برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1214 100 1

تولیدمثل

معنی تولیدمثل به فارسی

تولیدمثل
[reproduction] [زیست شناسی] سازوکاری که با آن جاندار می تواند جانداری مشابه خود به وجود آورد متـ . زادآوری
[sexual reproduction] [زیست شناسی] تولیدمثلی مبتنی بر لقاح یاخته های جنسی نر و ماده که در آن هر نسل با نسل قبل و بعد از خود تفاوت ژن شناختی دارد
[reproduce] [زیست شناسی] به وجود آمدن جاندار فرزند از جاندار والد به طریقۀ جنسی یا غیرجنسی متـ . زادآوری کردن، زاد آوردن

تولیدمثل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیازعلی شمس
زادوري(کزازی)
نیازعلی شمس
زادوری(درست)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تولید مثل در انسان   • توليد مثل اسب   • تولید مثل در حیوانات   • تولید مثل انسان چگونه است   • تولید مثل انسان عکس   • تولید مثل چیست   • تولید مثل درجانداران   • تولید مثل در گیاهان   • معنی تولیدمثل   • مفهوم تولیدمثل   • تعریف تولیدمثل   • معرفی تولیدمثل   • تولیدمثل چیست   • تولیدمثل یعنی چی   • تولیدمثل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تولیدمثل
کلمه : تولیدمثل
اشتباه تایپی : j,gdnleg
عکس تولیدمثل : در گوگل

آیا معنی تولیدمثل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )