انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 955 100 1

تهمت

/tohmat/

مترادف تهمت: اتهام، افترا، بهتان، دروغ، فریه، نمامی

برابر پارسی: انگ، بد نام کردن، بدنامی، دروغ بستن

معنی تهمت در لغت نامه دهخدا

تهمت. [ ت ُ م َ ] (اِ) تُهَمَة. تُهمَة. گمان بد کردن... این لفظ در فارسیان به سکون دوم مستعمل است و به لفظ کردن و انداختن و نهادن و زدن وبستن و برداشتن استعمال می یابد. (غیاث اللغات ). گمان بد بردن و گمان بد... (آنندراج ). گمان بد. (دهار).بوسین و نسبت گناه و منقصت و عیب به کسی که دارا نباشد و گمان بد. (ناظم الاطباء). دروغ. بهتان. افتراء.دروغ بستن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) :
نکشتم که فرزند بد درنهان
بترسیدم از کردگار جهان
بخستم به فرمانت آزرم خویش
بریدم هم اندر زمان شرم خویش
بدان تا کسی بد نگوید مرا
ز دریای تهمت بشوید مرا.
فردوسی.
بونصر جواب داد جز خاموشی روی نیست که نصیحت به تهمت بازگردد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 576). در معنی فرستادن رسول نزدیک خاینان سخن بر این جمله می گوید و تهمتی بیهوده سوی خویش روا میدارد. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 684). حقا که من از خویشتن می گویم ، بر سبیل نصیحت ، از جهت نفی تهمت به او. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 685).
گرت همی عمر، نیرزد به شکر
بر تو به دیوانگیت تهمت است.
ناصرخسرو.
مصداق تهمت من خیانت ایشان است. (کلیله و دمنه ).
خورشید به تهمت خدائیت
ابن اﷲ بر نگین نویسد.
خاقانی.
این سویدای دل من که حمیراصفت است
صافی از تهمت صفوان به خراسان یابم.
خاقانی.
سنگ تهمت نگر که دست یهود
بر مسیح مطهر اندازد.
خاقانی.
بیستون بن تیجاسب که پیش از آن به تهمت موالات قابوس گرفتار شده بود در جمله ٔ آن لشکر بفرستادند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 272). به سبب تهمتی که بدو تحویل افتاد او را بخدمت بخواند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ایضاً ص 379).
نفی تهمت را چو جام لعل تو
پیشم آیدلاف جام جم زنم.
عطار.
کز شکسته آمدن تهمت بود
وز دلیری دفع هر ریبت شود.
مولوی.
دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی... قضا را بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. (گلستان ).
|| (اصطلاح نجوم ) بیرونی آرد : تهمت کدام است : هر کوکبی که بر او منحس ها گرد آید و بدی حال از سوختن و رجعت و وبال و هبوط و زایلی و ساقطی و زخم نحوس به جرم و نگریستن شان به دشمنی ، او را متهم دارندبه دلالت. زیرا که اگر وعده کند راست نتواند کردن و بجای نتواند آوردن. (التفهیم بیرونی چ همائی ص 488).

تهمة. [ت ُ هََ م َ / ت ُ م َ ] (ع اِ) (از «وهَ م ») بدگمانی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). اسم است از اتهام. ج ، تهمات و تهم. (از اقرب الموارد). رجوع به تهمت شود.

تهمة. [ ت َ هََ م َ ] (ع اِ) بدبوئی گوشت. یقال : فی اللحم تهمة. || زمین که از آن به سی دریا فرودآیند. تهم مثله کانهما مصدران من تهامة لأَن التهائم متصوبة الی البحر. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

تهمة. [ ت َ م َ ] (ع اِ) لغتی است در تهامة. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی تهمت به فارسی

تهمت
بدگمانی، گمان بد، افترا، متهم کردن کسی با آن
( اسم ) بدگمانی گمان بد افترا . جمع : تهم و تهمات .
تهمت زده تهمت کش تهمتی قریب بمعنی هم
متهم تهمت آلود
تهمت زدن تهمت بستن
رفع گناه و عیب از کسی کردن
گمان بد بردن
نسبت گناه و عیب به کسی دادن اتهام
قابل تردید انکار پذیر
بهتان زدن اتهام
تهمت آلود دارای بهتان و بد نام
موضع تهمت مواضع التهم جاییکه شخص را به گناه نکرده آلوده و متهم میسازد
تهمت زدن تهمت کردن
تهمت انداختن تهمت بستن
بهتان زده شده
مفتری و بد گمان و بد گو و بد گمان شده کشنده و تحمل کننده بهتان
تحمل تهمت کردن هموار کردن دروغ و بهتان بر خود
خطی که دشمنان نویسند و حاوی تهمت و افترائ باشد .

معنی تهمت در فرهنگ معین

تهمت
(تُ مَ) [ ع . تهمة ] (اِ.) بدگمانی ، افترا.

معنی تهمت در فرهنگ فارسی عمید

تهمت
۱. بدگمانی.
۲. گمان بد، افترا.
۳. (اسم) آنچه کسی به آن متهم شود.

تهمت در دانشنامه اسلامی

تهمت
تهمت، گمان بد بردن به کسی، کسی را به بدی متهم کردن، بهتان را گویند. تهمت از گناهان کبیره و در قرآن مجید به شدت از آن نهی، و عذاب شدیدی برای آن ذکر گردیده است.
بهتان و افتراء عبارتست از اینکه انسان در حق غیر به چیزی که راضی نیست دروغ بگوید به عبارت دیگر چیزی را به دروغ به دیگری نسبت دهد و شخصی که مرتکب گناه و عمل زشتی نشده به انجام آن متهم کند و یا عیب و نقصی را که در او نیست به او بچسباند و فرقی نیست که این نسبت دروغ در حضور او باشد یا در غیاب. بهتان و تهمت از گناهان کبیره است و در قرآن مجید به شدت از آن نهی، و عذاب شدیدی برای آن ذکر گردیده که به آن اشاره خواهد شد.در حقیقت بهتان بدترین نوع دروغ است و چنانچه اتهام شخص در غیاب وی باشد غیبت هم بشمار می آید و انسان در واقع مرتکب دو گناه شده است یکی دورغ و دیگری غیبت و بزرگ ترین ظلم در حق برادر مؤمن آنست که او را متهم به ارتکاب گناهی کنی که هرگز آنرا انجام نداده است. بهتان باصطلاح همین برچسب زدن به این و آن است که متاسفانه همواره در جوامع بشری مطرح بوده و امروزه نیز بزرگترین ابزار دشمنان و مخالفان است.
حکم تهمت
بدون دلیل، گمان بد بردن به مؤمن و جاری ساختن آثار آن بر او، حرام و بلکه از گناهان کبیره به شمار آمده است. وارد شدن در جا یا کاری که زمینه ی بدگمانی دیگران به شخص را فراهم می کند، کراهت دارد.
اسباب تهمت
هریک از امور زیر می تواند سبب تهمت گردد: بی مبالاتی در امر دین، دشمنی، دوستی، خویشاوندی و جز آن ها از اعمال و افعالی که انسان را در معرض تهمت قرار می دهد.
احکام متهم
...
تهمت
«تهمت» از ریشه «وهم»، به معنای اظهار گمان بدی است که به دل انسان راه یافته است.
هر رفتاری از مجموعه رفتارهای انسان که در جامعه پدیدار می شود، به دو گونه قابل تفسیر و برداشت است:
برداشتی «خوب و مثبت»، و برداشتی «بد و منفی». در تهمت، انسان از رفتار، گفتار یا حالت دیگری، برداشت «بد و منفی» می کند که البته این برداشت، گاه به خود رفتار بازمی گردد به این معنا که خود رفتار، ناپسند و ناشایست تلقی می شود، و گاه از آن رفتار، صفات درونی و ویژگی های ناپسند برداشت می شود بی آنکه خود رفتار بد و ناپسند باشد که در این صورت، رفتار، فقط به منزله آینه و نمای آن صفت درونی گرفته می شود؛ یعنی گاه «تهمت» درباره زشتی ذات عمل و خود رفتار است، و گاه عمل و رفتار پلی قرار داده می شود تا برخی از زشتی های درونی به شخص نسبت داده شود.
هرگاه کسی از رفتار، گفتار یا حالات دیگران برداشت بدی داشته باشد، ولی این برداشت، فقط در درونش پنهان بماند و آشکار نشود، به «سوءظن» (بدگمانی) مبتلا شده است؛ ولی اگر برداشت ناشایستش را اظهار کند، به رفتار او «تهمت» گفته می شود؛ پس تفاوت «سوءظن» و «تهمت» در آشکارکردن گمانی است که از رفتار دیگری برداشت شده است.
در «بهتان» انسان می داند کسی که به او نسبت ناروا می دهد، کار نادرستی انجام نداده است؛ ولی از روی اغراض و خواسته های نفسانی، همانند دشمنی، کینه و حسد، صفت یا رفتار ناشایستی را به او نسبت می دهد؛ اما در تهمت، انسان برداشت خویش از رفتار دیگران را مدنظر قرار می دهد و او را متهم می سازد؛ در حالی که نمی داند این رفتار از او سرزده است؛ برای نمونه اگر انسان، شخصی را با سلاح گرم در کنار مقتولی مشاهده کند و به او نسبت قتل بدهد؛ در حالی که می داند قاتل نیست، رفتارش «بهتان» نامیده می شود و اگر نداند او قاتل نیست، به رفتار او تهمت گفته می شود.
سرچشمه تهمت، «سوءظن» است. بدگمانی به کردار، گفتار یا حالات دیگران ممکن است موجب شود شخص چه در حضور و چه در غیاب ایشان تهمت بزند؛ پس سوءظن می تواند به تهمت بینجامد؛ به این گونه که در سوءظن، برداشت انسان از عمل، سخن یا حالت دیگری، برداشتی بد در درون خود او است و ممکن است به سبب عواملی از درون خود انسان به بیرون تراوش کند؛ یعنی به دیگران اظهار شود که در این صورت به تهمت تبدیل می شود.
ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیاری از رفتارهای زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقی که از عدم اعتدال قوای درونی انسان پدید می آیند، جست.
یکی از گناهان تهمت آواره کردن دیگران به کسی می باشد.
 ۱. ↑ طه/سوره۲۰، آیه۵۷.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۴۱۳، برگرفته از مقاله «تهمت آواره کردن»    
...
تهمت مشرکان، مبنی بر ارتجاعی بودن قرآن از برخی از آیات قرآن استفاده می شود.
ومنهم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه وفی ءاذانهم وقرا وان یروا کل ءایة لایؤمنوا بها حتی اذا جآءوک یجـدلونک یقول الذین کفروا ان هـذا الااسـطیر الاولین. واذا تتلی علیهم ءایـتنا قالوا قد سمعنا لو نشآء لقلنا مثل هـذا ان هـذا الآ اسـطیرالاولین. واذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اسـطیر الاولین. وقال الذین کفروا ان هـذا الا افک افتریه واعانه علیه قوم ءاخرون فقد جاءو ظـلما وزورا• وقالوا اسـطیر الاولین اکتتبها فهی تملی علیه بکرة واصیلا. وما یکذب به الا کل معتد اثیم• اذا تتلی علیه ءایـتنا قال اسـطیر الاولین• کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. و قال الذین کفروا للذین ءامنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیه واذ لم یهتدوا به فسیقولون هـذا افک قدیم.
تهمت ارتجاعی بودن معاد
تهمت ارتجاعی بودن عقیده به معاد از سوی مشرکان از آیات زیر استفاده می شود.قالوا اءذا متنا وکنا ترابا وعظـما اءنا لمبعوثون• لقد وعدنا نحن وءاباؤنا هـذا من قبل ان هـذا الآ اسـطیر الاولین. وقال الذین کفروا اءذا کنا تربا وءاباؤنا ائنالمخرجون• لقد وعدنا هـذا نحن وءاباؤنا من قبل ان هـذا الا اسـطیر الاولین. والذی قال لولدیه اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان الله ویلک ءامن ان وعد الله حق فیقول ما هـذا الا اسـطیر الاولین. قوم هود بر ارتجاعی بودن تعالیم انبیا تهمت میزدند.اذ قال لهم اخوهم هود الاتتقون• ان هـذا الا خلق الاولین.
«تهمت از منظر اسلام» اثر سلمان زواری نسب، بررسی و بحث پیرامون تهمت، از منظر آیات و روایت می باشد که به زبان فارسی و در سال 1383ش نوشته شده است.
کتاب با مقدمه نویسنده در اشاره به مباحث آغاز و مطالب در سه بخش سامان یافته است. نویسنده در بخش اول، تهمت و بهتان را از دیدگاه آیات قرآن مورد بحث و بررسی قرار داده و در بخش دوم، دیدگاه روایات را در مورد این مسأله بیان کرده است. در بخش سوم نیز حکایاتی خواندنی پیرامون این موضوع، آورده شده است.
در بخش اول کتاب، تهمت و بهتان از دیدگاه قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آیاتی که در این بخش، بررسی شده اند، عبارتند از:
1- آیه 112 سوره نساء: «و کسی که خطا یا گناهی مرتکب شود، سپس بی گناهی را متهم سازد، بار بهتان و گناه آشکاری بر دوش گرفته است». نویسنده معتقد است که این آیه شریفه، گناه و کیفر تهمت را به منزله تیر قرار داده و انتساب آن را به دیگری، به منزله پرتاب کردن به سوی هدف، معرفی کرده است؛ یعنی همان طور که تیراندازی به سوی دیگری، ممکن است باعث از بین رفتن او می گردد، پرتاب تیر گناه نیز به کسی که مرتکب آن نشده، ممکن است آبروی او را که به منزله خون اوست، از بین ببرد.
به اعتقاد نویسنده، شیوع این کار در یک جامعه، از یک سو موجب به هم ریختن نظام و عدالت آن اجتماع شده و از سوی دیگر، گرفتار شدن بی گناه و سلب اعتماد عمومی فراهم آمده و موجب اختلاف و پراکندگی میان امت اسلامی می گردد و این هدف، با شرع مقدس اسلام که مسلمانان را به اتحاد و یگانگی دعوت می کند، منافات خواهد داشت.
تهمت از نگاه اسلام، از گناهان کبیره است و در قرآن مجید به شدت از آن نهی، و عذاب شدیدی برای آن ذکر گردیده است.
بهتان و افتراء عبارتست از اینکه انسان در حق غیر به چیزی که راضی نیست دروغ بگوید به عبارت دیگر چیزی را به دروغ به دیگری نسبت دهد و شخصی که مرتکب گناه و عمل زشتی نشده به انجام آن متهم کند و یا عیب و نقصی را که در او نیست به او بچسباند و فرقی نیست که این نسبت دروغ در حضور او باشد یا در غیاب. بهتان و تهمت از گناهان کبیره است و در قرآن مجید به شدت از آن نهی، و عذاب شدیدی برای آن ذکر گردیده که به آن اشاره خواهد شد.در حقیقت بهتان بدترین نوع دروغ است و چنانچه اتهام شخص در غیاب وی باشد غیبت هم بشمار می آید و انسان در واقع مرتکب دو گناه شده است یکی دورغ و دیگری غیبت و بزرگ ترین ظلم در حق برادر مؤمن آنست که او را متهم به ارتکاب گناهی کنی که هرگز آنرا انجام نداده است. بهتان باصطلاح همین برچسب زدن به این و آن است که متاسفانه همواره در جوامع بشری مطرح بوده و امروزه نیز بزرگترین ابزار دشمنان و مخالفان است.
آثار سوء اجتماعی
نتیجه بهتان و افتراء به این و آن اینست که نظام اجتماعی دیر یا زود از هم بپاشد و عدالت اجتماعی از بین برود. حق، باطل و باطل، حق جلوه کند، بی گناهان متهم و گرفتار، و گناهکاران تبرئه و آزاد باشند، حسن ظن به سوء ظن نسبت بکدیگر تبدیل گردد و اعتماد عمومی مردم از یکدیگر سلب شود و زمینه ی هرج و مرج فراهم گردد و ناامنی و نارضایتی رشد یابد، دوستی و صمیمیت جایش را به کینه و عداوت بدهد، مردم پراکنده و متفرق و بدون ارتباط با یکدیگر زندگی کنند و از تجمع و تشکل و انسجام خبری نباشد. بدون شک چنین جامعه ای نمی تواند دوام و بقاء داشته باشد بلکه بزودی سقوط خواهد کرد و مردم آن هلاک و گرفتار انواع مشکلات و بلایا خواهند شد. و لذا امام صادق (علیه السّلام) فرمود: «اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی الماء؛ هر گاه مؤمنی برادر مؤمن خویش را متهم سازد و به او تهمت بزند ایمان از قلب او محو می شود همچنانکه نمک در آب ذوب می گردد.» و وقتی ایمان مؤمن ذوب شد و دیگر اثری از ایمان در قلبش باقی نماند جایگاهش دوزخ است چنانکه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) فرمود: «من بهت مؤمنا او مؤمنه او قال فیه ما لیس فیه اقامه الله تعالی یوم القیامه علی تل من نار حتی یخرج مما قال فیه؛ هر کس به مرد یا زن باایمانی بهتان بزند یا درباره ی کسی چیزی بگوید که در او نیست خداوند در قیامت او را بر تلی از آتش قرار می دهد تا از آنچه گفته است خارج شود. و از عهده ی گفته ی خود بیرون آید.» در قرآن کریم بیش از چهل آیه درباره تهمت و بهتان به مردم در رابطه با جریانات مختلفی نازل شده که چند نمونه مهم آن ذکر می شود.
انواع تهمت
تهمت دو صورت دارد:
← افتراء
...
کافران به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم تهمت اساطیرپردازی می زدند و ایشان مأمور بودند در برابر این تهمت ها از خود به دفاع کنند.
کافران به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم تهمت اساطیرپردازی می زدند: • «وَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْکٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَیْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا؛ و کافران گفتند: «این فقط دروغی است که او ساخته، و گروهی دیگر او را بر این کار یاری داده اند.» آنها (با این سخن،) ظلم و دروغ بزرگی را مرتکب شدند». • «وَقَالُوا أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ اکْتَتَبَهَا فَهِیَ تُمْلَی عَلَیْهِ بُکْرَةً وَأَصِیلًا؛ و گفتند: «این همان افسانه های پیشینیان است که وی آن را رونویس کرده، و هر صبح و شام بر او املا می شود».
← مراد از آیه
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم، مأمور به دفاع از خود، در برابر تهمت اساطیرپردازی به وی از سوی کافران بود. • «وَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْکٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَیْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا؛ و کافران گفتند: «این فقط دروغی است که او ساخته، و گروهی دیگر او را بر این کار یاری داده اند.» آنها (با این سخن،) ظلم و دروغ بزرگی را مرتکب شدند».
← تفسیر آیه
 ۱. ↑ فرقان/سوره۲۵، آیه۴.    
...
به موسی علیه السّلام از سوی مرد قبطی در شهر مصر اتهام زورگویی زده شد.
فاصبح فی المدینة خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه قال له موسی انک لغوی مبین.( موسی در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه ای (و در جستجوی اخبار) ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری طلبیده بود فریاد میزند و از او کمک می خواهد، موسی به او گفت تو آشکارا انسان گمراهی هستی!) • فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما قال یـموسی اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض..(و هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود درگیر شود و با قدرت مانع او گردد، (فریادش بلند شد) گفت: ای موسی! می خواهی مرا بکشی، همانگونه که دیروز انسانی را به قتل رساندی ؟ تو می خواهی فقط جباری در روی زمین باشی، و نمیخواهی از مصلحان باشی!) (مقصود از «عدو»، مردی قبطی است که با شخصی سبطی درگیر بود و در این هنگام، موسی علیه السّلام از راه رسید.) حضرت موسی علیه السلام از فرعون به خاطر قتل قبطی هراس داشت.
تعاون در لغت به معنای یکدیگر را یاری کردن و همیاری نمودن است.
تعاون جمعی از غیر مسلمانان با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم در آوردن قرآن ، تهمت کافران ، علیه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم و قرآن بود.«وقال الذین کفروا ان هـذا الا افک افتره واعانه علیه قوم ءاخرون فقد جاءو ظـلمـا وزورا»؛ و کافران گفتند: «این فقط دروغی است که او ساخته، و گروهی دیگر او را بر این کار یاری داده اند.» آنها (با این سخن،) ظلم و دروغ بزرگی را مرتکب شدند.
← تفسیر آیه
 ۱. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۲۹۹، ذیل «عون».    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۱۸۴، برگرفته از مقاله «تهمت تعاون»    
...
حسد به معنای آرزو کردن زوال نعمت از کسی است که استحقاق آن را دارد. و در فتح خیبر تخلف کنندگان از جهاد، به مؤمنان، تهمت حسدورزی می زدند.
در فتح خیبر متخلفان از جهاد و منع شدگان از شرکت، به مؤمنان، تهمت حسدورزی می زدند.سیقول المخلفون اذا انطـلقتم الی مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعکم... فسیقولون بل تحسدوننا... «هنگامی که شما برای به دست آوردن غنایمی حرکت کنید، متخلفان (حدیبیه) می گویند: «بگذارید ما هم در پی شما بیائیم، آنها می خواهند کلام خدا را تغییر دهند بگو: «هرگز نباید بدنبال ما بیایید این گونه خداوند از قبل گفته است!» آنها به زودی می گویند: «شما نسبت به ما حسد می ورزید!» ولی آنها جز اندکی نمی فهمند.» (این آیه و آیات قبل و بعد، درباره غزوه خیبر است.)
← زمان نزول آیه
 ۱. ↑ فتح/سوره۴۸، آیه۱۵.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۰، ص۵۵۸، برگرفته از مقاله «تهمت حسد».    
...
تهمت ها و دروغ پردازی ها در کتاب «لله ثمّ للتاریخ» تألیف سید مرتضی عسکری و ترجمه محمدجواد کرمی، از جمله آثاری است که در پاسخ به شبهات وارده بر تشیع نوشته شده است.
کتاب، مشتمل بر مقدمه مؤلف و متن اثر است. متن کتاب در سه مقدمه، پاسخ به شبهات و یک خاتمه تنظیم شده است.
نویسنده در مقدمه اش از پنج کتاب که در مبارزه با مکتب اهل بیت(ع) نوشته شده و پاسخ هایی را که خود نوشته یاد کرده است. سپس به کتاب «للّه ثمّ للتّاریخ» به قلم نویسنده ای ناصبی اشاره کرده که در این اثر به آن پرداخته شده است .
مقدمه اول از مقدمات سه گانه، مشتمل بر مقاله ای با عنوان «پیشنهاد وحدت اسلامی در عصر حاضر» است. نویسنده، وحدت اسلامی را بر دو گونه می داند: 1. وحدت علمی؛ 2. وحدت عملی.
وی برای تحقّق «وحدت علمی»، جهات وفاق و جهات خلاف را روشن کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهد. او اولین جهت وفاق را قرآن دانسته، می نویسد: «ما مسلمانان روی زمین، قرآنی غیر از این قرآن نداریم. چاپی یا خطّی، به خط کوفی یا به خط نسخ یا به خطی دیگر؛ چنان که هیچ نسخه دیگری، غیر این نسخه، در هیچ شهر و خانه یا غار و کتابخانه دیگری یافت نمی شود، نه در نزد مسلمانان و نه در نزد غیر مسلمانان» .

تهمت در دانشنامه ویکی پدیا

تهمت
تهمت و یا افترا به بیانیه و یا اظهارنظری گفته می شود که ادعایی آشکار و یا ضمنی به یک فرد، کسب وکار، فراورده، گروه، حکومت، دین و یا ملت نسبت می دهد که موجب ایجاد تصویری منفی و یا نادرست برای آنها می شود. این واژه با توجه به شرایط حقوقی همچنین شامل سخنان تحقیرآمیز یک فرد نسبت به دیگری بدون در نظر گرفتن راستی و یا کذب بودن آن، که چه به صورت کلامی و یا نوشتاری منتشر شده باشد، می شود.
تهمت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
تهمت (فیلم)
تهمت (فیلم ۱۹۱۶)
تهمت (فیلم ۱۹۵۶)
تهمت (فیلم ۱۹۵۹)
«تهمت» (انگلیسی: Slander (1916 film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۱۶ منتشر شد.
«تهمت» (انگلیسی: Slander (1956 film)) یک فیلم به کارگردانی روی رولند است که در سال ۱۹۵۶ منتشر شد.
«تهمت» (انگلیسی: Libel (film)) یک فیلم به کارگردانی آنتونی اسکویت است که در سال ۱۹۵۹ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به دیرک بگارد، اولیویا دی هاویلند، رابرت مورلی، ویلفرید هاید-وایت، و آنتونی داوسون اشاره کرد.
تهمت (فیلم) فیلمی به کارگردانی کامران قدکچیان و نویسندگی احمد نجیب زاده ساختهٔ سال ۱۳۵۳ است.
تهمت خون تهمتی است به یهودیان که بیان می دارد آنها بچه های غیریهودیان (جنتیل) را دزدیده و می کشتند تا از خون آنها در بخشی از مناسک مذهبی خود در جریان عید پسح استفاده کنند. این ادعاها -و همچنین مسموم کردن آب چاه و بی حرمتی به نان مقدس- از نظر تاریخی از ریشه های اصلی آزار یهودیان اروپایی بوده است.
تهمت های خون معمولاً می گویند که یهودیان برای پختن مصا برای پسح به خون انسان نیاز دارند. در بعضی موارد در طول تاریخ کودک قربانی شده به صورت یک شهید در بین مسیحیان مورد احترام قرار می گرفت و بعضی اوقات لقب سنت به او داده می شد. از آن جمله می توان به داستان ویلیام نورویچ و سیمون ترنت اشاره کرد. بر اساس نوشته والتر لاکوئر در طول تاریخ حدود ۱۵۰ داستان تهمت خون علیه یهودیان اتفاق افتاده است که باعث دستگیری و کشتار آنها شده است.
تهمت خون در شیراز به کشتار یهودیان شیراز در سال ۱۹۱۰ میلادی اشاره دارد. در این سال پس از شایعه قتل یک دختر مسلمان توسط یهودیان برای کسب خون آن برای طبخ فطیر مسلمانان به یهودیان هجوم بردند. در این رویداد ۱۲ یهودی کشته ۵۰ یهودی زخمی و اموال و دارایی ۶۰۰۰ هزار تن از یهودیان شیراز غارت شد.
عامل اصلی این واقعه خاندان یهودی مسلمان شده قوام بود. این اتفاق توسط نماینده سازمان اتحاد جهانی آلیانس ثبت شده است.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تهمت در جدول کلمات

تهمت
ظنه
تهمت زدن
اتهام
تهمت و افترا
بهتان
امام صادق (ع) فرمودند:به هرکسی تهمت زده شد اگر سوره •••••• را هفت بار بخواند از آن تهمت رهایی پیدا می کند
نور
امام صادق علیه السلام فرمودند: به هر کسی تهمت زده شد اگر سوره••• را هفت بار بخواند از آن تهمت رهایی پیدا می کند
نور

معنی تهمت به انگلیسی

libel (اسم)
توهین ، تهمت ، افترا ، هجو
accusation (اسم)
تهمت ، اتهام
scandal (اسم)
تهمت ، ننگ ، رسوایی ، افتضاح
defamation (اسم)
تهمت ، افترا ، بدنامی و رسوایی ، بد گویی
accusal (اسم)
تهمت ، افترا
delation (اسم)
تهمت ، اتهام ، چغلی ، اسناد
slur (اسم)
تهمت ، اشاره ، نشان ، لکه بدنامی ، پیوند ، تقلب ، لکه ننگ ، خطاتحاد
smear word (اسم)
تهمت ، عنوان یا لقب اهانت امیز
abuse (اسم)
خفت ، خواری ، سوء استعمال ، توهین ، فحش ، پرخاش ، تهمت ، بد زبانی ، بد دهانی ، سب
abusive (صفت)
نا مربوط ، تهمت ، دشنام ، فحاش ، بدزبان ، زبان دراز ، توهینامیز ، تجاوز به عصمت ، تعدی ، قابل استفاده ، پرتوپ وتشر

معنی کلمه تهمت به عربی

تهمت
اتهام , تشهير , سيء , ضريبة , فضيحة
اتهم , افتراء , فضيحة , مهمة
جرم
افتراء

تهمت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی تهمت

سارینا ٠١:٠٦ - ١٣٩٥/٠٩/٢١
این واژه عربی است و پارسی آن دوژیت می باشد که از سنسکریت: دوشیتَ ساخته شده است
|

بنیامین ٠٨:٣١ - ١٣٩٦/٠٤/٠٤
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست: دوشیت (سنسکریت: دوشیتَ)، پَریواد (سنسکریت: پَریوادَ)
|

میلاد۹۸ ١٧:٥٦ - ١٣٩٧/٠٧/١٣
پاپوش
(درزبان کردی:بُخت کردن)
|

شهریار آریابد ١١:٠٩ - ١٣٩٧/١٢/١٩
پارسی " سپزگی ، چفته " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
|

اشکان ١٣:٤٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٧
Accusation (تهمت)- تُهمت tohmat. تهمت عربی نیست بلکه آریایی است و از ترکیب توه مت ساخته شده که *توه به مانای آزار آسیب ذلیل و پریشان کردن तुह् tuh= to hurt, to oppress و پسوند مت به مانای همراهی همدم لنگه و جوربودن است. ازینرو تُهمت به مانای قرین با آزارو آسیب - یکسان با ذلیل و پریشان کردن است. دانستنی است که مت همان mate در انگلیسی است مثلن ماتیز (مت ایز) یک واژه آریایی و به مانای همراه همیشگی و یا استاد در همراهی است نمونه: کاویز=حفار. در زبان اوستایی پسوند مت در واژگانی مانند مدومت (سرشار از شیرینی) و گئومت (دارنده شیر گاو-همراه با شیر) نیز دیده میشود. واژه مد mad=شیرین و مدو نام نژادی از زنبور عسل است. پان واژه دیگری است به مانای شیرین که از آن پانیذ را ساخته اند. دانستنی است که شادروان احمد کسروی دنبال یک واژه تک هجا میگشت که هم مانا با شیرین باشد ولی آنرا نیافته بود.

*پیرس: www.sandic.ru/en

|

پیشنهاد شما درباره معنی تهمتنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

مهدی صباغ > Neon
مهدی صباغ > V neck
مهران گودرزی > subjective
Sadahy.Fareeba > petrichor
حمید > cutlery
محمد تقي حمزه اي > مقاله
مجید خانی پور > دم اسبی
اشکان > حیاط

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حدیث تهمت   • تهمت ناروا   • تهمت در قران   • داستان کوتاه در مورد تهمت زدن   • مجازات تهمت زدن در قانون   • تهمت چیست   • شعر در مورد تهمت زدن   • آیه در مورد تهمت زدن   • معنی تهمت   • مفهوم تهمت   • تعریف تهمت   • معرفی تهمت   • تهمت یعنی چی   • تهمت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تهمت
کلمه : تهمت
اشتباه تایپی : jilj
آوا : tohmat
نقش : اسم
عکس تهمت : در گوگل


آیا معنی تهمت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )