برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1312 100 1

تمهید الاصول

تمهید الاصول در دانشنامه اسلامی

تمهید الاصول
تمهیدالاصول، کتابی در کلام و اصول عقاید به عربی از قرن پنجم، تألیف محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ الطائفه است شیخ طوسی این کتاب را در شرح بخش اولِ کتابِ جُمَل العلم والعمل - که بخش کلامی است - نگاشته است.
جمل العلم و العمل را سیدمرتضی علم الهدی به دستور شیخ مفید نوشته است.

تمهید الاصول و تدریس آن
این کتاب در مدارس علمی شیعه بسیار مورد توجه بوده و جز شرح شیخ طوسی، شروح دیگری نیز بر آن نوشته شده است. .
سیدمرتضی نیز بخش کلامی این کتاب را به درخواست طوسی شرح کرده و شیخ طوسی از حضور خود در مجلس درس سیدمرتضی، هنگامی که این کتاب را شرح می کرده، خبر داده است (۱۳۶۲ش، ص ۱۶۱).

نامهای دیگر شرح شیخ طوسی بر الجمل
شرح شیخ طوسی را شرح الجمل، شرح مایتعلق بالاصول من جمل العلم و العمل، تمهیدالاصول شرح الجمل العلم و العمل و مایتعلق منه بالاصول نیز گفته اند.

شیوه نگارش تمهید الاصول
...
«تمهید الأصول در علم کلام اسلامی» ترجمه فارسی عبدالمحسن مشکات الدینی از کتاب «تمهید الأصول فی علم الکلام» شیخ طوسی است. این کتاب شرح بخش نظری رساله «جمل العلم و العمل» نوشته علی بن حسین موسوی مشهور به سید مرتضی است.
ترجمه کتاب اگرچه همراه با رعایت اصل امانت است اما متنی سنگین دارد. مترجم، مقدمه مفصلی (در سال 1400ق) و تعلیقاتی بر کتاب زده است. تعلیقات و توضیحات مترجم پیرامون برخی کلمات و عبارات متن، در پاورقی ها جای گرفته است.
مترجم معتقد است که در ترجمه کتاب، از کتب دیگری نیز مدد گرفته و چندین بار در آن تجدید نظر نموده و لذا اشتباهات احتمالی در آن، به حداقل ممکن رسیده است . البته در ابتدای کتاب فهرست غلطهای کتاب آمده اما غلطهای کتاب بیش از این هاست؛ به عنوان نمونه در ص212 سطر پنج دروغ به صورت «دوع» آمده است.
در مقدمه مفصل مترجم، ابتدا شرح حال و مقام علی شیخ طوسی ارائه و سپس روش وی در تنظیم بخش های کتاب، بیان شده است. روش شیخ در عنوان کردن مطالب و خصایص استدلالی او، علم کلام و چگونگی پیدایش آن، علل انشعاب و تفرق در ...

ارتباط محتوایی با تمهید الاصول

تمهید الاصول را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تمهید الاصول   • مفهوم تمهید الاصول   • تعریف تمهید الاصول   • معرفی تمهید الاصول   • تمهید الاصول چیست   • تمهید الاصول یعنی چی   • تمهید الاصول یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تمهید الاصول
کلمه : تمهید الاصول
اشتباه تایپی : jlidn hghw,g
عکس تمهید الاصول : در گوگل

آیا معنی تمهید الاصول مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )