برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1284 100 1

توامان


مترادف توامان: m a'o t[اسم باهم، جنابه، دوقلو، همزاد

معنی توامان در لغت نامه دهخدا

توأمان. [ ت َ ءَ ] (ع اِ) مثنای توأم. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). تثنیه ٔ توأم ، یعنی دو تا همزاد و حملی که به فارسی جنابه گویند. (ناظم الاطباء). آن هر دو بچه که از یک حمل زن زائیده شود و این تثنیه ٔ توأم است. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). همزادان. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). دو بچه از یک شکم که بین ولادت آن دو، کمتر از شش ماه فاصله باشد. (از تعریفات جرجانی ) :
دروغ راست نمایست در ولایت شاه
ز عدل او بره با گرگ توأمان گفتن.
سوزنی.
رجوع به توأم شود.
|| (اِخ ) برج جوزا. (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). نام دیگربرج جوزاء است. (مفاتیح ). صورت جوزا و در میان عام برج توأمین به جوزا مشهور است. (التفهیم ). او را جوزا و دوبرادران خوانند و آن نام صورتی است از صور بروج دوازده گانه میان سرطان و ثور و کواکب آن هیجده است و خارج از صورت هفت کوکب و آن را بر مثال دو کودک توأم کرده اند ایستاده و دست بر کتف یکدیگر نهاده. (از جهان دانش از یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
حافظدر بیت ذیل :
ایا عظیم وقاری که هرکه بنده ٔ تست
ز رفع قدر کمربند توأمان گیرد
بمناسبت اینکه عرب صورت الجبار را که دارای منطقه است نیز گاهی جوزا و منطقه ٔ او را«منطقةالجوزا» و «نطاق الجوزا» گفته است ، به تسامح بمعنی الجبار گرفته است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). مراد از توأمان در اینجا برج جوزا نیست ، چه برج جوزا کمربندی ندارد، بلکه مراد از آن در اینجا مسامحةً و مجازاً به علاقه ٔ مجاورت صورت جبار معروف است در جنوب برج جوزا که او را نیز عرب جوزا گوید، چه اوست که دارای کمربند بسیار زیبای درخشانی است که عرب نطاق الجوزا و منطقةالجوزا گوید. و به شرح ایضاً مراد خواجه از جوزا در این بیت دیگر خود:
جوزا سحرنهاد حمایل برابرم
یعنی غلام شاهم و سوگند می خورم
به همان دلیل مذکور در فوق به قرینه ٔ «حمایل » همین صورت جبار است نه برج جوزای معروف. (محمد قزوینی ) :
کی بتابد تا نیابد مشتری از تو جواز
کی برآید تا نخواهد توأمان از تو امان ؟
زینبی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
هر گوهری که لفظ وی افشاند بر زمین
شد بر سپهر و برکمر توأمان رسید.
سوزنی.
در آسمان مداربه وفق مراد تست
تا بر مدار ماند تو بر م ...

معنی توامان به فارسی

توامان
دوبچه که دریک موقع ازیک شکم زاییده شده باشند
( صفتاسم ) تثنی. توام. ۱ - دو همزاد . ۲ - دو همراه دو قرین .
خط توامان باصطلاح خوش نویسان آنست که بر دو ورق صفحه کاغذ نقوش مختلف کشند که هر گاه هر دو صفحه را روی هم گذارند صورت حرف برنگ سفید از آن نمایان شود .

معنی توامان در فرهنگ فارسی عمید

توامان
دو بچه که در یک موقع از یک شکم زاییده شده باشند، دوقلو.

توامان در دانشنامه آزاد پارسی

توأمان
رجوع شود به:جوزا

توامان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عماد
باهم
جنابه
دوقلو
همزاد
عماد
با هم
با یکدیگر
همزمان و باهم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نام عمومی اکسید کلسیم   • از الحان باربد   • معنی توأم   • شنوا   • واحد شمارش زمین   • علم طلسمات   • فرمانی نظامی   • معنی توامان   • مفهوم توامان   • تعریف توامان   • معرفی توامان   • توامان چیست   • توامان یعنی چی   • توامان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی توامان
کلمه : توامان
اشتباه تایپی : j,hlhk
عکس توامان : در گوگل

آیا معنی توامان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )