انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1068 100 1

ثبات

/sabbAt/

مترادف ثبات: آرام، استحکام، استقامت، استقرار، استواری، پابرجایی، پایداری، دوام، سکون، وقار | ثبت کننده، ضباط، کاتب، محرر

متضاد ثبات: ناپایداری |

برابر پارسی: پایداری، پا برجایی، استواری، آرامش، پای داری، پایستگی

معنی ثبات در لغت نامه دهخدا

ثبات. [ ث َ ](ع مص ، اِمص ) قرار. استقرار. برجای بودن. بر جای ماندن. قرار گرفتن. ثبوت. توطد. پایداری. استواری. استوار شدن. قیام. (از منتخب از غیاث ). بقا. دوام. پابرجائی. پافشاری. ایستادن. (زوزنی ). سکون :
همی تاخت تا پیش آب فرات
ندید اندر آن پادشاهی ثبات.
فردوسی.
اگر خوارزمشاه آن ثبات نکردی... خللی افتادی بزرگ. (تاریخ بیهقی ).
گه وقار و گه جود دست و طبع تراست
ثبات تند جبال و مضاء تیز ریاح.
مسعود.
ای پادشاه مشرق و مغرب ثبات تو
بر تخت پادشاهی سالی هزار باد.
مسعود.
آنم به ثبات و وفا که دیدی
در چهره و قامت اگر جز آنم.
مسعود.
باز در عواقب کارهای عالم تفکری کردم تا روشن گشت که نعمتهای این جهانی چون روشنائی برق است بی دوام و ثبات. (کلیله و دمنه ). و ثبات بر عهد ومیثاقی که با سلطان داشت در سابق الایام فرا می نمود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 133). || صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: هو عدم احتمال الزوال بتشکیک المشکک. و قیل هوالجزم المطابق الذی لیس بثبات و هو تقلید المصیب. کذا فی شرح العقاید و حواشیه فی بیان خبرالرسول.
- ثبات حزم ؛ استواری و هوشیاری در کار : ارکان و حدود آن را به ثبات حزم و نفاذ عزم چنان مستحکم و استوار گردانید که چهارصد سال بگذشت. (کلیله و دمنه ص 23).
- ثبات خواهش ؛ پایداری اراده و عزم : بیعت کردم بسید خود... از روی اعتقاد و از ته دل براستی نیت و اخلاص درونی و موافقت اعتقاد و ثبات خواهش. (تاریخ بیهقی ص 315).
- ثبات رأی ؛ استواری در رأی. ثبات عزم : با آنچه ملک عادل انوشیروان کسری بن قباد را سعادت ذات... و ثبات رأی حاصل است می بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. (کلیله و دمنه ).
- ثبات عزم ؛ استواری در رأی و اراده. ثبات رأی. زماع : ثبات عزم صاحب شرع بدان پیوست.(کلیله و دمنه ). و آن را ثبات عزم و حسن عهد نام نکند. (کلیله و دمنه ).
- ثبات قدم ؛ استقامت و پایداری :
سفله طبعست جهان بر کرمش تکیه مکن
ای جهاندیده ثبات قدم از سفله مجوی.
حافظ.
- ثبات کردن ؛ پایداری کردن : خوارزمشاه میمنه ٔ خود را سوی میسره ٔ ایشان فرستاد نیک ثبات کردند دشمن سخت چیره شد. (تاریخ بیهقی ). احمدثباتی کرد و بزدند او را و بهزیمت رفت. (تاریخ بیهقی ص 441). اگر سلطان به فراوه رود همانا ایشان ثبات نخواهند کرد. (تاریخ بیهقی 619). و عبداﷲ بیرون آمد لشکر خویش را بیافت پراکنده... مگر قومی که از اهل و خویش او بودند که با وی ثبات خواستند کرد. (تاریخ بیهقی 187).
- || ثابت شدن و پایدار ماندن. مداومت کردن. مواظبت کردن : با خود گفتم اگر بردین اسلاف بی ایقان و تیقن ثبات کنم همچون آن جادو باشم که بر آن نابکاری مواظبت می نماید. (کلیله و دمنه ).
- ثبات ورزیدن ؛ پای داشتن و مقاومت کردن.

ثبات. [ ث ِ ] (ع اِ) بند برقع. || تسمه و مانند آن که بدان پالان را بندند. دوالی که پالان بدان استوار کنند.

ثبات. [ ث ُ ] (ع اِ) ج ِ ثُبة.

ثبات. [ ث ُ ] (ع اِ) دردی که آدمی را از حرکت باز دارد: داءُ ثبات ؛ دردی عاجزگرداننده ٔ از حرکت.

ثبات. [ ث َب ْ با ] (ع ص ،اِ) آنکه در دوائر و ادارات دولتی و شرکتها و تجارتخانه ها نامه های رسیده را در دفاتر مخصوص ثبت کنند.

ثبات. [ ث َ ] (اِخ ) میرمحمد عظیم. یکی از شعراء هندوستان پسر میرمحمد افضل متخلص به ثبات مولد او بسال 1122 هَ. ق. در اﷲآباد و وفات وی بسال 1161 هَ. ق. بوده است و از اشعار اوست :
بخت بد گر برد از کوی توام سوی بهشت
پرسم از حور که آن سایه ٔ دیوار کجاست.

معنی ثبات به فارسی

ثبات
( اسم ) دردی که آدمی راازحرکت باز دارد.
میر محمد عظیم یکی از شعرائ هندوستان پسر میر محمد افضل متخلص بثابت مولد او بسال ۱۱۲۲ در الله آباد و وفات وی بسال ۱۱۶۱ بوده است
[register] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی] نوعی حافظه برای ثبت موقت اطلاعات مربوط به عملیات درونی واحد پردازش مرکزی که معمولاً برای منظور خاصی در نظر گرفته می شود
[feedback shift register] [رمزشناسی] ساختاری متشکل از دو بخش شامل یک ثبات انتقال و یک تابع بازخورد که در آن عنصر اصلی مولدهای کلید اجرایی رمز جریانی به کار گرفته می شود اختـ . ثاب FSR
[linear feedback shift register] [رمزشناسی] نوعی ثبّات انتقال بازخوردی که تابع بازخورد آن خطی است اختـ . ثاب خطی LFSR
[nonlinear feedback shift register] [رمزشناسی] نوعی ثبّات انتقال بازخوردی که تابع بازخورد آن غیرخطی است اختـ . ثاب غیرخطی NLFSR
[زیست شناسی] ← نظریۀ ثبات انواع
[wind recorder] [علوم جَوّ] ابزار ثبت پیوستۀ سمت و سرعت باد
[call detail recorder, CDR] [مهندسی مخابرات] افزاره ای کمکی در مرکز تلفن داخلی که جزئیات تماس را، مانند شماره و زمان و مدت تماس، دریافت و ثبت می کند
[all-purpose register] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ثبّاتی که می تواند برای هر منظور به کار رود
۱- ( مصدر ) پایداری کردناستقامت ورزیدن. ۲- ثابت شدن پایدارماندن مداومت کردن مواظبت نمودن . ۳- ثبات ورزیدن مقاومت کردن . ۴- ( اسم ) پایداری استقامت .
[fare-registering faregate, turnstile] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] دروازه ای که کرایه های پرداخت شده را ثبت می کند

معنی ثبات در فرهنگ معین

ثبات
(ثَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) بر جای ماندن ، پایدار بودن . ۲ - دوام یافتن ، پایدار بودن . ۳ - (اِمص .) پایداری . ، ~ عزم راسخ عزمی ، ثابت عزمی . ، ~ قدم استقامت ، پایداری .
(ثَ بّ) [ ع . ] (ص .) ثبت کننده ، کارمندی که نامه ها را در دفتری مخصوص ثبت می کند.
(ثُ) (اِ.) دردی که آدمی را از حرکت بازدارد.
( ~. کَ دَ) [ ع - فا. ] ۱ - (مص ل .) پایداری کردن ، استقامت ورزیدن . ۲ - ثابت شدن ، پایدار ماندن . ۳ - مقاومت کردن . ۴ - (اِمص .) پایداری ، استقامت .

معنی ثبات در فرهنگ فارسی عمید

ثبات
۱. ثبت کننده.
۲. کارمندی که نامه ها را در دفتر ثبت می کند، اندیکاتورنویس.
۱. پایداری، دوام، پایدار بودن چیزی.
۲. برقرار بودن، بر یک حالت بودن، تغییر نکردن.
۳. مقاومت، استقامت.
* ثبات قدم: [مجاز]
۱. پایداری.
۲. پابرجا بودن در امری.

ثبات در دانشنامه اسلامی

ثبات
ثبات به ایستادگی و مقاومت اطلاق می شود و در باب جهاد از آن بحث شده است.
خداوند در قرآن کریم مؤمنان را به ثبات در نبرد با کفار امر کرده است.
احکام ثبات
پایداری در جنگ با آنان گرچه تعدادشان دو برابر مسلمانان باشد، واجب و فرار از صحنه نبرد حرام است، مگر آنکه در ایستادگی، ظن به هلاکت پیدا کند که برخی در این فرض، فرار را جایز دانسته اند. همچنین اگر شمار نیروهای دشمن از دو برابر نیروهای خودی بیشتر باشد، ثبات واجب نیست.البتّه اگر در این صورت ظن به سلامت و عدم غلبه کفار داشته باشد ثبات مستحب خواهد بود.
ثبات
معنی ثُبَاتٍ: دسته های متفرق و پراکنده ( جمع کلمه ثبه است و ثبه به معناي جماعتهاي متفرق است)
معنی سَبْعَةُ: هفت
معنی تَقْوِيمٍ: داراي قوام کردن(قوام عبارت است از هر چيز و هر وضع و هر شرطي که ثبات و بقايش نيازمند بدان است )
معنی هَارٍ: به آرامی افتاده ( کلمه هار اصلش هائر بوده و به معني به آرامي افتاده است . و عبارت "علي شفا جرف هار فانهار به في نار" جهنم استعارهاي است که حال منافقين مورد نظر را تشبيه ميکند به حال کسي که بنائي بسازد که اساس و بنيانش بر لب آبرفت یا مسیل باشد که هيچ...
معنی عَزْمِ: تصميم جدي و عقد قلب است بر اينکه فعلي را انجام دهي ، و يا حکمي را تثبيت کني ، بطوري که ديگر در اعمال آن تصميم و تاثيرش هيچ سستي و وهن باقي نماند ، مگر آنکه به کلي از آن تصميم صرف نظر کني ، به اين معنا که عاملي باعث شود به کلي تصميم شما باطل گردد (معن...
ریشه کلمه:
ثبی‌ (۱ بار)

دسته. جمع آن ثبات است دسته دسته به جنگ خارج شوید و یا همگی کوچ کنید. آن فقط یکبار در قرآن آمده است در لغت آمده «اَلْثُبَةُ:اَلْعُصْبَةُمِنَ الْفُرسانِ»
ثبات به ایستادگی و مقاومت اطلاق می شود و در باب جهاد از آن بحث شده است.
خداوند در قرآن کریم مؤمنان را به ثبات در نبرد با کفار امر کرده است.
انفال/سوره۸، ص۴۵.    
پایدارى در جنگ با آنان گرچه تعدادشان دو برابر مسلمانان باشد، واجب و فرار از صحنه نبرد حرام است،
جواهر الکلام، ج۲۱،ص۵۶.    
 ۱. ↑ انفال/سوره۸، ص۴۵.    
...
یکی از تضادهای بهم پیوسته که فقه اسلامی معاصر با آن روبه رو است یعنی تضاد میان ثبات و تغییر در حقوق است.
وحی الهی، وحدت تعالیم ناشی از اجماع، تعبدگرایی در قالب نظریه تقلید و آرمان گرایی ای که تعالیم شریعت را برنامه ای دارای اعتبار ابدی برای زندگی می داند، همگی عواملی هستند که موجب می شوند حقوق، ثبات اکیدی داشته باشد، از سوی دیگر، تعقل بشری در زمینه حقوق، اختلاف نظریات ناشی از آن، لیبرالیسمی که مقدس بودن نظریات سابق را انکار کرده و اجتهاد را روا می شمارد، و رویکردی واقع بینانه به واقعیت های زندگی، همگی عناصری هستند که به تغییر و دگرگونی در حقوق رهنمون می شوند، در درس های گذشته خاطرنشان کردم که چگونه فقه اسلامی معاصر تمایل دارد به منظور برآوردن نیاز آشکار به تطبیق حقوق با شرایط جدید زندگی امروزی، بیشتر بر مفاهیم دسته دوم تأکید ورزد تا بر مفاهیم دسته اول، هدف من در این درسِ پایانی این است که به طور کلی پدیده تغییرات اخیر در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن را در مورد تفکر رو به رشد فقهی بررسی نمایم، به این ترتیب، رشته های (پراکنده) تعارض ها و تضادهایی که قبلاً بررسی کردم نیز به هم نزدیک می شوند.
تغییرات ماهوی دادگاه ها
تغییراتی ماهوی که دادگاه ها در چند دهه گذشته در محتوای حقوق شرعی خانواده اعمال کرده اند، از لحاظ اجتماعی دارای اهمیت زیادی بوده است، وضعیت زنان، بی اندازه بهبود یافته است؛ برای مثال، از طریق رهاساختن آنان از نهاد ازدواج اجباری که توسط ولیّ شان صورت می گرفت، حمایت از موقعیت آنان در دوران ازدواج با مُجاز دانستن ایشان به درج شروط یا قیود خاصی در عقد ازدواج که علیه شوهر قابل اجرا هستند، دادن حق درخواست طلاق به آنان در صورت ارتکاب برخی از جرایم زناشویی توسط شوهر، و محدود ساختن حق شوهر در مورد چندهمسری و طلاق یک طرفه؛ اما پیشرفت زنان مسلمان به سوی تساوی میان زن و مرد، گرچه ممکن است به خودی خود هدف مطلوبی باشد،(اشاره به آیه ۳، سوره نساء .) صرفاً بخشی از یک تحول بسیار بنیادی ترِ جامعه اسلامی است.جامعه سنتی اسلام، بر گروه قبیله ایِ پدرتبار (agnatic) تکیه داشت؛ خانواده گسترده ای از خویشاوندان ذکور که نسب آنان از راه واسطه های ذکور به جد مشترکی منتهی می شد، اسلام معاصر شاهد فروپاشی فزاینده همبستگی قبیله ای و نیز از هم پاشیدگی پیوندها و سازمان قبیله ای بوده است، در بسیاری از مناطق و جوامع، واحد اصلی جامعه، گروه خانوادگی بلافصل تری است که از والدین و فرزندان آنان در خط عمودی تشکیل می یابد، و در این گروه زنان طبیعتاً مقامی منیع تر و نقشی پرمسئولیت تر به دست آورده اند.
مفهوم جدید از مسئولیت ها و پیوندهای خانوادگی
تحولات جدید در قلمرو حقوق، این مفهوم جدید از مسئولیت ها و پیوندهای خانوادگی را به طرق گوناگونی منعکس کرده است؛ اما به ویژه، شاید از طریق برخی از تغییرات مهمی باشد که در حقوق ارث پدید آمده است، به موجب قواعد سنتی ارث در فقه اهل سنت، سهم الإرث دختر یا نوه اناثی که تنها فرزند بازمانده متوفاست، نصف ترکه است، و نصف دیگر آن به برادران یا خویشان ذکور پدری دورتر متوفا تعلق می گیرد؛ اما امروزه، طبق حقوق عراق، هریک از فرزندان اناث متوفا تمامی خویشان ذکور پدری را به کلی از ارث محروم می سازند، همان طور که در حقوق تونس، دختر یا نوه اناث پدری، تمام خویشان ذکور پدری را محروم می کند، در مورد حقوق وصیت، اصلاح مهم دیگری صورت گرفته که در این زمینه شایان ذکر است، مطابق اجماع مراجع سنتی اهل سنت، وصیت شخص به نفع خویشاوندی که طبق قواعد ارث، وارث قانونی محسوب می شود و سهمی از ارث را مستحق است، اعتباری ندارد؛ اما در سودان، مصر و عراق، این قاعده اکنون ملغی گردیده و موصی مختار است به نفع هرکسی که می خواهد، در محدوده یک سوم از اصل ترکه وصیت کند.(مقصود پیشوایان فقهی اهل سنت است.)احتمالاً هدف اصلی از اصلاح مذکور، این بوده است که به موصی اجازه داده شود از راه تخصیص مقدار بیشتری از اموال خود به ورّاثی که فکر می کند نیازمندترند، بین ورّاث قانونی خود فرق گذارد؛ اما در عین حال، موصی اکنون می تواند سهمی از دارایی اش را که در صورت نبودن این وصیت، حق خویشاوندان خانواده بلافصل اش محدود به آن بود، به طور چشمگیری افزایش دهد. به این ترتیب، قاعده مذکور ممکن است به نفع همسر یا دختر یا نوه اناث وی به کار گرفته شود، تا سهمی از کل ترکه را که توسط برخی از اقوام پدری دور به عنوان ارث قابل مطالبه است، کاهش دهد؛ به تعبیر دیگر، این قاعده اختیاری (rulepermissive) ممکن است به نتایجی شبیه آنچه از قواعد آمره (rules mandatory) ارث مورد نظر است و اندکی پیش، آنها را ذکر کردم، منتهی گردد؛ یعنی تقویت ادعاهای ارث گروه خانوادگی بلافصل تر، در برابر ادعاهای وارثان قبیله ای.(مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است )تغییراتی که در سال های اخیر در نحوه اجرای شریعت به وسیله دادگاه ها پدید آمده، درست همانند اصلاحات ماهویِ مذکور (در باب ارث و وصیت ) اساسی بوده اند، اکنون در سرتاسر خاورمیانه، به طور کلی حقوق شرعی خانواده در قالب قوانین جدید بیان شده است، و تنها در صورتی باید به منابع فقهی معتبر سنتی مراجعه کرد که مقرره مرتبط و صریحی در قانون جدید یافت نشود، یا مشکلات تفسیری روی دهد، همچنین در اغلب کشورها نظام قضایی نوسازی گردیده، یا در حال نوسازی است، تا به عنوان مثال، پیش بینی صلاحیت رسیدگی پژوهشی را دربر بگیرد، در مصر و تونس، محاکم شرع به عنوان واحدی مستقل از بین رفته اند و اکنون حقوق شرعی از طریق نظام واحدی از دادگاه های ملی اجرا می شود، اگرچه قضات شرع در زمره کارمندان دادگاه های ملی درآمده اند، احتمالاً نظام جدید سرانجام به تغییری عمیق در شخصیت قضاتی که حقوق شرعی را اجرا می کنند، منجر خواهد شد، در واقع، یکی از اهدافِ تدوین (codification) شریعت (تدوین شریعت در قالب قانون) این بود که محتوای آن را برای قضات سهل الوصول تر سازند؛ قضاتی که تخصص و مهارت های ویژه ای را که برای فهم حقوق از متون فقهی پر پیچ و خم عربی ضروری است، فرا نگرفته بودند.در پشت این تحولات و حامی آنها، نظام رو به تحولی از آموزش فقه در زمره دروس حقوقی است، امروزه آموزش فقه با استفاده از کتب درسی جدید و غیره، به منزله یکی از اجزای لاینفک برنامه کلی آموزش حقوق درآمده است، گرایشی که در پس همه این تحولات نهفته است، به قدر کافی روشن است و آن این است که شریعت در زمینه روابط خانوادگی که اکنون شریعت عموماً به همین روابط محدود شده است باید از لحاظ بیان شدن در قالب قوانین، از لحاظ آیین دادرسی و شیوه های دادگاه هایی که شریعت در آنها اجرا می شود، و از لحاظ شیوه های آموزش حقوقی، با معیارهای معمول در حقوق رایج (lawgeneral) یعنی حقوق مدنی، حقوق تجارت، و حقوق کیفری که در اصل از منابع اروپایی وام گرفته شده و اکنون بخشی از شیوه زندگی مسلمانان گردیده اند منطبق گردد.به این ترتیب اختلافی که میان حقوق شرعی خانواده از یک سو و حقوق رایج از سوی دیگر، وجود داشته است، کاهش خواهد یافت، و شریعت جزء لاینفک نظام حقوقی ملی خواهد شد، نتیجه بدیهی این خواهد بود که شریعت ظاهراً از دین جدا می شود، البته نه به این معنا که دیگر مُفاد دینی نخواهد داشت، بلکه به این معنا که ارتباط انحصاری و تنگاتنگی را که سابقاً با شخصیت ها و نهادهای دینی داشت، از دست می دهد و در عوض، در قلمرو کاری حقوق دان حرفه ای قرار می گیرد.البته چنین تحولی، منتقدانی سرسخت دارد، شاید بتوانم در اینجا به طور گذرا به یک تجربه شخصی که با این مطلب ارتباط دارد، اشاره کنم، در سال ۱۹۶۶ افتخار داشتم که در تأسیس مرکزی برای مطالعات حقوقی اسلام در دانشگاه »احمدو بِلّو« واقع در ایالات شمالی نیجریه مشارکت داشته باشم، به طور کلی، هدف از تأسیس این مرکز این بود که مطالعات حقوقی اسلام را بر پایه ای نو بنا نهد، و این امر به تأیید قاضی القضات و فقهای برجسته و قضات دادگاه شرعی استیناف رسیده بود، اما هنگام بررسی مسئله محل جغرافیایی آن مرکز، این نظر مطرح شد که مرکز یادشده باید بخشی از دانشکده مطالعات عربی و اسلامی (دینی) باشد که در حدود یکصد مایلی دانشکده حقوق قرار داشت، سرانجام پس از مقداری بحث و گفت وگو، به این نتیجه رسیدند که محل مناسب، درون دانشکده حقوق است.
تغییر اساسی در فلسفه حقوق اسلام
...

ثبات در دانشنامه ویکی پدیا

ثبات
ثبات ها یا Registerهای CPU قسمتی از حافظه موقتی داخلی پردازنده هستند که وظیفه حفظ داده هایی را دارند که CPU در حال حاضر در حال کار بر روی آن هاست. به همین دلیل به نام CPU Working Memory (حافظه کاری پردازنده) و CPU Workspace (میزکار پردازنده) نیز خوانده می شوند. ثبّات یا رجیستر (به انگلیسی: Register) حافظه های سریع درون پردازنده هستند که برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه ها به کار می روند. این کار با فراهم آوردن دسترسی سریع به مقادیر پرکاربرد انجام می گیرد.
زبان ماشین و اسمبلی نوشته دکتر سید رضی انتشارات ناقوس
معماری کامپیوتر نوشته موریس مانو
طراحی و معماری کامپیوتر نوشته پترسون
ثباتها از یک دیدگاه به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
تعریف دیگر درجینه: حافظه های سریعی به نام درجینه در پردازنده وجود دارند که مستقیماً با واحد CU و ALUمتصل هستند و برای نگهداری داده و کنترل اجرای برنامه بکار می روند.
حافظه
ثبات پرچم ها(FLAG register)، یک ثبات وضعیت در ریزپردازنده ها اینتل x86 است که شامل وضعیت فعلی پردازنده است. این ثبات از 16 بیتی است..جانشینان آن ثبات های EFLAGS و RFLAGS که به ترتیب 32 بیتی و 64 بیتی هستند. ثبات های گسترده تر قابلیت سازگاری با نسخه های پیشین خودشان را حفظ کرده اند.
دستورالعمل های PUSHF و POPF، ثبات پرچم ها 16بیتی را انتقال میدهند.
PUSHFD / POPFD (که با معماری i386 معرفی شده است) ثبات 32بیتی EFLAGS را انتقال میدهد.
PUSHFQ / POPFQ (معرفی شده با معماری x64 ) ثبات 64بیتی RFLAGS را منتقل می کند.
بیت های ثابت که در موقعیت بیتی 1، 3 و 5 و پرچم های سربار(carry)، برابری(parity)، تنظیم(adjust)، صفر(zero) و علامت(sign) از معماری پیشین 8080 و 8085 به ارث برده است. پرچم تنظیم به عنوان بیت سربار کمکی به در 8080 و بیت نیمه-سربار(half-carry) در معماری Zilog Z80 استفاده میشد.
توجه: ستون mask در جدول، AND bitmask است تا (به عنوان مقدار هگزادسیمال ) پرچم(ها) در مقدار ثبات پرچم ها پیدا کند.
تمام ثبات های پرچم ها حاوی کدهای وضعیت هستند، بیت های پرچم که نتایج یک دستورالعمل زبان ماشین را تحت تاثیر دستورالعمل دیگری قرار میدهند. دستورالعمل های ریاضی و منطقی برخی یا همه پرچم ها را تنظیم می کنند و دستورالعمل های پرش شرطی بر اساس مقدار پرچم های خاصی عملیات را انجام می دهند. به عنوان مثال، jz (Jump if Zero)، jc (Jump if Carry) و jo (Jump if Overflow) به پرچم های خاصی بستگی دارند. سایر پرش های شرطی ترکیبی از چندین پرچم را آزمایش میکند.
ثبات پشته ای یک ثبات پردازنده مرکزی رایانه است که هدف آن پیگیری رد پشته فراخوانی ها است. در یک دستگاه با معماری مبتنی بر باتری، این ثبات ممکن است یک ثبات اختصاص داده شده مانند SP بر روی یک Intel x86 باشد. در یک مجموعه ثبات معمولی، این ثبات پشته ای ممکن است یک ثبات که طبق قرارداد رزرو شده است باشد، مانند دستگاه های PDP-11 یا RISC. بعضی از طرح هایی مانند Data General Eclipse هیچ ثبات اختصاص داده شده ای ندارند، اما از یک آدرس رزرو شده حافظه سخت افزاری برای این کار استفاده می کنند.
دستورالعمل اول باید مقدار ذخیره شده در AX (ثبات ۱۶ بیتی) را بر روی پشته قرار دهد. این کار با کم کردن مقدار ۲ (۲ بایت) از SP انجام می شود.
مقدار جدید SP به 0xF81E تبدیل می شود. CPU سپس مقدار AX را در خانه ای از حافظه که آدرس فیزیکی آن 0x1F81E است کپی می کند.
وقتی "PUSH BX" اجرا می شود، SP به 0xF81C تنظیم شده و BX در 0x1F81C کپی می شود.
دستگاه های قبل از اواخر دهه 1960 — مانند PDP-8 و HP 2100 — کامپایلرهایی که از توابع بازگشتی پشتیبانی کنند، نداشتند. دستورالعمل های زیر مجموعه ای آنها معمولاً مکان فعلی را در آدرس پرش ذخیره می کردند و سپس شمارنده برنامه را به آدرس بعدی تنظیم می کردند. در حالی که این ساده تر از مدیریت یک پشته است، از آنجا که تنها یک مکان بازگشت به ازای هر کد زیرمجموعه ای وجود دارد، پیاده سازی تابع بازگشتی بدون تلاش قابل توجه برنامه نویس ممکن نبود.
ماشین پشته ای دارای دو یا چند ثبات پشته ای است — یکی از آنها رد پشته فراخوانی ها را نگه می دارد، دیگری (ان) رد پشته(ها) ی دیگر را دنبال می کنند.
در ۸۰۸۶، ثبات پشته ای اصلی، اشاره گر پشته نامیده می شود (Stack Pointer -SP). ثباتِ قسمتِ پشته (Stack segment register -SS) معمولاً برای ذخیره اطلاعاتی در مورد بخش حافظه ای است که پشته فراخوانی ها ی برنامه در حال اجرا، را ذخیره می کند. SP به بالای پشته فعلی اشاره دارد. به طور پیش فرض، پشته در حافظه به سمت پایین رشد می کند، بنابراین مقادیر جدید در آدرس (خانه)های پایین حافظه قرار می گیرد. برای وارد کردن مقدار بر روی پشته، دستور PUSH استفاده می شود. برای خارج کردن یک مقدار از روی پشته، دستور POP استفاده می شود.
شیفت رِجیستر فیدبک دار خطی (به انگلیسی: Linear feedback shift register) یا LFSR، شیفت رجیستری n {\displaystyle n} -بیتی است که ترکیب خطی برخی از بیت های آن، به عنوان ورودی، به آن بازخورد (فیدبک) می شود (شکل روبرو را ببینید).
International Telecommunications Union Recommendation O.151 (August 1992)
Maximal Length LFSR table with length from 2 to 67. (Error detected: period are (2^n)-1 not 2^n)
Pseudo-Random Number Generation Routine
http://www.quadibloc.com/crypto/co040801.htm
Feedback terms
General LFSR Theory
An implementation of LFSR in VHDL.
کار LFSR با یک مقدار اولیۀ n {\displaystyle n} -بیتی غیرصفر آغاز می شود. این مقدار اولیه، دانه (Seed) یا حالت اولیه (Initial state) نام دارد. رشته بیت های تولیدشدۀ LFSR، به حالت (State) کنونی و ورودی شیفت رجیستر بستگی دارد. چون تعداد حالات ممکن شیفت رجیستر، محدود است، رشته بیت خروجی آن تکرار می شود.
با انتخاب سرهای (بیت های) مناسب که ترکیب خطی آن ها به ورودی شیفت رجیستر بازخورد (فیدبک) می شود، می توان رشته ای از بیت ها را تولید کرد که شبه تصادفی (Pseudorandom) و دارای دوره تکرار طولانی هستند. اینکه کدام بیت های شیفت رجیستر برای فیدبک انتخاب شوند را چندجمله ای متناظر LFSR تعیین می کند. هر LFSR، یک چندجمله ای متناظر دارد.
در یک LFSR با شیفت رجیستر n {\displaystyle n} -بیتی، حداکثر دورۀ تناوب رشته بیت تولیدشده، برابر 2 n − 1 {\displaystyle 2^{n}-1\,} است. این مقدار به شرطی به دست می آید که چندجمله ای متناظر LFSR، اول (primitive) باشد. چندجمله ای اول، یک چندجمله ای است که کاهش ناپذیر (irreducible) است، یعنی نمی توان آن را به عوامل اول تجزیه کرد. در این حالت، رشته بیت تولیدشده را «رشتۀ با طول بیشینه» (maximum-length sequence) یا به اختصار m-رشته (m-sequence) می گویند. m-رشته ها، خواص ویژه و جالبی دارند؛ مثلاً اینکه تابع خودهمبستگی آن ها، شباهت زیادی به تابع خودهمبستگی نویز سفید دارد، و نیز اینکه، تعداد صفر و یک ها در آن ها، تقریباً برابر است. به این دو دلیل، آن ها شبه تصادفی هستند.
ثبات دستورالعمل یا IR بخشی از واحد کنترل پردازنده است که دستورالعمل در حال اجرا یا رمزگشایی را ذخیره می کند.در پردازنده های ساده هر دستورالعملی که قرار است اجرا شود در این ثبات لود می شود.
فرق IR با program counter) PC) این است که IR دستورالعمل را ذخیره می کند ولی PC آدرس آنرا در حافظه.
رجیستر وضعیت یک رجیستر وضعیت یا رجیستر "کری فلاگ" عبارت است از مجموعه ای از " فلاگ:به یک یا چند بیت که دارای ارزش باینری باشد بیت" های یک پردازنده.
در بهینه سازی کامپایلر، اختصاص ثبات فرایند اختصاص متغیرهای زیاد برنامهٔ مقصد به تعداد کم ثبات های موجود در سی پی یو است. اختصاص ثبات می تواند بر روی یک بلاک ساده (اختصاص محلی ثبات) یا بین محدودیت های گراف با استفاده از گراف-فراخوانی (اختصاص بین فرایندی ثبات) صورت گیرد. هنگامی که بین تابعی/فرایندی صورت گیرد، قرارداد فراخوانی ممکن است نیازمند افزودن ذخیره/بازیابی بین هر محل فراخوانی داشته باشد.
در معماری کامپیوتر تغییر نام ثبات یک تکنیک محسوب می شود. وابستگی های نادرست داده که ناشی از استفاده مجدد از ثبات های معماری است را می توان در دستورالعمل های پی در پی حذف نمود به گونه ای که وابستگی های واقعی بین داده ها وجود نداشته باشد. حذف این وابستگی های نادرست داده بیشتر در دستورها در سطح موازی در یک جریان از دستورالعمل آشکار می شود. با استفاده از تکنیک های مختلف و مکمل مانند سوپراسکالر و اجرای خارج از ترتیب، عملکرد بهتری را دارا می باشد.
خواندن-پس از نوشتن – خواندن از یک ثبات یا محلی از حافظه باید مقدار قرار داده شده در آخرین خط از خواندن برنامه را برگرداند و نه نوشتن های دیگر. این ارجاع به عنوان یک وابستگی واقعی یا وابستگی جریان می باشد و نیاز به دستورالعمل هایی برای اجرای به ترتیب برنامه دارد.
نوشتن-پس از نوشتن – پی در پی در یک ثبات مشخص یا مکانی از حافظه می نویسد که باید مکانی از حافظه که حاوی نوشتن نتیجه دوم است را ترک کند. این عمل را می توان با حذف کردن، در صورت لزوم برای اولین بار نوشتن دوباره حل کرد. وابستگی های نوشتن پس از نوشتن نیز به عنوان وابستگی های خروجی شناخته شده است.
نوشتن پس از خواندن – در عمل خواندن از یک ثبات یا محلی از حافظه باید آخرین مقدار نوشته شده در آن مکان را برگرداند، و نباید مقدار نوشته شده در برنامه نویسی را پس از خواندن برگرداند. این یک نوع از وابستگی نادرست است که می تواند با تغییر نام حل شود. وابستگی های نوشتن پس از خواندن نیز به عنوان ضد وابستگی شناخته شده است.
در یک دستگاه ثبات، برنامه ها از دستورالعمل هایی تشکیل شده است که با مقدار کار می کنند. دستورالعمل ها باید این مقادیر را نام گذاری کنند تا از یکدیگر تشخیص داده شوند. یک نمونه دستورالعمل ممکن است بگوید X و Y را اضافه کن و نتیجه را در Z قرار بده. در این دستور X, Y و Z اسامی مکان های ذخیره سازی هستند.
به منظور داشتن یک کدگذاری مختصر از دستورالعمل، بیشتر مجموعه دستورالعمل های پردازنده مجموعه ای از مکان های خاص دارند که می توان به طور مستقیم آن ها را نام گذاری کرد. برای مثال معماری مجموعه دستورالعمل x86 دارای ۸ ثبات برای اعداد صحیح، x86-64 دارای ۱۶ ثبات و بسیاری از دستورالعمل های RISC دارای ۳۲ ثبات و IA-64 دارای ۱۲۸ عدد ثبات هستند. در پردازنده های کوچکتر نام این مکان ها مستقیماً مربوط به عناصر از یک فایل ثبات می باشد.
دستورالعمل های مختلف ممکن است به زمان های مختلفی نیاز داشته باشند؛ به عنوان مثال یک پردازنده ممکن است قادر به اجرای صدها دستورالعمل باشد در حالی که در همین زمان مشغول به اجرای خواندن از حافظه اصلی باشد. هنگامی که بار سیستم به تعویق افتاده باشد، ابتدا دستورالعمل های کوتاه تر اجرا می شوند، در نتیجه دستورالعمل ها به صورت غیر از ترتیب برنامه اصلی اجرا می شوند. اجرای خارج از ترتیب در بیشتر پردازنده های با کارایی بالا استفاده می شود تا به بهره سرعت مورد نظر دست یابند.
تخصیص ثبات (به انگلیسی: Register Allocation) یکی از مراحل پایانی کامپایل کدهای برنامه نویسی است که مهم ترین مرحله برای افزایش کارایی کد تولید شده به وسیلهٔ کامپایلر می باشد. اهمیت این مرحله با توجه به افزایش سرعت پردازنده ها و هم چنین افزایش زمان دسترسی به حافظه، روز به روز بیش تر می شود و تأثیر آن را به وضوح می توان بر روی حجم کد تولید شده و هم چنین کارایی آن مشاهده نمود.
کامپایلرها به طور کلی به سه بخش تقسیم می شوند: (۱) بخش ابتدایی که زبان سطح بالا را به یک زبان سطح میانی تبدیل می کند. تحلیل لغوی، نحوی، و معنایی در این بخش انجام می شود. (۲) بخش میانی که در این بخش روش های زیادی برای بهبود کد به کار گرفته می شوند و در نهایت (۳) بخش پایانی کامپایلر که وظیفهٔ تبدیل کد میانی به کد ماشین را بر عهده دارد. در تمامی کامپایلرها، در بخش میانی این فرض وجود دارد که بی نهایت ثبات وجود دارد (و این ثبات ها را ثبات های مجازی می نامند) و هیچ نگرانی ای در مورد کمبود ثبات وجود ندارد. اما از آن جایی که تمامی ماشین ها دارای تعداد محدودی ثبات هستند باید در بخش پایانی تمامی ثبات های مجازی به ثبات های واقعی نگاشت شوند.
اولین روش بهینه برای تخصیص ثبات به وسیلهٔ آقای Chaitin و همکارانشان در سال ۱۹۸۱ میلادی ارائه شد که از مسألهٔ معروف رنگ آمیزی گراف استفاده کردند. در سال ۱۹۹۲ میلادی نیز آقای Briggs در رسالهٔ دکترای خود همان روش Chaitin را بهبود بخشید و امروزه به روش Chaitin-Briggs معروف است. در حال حاضر نیز تعداد بسیار زیادی از کامپایلرها از این روش برای تخصیص ثبات استفاده می کنند. اما از آن جایی که این روش سربار بالایی دارد (هم از لحاظ زمان کامپایل و هم از لحاظ پیچیدگی مسئله) در ادامه روش های دیگری مانند اسکن خطی و تخصیص ثبات بر پایهٔ کد میانی با فرم SSA ارائه شدند.
تخصیص ثبات در سطوح متفاوتی از کد میانی می تواند انجام شود: (۱) در سطح عبارات کد (۲) در سطح بلوک های پایهٔ کد و (۳) در سطح یک روال از کد. به مورد اخیر تخصیص ثبات سراسری نیز می گویند. اکثر روش های ارائه شده سراسری هستند.
ایران به خاطر رهبری فوق العاده شاه، در یکی از پرمخاطره ترین نقاط دنیا، به یک «جزیره ثبات» تبدیل شده. این خیلی مرهون شماست اعلیحضرت، مرهون رهبری شما و احترام و تحسین و عشقی که مردمتان به شما دارند.
فیلمی از سخنان کارتر در یوتیوب
فیلمی از سخنان کارتر در آپارات
«جزیره ثبات» (به انگلیسی: Island of Stability) عبارتی بود که رئیس جمهور آمریکا جیمی کارتر در ۱۰ دی ۱۳۵۶ در توصیف ایران تحت رهبری آخرین شاه ایران محمدرضا پهلوی به کار برد. کارتر همچنین در این سخنرانی شاه را «محبوب مردم» نامید. این سخنرانی در ضیافت شام شاه در شب عید کریسمس ۱۹۷۸ در کاخ نیاوران و در حاشیه سفر ۱۷ ساعته کارتر و هیئت همراه ۴۱۰ نفره اش به تهران بیان شد.
شاه پس از این سخنان حمایتی کارتر، قدرت مضاعفی برای مقابله با مخالفانش یافت. یک هفته بعد از سفر کارتر یعنی در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۵۶، مقاله جنجالی «ایران و استعمار سرخ و سیاه» در روزنامه اطلاعات علیه سید روح الله خمینی به چاپ رسید. در واکنش به این مقاله، ناآرامی هایی در کشور رخ داد. در مشهد تظاهرات انجام شد و در روز ۱۸ دی در قم بازار و حوزه علمیه تعطیل شدند. تظاهرات مردم قم با تیراندازی نیروهای حکومت کشته داد. دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز ۲ روز بعد در محوطه دانشگاه تظاهرات کردند و کلاس ها را تعطیل کردند و بازار تهران نیز در روز چهلم «شهادت» کشتگان قم تعطیل شد. بدین ترتیب سلسله راهپیمایی های روز چهلم «شهدای» شهرها آغاز شد و هر ۴۰ روز در شهری تظاهرات می شد.
سید روح الله خمینی در پی سفر کارتر و ایراد سخنرانی او، ضمن محکوم کردن همکاری شاه و کارتر، شاه را «طاغوت» و «خائن» خواند و حکومتش را «غیرقانونی» نامید.
سیستم ثبات به برنامه های کاربردی مکانیزه ای گفته می شود که حداقل دارای چند ویژگی زیر باشد
الف - برای اجرا روی سیستم عامل ویندوز طراحی شده باشد
ب - حداقل دارای دو لایه اطلاعات و رابط کاربری باشد و لایه اطلاعات آن با میکرو سافت اس کیو ال سرور کار کند
ج - علاوه بر دیتابیس برنامه کاربردی دارای یک دیتابیس ویژه موسوم به دیتابیس مشترک باشد که در آن منابع مشترکی چون اسامی کاربرات و حدود اختیارات ایشان و متادیتاهای گزارش های شامل طراحی هر گزارش و دیگر منابع مشترک برنامه های کاربردی (مثلاً لاگ کردن تاریخچه استفاده از سیستم توسط کاربران) بکار رفته است
معماری حافظه ثبات (به انگلیسی: Register memory architecture) در مهندسی کامپیوتر، مجموعه دستورالعمل هایی است که به عملیات اجازه می دهد تا بر روی حافظه (یا از) حافظه، و نیز ثبات، اجرا شود.
Load/store architecture
حالت آدرس دهی
اگر معماری اجازه می دهد که تمام عملوندها در حافظه یا در ترکیب باشد، یا در ترکیب، آن یک معماری «ثبت به علاوه حافظه» نامیده می شود.
در یک رویکرد ثبت - حافظه، یکی از عملوندها برای اضافه کردن عملیات ممکن است درحافظه باشد، در حالی که دیگری در یک رجیستر است.
این با معماری بار-فروشگاه متفاوت است (استفاده از طرح های کامپیوتر کم دستور یا RISC مانند معماری میپس یا MIPS) که در آن هر دو عملیات برای یک عمل اضافه باید قبل از اضافه کردن ثبت شوند.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ثبات در دانشنامه آزاد پارسی

ثَبّات (register)
مجموعه ای از بیت های یک حافظه سریع ریزپردازنده یا هر وسیله الکترونیکی دیگر که برای ذخیره نمودن داده های مورد نیاز و انجام یک کار خاص در زمان پردازش مورد استفاده قرار می گیرند. تعداد ثبات ها و ظرفیت ذخیره سازی آن ها در کارآیی پردازنده تأثیرگذارند.

ثبات در جدول کلمات

به مقادیر مختلفی از یک کالا که در قیمت های مختلف به شرط ثبات سایر عوامل آماده فروش است | اطلاق می شود
عرضه
عبارت است از مقادیر مختلفی از کالا که خریدار به فرض ثبات سایر شرایط در قیمت های مختلف و در طی یک دوره زمانی معین حاضر به خرید آن است
تقاضا
عبارت است از مقادیر مختلفی از یک کالا که هر یک از فروشندگان در قیمت های مختلف به شرط ثبات سایر عوامل حاضر به فروش هستند
عرضه

معنی ثبات به انگلیسی

bookkeeper (اسم)
حساب دار ، دفتردار ، ثبات
constancy (اسم)
وفاداری ، استواری ، ثبات ، متانت ، پایداری
recorder (اسم)
بایگان ، ثبات ، دستگاه ضبط صوت ، صدا نگار ، ضبط کننده ، ضباط
fortitude (اسم)
پایمردی ، بردباری ، ثبات ، شکیبایی ، شهامت اخلاقی
stability (اسم)
استحکام ، استواری ، ثبات ، پایداری ، پایایی ، محکمی ، پا بر جایی
stableness (اسم)
استحکام ، استواری ، ثبات ، پایداری
poise (اسم)
وضع ، توازن ، ثبات ، وقار ، نگاهداری ، وزنه متحرک
register (اسم)
ثبات ، دفتر ثبت ، ثبت امار ، پیچ دانگ صدا ، لیست یا فهرست ، دستگاه تعدیل گرما
consistency (اسم)
توافق ، استحکام ، ثبات ، درجه غلظت ، پیگیری
cataloger (اسم)
ثبات ، فهرست نگار ، متصدی کاتالوگ
cataloguer (اسم)
ثبات ، فهرست نگار ، متصدی کاتالوگ
fixity (اسم)
قرار ، استواری ، ثبات ، تثبیت ، پایداری ، ثبوت
consistence (اسم)
توافق ، استحکام ، ثبات ، درجه غلظت
immutability (اسم)
ثبات ، پا بر جایی ، تغییر ناپذیری
grit (اسم)
استحکام ، ثبات ، سنگ ریزه ، شن ، ریگ ، ماسه سنگ
indelibility (اسم)
ثبات ، پاک نشدنی بودن
permanency (اسم)
دوام ، ثبات ، پایداری ، ترتیب همیشگی ، قرار دائمی

معنی کلمه ثبات به عربی

ثبات
اتزان , ثبات , حصباء , محاسب ، اِرْتکازٌ ، استقرار
استقار اقتصادىّ
استقرار أمنىّ
استقرار النّقد
استقرار سياسىّ
استمرار
استقرار الأسعار
أحْلالُ الإستقرار
أحْلالُ الإستقرار
زعزعة الإستقرار
زلق , غير مستقر , متغير , متقلب
السياسة المستقرة
عنصر استقرار رئيسىّ
عدم استقرار
فترة عدم استقرار

ثبات را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

،، ١٠:٥١ - ١٣٩٦/٠٦/٢٥
قرار
|

محمد کریم زاده ١٠:٤٥ - ١٣٩٧/١١/١٩
قرار،پایداری،ثابت بودن،تغییر نکردن
|

محمد کریم زاده ١٠:١٢ - ١٣٩٧/١١/٢٠
قرار،پایداری،ثابت بودن،تغییر نکردن
|

فرهاد ٠٢:٤٦ - ١٣٩٧/١١/٢٣
دوام
|

سجادیه ١٤:٥٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢١
ثُبات در اصطلاح یزدی کسالتی است که پس از خوردن غذاهایی که به سردی معروفند، پیدا می شود / دردی که ناشی از خوردن سردی است. مثلا: یتا چایی نبات سف بخور ثباتی نشی! یعنی ( یکی چایی با نبات زباد بوخور که سردیت نکنه )
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Aryan > Be afraid
کیومرث > که ویار
سعیده > pluralistic
امین > hypotenuse
که و یار > کهو
Kimiya > Fitting rome
سیدنیشابوری > broke the camels back
افسانه > دست مریزاد

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ثبات در جدول   • ثبات در نتورک   • ثبات چیست   • ثبات در کامپیوتر   • ثبات معنی   • ثبات شخصیت   • انواع ثبات   • معنی کلمه خنیا   • مفهوم ثبات   • تعریف ثبات   • معرفی ثبات   • ثبات یعنی چی   • ثبات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ثبات
کلمه : ثبات
اشتباه تایپی : efhj
آوا : sabbAt
نقش : اسم
عکس ثبات : در گوگل


آیا معنی ثبات مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )