برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تنش برشیخستگی


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

تنش برشیخستگی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تنش برشیخستگی   • مفهوم تنش برشیخستگی   • تعریف تنش برشیخستگی   • معرفی تنش برشیخستگی   • تنش برشیخستگی چیست   • تنش برشیخستگی یعنی چی   • تنش برشیخستگی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تنش برشیخستگی
کلمه : تنش برشیخستگی
اشتباه تایپی : jka fvadosj'd
عکس تنش برشیخستگی : در گوگل

آیا معنی تنش برشیخستگی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )