برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1145 100 1

تیگران دوم

تیگران دوم در دانشنامه ویکی پدیا

تیگران دوم
تیگران دوم (به ارمنی Տիգրան Բ - به انگلیسی Tigranes II)، (به ارمنی Տիգրան Մեծ - به انگلیسی Tigranes the Great)، پادشاه ارمنستان و داماد مهرداد ششم بود. تیگران دوم پسر آرتاوازد یکم پادشاه ارمنستان بود، آرتاوازد جنگ سختی با اشکانیان داشت و بر اثر شکستی که در آن جنگ خورد ناگزیر شد پسرش تیگران را در سال ۱۰۵ پیش از میلاد به عنوان گروگان به آنان بسپارد. بنابرین تیگران در دربار پادشاهان اشکانی بزرگ شد، و همین امر بعضی از خصیصه های اخلاقی او را توجیه می کند. وقتی پدرش در سال ۹۵ پیش از میلاد فوت کرد اشکانیان آزادش کردند، ولی او ناگزیر شد به بهای آزادیش از دره های مرز جنوبی ارمنستان واقع در منطقه ای را که امروزه ارمنستان غربی، (ناحیه آناتولی شرقی) است به آنان واگذار کند.
تاریخ ارمنستان
دودمان آرتاشسی
نبرد تیگراناکرت
تاریخ نظامی ارمنستان
تیگران بمحض جلوس برتخت سلطنت سیاست کشورگشایی شدیدی در پیش گرفت، تیگران فتوحات خود را با تصرف سوفن شروع کرد و آن ناحیه ای بود شامل قسمت جنوبی ارمنستان صغیر، و تیگران فرمانروای آن به نام سلطان آرتانس را که از اعقاب زریر (سوفنه)، (زاریادس) بود از سلطنت خلع کرد. تیگران با دختر مهرداد ششم پادشاه پنتوس ملقب به «اصیل» ازدواج کرد و با آن قدرت نوپا روابط دوستی برقرار نمود، ضمن اینکه در جنگ های مهرداد با دولت روم بیطرفی خود را حفظ کرد.
از سال ۷۵ تا ۷۲ پیش از میلاد مهرداد ششم پنتوس از رومیان شکست خورد و به سوی هم پیمانش تیگران دوم پادشاه ارمنستان گریخت و به او پیوست.
او سیاست توسعه طلبی خود را به ویژه متوجه جنوب کرد و با یک رشته جنگ های توأم با پیروزی به آن جامه عمل پوشانید. ابتدا به اشکانیان که رقیبان خطرناک پادشاهان ارمنستان بودند و تیگران آنان را دشمن موروثی خود می دانست حمله ور شد. نخست دره هایی را که به هنگام جلوسش برتخت مجبور شده بود به آنان واگذار کند پس گرفت.
عکس تیگران دوم


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تیگران دوم در دانشنامه آزاد پارسی

تیگران (رم ۲) دوم (حک: ۲۶ـ۲۰پ م)
دومین پسر اَرتَوازد اول و نوۀ تیگران اول. از سوی تیبِریوس سردار رومی بر جای آرتاشِس دوم، برادر مقتول خود، بر تخت نشانده شد؛ او از ۲۰ تا ۶پ م بر اَرمَنیه فرمان راند. تیگران دوم سیاست های ضدایرانی پدرش را تعقیب کرد.

ارتباط محتوایی با تیگران دوم

تیگران دوم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تیگران دوم   • مفهوم تیگران دوم   • تعریف تیگران دوم   • معرفی تیگران دوم   • تیگران دوم چیست   • تیگران دوم یعنی چی   • تیگران دوم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تیگران دوم
کلمه : تیگران دوم
اشتباه تایپی : jd'vhk n,l
عکس تیگران دوم : در گوگل

آیا معنی تیگران دوم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )