برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1284 100 1

تورات در فرهنگ اسلامی

تورات در فرهنگ اسلامی در دانشنامه اسلامی

تورات در فرهنگ اسلامی
نام تورات ــ کتاب آسمانی نازل شده بر حضرت موسی (ع) ــ بارها در قرآن کریم آمده، و در فرهنگ ادیان سامی در طول تاریخ به همین نام شناخته شده است.
طی سده ها، متنی مرکب از ۵ سِفر (اسفار خمسه) نزد یهودیان و مسیحیان به عنوان تورات شناخته می شده، و بخش آغازین عهد عتیق محسوب شده است.اما مسلمانان متن موجود را تحریف شده تلقی می کرده اند و از دیدگاه آنان، تورات یاد شده در قرآن کریم اشاره به متن اصیلِ پیش از تحریف دارد.بدین ترتیب، نحوۀ ارتباط میان متن اصلی تورات و آنچه نزد یهودیان و مسیحیان از تورات شناخته است، همواره مسئله ای مهم نزد مسلمانان بوده است؛ مسئله ای که در حوزه های گوناگون ادبیات دینی از تفسیر گرفته تا ردیه های نوشته شده بر ادیان قابل پی جویی است.باور به اینکه، تورات موجود به نحوی مبتنی بر متن اصیل تورات است، زمینه ساز آن بوده است تا تورات یهود نزد مسلمانان همواره با احترام تلقی شود و در مواردی که مبانی کلامی آنان اجازه می داده، به عنوان منبع مورد استفاده قرار گیرد.
معنا
لغت شناسان و عالمان عرب ریشۀ واژۀ تورات را «وَری» به معنای «شعله را برافروختن» دانسته اند این در حالی است که احتمال عربی بودن واژه پذیرفته شود؛ چه، در صورت عبری بودن آن، بحث وزن و اشتقاق واژه معنا ندارد.
در قرآن
تورات در کنار نام برخی دیگر از کتاب های آسمانی همچون انجیل و زبور ، یکی از چند کتاب آسمانی است که در قرآن کریم آمده است و با ۱۸ بار بسامد، یکی از پرکاربردترین آن ها به شمار می رود.در این آیات به برخی از موضوعات توجهی ویژه شده است. ۴ بار یادکرد مستقیم از نزول تورات از سوی پروردگار ، آشکارترین شیوۀ تأیید و تصدیق آن توسط قرآن کریم است.حال آن که نه تنها تورات مورد تأیید الٰهی است، بلکه همچون اسماء آموخته به آدم (ع)، در شمار آموزش های باری تعالی قرار دارد و آموزش داده می شده است. در این مُنزَل الٰهی، هدایت و روشنایی جاری است و به عنوان وسیله ای برای حکم کردن در میان یهود، احکام و فرامین پروردگار در آن جاری است. بر همین اساس است که ضمن تصدیق ربانیون و خداشناسان، مورد استفادۀ انبیای بنی اسرائیل نیز قرار گرفته است.رویکرد تاریخ گونۀ قرآنی و توجه دادن به تقدم و تأخر در نزول تورات در برخی از آیات قابل پی جویی است.بر دین حنیف ...

ارتباط محتوایی با تورات در فرهنگ اسلامی

تورات در فرهنگ اسلامی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تورات در فرهنگ اسلامی   • مفهوم تورات در فرهنگ اسلامی   • تعریف تورات در فرهنگ اسلامی   • معرفی تورات در فرهنگ اسلامی   • تورات در فرهنگ اسلامی چیست   • تورات در فرهنگ اسلامی یعنی چی   • تورات در فرهنگ اسلامی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تورات در فرهنگ اسلامی
کلمه : تورات در فرهنگ اسلامی
اشتباه تایپی : j,vhj nv tvik' hsghld
عکس تورات در فرهنگ اسلامی : در گوگل

آیا معنی تورات در فرهنگ اسلامی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )