برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تی شام

تی شام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
تْیَشام در پارسی باستان : که به انها
تْیَ (که) شام (شان؛ ضمیر متصل مفعولی جمع) که به آنان، که به آنها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تی شام   • مفهوم تی شام   • تعریف تی شام   • معرفی تی شام   • تی شام چیست   • تی شام یعنی چی   • تی شام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تی شام
کلمه : تی شام
اشتباه تایپی : jd ahl
عکس تی شام : در گوگل

آیا معنی تی شام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )