برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1279 100 1

تیر چرخ

معنی تیر چرخ در لغت نامه دهخدا

تیر چرخ. [ رِ چ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از عطارد است. (برهان ) (از غیاث اللغات ) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج ) :
در دل خاره در روم چو شرار
تیر چرخم که سخت کارگرم.
حیاتی گیلانی (از آنندراج ).
|| چیزی باشد مانند تیرهوائی که از آهن سازند و درون آن را پر از باروت کرده آتش زنند و به جانب دشمن سردهند و آن در هندوستان متعارف است و به هندی «بآن » گویند. (برهان ) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری ) (از فرهنگ رشیدی ) (از انجمن آرا) (از آنندراج ). و بر هر که خورد از اسب و سوار و پیاده هلاک کند. (انجمن آرا) (آنندراج ) (از فرهنگ جهانگیری ) (از فرهنگ رشیدی ) :
نه تیر چرخ رسد بر سرش نه کشکنجیر
نه منجنیق و نه سامان برشدن بوهق.
انوری (از انجمن آرا).
|| بعضی گفته اند، چرخ کمان سخت ، و تیر چرخ ؛ تیری که از کمان اندازند. (فرهنگ رشیدی ) (انجمن آرا) (آنندراج ).

تیر چرخ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
تیر چرخ: عطارد
((گه کند تیرِ چرخت از سرِ ذهن
چون کمان گوشه گشته و زِهوار))
معنی بیت: یعنی، گاه،عطارد از سر ذهن و ذکاوت، ترا بمانند کمان، گوشه گیر و درهم شده می کند و بمانند،زِه کمان، در پیچ و تاب قرار می دهد.
دکتر شفیعی کدکنی در مورد این واژه می نویسد:(( در منسوبات کواکب تیر را ستاره ی حکما و طبیبان و اذکیا و... دانسته اند و بنام" اختر دانش" نیز لقب داده اند و به گفته ی فرهنگ نویسان ستاره ای است که علم و عقل بدو تعلق دارد.))
(تازیانه های سلوک، نقد و تحلیل قصاید سنائی، دکتر شفیعی کدکنی،زمستان ۱۳۸۳، ص۳۶۵.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تیر چرخ   • مفهوم تیر چرخ   • تعریف تیر چرخ   • معرفی تیر چرخ   • تیر چرخ چیست   • تیر چرخ یعنی چی   • تیر چرخ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تیر چرخ
کلمه : تیر چرخ
اشتباه تایپی : jdv ]vo
عکس تیر چرخ : در گوگل

آیا معنی تیر چرخ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )