برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1285 100 1

تمرکز ‏

/tamarkoz/

مترادف تمرکز ‏: مرکزیت، مرکزگرایی

برابر پارسی: یکجایی

معنی تمرکز ‏ در لغت نامه دهخدا

تمرکز. [ ت َ م َ ک ُ ] (ع مص ) مصدر برساخته است از مرکز: تمرکز قوا. تمرکز عائدات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در تداول امروز بمعنی فراهم آمدن و فراهم کردن استعمال شود.

معنی تمرکز ‏ به فارسی

( مصدر ) مصدر برساخته از مرکز. در تداول امروز به بمعنی فراهم آمدن و فراهم کردن استعمال شود. تمرکز قواتمرکز عائدات
مصدر برساخته است از مرکز : تمرکز قوا . تمرکز عائدات .
[strategic concentration] [علوم نظامی] تجمع نیروهای مشخص در مناطق مورد نظر به شیوه ای که گسترش نیروها برای شروع عملیات طرح پیکار به بهترین روش ممکن میسر شود
[isoelectric focusing, IEF] [زیست شناسی-پروتگان شناسی] نوعی روش الکتروکوچ برای جداسازی پروتئین ها براساس pH هم بار آنها که در آن pH از قبل تثبیت شده است

معنی تمرکز ‏ در فرهنگ معین

(تَ مَ کُ) (مص جع .) گرد آمدن در یک جا، گرد آوردن در یک جا.

تمرکز ‏ در دانشنامه اسلامی

برخی از حکما، نظیر «دکارت»، مهمترین توانایی انسان را «درست راه بردن عقل» می دانند و منظورشان دقیقا این است که فرد بتواند آن گونه که «اراده می کند و خود می خواهد بیاندیشد».
چنان چه، شخصی بتواند موضوعی را برای اندیشیدن، انتخاب نموده و در قلمرو آن، تفکر کند و تا هر زمان که اراده کرده است، جریان فکر خود را تداوم بخشد، در حقیقت می توان او را فردی «متمرکز» نامید.

دیدگاه پل ژاگو درباره تمرکز فکر
«پل ژاگو»، روانشناس فرانسوی معتقد است: «تمرکز فکری، عبارت از متوجه ساختن و ثابت نگاه داشتن فکر بر یک تصویر و یا مجموعه ای از اندیشه ها و افکار است.»

آثار تمرکز فکر بر زندگی شخصی و اجتماعی انسان
به لحاظ تأثیراتی که تمرکز فکر بر موفقیت آدمی دارد، جوانان بیش از سایرین به این پدیده علاقمندند و مایلند که این توانایی در آن ها، ایجاد شود.
این آثار در دو جنبه زندگی شخصی و زندگی اجتماعی قابل تبیین است: اولین پیامد برجسته تمرکز فکری، هدایت آگاهانه زندگی است.
فرد به درستی می داند که از زندگی چه انتظاراتی دارد؟ و چگونه می تواند بدان ها پاسخ دهد؟ از جهت سلامت روانی نیز، موضوع تمرکز فکر، نقش تعیین کننده ای دارد.
زیرا اولین ویژگی انسان سالم از لحاظ روحی، روانی، «ادراک روشن تر و کار آمد تر واقعیت» است و دومین ویژگی آن «آزاد اندیشی بیش تر نسبت به تجربه» می باشد. و هر دو خصوصیت، همان گونه که مشهود است، به توانایی تفکر شخص، مربوط می شود، تأثیر دیگر «تمرکز فکری» را بر توانایی «حل مسأله» می توان بیان کرد.
این ویژگی که اولین بار به وسیله «جان دیویی» عنوان شد، عبارت است از «قابلیت شخص در این که، موقعیتی را که با آن روبرو شده به درستی بشناسد و بتواند راه حل مناسبی در آن زمینه ارائه کند»، «قدرت حل مسأله» بستگی کامل به بررسی همه جانبه موقعیت (مسأله)، بررسی راه حل ها و راه کارهای موجود و انتخاب بهترین راه کار ها و انجام راه حل مورد نظر دارد و این ها همه در پرتو فکر متمرکز انجام می پذیرد.
پرفسور «کارل سی شور» به عنوان یک روانشناس یادگیری می گوید: «شخص متوسط فقط ده درصد گنجایش طبیعی حافظه خود را به کار می برد و نود درصد آن را با بی اعتنایی به قوانین طبیعی حافظه ضایع می کند، این قوانین طبیعی عب ...

تمرکز ‏ در دانشنامه آزاد پارسی

تمرکز (علوم سیاسی)(centralization)
نظام متمرکزکردن وظایف اجرایی در دست وزارتخانه های اصلی دولت، با هدف یکدست کردن نهاد ها و سطح خدمات عرضه شده از سوی سازمان های دولتی. تمرکز از نظر ایدئولوژیکی غالباً با سوسیالیسم یا کمونیسم همراه بوده اما افزایش مداخلۀ دولت در امور جامعه نیز، به ویژه در قرن ۲۰ به تمرکز امور انجامیده است. در علوم سیاسی تمرکز نقطۀ مقابل سیاست آزاد گذاری است. وظایف اصلی دولت، که به اعتقاد هربرت اسپنسر، فیلسوف انگلیسی، عبارت از حفظ نظم در قلمرو دولت و دفاع از مرزها در برابر تجاوز خارجی بود، در دورۀ اخیر به شدت گسترش یافته است. در نتیجه، بیشتر کارهایی که پیش از این مقرراتی برای آن ها نبود یا به صلاحدید نهادهای محلی حاکم واگذار شده بود، به وزارت خانه های دولت سپرده شده است. منتقدان و مخالفان تمرکز، غالباً به تقاضاهایی استناد کرده اند که در داخل هر کشور برای برخورداری از خودمختاری بیشتر وجود دارد و گاه نیز دیدگاه های جدایی طلبانه ای را پذیرفته اند که خواستار استقلال حقوقی و اقتصادی بخش هایی از دولت موجودند. مثلاً، در انگلستان حکومت حزب کارگر که در مه ۱۹۹۷ روی کار آمد، با وضع قوانینی به ایجاد پارلمان اسکاتلند و مجلس ملی ویلز دست زد و برخی اختیارات قانون گذاری دولت مرکزی را به آن ها واگذار کرد. تمرکز، مانند دیوان سالاری، تقریباً به نحوی اجتناب ناپذیر مشکلاتی برای حکومت مردم سالارانه و آزادی های فردی ایجاد می کند و بالقوّه برای آن ها خطرناک است، اما همچنان به صورت یکی از زمینه های تعارض همیشگی میان مردم سالاری و آزادی از یک سو و داشتن حکومتی کارآمد و کارگشا از سوی دیگر باقی مانده است.

معنی تمرکز ‏ به انگلیسی

centralization (اسم)
تمرکز ، استقرار در مرکز

معنی کلمه تمرکز ‏ به عربی

تمرکز ‏ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
فوکوس
آرش
تمرکز (اسم): کانون، مرکز توجه
تمرکز کردن (فعل): توجه کردن به یک نکته و یا موضوع مشخص
مقدسی
Focus
شهریار آریابد
در پارسی " وندساری " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
وندسارگرایی = تمرکز گرایی
برپایه نسک اوستا می توان واژه " میدوری " را نیز به چم تمرکز بکار برد.
جمشید احمدی
همگرایی/ هم گرایی
جمشید احمدی
کانونگرا/ کانونگرایی
علیرضا دشتی
فوکوس
حسین بهادر
فوکوس
پرويز زندي نيا
همگرايي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تمرکز در جدول   • راه های افزایش تمرکز هنگام درس خواندن   • افزایش تمرکز و کنترل ذهن   • تمرکز ویکی پدیا   • راه های افزایش تمرکز حواس   • تمرین های افزایش تمرکز   • تمرکز ذهن   • تقویت تمرکز و حافظه   • معنی تمرکز ‏   • مفهوم تمرکز ‏   • تعریف تمرکز ‏   • معرفی تمرکز ‏   • تمرکز ‏ چیست   • تمرکز ‏ یعنی چی   • تمرکز ‏ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تمرکز ‏
کلمه : تمرکز ‏
اشتباه تایپی : jlv;c ‏
آوا : tamarkoz
نقش : اسم
عکس تمرکز ‏ : در گوگل

آیا معنی تمرکز ‏ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )