انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 895 100 1

معنی ثواب در لغت نامه دهخدا

ثواب. [ث َ ] (ع اِ) هر عملی که از بندگان ایزدتعالی سر زندکه در ازاء آن بنده استحقاق بخشایش و آمرزش الهی رادریابد... آنرا ثواب نامند و برخی گفته اند ثواب بخشیدن است آنچه را ملایم طبع آدمی باشد. (تعریفات سید جرجانی ). مقابل عقاب. کرفه. مزد طاعت. || عوض. اجر. جزاء. جزاء خیر در آخرت. (غیاث اللغة). حسنة. پاداش : غزوی نیکو برود بر ایشان امسال وثواب آن خداوند را باشد. (تاریخ بیهقی ). ثمره ٔ این اعتراف و رضا آن است که احاطه کند زیادتی فضل خدا راو دریابد مرتبه ٔ بلند ثواب را. (تاریخ بیهقی ). و چنان دید امیرالمؤمنین... که بگرداند خاطر خود را از جزع بر این مصیبت ها بسوی باز یافت اجر و ثواب. (تاریخ بیهقی ). در حالتی که خواهان است چیزی را که نزد اوست از ثواب. (تاریخ بیهقی ). مردم را که ایزد... این دو نعمت عطا داده است لاجرم از بهایم جداست و به ثواب و عقاب میرسد. (تاریخ بیهقی ). و حشر و قیامت خواهد بود و سؤال و جواب و ثواب و عقاب. (تاریخ بیهقی ).
از تو بکشم عقاب دنیا
از بهر ثواب آن جهانی.
ناصرخسرو.
آنکه بی خدمتی ثواب دهیش
بایدش دید بی گناه عقاب.
مسعودسعد.
بر تو فرخنده باد ماه صیام
خلد بادت ز کردگار ثواب.
مسعودسعد.
مگر که خدمت تو طاعت خدای شده ست
که هست بسته در او خلق را ثواب و عقاب.
مسعودسعد.
و همت بر اکتساب ثواب آخرت مقصور گردان. (کلیله و دمنه ). و در کتب طب آورده اند که فاضلترین اطباء آنست که بر علاج از جهت ثواب آخرت مواظبت نماید. (کلیله و دمنه ). در معنی بعث و قیامت و ثواب و عقاب بر سبیل افترا چیزی نگفتم. (کلیله و دمنه ص 51). و ثواب و ثناء آن ایام میمون ملک را مدخر شود. (کلیله و دمنه ). و ثواب آن روزگار همایون اعلی را مدخر گردانیده گشت. (کلیله و دمنه ). آنگاه نفس خویش را میان چهار کار مخیر گردانیدم : وفور مال و ذکر سایر و لذات حال و ثواب باقی. (کلیله و دمنه ). و آنکه سعی برای مصالح دنیا مصروف داردزندگانی بر وی وبال باشد و از ثواب آخرت بازماند. (کلیله و دمنه ). آن که طالبند [ دنیا جویان ] فراخی معیشت و رفعت منزلت و رسیدن بثواب آخرت. (کلیله و دمنه ). اگر کسی... از مال حلال صدقه دهد چندان ثواب نیابد که یکساعت از روز برای حفظ مال... در جهاد باشد. (کلیله و دمنه ). غایت نادانی است... چشم داشتن بثواب آخرت به ریا در عبادت. (کلیله و دمنه ).
ثوابت باشد ای دارای خرمن
اگر رحمی کنی بر خوشه چینی.
حافظ.
|| احسان :
مفرمای انتظارم بیشتر زین
کرم کن یا جوابی یا ثوابی.
ابن یمین.
ثواب راه بخانه ٔ صاحب خودمی برد.
|| در بیت ذیل مسعود اگر تحریفی نشده باشد ثواب بمعنی غیر معمول آمده است :
در رضا و ثواب ایزد کوش
گرچه صعب است مرگ فرزندان.
ج ، مثوبه. || ثواب خواستن ، استثابه. || ثواب دادن. اجر دادن. تثویب. || انگبین. شهد. عسل. || منج انگبین. نحل. زنبور عسل. مگس انگبین.

ثواب. [ ث َوْ وا ] (ع ص ) جامه فروش. || بزاز. ثیابی. || جامه دار. صاحب جامه.

ثواب. [ ث َوْ وا ] (اِخ ) ابن حزابة. نام او در کتب آمده است. (منتهی الارب ). و همچنین نام پسرش قتیبة. (تاج العروس ).

ثواب. [ ث َوْ وا ] (اِخ ) ابن عتبه. محدث است.

ثواب. [ ث َ وْ وا ] (اِخ ) نام مردی که او را به اطاعت مثل زنند: اطوع من ثواب. گویند او بسفری یا جنگی رفت و مفقودالخبر گردید و زن وی نذر کرد که اگر بازآیدمهار در بینی او کرده کشان تا مکه برد و او چون بازآمد و نذر زن بدانست هم بدان صورت بزیارت خانه شد.

ثواب. [ ] (اِخ ) مردی صاحب تدبیر و شجاعت وزیر حضرت داود قاتل شلوم بن داود که به دست سلیمان بقتل رسید. (حبیب السیر چ طهران ج 1 ص 43).

معنی ثواب به فارسی

ثواب
مزد، پاداش، ج ا، بیشتردرپاداش کارخوب گویند
( اسم ) ۱- مزد پاداش . ۲- پاداش هرعمل نیک که از بندگان خدای سرزند و درازای آن بنده استحقاق بخشایش و مزد و اجریابد کرفه . ۳- احسان . ۴- عوض اجر جزائ .
مردی صاحب تدبیر و شجاعت وزیر حضرت داود قاتل شلوم ابن داود که بدست سلیمان بقتل رسید

معنی ثواب در فرهنگ معین

ثواب
(ثَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - مزد، پاداش . ۲ - احسان . ، ~ کردن و کباب شدن عمل نیک شخص با سوءظن و عکس العمل ناخوشایند مواجه شدن .
(ثَ) [ ع - فا. ] (ص فا.) کسی که عمل نیکو و خیر کند.
( ~.) [ ع - فا . ] (حامص .)نیکویی ، عمل درخور پاداش نیک .

معنی ثواب در فرهنگ فارسی عمید

ثواب
جامه فروش.
۱. پاداش کار خوب و پسندیده در جهان آخرت.
۲. [مجاز] کار خوب و پسندیده.

ثواب در دانشنامه اسلامی

ثواب
پاداش بر نیکی را ثواب می گویند و از آن در بابهایی نظیر طهارت، صلات، خمس، صوم،جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و ارث سخن رفته است.
خدای متعال در راستای مصلحت بندگان، تکالیفی الزامی و غیر الزامی بر عهده آنان نهاده است. بندگان با عمل به این تکالیف هیچ گونه حقّی بر خدا پیدا نمی کنند؛ لیکن خدای مهربان چنین بندگانی را مشمول فضل و کرم خویش قرار داده و برای اعمال نیک آنان پاداش مقرّر کرده است.
پاداش گیرنده
هرکسی که توفیق انجام دادن عمل نیک و محبوب خداوند متعال را پیدا کند مستحق پاداش است؛ لیکن پاداش اخروی تنها به مؤمنان اختصاص دارد.
عمل مورد پاداش
هر عمل صالح و محبوب و مطلوب خداوند از عبادات و طاعات، خواه واجب باشد یا مستحب؛ از افعال جوارحی باشد، همچون نماز یا از افعال قلبی، همچون اعتقادات صحیح و محبوب خداوند.نیت کار خیر، هرچند نیّت کننده توفیق به جا آوردن آن را نیابد پاداش دارد؛ بلکه اعمال مباحی که به قصد قربت انجام می گیرد ـ مانند خوردن برای توانمندی بر عبادت، خوابیدن جهت رفع خستگی و کسب نشاط برای طاعت ـ نیز دارای ثواب است.
شرایط ثواب
...
ثواب
ثواب در لغت جزا است بر عمل نیک یا بد، و در اصطلاح جزای نیک است.
ثواب به جزای اعمال نیک و بد هر دو اطلاق شده است.
جزای اعمال نیک مثل :
وَ الْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَواباً ... (کهف/46)؛ و کردارهای نیک که همواره بر جای می مانند نزد پروردگارت بهتر و امید بستن به آنها نیکوتر است.
وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّواب (آل عمران/195)؛ و آنان را در بهشتهایی که در آن نهرها جاری است داخل می کنم. این پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست.
و جزای اعمال بد مثل :
«هل ثوب الکفار ما کانوا یعلمون» (سوره مطففین/آیه36)؛ آیا جزا داده شدند کفار آنچه عمل می کردند.
«فاثابکم غماً بغم» (سوره آل عمران /آیه145)؛ جزا داد شما را اندوهی در مقابل اندوهی
ثواب
معنی ثَوَابَ: پاداش
معنی عسق: از حروف مقطعه و رموز قرآن (در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که حمعسق معنايش حليم ، مثيب ( ثواب دهنده )،عالم ، سميع ، قادر ، قوي ، است )
معنی مَدِينِينَ: جزا داده شدگان (کلمه مدينين به معناي مجزيين - جزا دادهشدگان است ، از ماده دان - يدين است ، که معناي جزي - يجزي را ميدهد ، درعبارت "فَلَوْلَا إِن کُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ "ميفرمايد : پس چرا او را بر نميگردانيد اگ...
ریشه کلمه:
ثوب‌ (۲۸ بار)
ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق (م 381 ق).
شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال روایات فراوانی را در بیان اعمال پسندیده و ناپسند، پاداش اعمال نیک و مجازات اعمال بد بیان کرده است. او همچنین روایاتی از ائمه معصومین علیهم السلام درباره اعمال خیری که خداوند وعده پاداش و اعمال شری که به آن ها وعده عذاب و عقاب داده را آورده است.
این کتاب مانند سایر کتاب های شیخ صدوق پیوسته مورد توجه علما، فقها و فضلای شیعه و مردم قرار گرفته و از معتبرترین اصول روایی شیعه به شمار می آید.
کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، دائره المعارف بزرگی است که در معارف اسلامی، اخلاقی و احکام حلال و حرام بحث کرده و هیچ فقیه، دانشمند و استاد اخلاقی از آن بی نیاز نیست.
کتاب حاضر حاوی مطالب مفید و مباحث ارزشمند از جمله روایات نفیس اهل بیت علیهم السلام می باشد و در شهرت در حد کتب اربعه به حساب می آید و مؤلف این کتاب در اجازات روایی از مشایخ بزرگ شیعه می باشد و بسیاری از علما و مؤلفان از وی و کتابش روایت نقل کرده اند.
کتاب ثواب الاعمال شامل 778 حدیث که در ضمن 391 عنوان و کتاب عقاب الاعمال نیز شامل 331 حدیث در ضمن 131 عنوان تنظیم شده است.
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ممکن است عنوان برای کتاب های ذیل باشد: • ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (شیخ صدوق)، تألیف شیخ صدوق از چهره های برجسته فقها و روات شیعه در قرن چهارم هجری• ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (ترجمه انصاری) ، ترجمه آقای محمدرضا انصاری محلاتی• ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (ترجمه بندرریگی) ، ترجمه آقای ابراهیم محدث بندر ریگی• ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (ترجمه حسن زاده )، ترجمه آقای صادق حسن زاده• ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (ترجمه غفاری )، ترجمه آقای آقای علی اکبر غفاری
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق رحمة الله علیه توسط آقای محمد رضا انصاری محلاتی به فارسی ترجمه شده است. در این اثر شیخ صدوق رحمة الله علیه با نقل احادیث معصومین علیه السّلام فضیلت دوستی و کمال طلبی انسان از طرف دیگر اشتیاق باطنی او را به انجام ندادن کارهای ناپسند برمی انگیزاند.
ترجمه خوب به ترجمه ای اطلاق می شود که دو ویژگی اساسی داشته باشد. ۱) دقت در برگردان عبارت متن به زبان دیگر و رعایت دقیق امانت. ۲) روان و سلیس بودن متن ترجمه. مترجم خوب باید خود را بر متن و فضای آن بگشاید و اجازه دهد تا احادیث با همه لایه های معنایی خود ترجمه و به خواننده منتقل شود نه اینکه حدیث را در اختیار خود گیرد و گرایشها و عقاید خود را بر فضای اصلی متن چیره گرداند و این همان تکلیف اخلاقی مترجم در رعایت دقیق امانت است. مترجم کتاب کوشش زیادی نموده است که درستی و شیوایی هر دو رعایت شود و معنای عبارتی فروگذار نشود و ترجمه از روانی و رسایی برخوردار باشد که تا حد زیادی از این موفقیت را کسب نموده است. مانند: من قرا سورة ن و القلم فی فریضة او نافلة آمنه الله عزّوجلّ من ان یصیبه فقر ابدا و اعاذه الله اذ مات من ضمه القبر. امام صادق علیه السّلام فرمود: «هرکس سوره «ن و القلم» را در نماز واجب یا نافله خود بخواند، خداوند او را از تنگدستی در امان می دارد، و پس از مرگ از عذاب قبر پناهش می دهد» یا ان هذا الامر لا یدعیه غیر صاحبه الا بتر الله عمره که می فرمود: «این امر امامت را هیچ کس جز صاحبش ادعا نمی کند مگر اینکه خدا عمرش را قطع می کند.» اما این ترجمه مانند ترجمه های دیگر نیز دارای اشکالاتی می باشد از جمله اینکه مترجم هیچگونه مقدمه ای بر ترجمه خود نگارش ننموده است که غالبا مترجمان در آن مقدمه از نسخه مورد اعتماد خویش، شیوه ترجمه، و... می نویسد و باز تذکر نداده است که از ترجمه های پیشینیان بهره برده است یا نه؟ و باز تذکر نداده که وجه تمایز ترجمه ایشان با ترجمه های دیگر از این کتاب در چیست؟ و ضمنا متن عربی فاقد اعراب گذاری است تا خواننده بهتر بتواند متن ترجمه شده را با متن عربی تطبیق و به کفایت ترجمه بهتر آگاه شود. متن ترجمه در صفحه مقابل متن اصلی می باشد و کتاب فاقد هرگونه پانوشتی است.
آقای ابراهیم محدث بندر ریگی ترجمه ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق رحمة الله علیه را به انجام رسانده است. این کتاب در بیان روایات مربوط به اعمالی است که انجام آن موجب استحقاق پاداش الهی و ترک آن انسان را از بهره الهی بی نصیب می سازد.
زبان غربی به جهت خزانه لغت آن در بین زبانهای دنیا شاید منحصر به فرد باشد. وجود لغات مترادف ، متضاد، متشابه در حد وفور سبب شده است که این زبان به عنوان غنی ترین زبانهای دنیا مطرح گردد با در نظر گرفتن این مسئله و ویژگی ساختاری این زبان می توان اذغان داشت که ترجمه هر متن عربی به زبان دیگر علی الاصول دشوار است و هرچند که مترجم با توانایی کامل، مبادرت به ترجمه نماید و ترجمه خوبی هم ارائه نماید، باز به قوت و استحکام و زیبایی متن اصلی نخواهد رسید. در این ترجمه آقای محدث تلاش نموده است که در حد امکان از مدار نص روایات و اخبار خارج نشود و ترجمه ای مطابق با متن و برابر با اصل آن فراهم آورد که در این زمینه موفقیت نسبی و خوبی بدست آورده است و از طرف دیگر ترجمه ای به شیوه امروزین که دارای ویژگی روانی و خوشخوان بودن هم باشد ارائه دهد که رعایت توامان این دو اصل (روانی و دقت) کاری بس دشوار است.
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق توسط صادق حسن زاده با نام پاداش و کیفر کردار ترجمه شده است.
این اثر از دو بخش تشکیل گردیده است بخش اول ثواب اعمال نیک و در بخش دوم، مجازاتی را که در روایات برای اعمال ناپسند و نکوهیده نقل شده است که در کنار هم جمع آوری شده است. در حقیقت کتاب را می توان نوعی دایرة المعارف حسنات و عقوبات نامید.
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ، اثر ابوجعفر محمد بن علی بن حسین قمی، معروف به شیخ صدوق - ابن بابویه ۳۸۱ ه. ق است که توسط آقای علی اکبرغفاری به فارسی ترجمه شده است.
کتاب حاضر ترجمه ساده و روانی است، از دو کتاب کم حجم و کوچک به نام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال که از جمله سیصد کتاب کبیر و نفیس و پر ارزش دانشمند عالی مقام جهان تشیع «شیخ صدوق» است. در چند سال قبل که نسخه عربی این دو کتاب مزبور را در یک مجلد با تصحیحی نسبتا دقیق و پاورقی هایی نافع و سودمند منتشر شد، اتقان تالیف و مرغوبیت مطالب آن و نیز زیبایی و مزایای دیگر چاپش موجب شد که مورد علاقه و مطالعه جمعی از فضلا و دانشمندان قرار گیرد و توجه بیشتری بدان مبذول گشت و از این رو کتاب ترویج شد و علاقمندان بسیاری پیدا کرد و پاره ای از کسانی که با زبان عربی چندان آشنا نبودند، مکرر از این مترجم درخواست ترجمه آن را به زبان پارسی نمودند و وی نیز به درخواست آنان جواب مثبت داده و پس از فراغت از ترجمه کتاب من لایحضره الفقیه ، به ترجمه کتاب حاضر مبادرت نمود.
کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال دائرة المعارف بزرگی از معارف اسلامی و احکام حلال و حرام می باشد و هیچ فقیه دانشمند و یا ادیب نام آوری از آن بی نیاز نیست. این کتاب دارای مطالب مفید و مباحث ارزشمندی است و از جمله روایات نفیس اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می آید. مولف این کتاب شیخ صدوق ، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی( ۳۰۵- ۳۸۱ هجری) از چهره های برجسته فقها و روات شیعه در قرن چهارم هجری است.
محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، مشهور به« شیخ صدوق »، در سال ۳۰۵ هجری قمری، در خاندان علم و تقوی، در شهر قم دیده به جهان گشود.( سالهای ۳۰۶ و ۳۰۷ نیز برای ولادت شیخ ذکر شده است)شیخ طوسی جریان ولادت وی را چنین نقل نموده: علی بن بابویه با دختر عموی خود ازدواج کرده بود; ولی از او فرزندی به دنیا نیامد. او در نامه ای از حضور شیخ ابو القاسم، حسین بن روح تقاضا کرد تا از محضر حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه بخواهد برای او دعا کند تا خداوند اولاد صالح و فقیه به او عطا نماید. پس از گذشت مدتی از ناحیۀ آن حضرت این گونه جواب رسید:« تو از این همسرت صاحب فرزند نخواهی شد; ولی به زودی کنیزی دیلمیه نصیب تو می شود که از او دارای دو پسر فقیه خواهی گشت.» شیخ صدوق از بزرگترین شخصیت های جهان اسلام و از برجسته ترین چهره های درخشان علم و فضیلت است. او که نزدیک به عصر ائمه علیهم السلام می زیست، با جمع آوری روایات اهل بیت علیهم السلام و تالیف کتاب های نفیس و با ارزش، خدمات ارزنده و کم نظیری به اسلام و تشیع کرد. شیخ صدوق بیش از بیست سال از دوران پر برکت حیات پدر را درک کرد و در این مدت از محضر پدر و سایر علمای قم کسب علم و حکمت کرد. او در سن ۲۲ یا ۲۳ سالگی بود که پدر بزرگوارش دار فانی را وداع کرد. از آن پس وظیفۀ سنگین نشر احادیث آل محمد صلی الله علیهم اجمعین و هدایت امت به عهدۀ وی قرار گرفت و دوران جدیدی از زندگی او آغاز گردید.
ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق (م 381 ق).
شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال روایات فراوانی را در بیان اعمال پسندیده و ناپسند، پاداش اعمال نیک و مجازات اعمال بد بیان کرده است. او همچنین روایاتی از ائمه معصومین علیهم السلام درباره اعمال خیری که خداوند وعده پاداش و اعمال شری که به آن ها وعده عذاب و عقاب داده را آورده است.
این کتاب مانند سایر کتاب های شیخ صدوق پیوسته مورد توجه علما، فقها و فضلای شیعه و مردم قرار گرفته و از معتبرترین اصول روایی شیعه به شمار می آید.
کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، دائره المعارف بزرگی است که در معارف اسلامی، اخلاقی و احکام حلال و حرام بحث کرده و هیچ فقیه، دانشمند و استاد اخلاقی از آن بی نیاز نیست.
کتاب حاضر حاوی مطالب مفید و مباحث ارزشمند از جمله روایات نفیس اهل بیت علیهم السلام می باشد و در شهرت در حد کتب اربعه به حساب می آید و مؤلف این کتاب در اجازات روایی از مشایخ بزرگ شیعه می باشد و بسیاری از علما و مؤلفان از وی و کتابش روایت نقل کرده اند.
کتاب ثواب الاعمال شامل 778 حدیث که در ضمن 391 عنوان و کتاب عقاب الاعمال نیز شامل 331 حدیث در ضمن 131 عنوان تنظیم شده است.
کتاب ثواب الاعمال شامل موضوعاتی مانند ثواب گفتن لا اله الا الله، رفتن به مسجد، تفکر، ثواب جهاد در راه خدا، زیارت پیامبر و ائمه، حفظ قرآن، توبه، عمل، علم، شادکردن دل برادر مؤمن و موضوعات دیگر می باشد و کتاب عقاب الاعمال شامل موضوعاتی مثل: مجازات کسی که در انجام فرامین الهی سستی می کند و در قسم دروغ، زکات ندادن، اذیت مؤمن، قطع رحم، حاکم ستمگر، مجازات ترک امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
این کتاب به همت انتشارات رضی قم، در سال 1364 شمسی در یک جلد به زبان عربی چاپ شده است و همچنین ترجمه فارسی آن با متن کتاب به چاپ رسیده است.
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، تألیف ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق(ره)، از جمله منابع روایی دست اول شیعه است. این کتاب در یک جلد با مقدمه سید محمدمهدی خرسان منتشر شده است.
این اثر از جمله منابع نویسندگان جوامع حدیثی پس از خود بوده و مورد اعتماد شیخ حر عاملی در وسائل، مجلسی در بحار الأنوار، محدث نوری در مستدرک الوسائل و دیگران قرار گرفته است؛ چراکه بیشتر احادیثی که در آن ذکر شده به لحاظ متن و سند مورد قبول محدثین بوده است .
کتاب با مقدمه ای از محقق اثر در شرح حال مؤلف و بررسی کتاب آغاز شده است. در متن کتاب ثواب الأعمال تبویب خاصی صورت نگرفته است، اما موضوعات روایات به ترتیب عبارتند از: ثواب اذکار، طهارت و نماز، حج و عمره، تلاوت قرآن و ذکر دعا و صلوات و....
در کتاب عقاب الأعمال نیز تبویبی صورت نگرفته است و روایات بدون تنظیم دقیق در کنار هم قرار گرفته اند.
کتاب ثواب الأعمال، شامل 778 روایت می باشد که در ضمن 391 عنوان و کتاب عقاب الأعمال نیز شامل 331 حدیث است که در ضمن 131 عنوان تنظیم شده است .
این مجموعه تماماً به صورت مسند و با ذکر سند کامل در ابتدای هر روایت ذکر شده است. در مواردی که چند روایت دارای یک سند، یا در قسمتی از سند مشترک بوده اند ابتدا سند کامل را ذکر کرده و در بقیه روایات با جمله «بهذا الإسناد» به آن اشاره کرده است. در هر دو کتاب پانزده سخن از غیر معصومین و 16 روایت هم به صورت مضمره ذکر شده است .
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ممکن است عنوان برای کتاب های ذیل باشد: • ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (شیخ صدوق)، تألیف شیخ صدوق از چهره های برجسته فقها و روات شیعه در قرن چهارم هجری• ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (ترجمه انصاری) ، ترجمه آقای محمدرضا انصاری محلاتی• ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (ترجمه بندرریگی) ، ترجمه آقای ابراهیم محدث بندر ریگی• ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (ترجمه حسن زاده )، ترجمه آقای صادق حسن زاده• ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (ترجمه غفاری )، ترجمه آقای آقای علی اکبر غفاری
...
صلاحیت شخص برای دریافت ثواب، به سبب التزام به اوامر و نواهی را استحقاق ثواب گویند.
استحقاق ثواب به معنای حکم عقل و عقلا به شایستگی شخص برای دریافت ثواب می باشد؛ یعنی شایسته است از نفعی همراه با تعظیم و بزرگ داشت بهره مند گردد.
سبب استحقاق ثواب
سبب استحقاق ثواب، انجام واجبات، مستحبات و امور نیک و پسندیده و اجتناب از امور ناپسند و قبیح است، زیرا شخص با انجام تکلیفی که مولا متوجه او نموده است به مشقت و سختی می افتد و چون خداوند بی غرض کاری انجام نمی دهد، عقل حکم می کند که غرض از آن یا ضرر رساندن به مکلف است یا نفع رساندن به او؛ احتمال اولی منتفی است، زیرا ظلم است و خداوند ظلم نمی کند، در نتیجه، غرض از تکلیف، نفع رساندن به مکلف است و شخص با ادای تکلیف مستحق ثواب می گردد.
استحقاق ثواب در واجب غیری
در این که آیا انجام واجب غیری نیز هم چون انجام واجب نفسی باعث استحقاق ثواب می گردد یا نه اختلاف است.
به حکم شرع به صلاحیت شخص برای دریافت پاداش ، به سبب التزام به اوامر و نواهی استحقاق شرعی ثواب گفته می شود.
استحقاق شرعی ثواب، مقابل استحقاق عقلی ثواب بوده و به معنای حکم شرع و شارع به سزاواری شخص مطیع نسبت به مدح و پاداش می باشد.این حکم از طریق آیات و روایات قابل دست رسی است، مانند این که خداوند فرموده است:﴿أَنِّی لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِل﴾؛ «من عمل صحیح صاحب عملی از شما را تباه نمی کنم.. . ». و نیز فرموده است:﴿وَمَنْ یُطِعِ الله وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنّات تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ﴾؛ «و هر کس خدا و پیامبر او را فرمان برد، وی را به باغ هایی که از زیر (درختان) آن نهرهایی روان است وارد می کند».
به حکم عقل به شایستگی شخص برای دریافت پاداش ، به سبب التزام به اوامر و نواهی استحقاق عقلی ثواب می گویند.
استحقاق عقلی ثواب به معنای حکم عقل است به این که شخص مطیع مولا که اوامر او را اجرا و نواهی او را ترک می کند، از جانب مولا سزاوار دریافت ثواب و احترام بوده و عقاب او قبیح می باشد؛ به این بیان که: مولایی که عبد را به انجام امر دارای مشقت و رنج، مکلف نموده، باید در مقابل، به او نفعی برساند، زیرا اگر اصلا از این امر و تکلیف ، غرضی نداشته باشد، مرتکب عبث شده که چنین امری از حکیم صادر نمی شود و اگر غرض وی اضرار به مکلف باشد، این نیز ظلم بوده و از ساحت کبریایی او به دور است؛ بنابراین تنها غرض باقی مانده، نفع رساندن به مکلف می باشد.


ارتباط محتوایی با ثواب

معنی ثواب به انگلیسی

requital (اسم)
عقبی ، تاوان ، ثواب ، سزا
oblation (اسم)
ثواب ، اهدا نان

ثواب را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی ثواب

احسان ١٨:٤١ - ١٣٩٦/١٢/٠٤
یعنی کار خوب و پسندیده
|

رضاآپادانا ٠١:٠٣ - ١٣٩٧/٠٧/٢٦
اجر
|

پیشنهاد شما درباره معنی ثوابنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ثواب یا صواب   • ثواب آميزش با همسر   • ثواب در جدول   • ثواب بوسیدن همسر   • معنی ثواب   • مترادف ثواب   • ثواب چیست   • ثواب داره   • مفهوم ثواب   • تعریف ثواب   • معرفی ثواب   • ثواب یعنی چی   • ثواب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ثواب
کلمه : ثواب
اشتباه تایپی : e,hf
آوا : savAb
نقش : اسم
عکس ثواب : در گوگل


آیا معنی ثواب مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )