برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1269 100 1

تیر لانه زنبوری

معنی تیر لانه زنبوری به فارسی

تیر لانه زنبوری
[castellated beam] [مهندسی عمران] تیری فلزی که جان آن دارای بازشوهای منظم باشد

تیر لانه زنبوری را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
تیر لانه زنبوری:تیر آهن هایی که از وسط جان به شکل ضلعی یا لانه زنوری جهت مقابله با خیز تیر بکار میرود .(اصطلاح بنایی و ساختمان سازی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• طراحی تیر لانه زنبوری   • ابعاد تیر لانه زنبوری   • وزن تیرآهن لانه زنبوری   • اساس مقطع تیر لانه زنبوری   • قیمت تیرآهن لانه زنبوری   • جدول وزن تیرآهن لانه زنبوری   • کاربرد تیر لانه زنبوری   • وزن مخصوص لانه زنبوری   • معنی تیر لانه زنبوری   • مفهوم تیر لانه زنبوری   • تعریف تیر لانه زنبوری   • معرفی تیر لانه زنبوری   • تیر لانه زنبوری چیست   • تیر لانه زنبوری یعنی چی   • تیر لانه زنبوری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تیر لانه زنبوری
کلمه : تیر لانه زنبوری
اشتباه تایپی : jdv ghki ckf,vd
عکس تیر لانه زنبوری : در گوگل

آیا معنی تیر لانه زنبوری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )