انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1066 100 1

تکاثر

/takAsor/

مترادف تکاثر: مال اندوزی، افزونی، فراوانی، افزون گشتن، فراوان شدن

برابر پارسی: انباشت

معنی تکاثر در لغت نامه دهخدا

تکاثر. [ ت َ ث ُ ] (ع مص ) با یکدیگر نبرد کردن به بسیاری مال و قوم و فخر کردن. (منتهی الارب ) (از ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از آنندراج ). باهم به بسیاری نورد کردن بمال. (زوزنی ). با یکدیگر نبرد کردن. (دهار). نبرد در بسیاری ، یعنی گفتن یا نمودن که من بیش از تو دارم. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || (اِمص ) بسیاری و افزونی. (غیاث اللغات ) (از ناظم الاطباء) : موسم تقاطر اقطار و تکاثر امطار بود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). به حقوق اسلاف و توقر بر شرایط عبودیت و تشمر برای لوازم خدمت و تکاثر به اقارب و موالی خویش توسل ساخت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). و از تکاثر صولات جیب فلک اعلی چاک. (جهانگشای جوینی ).

تکاثر. [ ت َ ث ُ ] (اِخ ) سوره ٔ صدودومین از قرآن کریم. مکیه و آن هشت آیت است ، پس از قارعه و پیش ازعصر و آغاز آن : الهیکم التکاثر حتی زرتم المقابر.

معنی تکاثر به فارسی

تکاثر
افزون شدن، فراوان شدن، بربسیاری مال وثروت بیکد، گرفخرکردن وبالیدن
۱ - ( مصدر ) افزون گشتن فراوان شدن . ۲ - به بسیاری مال نازیدن . ۳ - ( اسم ) افزونی فراوانی . جمع : تکاثرات .

معنی تکاثر در فرهنگ معین

تکاثر
(تَ ثُ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - افزون گشتن ، فراوان شدن . ۲ - بر زیادی مال فخر کردن .

معنی تکاثر در فرهنگ فارسی عمید

تکاثر
۱. افزون شدن، فراوان شدن.
۲. [قدیمی] بر بسیاری مال وثروت به یکدیگر فخر کردن و بالیدن.
۳. (اسم) صد ودومین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۸ آیه.

تکاثر در دانشنامه اسلامی

تکاثر
تکاثر هم به معنای مکاثره و هم به معنای تفاخر کردن و رقابت کردن است همچنین «تکاثر» به معنای مسابقه و رقابت (و چشم و هم چشمی) در افزایش ثروت و عزّت است. قرآن با نکوهش ثروت اندوزی به مسلمانان دستور می دهد که اموال خود را در راه خدا و بهره گیری مردم به کار اندازند و از اندوختن و ذخیره کردن آنها بپرهیزند.
تکاثر از ریشه و مصدر باب تفاعل به معنای افزون شدن، فراوان شدن و به بسیاری مال و ثروت فخر کردن است. تکاثر اختصاصی به ثروت ندارد بلکه گاه بر زیادی فرزند و قوم خویش نیز تعلق می گیرد. یک سوره در قرآن به نام التکاثر به بیان این صفت زشت و برحذر داشتن مردم از آن اختصاص داده است.
چنان که از ماده و هیئت تکاثر برمی آید معنای آن افزایش جویی بدون اندیشه و متأثر از محیط و رقابت بین افراد است که در اصطلاح از این گونه انعکاس غیرعاقلانه به (محاکات بلا رویه) تعبیر می­شود.
واژه تکاثر دو بار در قرآن به کار رفته است. یک مورد در سوره حدید، که زیاده طلبی در مال و فرزند را از خصوصیات دنیا طلبی محسوب کرده و دیگری در سوره تکاثر، از افزون طلبی در اموال دنیا، پرهیز داده است.
«أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ؛ افزون طلبی و تفاخر شما را به خود مشغول داشته است».
با این که از امام صادق علیه السلام نقل شده که «نزدیک است، که فقر به کفر بینجامد» آنقدر که از افزون طلبی و زیاده خواهی در اموال دنیا ترسانیده شده است از فقر و نداری نترسانده­اند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: «از «فقر» برای شما ترسی ندارم، لیکن از «تکاثر» می ترسم».
همچنین در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله درباره مفهوم تکاثر می­خوانیم که فرمودند: «تکاثر، جمع آوری اموال از طرق نامشروع، و خودداری از ادای حق آن و بستن آنها در خزینه ها و صندوق ها است».
تکاثر
معنی تَکَاثُرٌ: فخر فروشي جمعي در مورد زيادي مال و فرزند به يکديگر(در اصل:خود را زيادتر از واقعيت نشان دادن)
ریشه کلمه:
کثر (۱۶۷ بار)
تکاثر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • سوره تکاثر، یکصد و دومین سوره قرآن کریم• تکاثر (اخلاق)، فخرفروشی به زیادی مال و تعداد اولاد و ...
...
کلید واژه: اخلاق، تکاثر، تفاخر، زندگی، فرهنگ.
زندگی دنیا و همه امکانات آن از مدت عمرآدمی، مواهب و نعمات خدادادی، نیرو و فکر و ابزارها و تعلیمات و تجربه هایی که دراختیار آدمی قرار گرفته است، مزرعه ای است برای آخرت و تجارت گاهی است که در صورت معامله صحیح حداقل سود آن دست یابی به نعیم جاودانه بهشت می باشد.
براین اساس آیات وحیانی قرآن کریم و تعلیمات قرآنی، مردم را به معرفت یابی هوشیارانه و عاقبت اندیشانه نسبت به دنیا و آنچه درآن است دعوت نموده تا با چنین آگاهی و شناختی زندگی خود را وسیله ی فراهم ساختن کمالاتی سازد که از او خواسته شده و به خیر و سعادتی جاودانه رهنمود کند که برای او فراهم شده است و از آنچه مایه ی بدبختی و بد عاقبتی و سقوط به اسفل السافلین است دوری گزیده و نجات یابد.
قرآن کریم دو نوع فرهنگ و زندگی را پیش روی مخاطبان خود ترسیم نموده است. قرآن کریم، این دو زندگی را در برابر بشریت در پرده هائی زنده چنان مصور می سازد که سراسر جان آدمی را تحت تأثیر قرار می دهد و همه ی قلب را مجذوب حقایق آن می سازد.
در این مقاله نشانه هائی از زندگی تکاثری همچون لهو و لعب، فخر فروشی به یکدیگر و نازیدن به فزونی اموال و سایر چیزهائی که سبب ساز تفاخر است مطرح گردیده و چند گزاره اخلاقی از زندگی و فرهنگ تکاثری مورد بررسی قرارگرفته است.

علامات زندگی تکاثری
نشانه های زندگی تکاثری:
زندگی تکاثری زندگانی است که آدمی آن را همچون هدفی اصلی در نظر می گیرد یعنی یک زندگی کور و حیوانی که تمام تلاش های آدمی کسب لذات و تکاثر مالی و مصرف گرائی و تجمل پرستی و زندگی متصف به این صفات است.
قرآن کریم چنین زندگی را اینچنین ترسیم نموده است. ( اعلموا أنما الحیاه الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد)، بدانید که زندگی این جهان بازی و سرگرمی و آرایشی و فخرفروشی به یکدیگر و نازیدن به فزونی اموال و فرزندان است.

← مراحل مختلف زندگی انسان
آیات ۳۲ سوره انعام، ۳۸ و ۶۹ سوره توبه، ۱۰۳ و ۱۰۴ سوره کهف، گرفتاران زندگی تکاثری را اینچنین معرفی نموده اند.
بازی خوردگانی که سرگرم بازی دنیا شده اند.
دنیا طلبانی که نعمت زودگذر و ناپایدار دنیا را بر نعمت های پایدارجهان آخرت ترجیح می دهند.
ضرر دیدگانی که در عین زیان دیدن به کارهائی می پردازند که سودی برای آنها ندارد.
رسول گرامی اسلام (ص) فریب خوردگان تکاثر طلب دنیا را فاقد عقل و شعور و علم دانسته اند.
و امام علی (ع) تکاثر طلبان تفاخر پیشه را به سوارانی خفته تشبیه نموده که کاروانشان در حرکت است و آنگاه بیدار می شوند که تباه شده اند و همه چی خود را از دست داده اند.

تفاخر نشانه آشکار متکاثران
...
قرآن کریم آیاتی از خود را به فخرفروشی به زیادی مال و تعداد اولاد اختصاص داده است.تکاثر به معنای مسابقه دو طرف در فزونی مال و مقام و تفاخر به کثرت مناقب ، اموال و اولاد خود می باشد.
تکاثر پی آمد هایی منفی خواهد داشت که قرآن کریم به آن ها اشاره نموده است.
← انکار معاد
 ۱. ↑ . راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۲۶، «کثر».    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۴۱۸، برگرفته از مقاله «تکاثر»    
...
باغدار متکبر به امکانات خود تفاخر میکرد.واضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لاحدهما جنتین من اعنـب وحففنـهما بنخل وجعلنا بینهما زرعـا• وکان له ثمر فقال لصـحبه وهو یحاوره انا اکثر منک مالا واعز نفرا• ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هـذه ابدا. (ای پیامبر! ) برای آنان مثالی بزن: آن دو مرد، که برای یکی از آنها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گرداگرد آن دو (باغ) را با درختان نخل پوشاندیم و در میانشان زراعت پر برکتی قرار دادیم• صاحب این باغ، درآمد فراوانی داشت به همین جهت، به دوستش- در حالی که با او گفتگو می کرد- چنین گفت: «من از نظر ثروت از تو برتر، و از نظر نفرات نیرومندترم! »•و در حالی که نسبت به خود ستمکار بود، در باغ خویش گام نهاد، و گفت: «من گمان نمی کنم هرگز این باغ نابود شود!
در تفسیر علی بن ابراهیم است که: منظور مردی است که دو باغ بزرگ داشت که از آنها میوه ای فراوان بدست می آورد. در همسایگی او مردی فقیر بود که از این ناز و نعمت محروم و بکفی نان نیازمند بود. ثروتمند مغرور، بر همسایه مستمند خود فخر فروشی کرده، گفت: من از تو ثروتمندترم و نفرات بیشتری دارم. صاحب این باغ و زراعت هر گونه میوه و درآمدی در اختیار داشت (و کان له ثمر).ولی از آنجا که دنیا به کام او می گشت و انسان کم ظرفیت و فاقد شخصیت هنگامی که همه چیز بر وفق مراد او بشود غرور او را می گیرد، و طغیان و سرکشی آغاز می کند که نخستین مرحله اش مرحله برتری جویی و استکبار بر دیگران است، صاحب این دو باغ به دوستش رو کرد و در گفتگویی" با او چنین گفت: من از نظر ثروت از تو برترم، و آبرو و شخصیت و عزتم بیشتر و نفراتم فزونتر است" (فقال لصاحبه و هو یحاوره انا اکثر منک مالا و اعز نفرا).بنا بر این هم نیروی انسانی فراوان در اختیار دارم، و هم مال و ثروت هنگفت، و هم نفوذ و موقعیت اجتماعی، تو در برابر من چه می گویی؟ و چه حرف حساب داری؟! کم کم این افکار- همانگونه که معمولی است- در او اوج گرفت، و به جایی رسید که دنیا را جاودان و مال و ثروت و حشمتش را ابدی پنداشت: " مغرورانه در حالی که در واقع به خودش ستم می کرد در باغش گام نهاد، (نگاهی به درختان سرسبز که شاخه هایش از سنگینی میوه خم شده بود، و خوشه های پردانه ای که به هر طرف مایل گشته بود انداخت، و به زمزمه نهری که می غرید و پیش می رفت و درختان را مشروب می کرد گوش فرا داد، و از روی غفلت و بی خبری) گفت:من باور نمی کنم هرگز فنا و نیستی دامن باغ مرا بگیرد" (و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا).
در فرهنگ جاهلی افزون تر بودن تعداد، نشان تفاخر و برتری قبیله ای بر قبایل دیگر بود.
الهـکم التکاثر• حتی زرتم المقابر. «افزون طلبی (و تفاخر) شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است. • تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید (و قبور مردگان خود را برشمردید و به آن افتخار کردید).» (بنا بر شان نزولی که آیات یاد شده را مربوط به برخی قبایل عصر جاهلی می داند.)
← شان نزول
 ۱. ↑ تکاثر/سوره۱۰۲، آیه۱.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۹، ص۴۴۹، برگرفته از مقاله «تکاثر در جاهلیت».    
...
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ
شما مردم را افتخار به بسیاری اموال و فرزند و عشیره سخت (از یاد خدا و مرگ) غافل داشته است.
مباهات و افتخار بر یکدیگر شما را بازداشت؛
تفاخر به بیشترداشتن، شما را غافل داشت.
به غفلت کشید شما را نازشِ به بسیاری مال و فرزند،
افزون طلبی (و تفاخر) شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است.
Competition in increase diverts you
The mutual rivalry for piling up (the good things of this world) diverts you (from the more serious things),
حَتَّیٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
تا آنجا که به ملاقات (اهل) قبور رفتید (و به جای آنکه عبرت گیرید آنجا هم به قبرهای مردگان خود بر هم مفاخرت کردید).
تا جایی که گورها را دیدار کردید
تا کارتان به گورستان رسید.
تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید (و قبور مردگان خود را برشمردید و به آن افتخار کردید)!
Until you visit the graveyards.
Until ye visit the graves.
کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
نه چنین است، به زودی خواهید دانست (که پس از مرگ به برزخ چه سختیها در پیش دارید).
این چنین نیست ، به زودی آگاه خواهید شد.
نه چنین است، زودا که بدانید.
حقا که به زودی خواهید دانست.
چنین نیست که می پندارید، (آری) بزودی خواهید دانست!
No! You are going to know.
But nay, ye soon shall know (the reality).
ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
باز هم چنین نیست، حقا خواهید دانست (که به قیامت با چه عذابها مواجهید).
باز هم این چنین نیست، به زودی آگاه خواهید شد.
باز هم نه چنین است، زودا که بدانید.
باز هم حقا که به زودی خواهید دانست.
باز چنان نیست که شما می پندارید؛ بزودی خواهید دانست!
Then no! You are going to know.
Again, ye soon shall know!
کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ
نه چنین است، حقا اگر به طور یقین می دانستید (چه حادثه بزرگی در پیش دارید هرگز به بازی دنیا از عالم آخرت غافل نمی شدید).
این چنین نیست ، اگر به علم الیقین آگاه بودید
هرگز چنین نیست، اگر علم الیقین داشتید!
حقا، اگر از روی یقین بدانید،
چنان نیست که شما خیال می کنید؛ اگر شما علم الیقین (به آخرت) داشتید (افزون طلبی شما را از خدا غافل نمی کرد)!
No! If you only knew with knowledge of certainty...
Nay, were ye to know with certainty of mind, (ye would beware!)


تکاثر در دانشنامه ویکی پدیا

تکاثر
سوره تکاثر مکی است و دارای ۸ آیه است. کلمه تکاثر به معنی افتخار به زیادی ثروت و عزت است.
ترجمهٔ فارسی
نام این سوره از آیه اول آن گرفته شده است.
این سوره بعد از سوره کوثر نازل شده است.
این سوره نخست سرزنش کسانی است که بر یکدیگر تفاخر می کردند. سپس هشداری به مسئله معاد و قیامت و آتش دوزخ، و در پایان هشداری در زمینه بازپرسی از نعمت ها می دهد.
عکس تکاثر


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با تکاثر

تکاثر در جدول کلمات

این سوره بعد از سوره تکاثر و قبل از سوره فیل و در مکه در سال ۲ بعثت نازل شد ه است
ماعون

تکاثر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سوره تکاثر   • معنی تکاثر   • فضیلت سوره تکاثر   • عکس سوره تکاثر   • دانلود سوره تکاثر   • دانلود متن سوره تکاثر   • قرائت سوره تکاثر   • تفسیر سوره تکاثر   • مفهوم تکاثر   • تعریف تکاثر   • معرفی تکاثر   • تکاثر چیست   • تکاثر یعنی چی   • تکاثر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تکاثر
کلمه : تکاثر
اشتباه تایپی : j;hev
آوا : takAsor
نقش : اسم
عکس تکاثر : در گوگل


آیا معنی تکاثر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )