برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1347 100 1

تماشاچی

/tamASACi/

مترادف تماشاچی: بیننده، تماشاگر، شاهد، ناظر، نظاره گر، نظارگی

معنی تماشاچی در لغت نامه دهخدا

تماشاچی. [ ت َ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) نگرنده و آنکه در جایی برای تمتع بردن نظر می آید. (ناظم الاطباء). نظارگیان. بازی بین. ج ، تماشاچیان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

معنی تماشاچی به فارسی

تماشاچی
کسی که بازی ونمایش یامسابقه راتماشامیکند
( صفت اسم ) کسی که نمایش یا بازی یا مسابقه ای را تماشا کند تماشاگر .

معنی تماشاچی در فرهنگ معین

تماشاچی
( ~.) [ ع - تر. ] (ص مر. اِمر.) کسی که نمایش ، بازی یا مسابقه ای را تماشا کند.

معنی تماشاچی در فرهنگ فارسی عمید

تماشاچی
کسی که بازی و نمایش یا مسابقه و امثال آن ها را تماشا می کند، تماشاگر.

معنی تماشاچی به انگلیسی

bystander (اسم)
ناظر ، تماشاچی ، تماشاگر ، بیننده
viewer (اسم)
ناظر ، تماشاچی ، تماشاگر ، بیننده
onlooker (اسم)
ناظر ، تماشاچی ، تماشاگر
looker on (اسم)
شاهد ، ناظر ، تماشاچی ، بیننده
sideliner (اسم)
تماشاچی ، ادم کناره گیر

معنی کلمه تماشاچی به عربی

تماشاچی
متفرج
نصير

تماشاچی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
نگریستار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تماشاچی فوتبال به انگلیسی   • تماشاگر به انگلیسی   • تماشاچی به انگلیسی   • معنی تماشاچی   • مفهوم تماشاچی   • تعریف تماشاچی   • معرفی تماشاچی   • تماشاچی چیست   • تماشاچی یعنی چی   • تماشاچی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تماشاچی
کلمه : تماشاچی
اشتباه تایپی : jlhah]d
آوا : tamASACi
نقش : اسم
عکس تماشاچی : در گوگل

آیا معنی تماشاچی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )