در فنّاوری همتافگر که در سامانه های رقمی بی سیم به کار می رود و در آن هریک از مسیرهای بسامد به چند شیار زمانی (time slot) تقسیم می شود که هرکدام یک مکالمه را پشتیبانی می کند اختـ . زمان تقسیم TDMA
[TDMA] [مهندسی مخابرات] ← دسترسی چندگانۀ زمان تقسیم
[hump signal] [حمل ونقل ریلی] علامتی که از آن برای واپایش سرعت در تپۀ تقسیم استفاده می شود
در ماده و عدد تقسیم پذیری

معنی تقسیم در فرهنگ معین

تقسیم
(تَ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - قسمت کردن . ۲ - بخش کردن عددی بر عدد دیگر. ۳ - توزیع کردن ، پخش کردن .

معنی تقسیم در فرهنگ فارسی عمید

تقسیم
۱. پراکنده کردن.
۲. بخش کردن، قسمت کردن.
۳. (اسم) (ریاضی) قاعده یا عملی که به واسطۀ آن معلوم می شود عدد بیشتر (مقسوم) چند برابر عدد کمتر (مقسوم ٌعلیه) است، یا عددی چند دفعه عدد دیگر را شامل می شود.

تقسیم در دانشنامه ویکی پدیا

تقسیم
تَقسیم یا پارِش یا بَخش یکی از چهار عمل اصلی در ریاضی است که وارونهٔ عمل ضرب است.
همچنین، عمل تقسیم میتواند به دو روش تفسیر شود: کمی و کیفی
به طور ویژه، اگر «c» ضرب در «b» برابر «a» را اینگونه بنویسیم:
اگر b برابر صفر نباشد، پس «a» بخش بر (تقسیم بر) «b» برابر «c»، اینگونه نوشته می شود:
عکس تقسیم
تقسیم می تواند اشاره به یکی از موارد زیر باشد:
تقسیم یا بَخش یکی از چهار عمل اصلی در ریاضیات است.
تقسیم (رمان) نام مشهورترین رمان پیرو کیارا رمان نویس ایتالیایی با ترجمه مهدی سحابی
تقسیم (موسیقی) یک فرم موسیقایی
تقسیم یک فرم ملودیک در موسیقی ترکی، عربی، یونانی و مناطق خاورمیانه است که متشکل از بداهه نوازی است و معمولاً قبل یک قطعهٔ موسیقی سنتی اجرا می شود.
Ederer, Eric Bernard (2011). The Theory and Praxis of Makam in Classical Turkish Music 1910-2010. Santa Barbara, CA: University of California, Santa Barbara.
تقسیم به طور سنتی از یک روند ملودیک مشخص پیروی می کند که از نت پایهٔآن مقامی که موسیقی در آن است شروع می شود، و در چند میزان اول در اجناس پایینی آن مقام باقی می ماند تا شنونده را با مقام آشنا کند. پس از این مقدمه، بداهه نوازی ممکن است در بخش های دیگر مقام صورت بگیرد یا با پرده گردانی به دیگر مقام ها همراه باشد اما نهایتاً با فرود به نت پایهٔ مقام اصلی همراه خواهد بود.
تقسیم یا به صورت تک نوازی با ساز اجرا می شود یا در آن یک ساز توسط ساز دومی نظیر یک ساز کوبه ای همراهی می شود. تقسیم ممکن است در یک مقام باشد یا بین چند مقام پرده گردانی کند اما اصولاً بر اساس قطعه ای از پیش ساخته نیست بلکه به شکل بداهه نواخته می شود.
معمولاً تقسیم توسط کسی که با پیچیدگی های مقام های موسیقی آشنایی کامل دارد اجرا می شود. در موسیقی ترکی، علاوه بر تقسیم که معمولاً با ساز اجرا می شود، فرم موسیقایی مشابهی برای آواز به کار می رود که به آن «غزل» یا «قصیده» گفته می شود.
تقسیم آفریقا (Partition of Africa) یا تقلا برای آفریقا (Scramble for Africa) یا رقابت برای دستیابی به آفریقا (Race for Africa) تمامی این ها نام فرایندی است که در میان سال های ۱۸۸۱ تا جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴ روی داد و عبارت بود از یورش، اشغال، استعمار و پیوست خاک آفریقا توسط قدرت های اروپایی در طول دورهٔ امپریالیسم نو. در ۲۵ سال آخر سدهٔ ۱۹ میلادی، میان کشورهای اروپایی بر سر آفریقا تنش بسیار بالا گرفت و این دولت ها از ترس آنکه مبادا بر سر آفریقا جنگ گسترده ای میان آن ها در این منطقه رخ دهد تصمیم به تقسیم این قاره میان خود گرفتند.
برای کم کردن شدت رقابت بر سر آفریقا تلاش هایی مانند کنفرانس برلین (۱۸۸۴ میلادی) صورت گرفت که ناموفق بودند. بسیاری از دولت ها، سیاستمداران و قانونگذاران آفریقایی مانند غنا، مراکش، اتیوپی، زولو و دراویش در مقابل خشونت اروپایی ها ایستادگی کردند ولی اروپاییان پس از انقلاب صنعتی به توان ساخت اسلحه های پیشرفته مانند اسلحه های خودکار دست یافته بودند و همین کار را برای آفریقایی ها بسیار دشوار کرده بود (به جز اتیوپی که در حقیقت در برابر آن ها پیروز بود). همچنین در ابتدای کار، مردم و دولت های آفریقایی بر خلاف همتای اروپایی خود یک نیروی یکپارچهٔ قاره ای را ایجاد نکرده بودند و پس از گذشت چند سال به این نتیجه رسیدند که یک جنبش آفریقایی (Pan-African) را ترتیب دهند.
در دوران پس از قرون وسطی، از آغاز عصر کاوش در سدهٔ ۱۵ میلادی، امپراتوری پرتغال نخستین دولت اروپایی بود که به صورت رسمی و با جدیت به ساخت شهرک، سنگرهای دائمی و بندر در کناره های اقیانوس در تمام ساحل های قارهٔ آفریقا پرداخت.
کاوش های اروپاییان در داخل قارهٔ آفریقا تنها در اواخر سدهٔ ۱۸ بود که با پشتکار و جدیت زیاد دنبال شد. پیش از آن تا سال ۱۸۳۵ کاوشگران تنها ناحیهٔ شمالی این قاره را نقشه برداری کرده بودند. شناخته شده ترین کاوشگران در میانهٔ سدهٔ ۱۹، دیوید لیوینگستون و هنری مورتون استنلی بود، هر دو از کسانی که بیشتر ناحیهٔ جنوب و مرکز آفریقا را نقشه برداری کردند. گروه های فرستاده شده از سوی ریچارد فرانسیس برتون، جان اسپک و جیمز گرنت کمک کرد تا دریاچه های مرکزی بزرگ و سرچشمهٔ نیل شناسایی شوند. آنان تا پایان سدهٔ ۱۹ توانستند تمام رود نیل، از سرچشمهٔ آن تا شاخه های آن در رودخانهٔ نیجر، کنگو و رود زامبزی را نقشه برداری کنند و از بیشتر منابع طبیعی این قاره آگاه شدند.
استان آذربایجان شرقی (پیش از تفکیک استان اردبیل) سومین استان پرجمعیت کشور پس از استان های تهران و خراسان بود؛ به طوری که در سال ۱۳۶۵ خورشیدی، این استان با داشتن ۳٬۹۳۰٬۶۸۷ نفر جمعیت، از استان های پهناور و پرجمعیتی مثل اصفهان، فارس و خوزستان هم پرجمعیت تر بود.
محمد قمی (نمایندهٔ مردم ورامین)
سید مطهر کاظمی (نمایندهٔ مردم خلخال): به دلیل وسعت استان آذربایجان شرقی، اهالی شهرستان های محروم به دلیل فاصلهٔ زیاد با مرکز استان، نمی توانند پاسخ مطالباتشان را بگیرند.
نورالدین نوعی اقدم (نمایندهٔ مردم اردبیل): دربارهٔ بار مالی، مردم اردبیل برای ساختمان استانداری حسابی باز کرده اند که این ساختمان ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. دولت به دلیل همکاری مردم در تأسیس ادارات، این لایحه را ارائه کرده است.
محمدرضا باهنر (نمایندهٔ مردم تهران)
علی محمد غریبانی (نمایندهٔ مردم اردبیل): از سال ۱۳۱۶ و اولین تقسیمات کشوری در ایران، اردبیل خواستار استان شدن بود. از سال ۱۳۴۷ این درخواست ها جدی تر شد. در نظرخواهی سال ۱۳۵۹ وزارت کشور، همهٔ مردم شهرستان های سراب، مغان، مشگین شهر و خلخال نسبت به استان شدن اردبیل نظر مثبت داشتند.
فرایند تقسیم استان آذربایجان شرقی (به مرکزیت تبریز) در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۷۲ با تأسیس استان اردبیل (به مرکزیت اردبیل) به پایان رسید. از مجموع ۱۸ شهرستان استان در هنگام تقسیم، ۱۲ شهرستان در آذربایجان شرقی باقی ماندند و ۶ شهرستان دیگر نیز استان جدید اردبیل را تشکیل دادند.
دولت پنجم «لایحهٔ تأسیس استان سبلان به مرکزیت اردبیل» را به مجلس چهارم ارائه کرد.
«لایحهٔ تأسیس استان سبلان به مرکزیت اردبیل» پس از بررسی های مختلف در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۷۱ با تغییر عنوان به «لایحهٔ تغییرنام استان آذربایجان شرقی به مرکزیت تبریز به آذربایجان مرکزی و تأسیس استان آذربایجان شرقی به مرکزیت اردبیل» و حذف نام شهرستان سراب (که از جانب دولت در استان جدید سبلان پیش بینی شده بود و با بررسی های مجلس مشخص شد که اکثریت اهالی این شهرستان خواستار ابقا در استان آذربایجان شرقی به مرکزیت تبریز هستند) به تصویب شور اول کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور رسید و لایحهٔ اصلاح شده جهت تصویب نهایی به صحن علنی مجلس فرستاده شد:
قانون تقسیم استان خراسان به سه استان پس از چند سال بررسی، در جلسهٔ علنی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد و در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. در ژوئن و اوت ۲۰۰۳، همزمان با گفت وگوهای مقام داران محلی نیشابور در اعتراض به این طرح، آشوب های خیابانی نیز شدت گرفت که در همهٔ مراکز شهرستان های استان خراسان جز مشهد جریان داشت.
تحلیلی بر اعتراض مردم قاین نسبت به تقسیم استان خراسان؛ محمدعلی صادق پور، شابک: ۹۶۴-۶۳۲۱-۲۴-۰، نشر: امامت (۱۳۸۱)
در دو شهر سبزوار و فردوس، درگیری های شدیدی میان معترضان و نیروهای پلیس گزارش شد. در ۸ شهریور ۱۳۸۰، تقریباً ۵ هزار نفر در سبزوار به راهپیمایی پرداختند که یک نفر کشته و ۱۰۰ نفر دستگیر شدند. در فردوس به تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۸۱ ۴۰ نفر دستگیر و ۱ نفر کشته شدند.
مهدی آیتی در ۲۹ تیر ۱۳۹۵ گفت که «اسنادِ آرشیوی نشان می دهد از سال ۴۱ تا ۸۱ مجالس قبل و بعد انقلاب طرح تقسیم استان خراسان را روی میز داشتند و همیشه با تشنج سیاسی در منطقه موکول به مجلس بعدی می شد، اما در آن سال هماهنگی بین مجلس و دولت اصلاح طلب باعث شد این پروژه ملی به نتیجه برسد و یکی از مسائل توسعه ای استان بود.»حسین انصاری راد در ۲۶ فروردین ۱۳۸۱ این طرح را «یک فاجعهٔ اجتماعی» خواند که «موجبات ناامنی، نارضایتی و ناخشنودی بخش عظیمی از مردم خراسان را فراهم خواهد کرد» و اینکه «تقسیم خراسان موجب توسعه نخواهد شد. در کشورهایی مانند هندوچین، استان هایی با بیش از۱۲۰ میلیون نفر جمعیت وجود دارد و ما در داخل کشور استان های کوچکی داریم که اگر قرار بود کوچک بودن استان موجب توسعه شود، باید با ظرفیت هایی که در این استان های کوچک وجود دارد، ما امروز سوئیس هایی را می داشتیم.» او دربارهٔ انگیزهٔ طرفداران تقسیم خراسان گفت که «انگیزهٔ اصلی آن ها همان مصالح خصوصی افراد است که یا مصلحت اقتصادی شان ایجاب می کند که با مرکزیت شهرستان خود، سود زیادی خواهند برد یا از مسؤولین سیاسی هستند که از این تقسیم یا تشکیل استان جدید نفع سیاسی می برند.» عباس واعظ طبسی در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ تقسیم استان خراسان را ضربه ای فرهنگی نامید.احمد خاص احمدی در ۲۵ مرداد ۱۳۸۲ بیان داشت که مشکلات استان خراسان «به دلیل بزرگی استان خراسان عملاً قابل حل نیست، اگرچه که به صورت نظری ممکن است با یک مدیریت صحیح در یک استان بزرگ هم بتوان مشکلات را حل کرد، اما این نظریه به صورت یک آرزو باقی مانده است.» و تأکید کرد که به ۵ استانی شدن خراسان رأی می دهد. محمدرضا دولت آبادی تقسیم را سودمند دانست «اما ممکن است به خاطر عدم توجه به خواست مردم شاهد مشکلاتی مانند قبل باشیم.» و «تقسیم به شرطی خوب است که پتانسیل های لازم که در شهرستان ها وجود دارد ملاک عمل قرار گیرد.»حسین آفریده هدف از تقسیم خراسان را توسعهٔ استان دانست. آزادی آزادمنش گفت که برای جبران کمبود بودجهٔ خراسان باید با صرفه جویی مشکل را حل کرد و نیازی به تقسیم استان نیست. حسن سیدآبادی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ تأکید کرد که «استانداری و آستان قدس رضوی در تقسیم استان استان خراسان تاکنون هیچ نقشی چه در پشت پرده و چه به صورت آشکار نداشته اند و البته در عالم واقع نیز نمی توانند نقشی داشته باشند زیرا تصمیم گیرندهٔ نهایی مجلس و دولت هستند.»سید رضا نوروززاده بر این باور بود که با تقسیم استان خراسان زیرساخت های اقتصادی جدید برای فعالیت مردم فراهم می شود.
تقسیم اموالیا توزیع منصفانه، تقسیم قضایی حقوق و الزامات اموال بین همسران در جریان طلاق است. این کار ممکن است از طریق توافقی چون حل و فصل اموال یا از طریق حکم دادگاه صورت گیرد.
توزیع اموال، تقسیم اموال در صورت مرگ یا انحلال یک ازدواج است، و در مورد اموالی صورت می گیرد که در مالکیت متوفی بوده یا در حین ازدواج به دست آمده باشد.
تقسیم با قرعه (sortition) یکی از روش های حکومت است که در آن مقامات سیاسی از طریق نمونه گیری تصادفی از میان مجموعه ای بزرگ از نامزدها انتخاب می شوند. منطق پشت این فرایند از این ایده سرچشمه میگیرد که "قدرت فسادآور است." به همین دلیل آتنی های باستان، هنگام انتخاب افراد برای قدرت گیری سیاسی، بجای انتخابات از روش نمونه گیری تصادفی از میان جمعیت استفاده می کردند. بنابراین در دموکراسی آتن باستان، تقسیم با قرعه روش سنتی و اصلی برای انتصابات سیاسی بود و استفاده از آن به عنوان یکی از ویژگی های اصلی یک دموکراسی واقعی در نظر گرفته میشد.
انتصاب (ابهامزدایی)
اتین Chouard
نظارت شهروندی
مجمع شهروندان
Cleromancy
دموکراسی اجماعی
دموکراسی مستقیم
انتخاب هیات داوران
Panarchy
امروزه sortition معمولاً برای انتخاب اعضای هیئت منصفه در سیستم های حقوقی مبتنی بر کامن لا استفاده می شود. همچنین گاهی اوقات نیز در تشکیل گروه های شهروندی با قدرت مشورتی (شهروندان داور و یا شوراهای شهروندان) از تقسیم با قرعه استفاده می شود.
آتنی ها معتقد بودند sortition شیوه ای دموکراتیک است اما انتخابات نه و با استفاده از روش های پیچیده و  دستگاه های مخصوص (مثل kleroteria) از تقلب جلوگیری می کردند. تقلب و فسادهایی همانند خریدن رأی در این روش وجود ندارند.
به دلیل سود مالی که از طریق موقعیت "شهردار" بدست می آمد بعضی از بخش های سوئیس با استفاده از انتخاب تصادفی در طول سال های بین 1640 و 1837 از فساد جلوگیری می کردند.
تقسیم بدونِ رشک کیک (به انگلیسی:Envy-free cake cutting) نوعی مسئلهٔ تقسیم کیک منصفانه (به انگلیسی:fair cake-cutting) است که خود زیرمجموعه ای از مسائل تقسیم منصفانه (به انگلیسی:fair division) محسوب می شود. در این نوع تقسیم معیار برای منصفانه بودن آن، عدم رشک ورزی هر عامل به دیگران است. تقسیم منصفانه به دسته ای از مسائل اطلاق می شود که هدف آن ها تقسیم منصفانه منابع مشترک بین تعدای عامل است. تقسیم کیک زیرمجموعه ای از این دستهٔ مسائل است به طوری که منبع مشترک مورد بحث یک کیک (یا هر منبع پیوسته ای) است که ارزش قسمت های مختلف آن از دید افراد مختلف، متفاوت است. هر فرد می تواند تابع ارزش مختص به خود را برای قسمت های مختلف کیک داشته باشد و ما به دنبال این هستیم که با حداقل تعداد برش ها کیک را بین نفرات با روشی عادلانه تقسیم کنیم. برای این تقسیم بندی به دنبال یافتن الگوریتم یا پروتکلی هستیم که به ازای هر تعدادی از افراد و توابع ارزش های مختلف بتواند کیک را با شرایط مطلوب تقسیم نماید. ممکن است مطلوب بودن تقسیم بندی بر اساس معیارهای مختلف، مشخص شود. یکی از این معیارها، بدون رشک بودن است که بیانگر بیشتر بودن ارزش سهم اختصاص داده شده به هر فرد نسبت به سایرین از دیدگاه خودش (برحسب تابع ارزش او) است و روشی که این معیار را مدنظر داشته باشد، تخصیصی را به ارمغان خواهد آورد که بدون رشک است.
نامنفی باشد: V i ( X ) ⩾ 0 {\displaystyle V_{i}(X)\geqslant 0}
جمع پذیر باشد: برای هر دو مجموعه جدا از هم X , X ′ {\displaystyle X,{X}'}   داریم : V i ( X ∪ X ′ ) = V i ( X ) + V i ( X ′ ) {\displaystyle V_{i}(X\cup {X}')=V_{i}(X)+V_{i}({X}')}
قابل تقسیم باشد: برای هر X ⊆ {\displaystyle X\subseteq }  و 0 ⩽ λ ⩽ 1 {\displaystyle 0\leqslant \lambda \leqslant 1}  مجموعه X ′ ⊂ X {\displaystyle {X}'\subset X}  وجود خواهد داشت که : V i ( X ′ ) = λ V i ( X ) {\displaystyle V_{i}({X}')=\lambda V_{i}(X)}
در سال 1995 Brams Stevenو Alan Taylor با ارائه روشی برای برش کیک بدون رشک به ازای هر تعداد عامل، تحولی ایجاد کردند که تضمین می کرد در زمان متناهی تقسیم بندی را انجام می دهد اما حتی برای مسئله ای با ۴ عامل تعداد برش ها می توانست نامحدود باشد از طرفی نیز زمان اجرای الگوریتم مذکور می توانست نامحدود باشد. در راستای مشکلات موجود در الگوریتم پیشنهاد شده Claudia Linder و Jörg Rothe بعدها در مقاله ای نوشتند:"توسعه پروتکل متناهی و محدود برای تقسیم کیک بدون رشک هم چنان دور از دسترس به نظر می رسد و چالشی بزرگ برای تحقیق های آتی است."
هم چنان پاسخ بهینه ای برای این مسئله با مشخصات مطلوب پیدا نشده و مسئله بازمانده است. مقالات زیادی نیز به بررسی آن پرداخته اند (من جمله: Edmonds & Pruhs) در مقاله ای دیگر Saberi & Wang اظهار داشته اند که این مسئله یکی از مهم ترین مسائل باز در زمینهٔ خود، یعنی تقسیم منصفانه، است. اخیراً روشی محدود و گسسته برای تقسیم بدون رشک کیک برای ۴ نفر توسط Aziz & Mackenzie ارائه شده است اما با وجود این پیشرفت ها مسئلهٔ کلی برای هر تعداد از نفرات، حل نشده باقی مانده است.
مسئله برش کیک اولین بار توسط Hugo Steinhaus، ریاضی دان لهستانی، در خلال جنگ جهانی دوم مطرح شد. الگوریتمی که بتواند راه حل مطلوبی برای این مسئله ارائه دهد می تواند برای حل مسائل واقعی مطرح در علوم کامپیوتر، اقتصاد، علوم سیاسی و علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد از این رو تقسیم کیک بدون رشک و انواع مختلف دیگر تقسیم کیک سال ها مورد توجه فراوان دانشمندان فعال در این علوم بوده و هستند. به عنوان مثال برای نشان دادن یک مورد از کاربرد این مسئله در مشکلات مرتبط با کامپیوتر و فناوری اطلاعات می توان مسئله زیر را مورد توجه قرار داد:
تقسیم بندی سه گانه اعصار، تقسیم بندی دوران پیش ازتاریخ به سه عصر پی درپی سنگ و مفرغ و آهن است بر مبنای مادهٔ اصلی ماندگاری که برای ابزارسازی در هریک از این سه عصر به کار گرفته شده است. به آن، توالی سه گانهٔ اعصار نیز گفته اند.
عصر سنگ
عصر برنز
عصر آهن
این اعصار این گونه نامگذاری شده اند:
این نظام مناسب ترین نظام برای شرح پیشرفت جوامع اروپایی و مدیترانه ای است، هرچند که برای شرح دیگر جوامع نیز به کار می رود. این نظام به دلیل فناوری محوری شدید، مورد انتقاد قرار گرفته است.
یک برش طولی، مغز انسان را به دو نیم کره تقسیم می کند که به وسیلهٔ جسم پینه ای به هم متصل شده اند. دو طرف، شبیه به هم هستند و ساختار هر کدام از نیم کره ها به طور کلی متقارن اند. اما با وجود شباهت های زیاد، وظایف هر قشر متفاوت است.
معمولا تعمیم هایی کلی در روانشناسی عمومی به وجود می آیند که وظایف معین (مثل استدلال، خلاقیت و …) را به یکی از دو طرف راست یا چپ نسبت می دهند. با چنین نظریاتی باید با احتیاط مواجه شد زیرا این وظایف اغلب در هر دو طرف مغز انسان توزیع می شوند.
استدلال خطی و وظایف مربوط به زبان مثل دستور زبان و واژگان، اغلب به نیم کرهٔ چپ مربوط می شوند. دیسکلکیولیا یک سندرم عصبی است که منجر به آسیب محل اتصال لوب گیجگاهی و لوب آهیانه ای چپ می شود و با عوارضی چون ضعف مهارت شمردن، حساب کردن و ناتوانی در فهم و بکارگیری مفاهیم ریاضی همراه است.
در مقابل، مشخصات مربوط به لحن مانند زیر و بمی و تکیه معمولاً به نیم کرهٔ راست مربوط اند. عمل کردهایی مثل پردازش محرک های دیداری و شنیداری، درک فضایی، درک چهره، و استعداد هنری در رابطه با نیم کرهٔ راست می نمایند.
به ازای اعداد صحیح a و b که b مخالف صفر باشد، اعداد صحیح یکتایی مانند q و r وجود دارند به طوریکه:
a = b q + r {\displaystyle a=bq+r}
0 ⩽ r < b {\displaystyle 0\leqslant r<b}
(در این تعریف، q را خارج قسمت، r را باقی مانده، a را مقسوم و b را مقسوم علیه می نامند)
امتحان تقسیم * الگوریتمی است که محاسبات بالایی رو می طلبد ولی فهمیدن آن بسیار ساده است. سادگی پیاده سازی آن باعث شده که هنوز هم از آن برای دستگاه های با حافظه کم استفاده شود. مثل ماشین حساب های که نمودار می کشند.
امتحان تقسیم با دریافت عدد n، و تقسیم کردن عدد n بر تمام اعداد بزرگ تر از صفر و کوچک تر از n تمام عامل های اول n را پیدا می کند
عدد n را می گیرد (در تمام این متن n عددی است که باید تجزیه شود) امتحان تقسیم برای تمام اعداد ممکن امتحان می کند که آیا عدد n بر آن ها بخش پذیر هست یا خیر. تست این بخش پذیری ها از عدد 2 شروع می شود و ادامه پیدا می کند ولی یکی از نکات منفی این روش این است که اگر یک عدد بر 2 بخش پذیر نباشد بخش پذیری آن را بر 4 دوباره تست می کند همچنین برای 3 و مضارب 3 و همچنین مضارب بقیه اعداد. از این رو برای کمینه شدن تقسیم ها می توان فقط بخش پذیری به اعداد اول را تست کرد. علاوه بر این اعدادی که بخش پذیری بر آن ها باید تست شود نباید از n {\displaystyle \scriptstyle {\sqrt {n}}}   بیشتر باشند چون اگر n بر q بخش پذیر باشد آنگاه داریمn = p×q و اگر q کوچک تر از p باشد بخش پذیری بر q یا عامل های اول آن زود تر تست می شود.
فرض کنید P(i) i امین عامل است چنان کهP(1) = 2, P(2) = 3, P(3) = 5 آنگاه آخرین عامل اول با ارزش که ممکن است عامل اول n باشد (P(i است که P(i + 1)2> n این تساوی نشان می دهد (P(i + 1 یکی از عامل هاست برای مثال تست کردن 2 و 3 و 5 برای nهای کوچک تر از 49 کافی است (نه فقط کوچک تر از 25) چون مربع عدد اول بعدی 49 است. این خیلی خوب است ولی معمولاً بکار بستن آن برای یک n محاسبات و کار بیشتری را نسبت به حالتی که (P(i + 1 را هم تست کنیم می طلبد بنابراین P ( i ) ≤ n {\displaystyle \scriptstyle P(i)\leq {\sqrt {n}}}
جعبه تقسیم جایگاهی برای قرارگرفتن اتصالات برقی می باشد. سیم ها از طریق لوله برق یا کابل به جعبه تقسیم وارد می شوند و به وسیله ترمینال های موجود در جعبه تقسیم انشعاب گرفته می شوند. در سیم کشی ساختمان اغلب لازم است که از سیم ها انشعاب گرفته شود. به همین دلیل در مسیر سیم ها جعبه ای به نام جعبه تقسیم قرار داده می شود. جعبه تقسیم بر دو نوع جعبه تقسیم روکار و جعبه تقسیم توکار موجود می باشد. جعبه تقسیم روکار از جنس کائوچو یا چدن است که در داخل آن چهار استوانهٔ شیاردار قرار دارد. سیم ها داخل شیار قرار می گیرند و به وسیلهٔ پیچی که روی آن ها قرار گرفته محکم می شوند. پس از اتصال و انجام کار در جعبه تقسیم را می بندند. جعبه تقسیم روی سطح کار (دیوار – تخته) نصب می شود. جعبه تقسیم توکار از جنس فلزی یا پلاستیکی ساخته می شود. داخل قوطی فلزی را به وسیلهٔ مقوا عایق بندی می کنند و در داخل کار قرار می دهند.
کابل
گلند کابل
دوک تقسیم ساختاری است متشکل از گروهی از میکروتوبول ها، که در حرکت دادن کروموزوم ها نقش دارند.
در زیست شناسی سلولی دوک تقسیم ساختاری است که کروموزوم ها را بین دو سلول دختری تفکیک می کند. دوک تقسیم بخشی از اسکلت سلولی در سلول های یوکاریوت محسوب می شود.
هر یک از رشته های دوک از یک میکروتوبول ساخته شده است (اما هر سانتریول از ۹ دستهٔ ۳تایی از میکروتوبول ساخته شده است.) که در استوای سلول به سانترومر کروموزوم ها و در قطب های سلول به سانتریول ها متصل هستند. همچنان که جفت سانتریول ها از یکدیگر دور می شوند، بین آنها رشته هایی پروتئینی شکل می گیرد که ساختار دوک را پدید می آورند.
این ساختار به این علت به دوک معروف شده است که در قطب های سلول رشته ها به هم نزدیک می شوند و در استوای سلول از هم دور می شوند و ساختاری دوک مانند را پدید می آورند (همانطور که در شکل نیز معلوم است.) سانتریول در جانوران ,گامت نر گیاهان ابتدایی مثل سرخس وخزه وبعضا در قاچ ها دیده می شود.
ضریب تقسیم (partiotion-coefficient) با نماد P یا ضریب توزیع (distribution-coefficient) با نماد D عبارت است از نسبت غلظت یک ترکیب شیمیایی در مخلوطی از دو فاز امتزاج شده در حالت تعادل؛ بنابراین این نسبت شاخصی است برای سنجش تفاوت انحلال پذیری ترکیبات شیمیایی در این دو فاز. ضریب تقسیم معمولاً برای نسبت غلظت در ترکیباتی که یونیزه نشده اند بکار می رود در حالی که ضریب توزیع برای نسبت غلظت همه نوع ترکیبی بکار می رود (که می تواند یونیزه یا غیریونیزه باشد).
در دانش شیمی و داروسازی، هر دو فاز معمولاً حلال اند. و البته معمولاً یکی از این حلال ها، آب است و دیگری یک مادهٔ آب گریز مانند ۱-اوکتانول. در مجموع می توان گفت که با کمک ضریب تقسیم برآورد می شود که یک مادهٔ شیمیایی چه میزان آب گریز یا آب دوست است.
به صورت عملی تر ضریب تقسیم در برآورد میزان توزیع یک دارو یا مخدر در سطح بدن کاربرد دارد. داروهای آب گریز با نسبت اکتانول به آب بالا معمولاً در ناحیه های آب گریز بدن مانند غشاء دولایه لیپیدی سلول توزیع می شوند. در مقابل، داروهای آب دوست (نسبت اکتانول به آب پایین) در درجهٔ نخست در ناحیه های آبی بدن مانند پلاسمای خون دیده می شوند.
اگر یکی از حلال ها گازی و دیگری مایع باشد نسبت گاز به مایع را می توان بدست آورد. برای نمونه ضریب تقسیم خون به گاز در یک بیهوش کننده عمومی نشان می دهد گازهای بیهوشی آیا می توانند به آسانی وارد خون شوند یا خیر. همچنین اگر یکی از فازها جامد باشد هم می توان ضریب تقسیم آن را تعیین کرد. برای نمونه هنگامی که یکی از فازها فلز ذوب شده و دیگری فلز جامد است یا هنگامی که هر دو فاز جامدند.
مختصات: ۴۱°۰۲′۱۳″ شمالی ۲۸°۵۹′۰۹″ شرقی / ۴۱٫۰۳۶۹۴°شمالی ۲۸٫۹۸۵۸۳°شرقی / 41.03694; 28.98583میدان تقسیم   یادبود جمهوریت (۱۹۲۸)   میدان تقسیم از بام هتل مرمره   یادبود جمهوریت   ورودی ایستگاه متروی استانبول   هتل مرمره
میدان تقسیم (به ترکی استانبولی: Taksim Meydanı) در بخش اروپایی شهر استانبول واقع است و یکی از مراکز خرید، جاذبه های گردشگری و تفریحی این شهر به شمار می آید که به خاطر رستوران ها، مغازه ها و هتل های متعددش شناخته شده است. این میدان شناخته شده ترین و معروف ترین مرکز مدرن شهر استانبول است. میدان تقسیم، قلب استانبول مدرن در نظر گرفته می شود و ایستگاه مرکزی شبکهٔ متروی استانبول در این میدان قرار دارد.
یادبود جمهوریت که توسط پیکرتراش مشهور ایتالیایی، پیئترو کانونیکا ساخته شده و در سال ۱۹۲۸ میلادی رونمایی شد نیز در میدان تقسیم و در ابتدای خیابان استقلال واقع شده است. یادبود جمهوریت، ادای احترامی است به تشکیل جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ میلادی که در نتیجهٔ جنگ استقلال به دست آمد. این بنا همچنین محل دور زدن ترامواهایی است که از قدیم در این خیابان مسافران را جا به جا می کرده اند و اکنون تبدیل به تنها وسیله حمل و نقل در خیابان استقلال شده اند که عمدتاً توسط توریست ها و گردشگران مورد استفاده قرار می گیرند.
یادبود جمهوریت (۱۹۲۸)


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با تقسیم

تقسیم در جدول کلمات

اقتصاددان فرانسوی متولد 1727 صاحب رساله «بازتاب هایی در باب خلق و تقسیم ثروت»
جدایی
بازی کودکانه کلاسیک که در روی تختهای که به مربع های کوچک تقسیم شده است | انجام می شود
ماروپله
طبق ماده 21 قانون تجارت به شرکتی که برای امور تجارتی تشکیل می شود و سرمایه آن به سهام تقسیم شده مسوولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است | می گویند
شرکت سهامی
طبق ماده 21 قانون تجارت | به شرکتی که برای امور تجاری تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده است | اطلاق می گردد•
شرکت سهامی
مامور تقسیم آب
ابیار
واژه ای فارسی به معنی گونه و رده است و در تقسیم بندی های جانور شناسی معادل جنس (Genus ) به کار می رود
سرده
از انواع تقسیم بندی علم اقتصاد
کلان
از انواع تقسیم بندی های اقتصاد
خرد
از تقسیم های نظامی
هنگ
از تقسیم های جغرافیایی
قاره

معنی تقسیم به انگلیسی

partition (اسم)
جدا کردن ، تقسیم ، اپارتمان ، تیغه ، دیواره ، حد فاصل ، وسیله یا اسباب تفکیک ، افراد
allotment (اسم)
سهم ، تخصیص ، تقسیم ، تقدیر ، پخش ، جیره ، تسهیم
division (اسم)
تقسیم ، قسمت ، لشکر ، دسته بندی ، بخش ، تفرقه ، اختلاف
scissor (اسم)
تقسیم ، چاک
cleavage (اسم)
تقسیم ، شکافتگی ، عمل شکافتن ، ورقه ورقه شدگی
dispensation (اسم)
تقسیم ، تقدیر ، پخش ، توزیع ، اعطا
apportionment (اسم)
تقسیم ، تسهیم ، تقسیم پولی بین اشخاص ذی نفع
dealing (اسم)
رفتار ، توزیع کردن ، تقسیم ، معامله ، طرز رفتار ، خرید وفروش و معامله
repartition (اسم)
تقسیم ، توزیع ، توزیع مجدد

معنی کلمه تقسیم به عربی

تقسیم
تقسيم , توزيع , شق , قسم
قطعة
تقسيم
تقسيم
شق
ادر , انسب اليه , تقسيم , مقصورة , وزع
غير قابل للقسمة

تقسیم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

ابوالفضل ٢٢:٢٥ - ١٣٩٥/١٢/٠٧
بخش - بخش کردن
|

احسان ١٥:٤٢ - ١٣٩٦/٠٢/٢٨
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست: پارش (پارسی امروز)، اَفس (اوستایی)، ویاس (سنسکریت: ویاسَ)، ویروگ (سنسکریت: ویپرَیوگَ)، ویوگیت (سنسکریت: ویوگیتا)
|

رضا فتحی پور ١٠:٢٥ - ١٣٩٦/٠٩/٠١
پا رشین
|

محمد حمید نیک روان ٠٧:٤١ - ١٣٩٧/١٢/٠٨
شکست ( به)، شکستن، خرد کردن،
|

اشکان ١٣:٥٧ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦
پخش
غذا را تقسیم کن
غذا را پخش کن
بخش همان پخش است که عربی شده است
غذا را برابر پخش کن
|

اشکان ١٤:٠١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦
این واژه در معنی های گوناگونی بکار می رود که برای همه واژه فارسی داریم
مثلن در معنی پاره کردن هم بکار می رود
استان فلان تقسیم شد
استان فلان چند پاره یا پاره شده
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مقسوم و مقسوم علیه در تقسیم   • علامت تقسیم   • تعریف تقسیم در ریاضی   • تقسیم اعداد   • تقسیم ریاضی   • تقسیم چیست   • اجزای تقسیم   • اموزش تقسیم   • معنی تقسیم   • مفهوم تقسیم   • معرفی تقسیم   • تقسیم یعنی چی   • تقسیم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تقسیم
کلمه : تقسیم
اشتباه تایپی : jrsdl
آوا : taqsim
نقش : اسم
عکس تقسیم : در گوگل


آیا معنی تقسیم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )