انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 953 100 1

توقف

/tavaqqof/

مترادف توقف: ایست، بند، درنگ، لنگ، مکث، وقفه ، اطراق ، اقامت کردن، ماندن ، توقف کردن، درنگ کردن ، ایستایی، رکود، سکون، فترت

متضاد توقف: پویایی، کوچ، عزیمت کردن، حرکت کردن، شتافتن، تحرک

برابر پارسی: درنگ، ایست، بازایستادن

معنی توقف در لغت نامه دهخدا

توقف. [ ت َ وَق ْ ق ُ ] (ع مص ) درنگ کردن. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ایستادن. (زوزنی ). بازایستادن. درنگ کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). بازایستادن و با لفظ کردن مستعمل است. (از آنندراج ). || چشم داشتن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || ثابت ماندن بر چیزی. یقال : توقف علی الشی ٔ. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || بازایستادن از چیزی. یقال : توقف عن جواب کلامه. (از اقرب الموارد). || (اِمص ) ایست. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (ناظم الاطباء). درنگی و دیری و ماندگی و ایستادگی و تردید و تأخیر و تحمل و بردباری. (ناظم الاطباء) :... مهلتی و توقفی باشد تا وی این حاصل را بدهد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 123). گفتم اگر چاره نیست از زدن ، خلوتی باید تا نیکو دو فصل سخن گویم و توقفی در زخم ایشان ، پس از آن فرمان خداوند باشد. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 167).
تحرک هست گردش را توقف صورت نکته
تمامی آخر منزل کمالیت سرا پایان.
ناصرخسرو (دیوان ص 359).
درویشی را ضرورتی پیش آمد. کسی گفت : فلان ، نعمتی دارد بی قیاس. اگر بر حاجت تو واقف گردد هرآینه درقضای آن توقف روا ندارد. (گلستان ). رجوع به توقف کردن و توقف نمودن شود. || توقف شیئی بر شیئی ، اگر از جهت شروع باشد آن را مقدمه نامند و هرگاه از جهت شعور باشد آن را معرف خوانند و اگر از جهت وجود باشد از دو قسم خارج نیست یا داخل در آن چیز است ،در این صورت آن را رکن خوانند همچون قیام و قعود نسبت به نماز و یا داخل در آن نیست ، و در این صورت هرگاه مؤثر در آن باشد علت فاعلی است مانند مصلی نسبت به نماز و اگر چنین نباشد آن را شرط گویند خواه وجودی باشد همچون وضوء نسبت به نماز و خواه عدمی مانند ازاله ٔ نجاست نسبت بدان. (از تعریفات جرجانی ). رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود.

معنی توقف به فارسی

توقف
بازایستادن، درنگ کردن، ثابت ماندن درامری
۱ - ( مصدر ) درنگ کردن فرو ایستادن باز ایستادن . ۲ - ثابت ماندن ( در امری ) . ۳ - ( اسم ) درنگ ایست . ۴ - حالت تاجری که نتواند وام خود را بپردازددرماندگی . جمع : توقفات .
[shut down] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] عمل متوقف کردن
[layover time, recovery time, relay time] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] زمان توقف مجاز در ایستگاه، از لحظۀ ورود تا عزیمت، برای تغییر جهت وسیلۀ نقلیه و جبران تأخیر و آمادگی بازگشت
[parkometer] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] دستگاهی که مدت زمان مجاز توقف خودرو را به تناسب پول واریزشده تعیین کند
توقف کردن تلعم تکثم
( مصدر ) ۱ - درنگ کردن باز ایستادن . ۲ - ثابت ماندن( در امری ) .
درنگ کردن صبر و تحمل کردن
بدون توقف بی درنگ : هراراده مقدور و غیرمقدور که میگردید هنوز زبان باظهار آن نگشوده بودند که ایما و اشعار بلا توقف صورت پذیر گشته بود .
بدون توقف ٠ بی درنگ ٠ بی سکون ٠ پیوسته یا فصیح شدن ٠ یا سوگند خوردن ٠
[halt station] [حمل ونقل ریلی] ساده ترین نوع ایستگاه که معمولاً یک سکو و یک تابلو دارد
[stopping regime] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] انواع شیوه های توقف وسایل نقلیۀ عمومی در یک مسیر
[non-stop flight] [حمل ونقل هوایی] پرواز از مکانی به مکان دیگر بدون نشست در طول مسیر
[clear way, CWY] [حمل ونقل درون شهری] بخشی از راه که هیچ وسیلۀ نقلیه ای، مگر در وضعیت اضطراری یا به دستور پلیس، مجاز به ایستادن در آنجا نیست
[stopping sight distance] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] فاصلۀ مورد نیاز راننده برای متوقف کردن ایمن وسیلۀ نقلیه با توجه به شرایطی مانند شیب و روسازی راه و سرعت وسیلۀ نقلیه
[stopping rule] [آمار] شیوه ای در نمونه گیری دنباله ای برای تقسیم فضای نمونه ای به دو ناحیه
[stopping distance] [حمل ونقل دریایی] کمترین مسافتی که شناور درحال حرکت نیاز دارد تا پس از توقف نیروی محرکه از حرکت باز ایستد
[origin-to-destination service] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] نوعی خدمات در سامانۀ اتوبوس رانی که در آن وسیلۀ نقلیه برای سوار کردن مسافر در هیچ یک از ایستگاه های بین راه تا مقصد توقف نمی کند
[limited stop service] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] نوعی خدمات در سامانۀ اتوبوس رانی، معمولاً در سطح محلی، که در آن با عدم توقف در همۀ ایستگاه ها سرعت انتقال مسافر بالا می رود

معنی توقف در فرهنگ معین

توقف
(تَ وَ قُّ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - ایستادن . درنگ کردن . ۲ - ثابت ماندن .

معنی توقف در فرهنگ فارسی عمید

توقف
۱. بازایستادن، درنگ کردن.
۲. ثابت ماندن.
۳. اقامت.
۴. [مجاز] رکود، وقفه.

توقف در دانشنامه اسلامی

توقف
توقف به ترک فتوا یا ترک عمل به دلیل فقهی اطلاق می شود.
توقف، به معنای عمل نکردن یا فتوا ندادن طبق مضمون دلیلی خاص می باشد.
کابرد اصولی توقف
در اصول فقه در موارد مختلفی از توقف، بحث به میان آمده است، از جمله:۱. در دوران بین محذورین، برخی توقف کرده اند؛ به این معنا که در این مسئله، نه ملتزم به وجوب شده اند نه ملتزم به حرمت و نه اباحه ظاهری ، بلکه اصلا حکم نکرده و واقعه را بدون حکم قلمداد نموده اند.به این ترتیب، این گروه در مقام عمل، دارای آزادی عمل می باشند؛ یعنی یا آن عمل را انجام می دهند، که با احتمال وجوب می سازد و یا آن را ترک می کنند، که با احتمال حرمت سازگار است.۲. در تعارض ادله، اگر دو یا چند دلیلی که در حکمی شرعی تعارض کرده اند متعادل باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیحی نداشته باشد، برخی از اصولیون توقف را پیشنهاد کرده و به هیچ یک از دو دلیل متعارض عمل نمی کنند.
انواع توقف
توقف دو نوع است:۱. توقف در مقام عمل؛ یعنی این که مکلف طبق هیچ کدام از ادله متعارض عمل نکند و منتظر رسیدن بیان معصوم بماند؛۲. توقف در مقام فتوا، که مجتهد طبق هیچ کدام از ادله متعارض فتوا ندهد.
فرق تساقط با توقف
...
اخبار توقّف روایات بیانگر توقّف در عمل و فتوا هنگام تعارض مقابل اخبار تخییر. اخبار توقف به احادیث دلالت کننده بر لزوم توقف و احتیاط در امور شبهه ناک اطلاق می شود.
اخبار توقف، اخباری است که مضمون آنها دستور به توقف و درنگ در ارتکاب شبهات می باشد و به آنها بر وجوب احتیاط استدلال شده است.
نحوه دلالت بر احتیاط
بعضی از این اخبار ، به دلالت مطابقی بر وجوب احتیاط دلالت دارد، مانند:«لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهة و قِفوا عند الشبهة؛از آمیزش در ازدواجی که در آن شبهه وجود دارد پرهیز کنید و در هنگام برخورد با شبهه توقف نمایید». بعضی دیگر از این اخبار، به دلالت التزامی ، بر توقف و وجوب احتیاط، دلالت دارد، مانند:«قال ابوعبدالله (علیه السلام):انه لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکفّ عنه و التثبّت و الرد الی ائمة الهدی؛ هنگامی که به مسئله ای برخورد نمودید و حکم آن را نمی دانید، در انجام آن آزاد نیستید، بلکه باید از آن اجتناب نمایید و درباره آن تحقیق نموده و حکم آن را از ائمه معصومین(علیهم السلام) سؤال کنید».
علت توقف در شبهات
در بعضی از این روایات، علت توقف چنین ذکر شده است:«فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات؛ به درستی که توقف در هنگام برخورد با شبهه، از افتادن در هلاکت بهتر است».البته به این اخبار، از سوی معتقدان به برائت ، پاسخ هایی داده شده است. از جمله این که:در شبهات بدوی ، ادله عقلی و نقلی دلالت کننده بر اصالت برائت وجود دارد که با توجه به آنها، ارتکاب مشتبهات از مصادیق القای در هلاکت نیست.از دیدگاه دیگر، می توان گفت:اخبار توقف، اخباری است که در مورد تعارض دو خبر وارد شده و حکم به لزوم توقف و عدم اخذ به هر دوی آنها می کند.
صور نقل اخبار توقف
...

توقف در دانشنامه ویکی پدیا

توقف
توقف ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
توقف (ترانه اسپایس گرلز)
حمام توقف
«توقف» تک آهنگی از اسپایس گرلز است که در سال ۱۹۹۸ میلادی منتشر شد.
«توقف برای یک دقیقه» تک آهنگی از هنرمند اهل آلمان ساندرا کرتو است که در سال ۱۹۸۸ میلادی منتشر شد.
توقف تنفس یا آپنه (به انگلیسی: apnea) به معنی قطع موقت تنفس به هر علت می باشد. در هنگام آپنه عضلات تنفسی هیچگونه حرکتی ندارند و حجم ریه ثابت است. در آپنه تبادل گازها در داخل ریه و تنفس سلولی آسیبی ندیده اند.
از علل آپنه مسمومیت با داروهایی مانند تریپتامین و تریاک، ترومای مغزی، انسداد تنفسی ، آپنه هنگام خواب و... می باشد. اگر آپنه بیش از پنج دقیقه طول بکشد موجب مرگ مغزی می شود لذا صرفنظر از علت آن باید آپنه به سرعت با تنفس دهان به دهان یا انتوباسیون (لوله گذاری داخل نای) درمان شود.
توقف زمان (به انگلیسی: Time Warp) یک برنامه تلویزیونی مستند درباره علوم محبوب می باشد که توسط شبکه تلویزیونی دیسکاوری ساخته شده است. در این برنامه از وقایع مختلف با دوربین هایی که بیست هزار فریم در ثانیه فیلم برداری می کنند، تصویربرداری می شود و سپس به صورت آهسته بازپخش می شود.
توقف ناپذیر (به انگلیسی: Unstoppable) یک فیلم اکشن و دلهره آور آمریکایی به کارگردانی تونی اسکات است که توسط مارک بومبک نوشته شده است. دنزل واشنگتن و کریس پین از بازیگران این فیلم هستند. داستان فیلم در مورد یک قطار باری است که از کنترل خارج شده و دو مرد تصمیم می گیرند تا آن را متوقف کنند.
پرواز بدون توقف گونه ای از پرواز هواپیما است که در میانه حرکت آن نشست و برخاست وجود ندارد.
توکیو بدون توقف فیلمی سینمایی به کارگردانی سعید عالم زاده و محصول سال ۱۳۸۱ است.
حمام توقف، محلولی شیمیایی است که معمولاً در ظهور فیلم و کاغذ عکاسی، پس از اتمام مرحله ظهور مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از حمام توقف، توقف عمل ظهور با خنثی کردن باقی مانده داروی ظهور، بر روی فیلم یا کاغذ است. این عمل سابقاً با آب ساده صورت می گرفت، اما روند ظهور همچنان تا خنثی شدن داروی ظهور در طی لحظاتی (هر چند در سطح بسیار پایین) ادامه می یافت. بدین منظور برای توقف سریع عمل ظهور از حمام اسیدی با اسیدیته پائین (محلول ۳۰% اسید استیک) استفاده می کنند.
مسئله توقف، در نظریه محاسبه پذیری از دسته مسائل تصمیم گیری است که درباره صفات یک برنامه کامپیوتری با استفاده از یک ماشین تورینگ تعریف شده (ماشینی برنامه پذیر که قابلیت انجام هر محاسبه ای را دارد) بحث می کند. می توان به شکل زیر آن را بیان کرد:
اگر شرح یک برنامه و ورودی متناهی متناظر با آن را داشته باشیم آیا می توان تشخیص داد که این برنامه متوقف می شود یا تا ابد ادامه می یابد.
در این مسئله هیچ شرطی بر روی زمانی که طول می کشد تا برنامه تمام شود یا حافظه ای که اشغال می کند وجود ندارد، یعنی ممکن است اجرای برنامه زمان زیادی طول بکشد، یا حافظه زیادی اشغال شود تا برنامه تمام شود؛ یعنی سؤال این است که آیا بالاخره این برنامه تمام می شود یا تا ابد ادامه پیدا می کند.
آلن تورینگ در سال ۱۹۳۶ ثابت کرد که الگوریتمی که این مسئله را به ازای تمام برنامه ها و ورودی ها حل کند وجود ندارد. یعنی مسئله توقف بر روی ماشین تورینگ قابل تصمیم گیری نیست.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

توقف در جدول کلمات

توقف فیلمبرداری
کات
توقف گاه ستوران
واعظ طبسی
توقف مسافر وسط راه
اوت
توقف و تأخیر
درنگ
توقف کردن
ایستادن
توقف کنــار خیابــان
پارک
جای توقف کشتی ها
لنگرگاه
فرمان توقف حیوان
هش
محدوده امن توقف قطار
ایمن گاه
محدوده امنی برای توقف قطار جهت جلوگیری از برخورد ان با قطارهای در حال حرکت
ایمن گاه

معنی توقف به انگلیسی

stop (اسم)
ترک ، تعلیق ، نقطه ، ایست ، توقف ، تکیه ، ایستگاه
cessation (اسم)
متارکه ، ایست ، توقف ، پایان ، انقطاع
suspension (اسم)
متارکه ، وقفه ، تعلیق ، ایست ، توقف ، تاخیر ، تعطیل ، بی تکلیفی ، اندروایی ، اویزانی ، سوسپانسیون ، اندروا ، اویزش
pause (اسم)
وقفه ، مکی ، سکوت ، توقف ، درنگ
stay (اسم)
ایست ، مانع ، حائل ، توقف ، تکیه ، نقطه اتکاء ، توقفگاه ، عصاء
stand (اسم)
وضع ، سه پایه ، شهرت ، ایست ، پایه ، مقام ، توقف ، بساط ، دکه ، موضع ، ایستگاه ، توقفگاه ، میز کوچک ، دکه دکان ، جایگاه گواه در دادگاه ، سکوب تماشاچیان مسابقات
cease (اسم)
وقفه ، ایست ، توقف
close (اسم)
خاتمه ، محوطه ، ایست ، توقف ، پایان ، جای محصور ، انتها ، بن بست
syncope (اسم)
توقف ، غش ، متوقف شدن ، همبرش ، سنکوپ ، حذف هجا
flag stop (اسم)
ایست ، توقف
holdback (اسم)
بند ، مانع ، گیر ، توقف ، اشغال کننده
tarriance (اسم)
توقف ، تاخیر ، درنگ ، اقامت
stopple (اسم)
توقف ، متوقف کننده

معنی کلمه توقف به عربی

توقف
اقامة , تعليق , توقف , مهلة , وقف
افلاس
اقامة
بدون توقف

توقف را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی توقف

شهریار آریابد ١١:٠٨ - ١٣٩٧/١٢/١٩
" درنگیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
|

اشکان ١٥:٢٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٥
ایستانش
|

اشکان ١٥:٢٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٥
در برخی جاها به معنی رویگردانی است
توقف تعهدات : رویگردانی از پیمانها
|

پیشنهاد شما درباره معنی توقفنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی توقف   • توقف ممنوع   • متوقف   • مفهوم توقف   • تعریف توقف   • معرفی توقف   • توقف چیست   • توقف یعنی چی   • توقف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی توقف
کلمه : توقف
اشتباه تایپی : j,rt
آوا : tavaqqof
نقش : اسم
عکس توقف : در گوگل


آیا معنی توقف مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )