برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1339 100 1

تکیه دادن

معنی تکیه دادن در لغت نامه دهخدا

تکیه دادن. [ ت َ ی َ / ی ِ دَ ] (مص مرکب ) پشت دادن و آسایش نمودن و راحت کردن. تکیه زدن. تکیه کردن. (ناظم الاطباء) :
نمود می شفقی چهره ٔ فرنگ ترا
به نازبالش گل تکیه داده رنگ ترا.
علی سبزواری (از آنندراج ).
میان گلخن و خاکسترم چه داند حال
کسی که پهلوی او تکیه بر سمور دهد.
ملا شانی (از آنندراج ).
به عهد دولت تو امن در جهان بودن
بود ز عدل تو تکیه بر اژدها دادن.
مسیح کاشی (ایضاً).
گر روی بر فلک ز قوت حسن
تکیه بر خشت آفتاب مده.
علی خراسانی (ایضاً).
|| تکیه گاه دادن. متکا دادن :
از طنطنه ٔ عدل تو در بیشه چرد میش
از پیکر خود تکیه دهد گرگ غنم را.
سنجر کاشی (از آنندراج ).
|| اعتماد کردن :
موج کشتی شکاف بیند مرد
تکیه بر بادبان دهد، ندهد.
خاقانی.
بر تواضعهای دشمن تکیه دادن زابلهی است
پایبوس سیل از پا افکند دیوار را.
صائب.

معنی تکیه دادن به فارسی

تکیه دادن
پشت دادن و آسایش نمودن و راحت کردن

تکیه دادن در جدول کلمات

معنی تکیه دادن به انگلیسی

accent (فعل)
با تکیه تلفظ کردن ، تکیه دادن ، تاکید کردن ، اهمیت دادن ، مد کردن
accentuate (فعل)
با تکیه تلفظ کردن ، تکیه دادن ، تاکید کردن ، اهمیت دادن ، برجسته نمودن
bolster (فعل)
تکیه دادن ، تقویت کردن ، پشتی کردن ، با بالش نگهداشتن
emphasize (فعل)
تکیه دادن ، اهمیت دادن ، تایید کردن ، باقوت تلفظ کردن ، نیرو دادن به
rest (فعل)
تکیه دادن ، کردن ، راحت کردن ، استراحت کردن ، اسودن ، ارمیدن ، متکی بودن به

معنی کلمه تکیه دادن به عربی

تکیه دادن
استراحة , شدد , لهجة
لحم بدون دهن

تکیه دادن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی شجاع(مشهد)
اتکا
hadi_g.a
لم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تکیه دادن   • مفهوم تکیه دادن   • تعریف تکیه دادن   • معرفی تکیه دادن   • تکیه دادن چیست   • تکیه دادن یعنی چی   • تکیه دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تکیه دادن
کلمه : تکیه دادن
اشتباه تایپی : j;di nhnk
عکس تکیه دادن : در گوگل

آیا معنی تکیه دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )