برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1282 100 1

تیز هوش

/tizhuS/

معنی تیز هوش به فارسی

تیز هوش
تیز هش هوشیار هوشمند تیز ویر

معنی تیز هوش به انگلیسی

brisk (صفت)
تند ، تیز ، زرنگ ، چابک ، چالاک ، سریع ، با روح ، سرزنده ، سرزنده و بشاش ، چست ، رایج ، اراسته ، پاکیزه ، تیز هوش
lynx-eyed (صفت)
تیز بین ، تیز هوش
fly (صفت)
تیز هوش ، چابک و زرنگ
quick-witted (صفت)
باکله ، تیز هوش
witted (صفت)
تیز هوش
perspicacious (صفت)
زیرک ، تیز هوش ، بینا
sharp-witted (صفت)
هوشیار ، تیز هوش ، تیز فهم

معنی کلمه تیز هوش به عربی

تیز هوش
ذبابة

تیز هوش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تیزهوش در جدول   • انواع هوش   • معنی تیزهوش   • کودکان تیزهوش pdf   • مترادف تیزهوش   • هوش چیست   • ازمون هوش   • تعریف هوش   • معنی تیز هوش   • مفهوم تیز هوش   • تعریف تیز هوش   • معرفی تیز هوش   • تیز هوش چیست   • تیز هوش یعنی چی   • تیز هوش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تیز هوش
کلمه : تیز هوش
اشتباه تایپی : jdc i,a
آوا : tizhuS
نقش : صفت
عکس تیز هوش : در گوگل

آیا معنی تیز هوش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )