برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1307 100 1

تمهيد القواعد

تمهيد القواعد در دانشنامه اسلامی

تمهید القواعد، نوشته صائن الدین بن ترکه اصفهانی است و شرح «قواعد التوحید» تألیف افضل الدین محمد ترکه می باشد.
در مقدمه کتاب، در مورد عنوان و نام آن چنین آمده است: «و قد سمی بعد فراغه بکتاب التمهید فی شرح رسالة قواعد التوحید».بنابراین، عنوان اصلی کتاب، «التمهید فی شرح رسالة قواعد التوحید» است که بعدها به «تمهید القواعد» شهرت یافت.
عبارت مؤلف، حاکی از این است که این عنوان از ابتدای تألیف در نظرش نبوده و پس از پایان یافتن کتاب و مناسبتی که بین شرح و متن، پدیدار گشته، آن را به این نام نامیده است؛ هرچند، تعبیر «قد سمی بعد فراغه...»، روشن نمی سازد که مؤلف، خود، این نام را بر کتاب نهاده یا به پیشنهاد دیگران این عنوان انتخاب گردیده است.
انتخاب عنوان «التمهید» برای این کتاب از آن جهت است که در این شرح، اصول و قواعدی فراهم آمده و نکاتی از حکمت و عرفان بیان شده که فهم آنها زمینه ساز فهم دقیق رساله عمیق «قواعد التوحید» است.
این کتاب، شرحی غیر مزجی است به طریق «قال - أقول» بر رساله ارزش مند «قواعد التوحید» تألیف ابوحامد محمد اصفهانی، مشهور به تُرکه، مؤلف «الحکمة المنیعة و الحکمة الرشیدیة و الاعتماد الکبیر» که از حکمای بزرگ مشاء در عصر خود بوده و سرانجام به روش عرفان و تصوف روی آورده و آثار ارزش مندی در این رشته پدید آورده است که رساله «توحید القواعد» از آن جمله است.
تمهید القواعد، کتابی در عرفان نظری به عربی ، اثر صائن الدین علی بن محمد تُرکه اصفهانی، حکیم و عارف قرن هشتم و نهم است.
در مقدمه کتاب در مورد عنوان و نام آن چنین آمده است «و قد سمی بعد فراغه بکتاب التمهید فی شرح رسالة قواعد التوحید» بنابر این عنوان اصلی کتاب، التمهید فی شرح رسالة قواعد التوحید است که بعدها به تمهید القواعد شهرت یافت.عبارت مؤلف حاکی از این است که این عنوان از ابتدای تألیف در نظرش نبوده و پس از پایان یافتن کتاب و مناسبتی که بین شرح و متن پدیدار گشته، آن را به این نام نامیده است. هر چند تعبیر «قد سمی بعد فراغه... » روشن نمی سازد که مؤلف خ ...


تمهيد القواعد در دانشنامه ویکی پدیا

التمهید فی شرح رسالة قواعد التوحید مشهور به تمهید القواعد نوشته صائن الدین بن ترکه اصفهانی است و شرح «قواعد التوحید» ابوحامد محمد اصفهانی (جد شارح) می باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع مهم در عرفان نظری به شرح و توضیح توحید وجود و اثبات آن و بیان مبانی عقلی و عرفانی در این مسئله و دفع شبهات و ایرادات از آن پرداخته است. تمهید القواعد مدت ها در حوزه های اصفهان و تهران و قم از متون آموزشی عرفان نظری بوده است. این کتاب، در سال ۱۳۹۶ ق، با تصحیح و تعلیق و مقدمه استاد سید جلال الدین آشتیانی و به همت انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران به چاپ حروفی رسید و در سال ۱۳۶۰ ش، تجدید چاپ گردید.
مباحث عمده کتاب را می توان در چهار محور معرفی نمود که عبارتند از:
کتاب یاد شده در حقیقت پلی است بین فلسفه و عرفان که سعی دارد حتی الامکان مبانی عرفانی را بر مبنا و مساق اهل نظر و استدلال تقریر و تبیین کند.
حسن حسن زاده آملی کتاب تمهید القواعد را در قم نزد محمد حسین طباطبائی فرا گرفت و خود نیز آن را طی سالیانی دراز در چهار دوره تدریس کرد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با تمهيد القواعد

تمهيد القواعد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تمهيد القواعد   • مفهوم تمهيد القواعد   • تعریف تمهيد القواعد   • معرفی تمهيد القواعد   • تمهيد القواعد چیست   • تمهيد القواعد یعنی چی   • تمهيد القواعد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تمهيد القواعد
کلمه : تمهيد القواعد
اشتباه تایپی : jliيn hgr,hun
عکس تمهيد القواعد : در گوگل

آیا معنی تمهيد القواعد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )