انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 926 100 1

معنی جامعه در لغت نامه دهخدا

جامعة. [ م ِ ع َ] (ع ص ) تأنیث جامع. (اقرب الموارد). گردآورنده. فراهم آورنده. جمعکننده. || (اِ) طوق. (منتهی الارب ). غل. (مهذب الاسماء). غلی که بر گردن و بر دست نهند. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). نوعی از زیورکه دستها را به گردن فراهم آورد. (اقرب الموارد) (قطر المحیط) (المنجد). || دیگ بزرگ. (دهار). || جرگه. اجتماع. مجتمع. حوزه. حلقه. اجتماع. هیئت اجتماع. مردم یک کشور یا یک شهر یا ده.
- جفر جامعه . رجوع به جفر شود.
- غل جامعه ؛ غلی که بر گردن نهند. || دانشگاه . موسسه ای که شامل عده ای از آموزشگاههای عالی از قبیل دانشکده ٔ طب ، علوم ، ادبیات ، فلسفه و غیره میباشد. (از اعلام المنجد). || گروهی از مرد و زن که به تحصیلات عالی می پردازند. گروهی عرب را مؤسس روش تعلیمات دانشگاهی شمرده اند. این نظام از اندلس به اروپا و از آنجا به سایر نقاط جهان رفته است. جامعه ٔ ازهر قدیمترین جامعه ٔ عالم بشر است در حالی که دانشگاه «سالرنو» ایتالیا که در قرن نهم تأسیس شده قدیمترین دانشگاه اروپائی و دانشگاه آمریکائی بیروت قدیمترین دانشگاه بسبک جدید عالم عرب است. (از الموسوعة العربیة). || قطعه ٔ چوبی که با میخ به دکل کشتی کوبند هنگامی که شکسته شود. (دزی ). || (اصطلاح جامعه شناسی ) وضع و حالت انسانها یا حیواناتی که تحت یک قانون مشترک زیست میکنند. بوسوئه در توضیح این مطلب گوید: «در حقیقت هریک از ما بهردیگری بوجود آمده است ». زنبوران عسل به حالت اجتماعی زندگی میکنند. جامعه بمعانی دیگر نیز آمده از آنجمله است : || اجتماع انسانی یا حیواناتی که تحت قوانین معینی زندگی میکنند. خانواده یک جامعه ٔ طبیعی تشکیل میدهد. || گروهی از مردم که برای رسیدن به هدف مخصوص تحت قواعد معین گردهم جمع آمده اند. همچون جامعه ٔ ادبی و غیره. || جامعه از لحاظ فلسفی ، لوکرس گوید، جامعه یک ابداع انسانی است. هوبس معتقد است که جامعه نتیجه ٔ قراردادی است که بر اثر یک جنگ دائمی بوجود آمده است و بدین ترتیب جامعه از نظر او یک امر طبیعی است.
ماهیت جامعه ، درباره ٔ کیفیت و ماهیت جامعه نیز بحثهای گوناگون وجود دارد. کسانی هستند که وجود جامعه را بعنوان یک مقوله ٔ خاص منکرند و میگویند جامعه مجموعه ای است از افراد و از اینجاست که بحث درباره ٔ نوع خاص بودن جامعه بمیان می آید. طرفداران نظریه ٔ اصالت افراد معتقدند که پدیده های اجتماعی چیزی جز مجموعه ای از پدیده های فردی نیست و برای درک تحولات اجتماع درک اعمال و روحیات افراد کافی است. این اشخاص فراموش میکنند که خواه در طبیعت و خواه در جامعه ، مجموع دارای خواص معینی است. علاوه بر خواص اجزاء همچنانکه در قطره که جزئی از اقیانوس است کشتیرانی امکان پذیر نیست و در آن حیوانات بزرگ نمیتوانند زندگی کنند، در فرد پدیده هائی از قبیل انقلاب ، بحران ، جنگ ، تحولات رژیم سیاسی و سیستم اقتصادی و امثال آن دیده نمیشود. اگر هم این خواص در جزء وجود داشته باشد بازهم بواسطه ٔکیفیات مخصوص خود از همان خواص که در کل وجود دارد فرق میکند. درست است که انسان مجموعه ای از سلولهاست ولی دارای خاصیتی است که سلول فاقد آن خاصیت میباشد و از آنجمله خاصیت اندیشیدن. درست است که اجسام آلی از اتمها تشکیل شده اند ولی خواص فیزیکی و شیمیائی آنها با اتمهای تشکیل دهنده ٔ آنها تفاوت بزرگ دارد. لذامیتوانیم بگوئیم که اجتماع نوع خاص است. عده ای دیگر بنام «ارگانیسیستها» تصور کرده اند که میتوان اجتماع را به یک ارگانیسم بزرگ تشبیه کرد. پیدایش این طرز تفکر معلول دو جهت است : نخست آنکه در اثر اکتشاف علوم طبیعی و تحقق این مسئله که انواع از تکامل عضوی یکدیگر بوجود آمده اند برخی تصور کرده اند که میتوان اجتماع را نیز دنباله ٔ تکامل انواع دانست. دوم اینکه با این تفسیر جامد توانستند نتایجی بسود وضع اجتماعی موجود اتخاذ کنند. هربرت اسپنسر در کتاب خود موسوم به «اصول علم اجتماع » میگوید: «اجتماع از افراد تشکیل شده چنانکه بدن از سلولها بوجود آمده است » بعدها نیز رنه ورم در کتاب خود موسوم به «اجتماع ارگانیسم » و گیوم دگرف در کتاب خود این نظریه ٔ ارگانیسم را بسط و توسعه داده و حتی به نتایج خنده آوری رسیده است مسئله ٔ جریان ثروت و اجتماع را به جریان خون در بدن و پلیسها را به گلبولهای فاگرسیت خون و سیمهای تلگراف را برشته های اعصاب تشبیه کرده است و حتی سعی نموده اند تا برای وضع طبقاتی جامعه نیز در اعضاء بدن معادلهائی جستجو کنند و بهمین جهت بافتهای پیهی را بمنزله ٔ متمولین تلقی کرده اند. اشتباه طرفداران نظریه ٔارگانیسم کاملا روشن است. ما باید پیوسته در نظر داشته باشیم که در جریان تکامل مراحل مختلفه خواص تازه ای بوجود می آورد. در این مسئله تردیدی نیست که اجسام آلی از ترکیب عناصری پدید شده اند ولی آنها دارای خواص فیزیکی و شیمیائی تازه ای هستند که این خواص در خودآن عناصر دیده نمیشود. درست است که میتوان اجتماع را دنباله ٔ تکامل عضوی قرار داد ولی علاوه بر خواص ساده ٔ حیاتی خواص پیچیده ٔ اجتماعی نیز در این مرحله بروز میکند که نمیتوان آن را با ذکر خواص ارگانیسم حیوانی توضیح داد چنانکه بوشه گوید: «نه تفاوت نژادی نه اختلاف آب و هوا هیچکدام تولید اختلاف اساسی نمیکند سازمان اجتماعی آنقدر که ممکن است دارای اختلاف و تفاوت است و استحاله های معین ومتعدد را در بر دارد واین خود ثابت میکند که علی رغم تصور ما اجتماع بیان تمایلات فردی نیست بلکه تابع قوانین مشخص دیگری است غیر از قوانین فیزیولوژی ». طرفداران سوسیولوژی حیوانی نیز دچار همین اشتباه شده اند.بنظر آنان اجتماع انسانی بعینه مانند اجتماع حیوانی است و با درک قوانین اجتماع حیوانی میتوان قواعد اجتماع انسانی را نیز درک کرد. از مباحث فوق روشن شد که اجتماع را نیز نمیتوان تنها و فقط مجموعه ای از فردیا یک ارگانیسم بزرگ پنداشت و یا آن را همانند یک اجتماع حیوانی انگاشت. درست است که اجتماع از حیطه ٔ طبیعت بیرون نیست و دنباله ٔ تکامل عضوی و فردی است ولی بخودی خود موجب خواص تازه ای است که آن را امور اجتماعی می نامند و موضوع جامعه شناسی مطالعه ٔ این امور اجتماعی و دسته بندی آن ، بررسی تحولات آن و استنتاج از این تحولات برای پیش بینی از تحولات آینده است پس مسئله ٔ اساسی در جامعه شناسی مطالعه ٔ تحولات پدیده های اجتماعی و قوانین آن است. ژان ژاک روسو معتقد است جامعه حق طبیعی و قبلی است که حقوق مدنی بر طبق قرارداد اجتماعی که با رضایت افراد منعقد گردیده است ، جانشین آن شده است. مکتب تاریخی ، زندگی سیاسی را بر پایه ٔ عمل و سنت قرار داده است.هگل در جامعه اثر یک جریان دیالکتیکی و طبیعی دید که هدف آن خلق شخصیت اخلاقی و دولت است. (از لاروس بزرگ ). || در اصطلاح منطق ، قرینه و نتیجه چون جمع شوند. (مفاتیح العلوم ).
- جهت جامعه ؛ وجه جامعه. جهت مشترک. وجه اشتراک.
- حساب جامعه ؛ وگت میگوید اگر در حاصل جمع سری :
an +...+ a3 + a2 + a1 = S
n (یعنی تعداد عوامل جمع) بی نهایت بزرگ شود در حالیکه هریک از این عوامل یعنی a1 و a2 و a3.... و an بتدریج میل به صفر کند این حاصل جمع در این وقت (یعنی وقتیکه n بی نهایت بزرگ شده است ) واجد حدی خواهد شد که بنام حاصل جمع جامعه یا (انتگرال ) مقادیر a است. طبق نظر وگت غرض از حساب جامعه تعیین دو امر است :
1- تعیین حد حاصل جمع مقادیر بی نهایت کوچک شونده وقتی که تعداد آن مقادیر بی نهایت بزرگ شود. 2- تعیین تابعی که مشتق یا فاضله ٔ آن در دست میباشد [ این تابع بنام تابع اولیه موسوم است ] اگر چه بنظر این دو امر مجزا از یکدیگر جلوه میکنند ولی در حاق واقع یکی عبارة اخری دیگری است. (نقل از کتاب اصول ریاضیات عالیه وگت ص 559). ژیلبر میگوید هدف حساب جامعه بعکس حساب فاضله تعیین تابع اولیه متغیر است از روی رابطه ای که بین متغیر و مشتقش داده شده است. (از کتاب انالیر انفی نی تزیمال ژیلبر ص 303) .
کمیسر وکانیاک میگویند اگر تابع (x)f مفروض باشد برحسب تعریف تابع اولیه (x)f هر تابعی است که مشتقش (x)f است این تابع اولیه همواره با علامت dx (x)Sf که بنام حاصل جمع (x)f d معروف است نمایش داده میشود. این علامت dx (x) Sf بنام جامعه ٔ غیرمعین نامیده میشود و هر تابعی که با این شکل نمایش داده شود معنایش جامعه ٔ غیر معین (x)f و یا جامعه ٔ غیر معین فاضله dx (a)f میباشد. (از ریاضیات خصوصی تألیف کمیسر و کانیاک جلد 3 ص 19).
تاریخچه ، طرح حساب بی نهایت کوچکها یکی از مطالب بسیار قابل توجه تاریخ علوم است این مطلب در قرن هفدهم میلادی کلیه ٔ طرق ریاضی را واژگونه نمود و با دامنه ٔ وسیع و روش عجیب خود موجب بوجود آمدن علوم جدیدی گردید. حساب بی نهایت کوچکها درباره ٔ مقادیر بی نهایت کوچک شونده بحث میکند. خارج قسمت این مقادیر حساب فاضله و حاصل جمع آنها حساب جامعه را بوجود می آورد. این حساب در واقع از دو رشته مسائل هندسی سرچشمه میگیرد:
1- محاسبه ٔ مساحتهای منحنی الخطوط و احجام. 2- تفحص برای یافتن مماس بر منحنیات مختلف. رسته ٔ اولی اساس حساب جامعه و دومی اساس حساب فاضله است. در حدود دو قرن قبل از میلاد ارشمیدس این شکل محاسبه را پیش بینی نمود ولی تفحصاتش متأسفانه تعقیب نشد. تا آنکه در قرن هفدهم این محاسبه پیشرفت خودرا آغازید و ترقی شگرفی نمود و بعنوان یک وسیله ٔ دقیق برای حل مسائل موجود بشمار رفت و در قرن نوزدهم موجب بوجود آمدن علوم نوی شد که مجموعه ٔ آنها را آنالیز ریاضی نام کردند. ارسطو قبول کرده بود که هر عدد میتواند تا آنجا که بخواهیم بزرگ شود ولی متوجه نشد که یک مقدار میتواند بی نهایت کوچک نیز شود. در قرون وسطی دانشمندان دانشگاه پاریس دو نوع بی نهایت تشخیص دادند یکی بی نهایتی که در اثر تکرار مقادیر نامحدودی که بطرف حد معینی میل میکند. البرت دساکس با کوشش خود موفق شد مقادیر محدود و نامحدود را از هم تمیز دهد و آنها را از یکدیگر مشخص کند و هم تصورات در این باره بر روی یک زمینه بسیار ساده ریاضی قرار گرفته بود و آن یک تصاعد هندسی بود که با قدر نسبت کوچکتر از یک تشکیل شده بود چون :
__ __ 132 و 116 و 18 و 14 و 12
پاسکال هم بنوبه ٔ خود در تفهیم این مطالب در قرن هفدهم کوشش فراوان کرد ولی با اینهمه لایپنیتس در اواخر قرن هفدهم میگفت ، مقادیر بی نهایت کوچک و بی نهایت بزرگ قابل قبول من نبوده وبگمان من این مقادیر تصوراتی میباشند که برای اشخاص ضمن محاسبه بوجود می آیند و کاملا شبیه به ریشه های موهومی در جبراند. در قرن نوزدهم چون دقت زیادی در نتیجه گیریها بکار میرفت حساب بی نهایت کوچک و حدود نیز بدقت مورد مطالعه واقع شد، از حسن اتفاق کسانی که در روزهای اول این علم با آن سر و کار داشتند به تشریفات کمتر نظر و توجه میکردند.
دالامبر میگوید، شمااز پیشرفت باز نایستید. اطمینان و اعتماد همواره درعقب شما میباشد. یونانیها در محاسبه ٔ تربیع و حجم مکعبی را دو چندان کردن درقرن چهارم باولین فکر بی نهایت کوچک ها رسیدند و دانستند که همواره میتوان مساحت یک دایره را از روی مساحت کثیرالاضلاع های منظم محاطی و محیطی بدست آورد یعنی مساحت دایره را حد مساحت این دو کثیرالاضلاع دانست در وقتی که اضلاع آنها را بی نهایت دو برابر کنیم. ولی باوجودی که به این شکل به حد رسیدند باز نتوانستند مفهوم آن را کاملا درک کنند تا آنکه اُدوکس این مشکل را با ابداع طریقه ٔ «کوچک نمودن » برطرف نمود. این طریقه از این اصل حاصل میشود هرگاه طول کوچکی را در بادی امر نصف و سپس نصف را نصف و بعد نصف نصف را نصف کنیم سرانجام پس از تکرار این امر به مقداری خواهیم رسید که نسبت به مقدار اولی خود قابل اندازه گیری نیست. این اصل در حقیقت فرعی است از اصل زیر که ارشمیدس آن را یافته است : اگر n کوچکتر از b باشد همواره میتوان عدد صحیحی مانند a یافت بطوری که na بزرگتر از b شود. روش کوچک نمودن فی الواقع مرکب است از بیان این اصل و نتایجی که از حد حاصل است. اقلیدس از این روش برای محاسبه ٔ نسبت بین مساحت دایره و مجذور شعاع و همچنین در حساب حجم هرم استفاده کرد. ارشمیدس آن را برای محاسبه ٔ سطح یک قطعه ٔ سهمی و قطاع حجمی بکار برد.
حساب بی نهایت کوچک ها، ایتالیائیها در اوائل قرن شانزدهم با کسب اطلاعات جدیدی درباره ٔ حدود، کارهای ارشمیدس را تکمیل نمودند، کاوالسری در سال 1629 م. نظریه ٔ خود را با نام هندسه ٔ بی نهایت کوچکها بیان داشت و کوشش مفیدی برای یافتن مجموع این بینهایت کوچکها که پایه و مبنای حساب جامعه است بکار برد. روبروال طریقه ٔ نوی برای مسائلی که نسبت به خطوط دایره ای مطرح شده بود ابداع کرد. پاسکال بسال 1659 م. پس از یک بحث مشبعی که در جهان علم با دیگران کرد بعضی قواعد را درباره ٔ خطوط دایره ای و سایر منحنی ها منتشر کردو این قواعد که با روش غیرقابل تقسیمها که بوسیله ٔ پاسکال نیز تکمیل شده بود مطرح شد و نتایج کار را باروش مستقیم و آشکار جمع و تبیین کرد. در همین زمان مسأله هندسه که هم جالب و هم مهم بود مطرح شد و میتوان آن را یکی از علل کشف حساب فاضله دانست این مسأله جستجوی مماسهای بر یک منحنی بود. دکارت میگفت هر مماس حد یک قاطع است. فرما درباره ٔ حد خارج قسمت نموبی نهایت کوچک تابع را متغیر فکر میکرد. و پس از بحث نسبتاً شدیدی دکارت ارزش نظریه ٔ فرما را که میتوان یکی از اصول حساب فاضله دانست پذیرفت. دانشمندان کم کم به این مسأله ذی علاقه شدند. روبروال آن را درباره ٔ مماس بر خطوط دایره ای طرح کرد. فرما، دکارت ، تریچلی و روبروال روی این مسأله کار کردند و نتایج رضایت بخشی گرفتند. در انگلیس والیس روش دکارت را منتشر نمود و کاوالیری بکمک استعمال «غیرقابل تقسیمها» طول قوس بعضی از منحنیها را محاسبه کرد. برای بعضی از این حسابها بسال 1655 م. سریهای نامحدود برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت. نیوتون سریها را در حالت n (x+1) برای n کسری و بعضی از شکلهای مثلثاتی بسط داد.
مرکاتور لایب نیتس ، هویگنس و ژان برنولی درباره ٔ سریها هریک بنوبه ٔخود بحث کردند و در نتیجه این مطلب جدید با سرعت پیش رفت. بسال 1675 م. لایب نیتس ریاضی دان عالیقدر آلمانی اثر بزرگ و جالب توجهی بوجود آورد که در سال 1684م. چاپ و منتشر شد او از آنالیز دکارت و پاسکال عناصر یک علم جدید را بیرون کشید و نام آن را آنالیز بی نهایت کوچکها گذاشت. او طریقه ٔ حساب بی نهایت کوچکها را با قواعد عمومی بجای کلیه ٔ طرق مختلفه قرار داد و مسائل نوی طرح کرد و بقواعد جدید خود عمومیت داده و نیز پی برد که حساب جامعه عکس حساب فاضله است. دامنه ٔ کشفیات لایب نیتس نیز بحدی وسیع بود که تا قرن هیجدهم کارهای او نتوانست کامل شود. در همین اوان نیوتون انگلیسی هم اساس نظریه ٔ حساب بی نهایت کوچکها را منتهی با انطباق آن بر سر سرعت و از روی آن معین کرد.لایب نیتس نیز نمو بی نهایت کوچک تابع و متغیر را در حساب های خود بکار میبرد ولی نیوتون اندازه ٔ متغیر رابوسیله ٔ زمان نمایش داد. روش او چون ناقص تر از روش لایب نیتس بود کمتر مورد توجه دانشمندان واقع شد ولی نمیتوان منکر شد که نیوتون استادانه روش خود را در مباحث مربوط بمکانیک تعقیب کرد. نیوتون در اوائل قرن هفدهم تهمت به لایب نیتس زد که او کشفی را که او در سال 1671 م. کرده است بنام خود کرده و انتشار داده است و لایب نیتس منکر آن بود تا اینکه قرن نوزدهم با یافتن مدارک چاپ نشده قضاوت واقعی را کرد و گفت هردو آنهادر یک زمان باصول حساب بی نهایت کوچکها بدون استفادت از دیگری پی برده اند. (از تاریخ حساب رنه تاتار ). || صلوة جامعه ؛ نمازی است که امام در مواقع بخصوص با همه ٔ مردم اقامه کند. (دزی ). || قدر جامعه ؛ دیگ بزرگ. (منتهی الارب ). قدر جامعه ؛ عظیمة. (اقرب الموارد). || قدر جامع؛ قدر مشترک. و رجوع به جامع شود. || ناقة جامعة؛ ای اخلف بزولا و لایقال هذا الابعد اربع سنین. (منتهی الارب ). یعنی بر شتری که از چهار سال کمتر داشته باشد اطلاق نمیشود. صاحب تاج العروس آرد که در نسخ چنین آمده که بعد از چهار سالگی اطلاق میشود ولی صحیح آن است که تا چهارسالگی کلمه ٔ جامعه بر شتر اطلاق میشود. (تاج العروس ). جمل جامع. ناقه جامع. رجوع به این دو کلمه شود.

جامعة. [ م ِ ع َ ] (اِخ ) زیارت... زیارت جامعه ٔ کبیره یکی از مهمترین و معتبرترین زیارات است که در تمام بقاع متبرکه خوانده میشود و از زیارات عمومی است که برای هریک از ائمه خوانده میشود. اهمیت این زیارت درمیان امامیه بحدی است که شرحهای مفصل و متعددی بر آن نوشته اند. از جمله آنها شرح مجلسی بر زیارت جامعه و دیگر شرح شیخ احمد احسائی است. در مباحث فلسفی و عرفانی به مضامین آن بسیار استناد میشود و دلیل نقلی قاطعی بشمار است. این زیارت در بیشتر کتب ادعیه و زیارات آمده و سند آن را معتبر میدانند. زیارات جامعه بسیار است که به سندهای مختلف روایت شده است. صاحب مفاتیح الجنان آرد: در زیارات جامعه که هر امامی را میتوان به آن زیارت کرد و آنها بسیارند و ما بذکر چندزیارت اکتفا میکنیم : اول زیارتی است که صدوق در من لایحضره الفقیه از حضرت امام رضا(ع ) نقل کرده است ، سپس عین زیارت را آورده و پس از آن گوید، این زیارت درکتاب کافی و تهذیب و کامل الزیارة نقل شده و در همه ٔ کتب ، بعد از اتمام زیارت مذکور است که این یعنی کلماتی که ذکر شد مجزی است در همه ٔ زیارتها. و بسیار صلوات میفرستی بر محمد و آل محمد علیهم السلام و نام می بری یک یک را بنامهای ایشان و اختیار مینمائی هر دعائی را که خواهی از برای خود و مؤمنین و مؤمنات. مؤلف گوید ظاهر آن است که تتمه ٔ مذکوره جزء حدیث بوده باشد و بر تقدیری که عبارت بعضی از محدثین باشد چون اعاظم مشایخ حدیث چنین فهمیده اند که همه ٔ زیارتها کافی است چنانچه ظاهر اول حدیث بر آن دلالت دارد و درباب زیارات جامعه نقل نموده اند و الفاظ زیارت همه از صفات جامعه است که اختصاص به بعضی ندارد، بنابراین خاطر از جامعه بودن این زیارت جمع و خواندن آن در همه ٔ مشاهد حتی در مشاهد انبیاء و اوصیاء (ع ) چنانچه جمعی از علما در مشهد جناب یونس (ع ) نقل کرده اند مناسب است. دوم زیارتی که باز صدوق در فقیه و عیون از امام علی النقی (ع ) نقل کرده است. (از مفاتیح الجنان ).از آنچه نقل شد این مطالب بدست می آید: 1- آنکه زیارت جامعه متعدد است. 2- آنکه آن را جامعه گویند بدینجهت که عبارات آن جامع است و برای هریک از امامان و انبیاء خوانده میشود. 3- اهمیت و اعتبار آن بحدی است که حکایتها برای آن نقل میکنند و شرحها بر آن نوشته اند. 4- آنکه بعضی آن زیارات را جامعه ٔ صغیر نامند.

جامعة. [ م ِع َ ] (اِخ ) نام یکی از دو کتابی است که به حضرت علی (ع ) منسوبند. گویند: تمام احکام دینی و حوادث جهان را پیغمبر (ص ) املاء کرده و علی (ع ) مینوشت و یکی بنام جفر و دیگری به جامعه موسوم است. محقق جرجانی در شرح مواقف تصریح میکند که جفر و جامعه دو کتابی است که به حضرت علی (ع ) منسوب است و در آنها از طریق علم حروف تمام حوادثی را که تا پایان جهان روی خواهد داد، ذکر کرده است و امامان از اولاد او آنها رامی شناختند و از روی آنها حکم میدادند. سپس بگفته ٔ حضرت رضا (ع ) در نامه ای که برای قبول ولایت عهدی بمأمون مینویسد میگوید که «جفر و جامعه بر این دلالت دارند که ولایت بپایان نمیرسد» استشهاد کرده و گوید همانطور شد که پیشگوئی کرده بود. مأمون آن حضرت را مسموم کرد. و در اصول کافی درباره ٔ جامعه روایاتی است از جمله ابن ابی عمیر از حضرت صادق (ع ) روایت کند که طول جامعه هفتاد ذراع است بذراع حضرت رسول (ص ) و آن کتاب به املاءپیغمبر (ص ) و به خط علی (ع ) میباشد و در آن تمام احکام حلال و حرام و هرآنچه مردم بدان نیاز دارند ذکر شده است. (از الذریعة ج 5 ص 119). و رجوع به جفر شود.

جامعه. [ م ِ ع َ ] (اِخ ) اثرمنسوب به سلیمان. صاحب قاموس مقدس آرد، کتاب بیستمین و از کتب قانونیه است و ظاهراً بدلائل ذیل سلیمان مصنف آن بوده است : اولا قول کاتب است که میگوید کاتب این کتاب سلیمان پسر داود است که در اورشلیم سلطنت نمود. (کتاب جامعه 1:1 و 12) و واضح است که پسر یگانه ٔداود که بر اسرائیل حکمران بود همان سلیمان است. ثانیاً که سلیمان از همه دانشمندتر و زیرک تر بود. (اول پادشاهان 3:12) و این مطلب با آنچه که در کتاب جامعه 1:16 وارد است مطابق میباشد که میگوید: «در دل خودتفکر نموده گفتم اینک من حکمت را بغایت افزودم بیشتر از همگانی که قبل از من بر اورشلیم بودند و دل من حکمت و معرفت را بسیار دریافت نمود». ثالثاً که سلیمان بر جمیع ملوک اسرائیل تفوق یافته از عظمت بناهای خود و عدد خدمتگاران و جلال و مجد و وسعت مملکت بنحوی ترقی کرد که نقره در اورشلیم مثل سنگ بی بها شد. (اول پادشاهان 10:27) و این نیز با آنچه که در جامعه 2:4 - 9 وارد است مطابق میباشد. رابعاً گویند که سلیمان زنان غریبه تزویج نمود که بت پرست بودند و ایشان قلب وی را از متابعت خداوند منحرف ساختند (اول پادشاهان 11:3 و 4) و این مطلب با آنچه که در جامعه 7:26 و 28 وارد است مطابقت دارد که میگوید «و یافتم که زنی که دلش دامها و تله ها است و دستهایش کمندها میباشد چیز تلخ تر از موت است » و نیز میگوید «اما از جمیع آنها زنی نیافتم ». خامساً اینکه سلیمان امثال بسیاری تصنیف نمود. یعنی بنابر مشهور به سه هزار مثل تکلم نمود (اول پادشاهان 4:32) و کاتب جامعه در 12:9 میگوید «مثلهای بسیار تألیف نمود». بعضی از مدققین گویند که در این کتاب الفاظ غریبه ٔ غیرعبری یافت میشود و این مطلب دلیل است بر اینکه مصنف کتاب عبرانی نبوده اما این فقره دلیل کافی نمیباشد چنانکه شخصی که غالباًسلسله ٔ تجارتی او با طوائف متعدده ٔ مختلفة اللسان اتفاق افتاد، البته در وضع و اسلوب نگارش و تکلم او نیز اختلاف دیده خواهد شد. علی الجمله غایت و فائده ٔ کتاب جامعه آن است که این سؤال را جواب گوید «یعنی که سعادت و خوشبختی انسان چه میباشد» علی هذا مصنف این مسأله را از روی تجارب و اختبارات خود که در مدت حیاتش تحصیل نموده جواب میگوید، از آن پس از خود بعالم خارجی نقل نموده در باب سوم از آن مقوله سخن میراند و در حالت زمانی انسان گفتگو میکند و معین مینمایدکه خداوند تمام اشیاء را در موقع خود نیکو ترتیب داده و خلقت فرموده و همگی راجع به خدا میباشد. لکن بنی نوع بشر به شرارت عمل نموده بعضی بر بعضی ظلم روا میدارند بطوری که شخص عادل در تحت قصاص واقع شده شریرو شقی مستخلص ، پرهیزگار بخوبی جزا داده نمیشود و مرد شقی نیز جزای افعال ناپسند و ناهنجار خود را نمی یابد و نتیجه ٔ این مطالب این خواهد بود که خدای تعالی هر دوی ایشان را داوری خواهد کرد. (کتاب جامعه 3:17) و این مسأله دلیل کافی است بر اینکه مصنف معتقد بر عذاب و عقاب و حیات و آینده بوده است. پس از اینها در نسبت میانه ٔ خدا و انسان صحبت میکند تا معلوم نماید که فضیلت انسان بر حیوان چیست و فرق اصلی حقیقی دراین دنیا دیده نمیشود از آن پس در باب 3:21 کتاب جامعه سؤال میکند و میگوید: «کیست روح انسان را بداندکه ببالا صعود میکند یا روح بهایم را که بپائین بسوی زمین نزول میکند» و در آیه ٔ بعد میگوید «برای انسان چیزی بهتر از این نیست که از اعمال خود مسرور شود چون که نصیبش همین است »: و در باب های بعد تا یازدهم گفتگوی نسبت انسان است با برادر و حکام خود و نتیجه ٔ خطایا و کارهای ناهنجار را ذکر نموده سخاوت را مدح وبخالت را مذمت میکند و مردم را به نیکوکاری نصیحت واندرز میفرماید. و در باب دوازدهم اشاره به نهایت حیات کرده نتیجه ٔ اندرزها و اختیارات خود را در آیه ٔ 13 و 14 بیان میفرماید و میگوید «پس ختم تمام امر رابشنویم از خدا بترس و اوامر او را نگاهدار چون که تمامی تکلیف انسان این است ، زیرا خدا هر عمل را با هرکار مخفی خواه نیکو خواه بد باشد به محاکمه خواهد آورد». (قاموس کتاب مقدس ). نام کتابی از تورات. قوهلت. (الفهرست ابن الندیم ). قهلت. (نراقی ). کتاب جامعه اثر منسوب به سلیمان که بتوسط کلیسا در کتب مذهبی داخل شده است و شامل تفصیل این حکمت عالی است : باطل اباطیل ، همه چیز باطل است . رجوع به لاروس کبیر شود.

معنی جامعه به فارسی

جامعه
بیستمین کتاب از کتب قانونی شریعت موسی است و ظاهرا سلیمان مصنف آن بوده است .
۲- ( اسم ) مونث جامع . ۲- ( اسم ) گروه مردم یک شهر یک کشور جهان و یا صنفی از مردم جامع. بشریت جامع. ایرانی جامع. علما. جمع جوامع . ۳- علاقه . ۴- غل و قید زندانیان .
کتاب بیستمین و از کتب قانونیه است
[society] [باستان شناسی، جامعه شناسی] جماعتی (community) ساختمند از انسان ها که از سنت ها یا نهادها یا ملیت یکسان برخوردارند
[sociopathy] [روان شناسی] ← روان آزاری
مسجد معروف قاهره است و آن اولین جامعی است که در قاهره بنا شده و آن را جوهر که از طرف المعز الدین الله برای فتح مصر آمده بود بنا گذاشت . شروع ساختمان آن در سال ۳۵۹ ه. ق . و پایان بسال ۳۶۱ بود . جامع ازهر امروز عین جامعی که جوهر بنا کرده نیست بلکه همانست با مجموع عماراتی که بعدها در دوره های مختلف بدان اضافه شده . این جامع هم مسجد و هم مدرسه است و نخستین بار برای تدریس فقه شیعه ایجاد شده بود و تاکنون بصورت مدرسه باقی است
دانشگاهی در بیروت
دانشگاه دولتی لبنان
دانشگاه بغداد
[روان شناسی] ← مردم آمیز
[روان شناسی] ← مردم آمیزی
[sociopathy] [روان شناسی] ← روان آزاری
[sociometry] [باستان شناسی، جامعه شناسی] روشی در جامعه شناسی که در آن با برقراری نظامی سنجه ای و کمّی به طبقه بندی و تحلیل و ارزیابی روابط و رفتارها و کنش ها و واکنش های انسان ها می پردازند
[sociologist] [باستان شناسی، جامعه شناسی] فردی که تخصص یا حرفۀ او جامعه شناسی است
شناخت جامعه
[sociology] [باستان شناسی، جامعه شناسی] مطالعۀ علمی رفتارها و کنش های اجتماعی یا گروهی انسان
[clinical sociology] [باستان شناسی، جامعه شناسی] یاری جُستن از دانش جامعه شناسی در تشخیص و درمان و تدریس و پژوهش با روش هایی مشابه با روان شناسی بالینی
[phenomenological sociology] [باستان شناسی، جامعه شناسی] شاخه ای از جامعه شناسی بر پایۀ فلسفۀ پدیدارشناسی که هدف اصلی آن توصیف و تحلیل رفتارها و کنش های اجتماعی انسان در چارچوب فلسفه است
[medical sociology, sociology of medecine] [جامعه شناسی] شاخه ای از جامعه شناسی که پزشکی را به صورت مجموعه ای از پندارها و رفتارها در مرکز مطالعه قرار می دهد
[sociology of the family, family sociology] [جامعه شناسی] شاخه ای از جامعه شناسی که موضوع آن مطالعۀ خانواده در تمام ابعاد اجتماعی است
[sociology of mass media, media sociology] [جامعه شناسی] شاخه ای از جامعه شناسی که موضوع آن بررسی هر دو بخش تولید و مصرف در حوزۀ رسانه های جمعی و سازوکارهای حاکم بر این رسانه هاست
[rural sociology] [باستان شناسی، جامعه شناسی] شاخه ای از جامعه شناسی که موضوع آن مطالعۀ جوامع روستایی است و برخلاف ساده انگاری عبارت های قالبی دربارۀ زندگی روستایی، بر مطالعۀ عمیق شیوه های زندگی روستایی و سیر تحول آنها تأکید دارد
[sociology of language] [زبان شناسی] مطالعۀ زبان به منزلۀ یک نهاد اجتماعی ازمنظر جامعه شناسی
[sociology of organisations] [باستان شناسی، جامعه شناسی] ← نظریۀ سازمان ها

معنی جامعه در فرهنگ معین

جامعه
(مِ عِ) [ ع . جامعة ] (اِ.) گروه مردم یک شهر، کشور، جهان یا صنفی از مردم مانند جامعة بشریت ، سیاه پوستان ، هنری ، و... ،~ مدنی جامعه ای که بر مبنای خواست آزادانه و آگاهانة اکثریت مردم در شکل گیری حکومت و رعایت حقوق بشر و قانون مندانه اداره می شود. ، ~
( ~. شِ) (حامص . اِمر.) دانشی که بررسی و تحقیق دربارة مظاهر مختلف حیات اجتماعی انسان را از طریق علمی مورد مطالعه قرار می دهد.

معنی جامعه در فرهنگ فارسی عمید

جامعه
۱. [جمع: جوامع] گروهی از مردم که با هم وجه اشتراک داشته باشند و در سرزمینی واحد زندگی کنند.
۲. نهادی که به وسیلۀ مؤسسات، افراد، و کشورها برای اهداف ویژ ای تشکیل می شود: جامعهٴ دانشجویان.
* جامعهٴ روحانیت: گروه پیشوایان دینی.
علمی که دربارۀ گروه های مختلف بشری و عادات، اخلاق، آداب، و رسوم آن ها و روابط بین افراد، گروه ها، و طبقات اجتماعی بحث می کند، علم الاجتماع.

جامعه در دانشنامه اسلامی

جامعه
جامعه، عنوان برخی از زیارت نامه های مأثور است. این زیارت نامه ها را به این سبب « جامعه » می نامند که مخصوص امام خاصی نیستند، بلکه به گونه ای انشا و تعلیم شده اند که با خواندن آنها می توان هر یک از ائمه(ع) را از دور یا نزدیک زیارت کرد.
واژه جامعه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب های ذیل باشد: • جامعه (اجتماع انسانی)، به معنای مجموعه ای از انسان ها در زندگی همسان، با نیازها، عقاید و اهداف مشترک• جامعه (کتاب)، کتابی نام بردار در روایات شیعه، بـه املای رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) و خط امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)
...
به مجموعه ای از انسان ها در زندگی همسان، با نیازها، عقاید و اهداف مشترک گفته می شود.
انسان در میان تمامی جانداران، فطرتا موجودی اجتماعی است و قرآن نیز این حقیقت را در آیاتی مانند «یـاَیُّهَا النّاسُ اِنّا خَلَقنـکُم مِن ذَکَرٍ واُنثی وجَعَلنـکُم شُعوبـًا وقَبائِلَ لِتَعارَفوا...» ، «نَحنُ قَسَمنا بَینَهُم مَعیشَتَهُم فِی الحَیوةِ الدُّنیا ورَفَعنا بَعضَهُم فَوقَ بَعضٍ دَرَجـتٍ لِیَتَّخِذَ بَعضُهُم بَعضـًا سُخریـًّا»، «بَعضُکُم مِن بَعضٍ» و آیات دیگر آورده است. مجموعه رفتارها و روابطی که میان همه انسان ها با دیگران، از جمله طبیعت و دیگر انسان ها وجود دارد از خاستگاهی به نام «جامعه» شکل می گیرد.
تعریف واژه
واژه جامعه از نظر لغوی اسم فاعل مؤنث از مصدر «جمع» و به معنای گردآورنده، فراهم کننده و جمع کننده است. مفهوم «جمع» به معنای گردآوری و فراهم کردن را در آیات زیادی می توان دید؛ مانند «وجُمِعَ الشَّمسُ والقَمَر»، «یَومَ یَجمَعُکُم لِیَومِ الجَمعِ» و «اِنَّ عَلَینا جَمعَهُ وقُرءانَه». این واژه در زبان عربی قدیم صرفا کاربردی لغوی داشته، به معنای اصطلاحی و رایج آن ارتباطی ندارد. در قرآن نیز واژه جامعه و همخانواده های آن به مفهوم رایج و اصطلاحی آن نیامده است.اصطلاح جامعه در میان دانشمندان اجتماعی از پر ابهام ترین و کلی ترین واژگان است. ابهام مزبور تا جایی گسترش یافته که گاه با واژگانی مانند « ملت »؛ « امت » و مفاهیمی دیگر و حتی با اصطلاح تمدن به معنای «مجموعه ای گسترش یافته در دوره ای قابل ملاحظه از زمان» نیز مترادف شده است و گاه برخی عالمان اجتماعی آن را صرفا بر اجتماعات بزرگ اطلاق کرده اند و جوامع کوچک تر را که به مرحله مدنیت نرسیده اند، جماعت، گروه، دسته و... نامیده اند، بنابراین دستیابی به تعریفی روشن و جامع و مانع، دشوار می نماید و به رغم کاربردهای فراوانش این مفهوم هنوز تعریفی مورد اتفاق نیافته است.
تعاریف دیگر
عالمان اجتماعی، در تعاریف خود از جامعه حسب وابستگی به مکتب یا رویکرد مختلف، هریک به عناصری اشاره کرده اند؛ برخی بر عناصری مانند اهداف عام المنفعه تاکید کرده اند. برخی دیگر سنت ها، عادات، رسوم، شیوه زندگی و فرهنگ مشترک را عناصر اساسی در تعریف جامعه برشمرده اند و عده ای وحدت جزئی جسمی، روانی و اخلاقی بین موجودات هوشمند، برخورداری از حکومتی پویا، فراگیر و کارآمد یا هدف و سرزمین و فرهنگی مشترک و دارای پیوندهای زیستی، فنی و فرهنگی را مهم دانسته اند. (مراد از وحدت جزئی جسمی، پیوند و تشارک افراد یک جامعه است نه از هر جهت بلکه از برخی جهات، آن چنان که فردیت آنان نیز ملحوظ ماند) عده ای نیز آن را به جمع شدن ارادی افرادی برای دستیابی به امتیازات مستقیم و غیر مستقیم تعریف کرده اند. در نگاهی کلی می توان جامعه را عبارت از مجموعه انسان هایی دانست که در جبر برخی نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده ها، ایده ها و آرمان ها در یکدیگر ادغام شده، در یک زندگی مشترک غوطه ورند و روابط گوناگون مشترک و متقابل و نسبتا پایداری، آن ها را به هم پیوند می دهند و هدفی واحد آنان را گرد آورده است. مطالعه جامعه بر طبق اصول علمی در حقیقت از آثار برخی از دانشمندان ریشه می گیرد که روابط انسان را با محیط پیرامونش چه از لحاظ طبیعی و چه از جهات اجتماعی بررسی کرده اند؛ مانند خواجه نصیرالدین طوسی (۵۹۸ ـ ۶۷۲ ق.) که نخستین بار بحث اصالت جامعه را به مفهوم فلسفی آن مطرح کرد. باتوجه به تعاریف و ویژگی هایی که برای جامعه شمرده می شود، ساخت ها و واژگان اجتماعی دیگری را می توان در آیات متعددی بازیافت که زیرمجموعه این مفهوم هستند و بر وجود، ویژگی ها و سنت های موجود آن دلالت دارند؛ مانند فئه، قرن، قریه ، شعوب، رهط، امت، قوم ، حزب، طایفه ، قبیله ، معشر، مدینه و آیات مربوط به خانواده و ساکنان یک سرزمین وسیع و افراد پیرامونی یک دین ، بنابراین مفهوم جامعه از دیدگاه قرآن، تشکیکی و دارای مراتب است.
نگاه کلی قرآن به جامعه
...
جامِعه، کتـابـی نـام بـردار در روایـات شیعه ، بـه امـلای رسول الله (ص) و خط امیرالمؤمنین علی (ع) است.
غالباً از جامعه در کنار متنی مشابه با عنوان جَـفر که آن نیز نگاشتۀ امام علی (ع) دانسته می شود، یاد شده است.
تعریف
روایاتی از امام صادق و امام رضا (ع) جامعه را صحیفه ای از پوست به طول ۷۰ ذراع ، متن آن را املای پیامبر (ص) به خط امام علی (ع) و محتوای آن را همگی حلال و حرام و تمامی اموری که مردم تا روز قیامت بدان نیاز دارند، حتی دیه خراش ها معرفی کرده اند و گفته اند که این کتاب تنها در اختیار امامان شیعه (ع) است. روایتی از امام کاظم (ع) نیز به صراحت بیان می کند که در میان فرزندان آن حضرت تنها امام رضا (ع) می توانسته از کتاب جامعه استفاده کند، زیرا این کتاب تنها مختص به پیامبر (ص) و اوصیای او ست. براساس روایات، این کتاب در کنار الواح و عصای موسی (ع) ، خاتم سلیمان ، ذوالفقار امام علی (ع) و دیگر میراث پیامبران (ع) به اوصیای پیامبر خاتم (ص) رسیده است و از ودایع امامت و یکی از منابع علم امام به شمار می رود.
اثبات وجود
گفتنی است که گاهی ائمه (ع) برای اثبات وجود چنین متنی آن را به برخی اصحابشان نشان می دادند؛از آن جمله بنابر نقل صفار، امام باقر(ع) جامعه یا بخش هایی از آن را به ابوبصیر نشان داده است.
فقهی بودن
...
جامعه اسلامی امریکای شمالی، فراگیرترین سازمان اسلامی در امریکای شمالی، متشکل از انجمنهاو گروههای اسلامی، که از درون انجمن دانشجویان مسلمان در ۱۳۶۰ ش/ ۱۹۸۱، با هدف گسترش فعالیتهای اسلامی،ایجاد شد.
در ۱۳۴۲ ش/ ۱۹۶۳، دانشجویانی از افریقای شمالی و آسیا، که از اعضا یا علاقه مندان و حامیان گروههای اسلامی همچون اخوان المسلمین و جماعت اسلامی بودند، انجمن دانشجویان مسلمان را در امریکای شمالی تأسیس کردند. سرکوب گروههای مبارز مسلمان در کشورهای آسیایی و افریقایی، همچون سوریه و مصر و پاکستان و اندونزی به دست دولت، دانشجویان مسلمان را در امریکا به واکنش وا می داشت. انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان در پاسخ به این تحولات و همچنین پس از جنگهای اعراب و اسرائیل در خرداد ۱۳۴۶/ ژوئن ۱۹۶۷ و مهر و آبان ۱۳۵۲/ اکتبر ۱۹۷۳، به سرعت گسترش پیدا کرد که خود نشان دهندة نارضایتی مسلمانان از سیاست جانبدارانة حکومت امریکا به نفع اسرائیل و برضد فلسطینیان بود. در ۱۳۵۴ ش/ ۱۹۷۵، اعضای این انجمن تصمیم گرفتند به شکلی سازمان یافته تر دبیرخانه ای در مزرعه ای در پلین فیلد، در ایالت ایندیانا، که تحت مالکیت خود انجمن بود، تأسیس کنند. بدین ترتیب، انجمن دانشجویان مسلمان توسعه یافت و به تدریج فعالیتهایی را در حوزه های جدید آغاز کرد به گونه ای که سایر سازمانهای اسلامی را در امریکا تحت الشعاع قرار داد. برگزاری همایشهای آموزش اسلامی، نشر مجلات متعدد همچون افقهای اسلامی و الاتحاد، نشریة مطالعات اسلامی امریکا و دانشمند مسلمان، تأسیس مراکز نشر و مساجد و انجمنهای محلی و شعبه های تبلیغاتی و ایجاد سرمایه برای سرمایه گذاران مسلمان، از فعالیتهای جدید این انجمن بود.
اعضای انجمن
انجمن دانشجویان مسلمان از فعال ترین سازمانهای مسلمانان امریکا بود. بسیاری از دانشجویان مسلمان پس از فارغ التحصیلی در امریکا ماندند و فعالیتهای انجمن دانشجویان مسلمان را از طریق اتحادیه ها و انجمنهای حرفه ای همچون انجمن متخصصان علوم اجتماعی مسلمان امریکا یا انجمن پزشکی اسلامی ادامه دادند، به گونه ای که بعدها این انجمن اعلام کرد که حدود ۰۰۰، ۴۵ دانشجو در ۳۱۰ دانشگاه و تقریباً به همین تعداد نیز عضو غیردانشجو دارد. در اوایل دهة ۱۳۶۰ ش/ ۱۹۸۰ کاملاً مشخص بود که انجمن دانشجویان مسلمان، با چنین وسعتی و فعالیت، تشکلی بزرگ تر از انجمن است و باید در قالب سازمان به حیات خود ادامه دهد. همین امر، به تشکیل جامعة اسلامی امریکای شمالی (در این مقاله: جامعه) انجامید.
جدایی مذهب شیعه و سنی
جامعه، به عنوان نهاد مستقل غیردولتی، اگر چه چهرة فرامذهبی خود را حفظ کرده است، اما تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۱۳۵۷ ش و آغاز جنگ عراق با ایران (شهریور ۱۳۵۹) مسلمانان سنّی و شیعه امریکایی در سازمانهای اسلامی همزیستی داشتند، از جمله انجمن دانشجویان مسلمان محل اجتماع سنّیها و شیعیان بود، و جنگ عراق با ایران و همچنین انقلاب اسلامی ایران در اجتماع مسلمانان امریکای شمالی تحولاتی پدید آورد و دو گروه مذهبی شیعه و سنّی از هم جدا شدند. در دانشگاههای متعدد، انجمنهای دانشجویی شیعی تأسیس شد. سازمانهای اسلامی سنّی نیز با حمایت کشورهای عربی، به ویژه عربستان سعودی، رونق گرفتند. جامعة اسلامی امریکای شمالی «جامعه» نیز همواره از کمکهای عربستان سعودی برخوردار بوده است.
نهاد های تخصصی
...
جامعه اسلامی مهندسین، تشکل عقیدتی، سیاسی، علمی و فنی جمعی از مهندسان با مشی اصول گرایی اسلامی. پس از انحلال حزب جمهوری اسلامی تعدادی از اعضای این حزب گردهم آمدند و جامعة اسلامی مهندسین را تأسیس نمودند.
این جامعه، در بهمن ۱۳۶۶ با حضور پنج عضو، که همگی از اعضای شاخة مهندسین حزب جمهوری اسلامی بودند، پایه گذاری گردید. بعدها با گسترش فعالیت تشکیلاتی، تعداد اعضای آن افزایش یافت و در ۸ خرداد ۱۳۷۰ از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفت.
دلایل تشکیل جامعه
محمدرضا باهنر دلایل تشکیل جامعه را چنین ذکر کرده است: ضرورت نظام تشکیلاتی و حزبی در نظام پارلمانی، جلوگیری از انزوای عناصر انقلابی و تحصیلکرده به دلیل جوّ سیاسی حاکم به ویژه در دهة نخست پس از انقلاب، و خنثا کردن تبلیغات محافل خارج از کشور مبنی بر غیرمتخصص بودن نیروهای انقلابی (۱۳۷۴ش، ص ۱۱ـ۱۲). بر طبق اساسنامه، این جامعه تشکلی عقیدتی، سیاسی، علمی و فنی است که به هیچ حزب، گروه و سازمان سیاسی وابسته نیست ولی از خواستهای بحق تمام تشکلها و نیروهای مسلمان پیرو ولایت فقیه پشتیبانی و با آنان همکاری و همفکری می کند.
ارکان جامعه
ارکان جامعه عبارت اند از:
← هیئت مؤسس
...
جامعة الاصول، تألیف علامه، مولی محمد مهدی بن ابی ذر نراقی (م 1209ق)، به زبان عربی است.
در این کتاب، اصول عملیه ی برائت و استصحاب و اصول لفظی مثل اصالة الحقیقة و نظایر آن و قواعد فقهی مثل اصالة الطهارة و اصولی که در ذیل آنها وجود دارد، مورد بررسی واقع شده است.
این کتاب، در شوال المکرم سال 1180ق، پایان یافته است.
کتاب، مشتمل بر یک خطبه، یک مدخل، 12 فصل و یک خاتمه است.
محقق نراقی، در مدخل، اصطلاح«اصل» را قابل اطلاق بر 19 چیز می داند که پاره ای از آنها عبارتند از: دلیل، قاعده، حالت راجحه، اصل برائت به معنای نفی حرمت و...
«جامعة الاصول»، تالیف علامه، مولی محمد مهدی بن ابی ذر نراقی (م ۱۲۰۹ ق)، به زبان عربی است.در این کتاب، اصول عملیه ی برائت و استصحاب و اصول لفظی مثل اصالة الحقیقة و نظایر آن و قواعد فقهی مثل اصالة الطهارة و اصولی که در ذیل آنها وجود دارد، مورد بررسی واقع شده است.این کتاب، در شوال المکرم سال ۱۱۸۰ ق، پایان یافته است.
کتاب، مشتمل بر یک خطبه، یک مدخل، ۱۲ فصل و یک خاتمه است.
گزارش محتوا
محقق نراقی، در مدخل، اصطلاح «اصل» را قابل اطلاق بر ۱۹ چیز می داند که پاره ای از آنها عبارتند از: دلیل، قاعده، حالت راجحه، اصل برائت به معنای نفی حرمت و...وی، در فصول دوازده گانه، به بررسی این امور می پردازد: اصل برائت به معنای اصل اباحه، اصل برائت به معنای اصالة عدم وجوب و استحباب، حکم شبهه در طریق حکم، استصحاب حال عقل ، استصحاب حال شرع ، اصالة عدم تقدم حادث ، اصل تمسک به عدم دلیل، اصل اخذ به اقل در صورت نبودن دلیل بر اکثر، اصالة الحقیقة در کلام ، اصل نفی تخصیص و تقیید و نسخ و اشتراط، اصالت طهارت در همه اشیا و پاره ای از اصولی که در میان علما متداول است، ولی این اصول، داخل در اصول یاد شده می باشند، مثل اصل عدم بلوغ آب به حد کر، اصل کفایت نکردن هیچ واجب و مستحبی از دیگری، اصل صحت در تصرفات مسلمان و... مؤلف، در این کتاب، نظریات بزرگانی همچون سید مرتضی در الذریعة ، محقق در معتبر، علامه حلی در مبادی الاصول ، شهید در الذکری و القواعد و الفوائد ، شیخ طبرسی در احتجاج و دیگران را ذکر و بررسی نموده است و به تحلیل و بررسی تفصیلی نظریات شهید ثانی در تمهید القواعد ، فاضل توتی در الوافیة ، ملا محسن فیض کاشانی در الوافی ، شیخ حر عاملی در الفوائد الطوسیة ، محقق خوانساری در شرح الدروس و محدث استرآبادی در الفوائد المدنیة و صاحب الذخیرة پرداخته است.
جامعةُ الزهراء مؤسسه ای آموزشی در شهر قم برای تحصیل علوم دینی بانوان است. این مرکز در سال (۱۳۶۳ ش) با حکم امام خمینی تأسیس شد و در چهار سطح به آموزش طلاب مشغول است. طلاب به صورت حضوری و غیرحضوری در این مرکز تحصیل می کنند. طلاب غیر ایرانی نیز در این مرکز پذیرش می شوند. فارغ التحصیلان این مرکز به عنوان اساتید و مدیران حوزه های علمیه در سراسر ایران فعالیت می کنند. به گفته مسولان، تا سال ۱۳۹۴ تعداد ۵۰ هزار طلبه ایرانی و غیرایرانی از جامعة الزهرا (س) فارغ التحصیل شده اند. دبیرستان و دانشکده هدی از مراکز وابسته جامعه الزهراء است.
ایجاد مرکز آموزش برای زنان طلبه برای نخستین بار در دارالتبلیغ اسلامی صورت گرفت. در سال ۱۳۴۹ دارالزهرا تربیت طلاب خواهر را بر عهده گرفت که این فعالیت پس از تأسیس مکتب توحید، در آنجا مرکزیت یافت. در ادامه این فعالیت ها و بعد از انقلاب اسلامی ایران و در سال ۱۳۶۳ با حکم امام خمینی جامعة الزهراء تأسیس شد. علی مشکینی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، احمد جنّتی، محمد فاضل لنکرانی، محمدعلی شرعی، محمدرضا توسّلی و حسن صانعی اعضای هیئت مؤسس این مرکز بودند. هیئت مؤسس در دوران مسئولیت خود که تا سال ۱۳۸۰ ادامه داشت بالا ترین رکن دستگاه جامعةالزهراء(س) بود.
این مرکز در رده های پایین تر مرکب از هیئت مدیره بود که بیشتر در جریان کار ها و تصمیم گیری ها بودند. محمود محمدی عراقی، علی رازینی، محمدعلی نظام زاده، مصطفی پورمحمدی، کمال الدّین خدّامی، سید محمدرضا طباطبایی، فریده مصطفوی، مرضیه معینی و معصومه گلگیری هیئت مدیره را تشکیل می دادند و مدیریت این مرکز به عهده سید محمدرضا طباطبایی بود.
جامعة المصطفی العالمیة نهادی علمی و بین المللی با هویت حوزوی است که با هدف گسترش علوم اسلامی و تربیت طلاب غیرایرانی تشکیل شده است. این مرکز در سال ۱۳۸۶ش با تلفیق «سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور» و «مرکز جهانی علوم اسلامی» با دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و رویکرد آن آموزشی، پژوهشی و تربیتی است. جامعه المصطفی دارای ۱۷۰ واحد تابعه است و در ۶۰ کشور واحد آموزشی دارد. بنابر اعلام این مرکز تا سال ۱۳۹۴ شمسی تعداد ۵۰۰۰۰ نفر در این مرکز مشغول به تحصیل بوده، که تعداد ۲۵۰۰۰ نفر فارغ التحصیل شده اند. مرکز توسط هیئت اُمنا و زیر نظر دفتر رهبری اداره می شود.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، حضور طلاب غیرایرانی در حوزه علمیه قم، به صورت اندک و از طریق دارالتبلیغ اسلامی انجام می شد. با پیروزی انقلاب و علاقمندی برخی برای تحصیل علوم دینی در ایران، مسؤولان حوزه «شورای سرپرستی طلاب غیرایرانی» را ایجاد کردند. این شورا در شهریور سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۵ ادامه داشت. در این سال، شورای سرپرستی با تحول در ساختار به «مرکز جهانی علوم اسلامی» تغییر نام یافت.
جَفر و جامعه ، عنوان دو کتاب حدیثی به املای پیامبر اکرم و نگارش حضرت علی علیه السلام ، که بعدها سبب به وجود آمدن علم جفر شد.
جفر، واژه ای عربی است که در فرهنگهای لغت بر گونه ای خاص از برّه یا بزغاله ، چاهی با دهانه گشاد که سنگ چین نشده نوزاد انسان و بچه شتر اطلاق شده است .
استعمال واژه جفر در معنای پوست گوسفند یا گاو ــ که مُفاد بسیاری از روایات حاکی از آن است یا از باب حذف مضاف و توسع در لغت است یا از این باب که واژه جفر برای گونه ای خاص از پوست گوسفند یا گاو، عَلَم (اسم خاص ) گشته است .

جفر و جامعه در روایات
در پاره ای روایات وجود کتابی به نام «کتاب جفر» نزد امامان شیعه گزارش شده که محتوای آن ذکر حوادث آینده تا روز قیامت است .
در برخی گزارشها نام این کتاب در کنار کتاب جامعه یاد شده است .
بنا بر روایتی از امام کاظم علیه السلام ، جز نبی و وصی نبی ، کسی نمی تواند در آن بنگرد و نگریستن در آن از امتیازات اوصیای پیامبر است .

← جفر ابیض و احمر
صفار قمی آغاز جفر را در روایتی منسوب به امام موسی الکاظم علیه السلام این گونه آورده است که در روزهای پایانی عمر پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم ، همه اخبار گذشته و آینده تا روز قیامت و تأویل همه آیات و نام اوصیا از خاندان آن حضرت و آنچه بر ایشان می گذرد و نیز توصیه یکایک ایشان و شیعیانشان به صبر ، بر آن حضرت وحی شد و پیامبر به امر خدا آن ها را بر علی علیه السلام املا فرمود و آن حضرت نیز با مرکّب سبز رنگی که جبرائیل از بهشت آورده بود، این مطالب را بر روی پوست یک جَفْره (برّه یا بزغاله ماده )، که آماده شده بود، نوشت .
در پایان این روایت تصریح شده است که اوصیای پیامبر همه اخبار مَلاحِم را از این نوشته برگرفته اند.

جفر و ولایت عهدی امام رضا
...
جَفْر و جامعه عنوان دو کتاب حدیثی به املای پیامبر اکرم(ص) و نگارش حضرت علی(ع) است. این دو کتاب از ودایع امامت به شمار می آید.
محتوای کتاب جفر که فقط در اختیار امامان شیعه است، همه احکامی است که مردم به آن نیاز دارند، تا حدی که حتی جریمه خراش رساندن ، که از کوچکترین و کم اهمیت ترین موضوعات است نیز در این کتاب وجود دارد.
کتاب جامعه نیز در بردارنده اخبار گذشته و آینده تا روز قیامت و تأویل همه آیات و نام اوصیا از خاندان پیامبر(ص) و آنچه بر ایشان می گذرد است. کتاب جامعه را افراد مورد اعتمادِ زیادی دیده اند.
زیارت جامعه، عنوان شماری از زیارتنامه های مأثور می باشد.
این زیارتنامه ها را به این سبب «جامعه» می نامند که مخصوص امام خاصی نیستند، بلکه به گونه ای انشا و تعلیم شده اند که با خواندن آن ها می توان هر یک از ائمه را از دور یا نزدیک زیارت کرد
تعداد
شمار این گونه زیارتنامه ها در منابع، متفاوت ذکر شده است، در برخی منابعِ ادعیه و زیارات تنها یک زیارتنامه آمده و در برخی دیگر چند زیارت تحت عنوان جامعه آورده شده است، مثلاً، ابن بابویه دو زیارت، آقا جمال خوانساری سه زیارت و سید محسن امین چهار زیارت را «جامعه» نامیده اند.محمدباقر مجلسی پس از نقل چهارده زیارت جامعه، گفته که زیارت های جامعه دیگری هم وجود دارد که به سبب عدم وثاقت یا تکراری بودن مضمون آنها، از ذکرشان خودداری کرده است.زیارت های مشهوری چون « زیارت امین اللّه » و « زیارت رجبیّه » را نیز جزء زیارتهای جامعه به شمار آورده اند متن زیارت های جامعه در پاره ای فقرات باهم مشترک و در برخی فقرات متفاوت است.
زیارت های جامعه مشهور
در مجموعِ زیارت های جامعه، دو زیارتنامه شهرت و محبوبیت بیشتری دارند، یکی « جامعه صغیره » و دیگری « جامعه کبیره ».محمدباقر مجلسی زیارت جامعه کبیره را در مرتبه اول و زیارت جامعه صغیره را در مرتبه دوم اهمیت و وثاقت دانسته است.
← زیارت جامعه صغیره
...
زیارت جامعه، عنوان برخی از زیارت نامه هایی است که می توان برای زیارت هر یک از امامان معصوم(ع) از راه دور یا نزدیک خواند. تعداد زیارت های جامعه به دلیل اختلاف فقها و محدثان در مفهوم زیارت جامعه مشخص نیست. مجلسی، از فقیهان و محدثان مشهور شیعه، ۱۴ نمونه از این زیارات را ذکر کرده است. زیارت های جامعه کبیره، جامعه صغیره و امین الله از شهرت و کاربرد بیشتری برخوردار است.
به نوعی از زیارت نامه ها که می توان برای هریک از یا همه آنان با هم، در هر زمان و مکان خواند، گفته می شود. از مشهورترین این گونه زیارت نامه ها، زیارت جامعه کبیره، زیارت جامعه صغیره و زیارت امین الله است.
برخی پژوهشگران بر این باورند کاربرد متفاوت اصطلاح زیارت جامعه در متون روایی و کتاب های دعا و زیارات در دوره های مختلف حکایت از آن دارد که این اصطلاح دارای تعریف ثابتی نبوده است برهمین اساس برخی از فقها و محدثان با توسعه مفهوم زیارت جامعه، تعداد زیارت های جامعه را بیشتر از دیگران دانسته اند.


جامعه در دانشنامه ویکی پدیا

جامعه
جامعه در اصطلاح جامعه شناسی گروه (های) انسانی است مشروط بر این که، دارای تعامل انسانی پایدار باشند. این تعامل حتماً تعامل فرهنگ ساختی و احیاناً منجر به تعامل علم ساختی هم هست؛ بنابراین، یک عده مهاجر یا پناهنده که مثلاً در یک اردوگاه، به مدت سه ماه گرد هم آمده اند اگر چه بسیار باشند، جامعه نیستند. زیرا شرط تعامل پایدار و تعامل فرهنگ ساختی را ندارد. در درون جامعه، به دلیل وجود علایق مختلف انسان ها و گروه ها، تضادهای اجتماعی وجود دارند؛ اما با وجود تضاد تعادل و ثبات جامعه حفظ می گردد. در جامعه افراد نقش های گوناگونی را می پذیرند و به همان نسبت از مزایای اجتماعی مختلفی بهره مند می شوند. جامعه شناسی علمی است که مسایل عینی جامعه و پدیده اجتماعی می پردازد.
جامعه؛ جامعه شناسی.
جامعه (روزنامه)؛ نام یک روزنامه توقیف شده در ایران.
دانشگاه؛ در عربی به دانشگاه گفته می شود.
جامعه (استان وادی) (به عربی: جامعة) یک شهرداری در الجزایر است که در ناحیه جامعه واقع شده است. جامعه ۵۰٬۹۱۶ نفر جمعیت دارد و ۴۱ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
جامعه (انگلیسی: Society) فیلمی در سبک معمایی و کمدی ترسناک است که در سال ۱۹۸۹ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به بیلی وارلاک اشاره کرد.
جامعهٔ ۲۰۰۰ واتی یک چشم انداز زیست محیطی می باشد که برای اولین بار در سال ۱۹۹۸ توسط مؤسسه تکنولوژی فدرال سوئیس در زوریخ معرفی شد، که نمایانگر شهروندان متوسط جهان اولی بود که در سال ۲۰۵۰ بدون صرف نظر از استاندارد زندگی خود میانگین مصرف عمدهٔ انرژی تجدید پذیر خود را به حداکثر ۲۰۰۰ وات کاهش دادند.
این روش نه تنها مختص استفادهٔ انرژی شخصی و یا انرژی خانگی نیست بلکه برای کل جامعه و جمعیت است.
دو هزار وات به طورتقریبی نرخ میانگین فعلی جهان از مصرف کل انرژی می باشد. این میزان در قیاس با میانگین حدود ۶٬۰۰۰ وات در غرب اروپا، ۱۲٬۰۰۰ وات در ایالات متحده، وات در چین، ۱٬۰۰۰ وات در هند، ۵۰۰ وات در آفریقای جنوبی و تنها ۳۰۰ وات در بنگلادشاست. کشور سوئیس، در حال حاضر با استفاده از به طور متوسط حدود ۵٬۰۰۰ وات، آخرین جامعه ۲۰۰۰ وات درسال ۱۹۶۰ بود.
این مسئله انتظار می رودکه استفاده از سوخت های کربنی در نهایت به بیش از ۵۰۰ وات به ازای هر نفر در ۵۰ تا ۱۰۰ سال آینده نمی رسد این دیدگاه در پاسخ به نگرانی در مورد تغییر آب و هوا، امنیت انرژی، و در دسترس بودن منابع انرژی آینده توسعه داده شد. این توسط دفتر انرژی فدرال سوئیس- انجمن معماران سوئیس و مهندسان پشتیبانی می شود.
جامعه آباد (به انگلیسی: Jamia Abad) یک شهرک در پاکستان است که در ناحیه چنیوت واقع شده است.
لفظ جامعه آزاد را نظریه پردازان لیبرترینیسم و عینیت گرا برای اشاره به جامعه ای به کار می برند که ایده آل سیاسی و اقتصادی شان در آن پیاده شده است. در یک جامعهٔ آزاد نظری، همهٔ افراد داوطلبانه عمل می کنند، آزادند برای تحقق ظرفیت های خود قدرت و منابع کسب کنند. ادلی استیونسن جوامع آزاد را جامعه ای دانست که در آن افراد «نامحبوب بودن را بی خطر و ایمن می دانند.» این را می شود با آزادی بیان توضیح داد - این که مردم حق داشته باشند دیدگاه هایشان را بدون ترس از بازداشت، حبس، یا آسیب فیزیکی بیان کنند.
در یک جامعهٔ آزاد، افراد در انجمن های داوطلبانه از جمله جوامع بازار آزاد و اشتراکی سازمان می یابند. در یک جامعه آزاد، افراد به دلیل فقدان محدودیت های تجاری و تولید ثروت از شکوفایی بیشتری برخورداند.
جامعه آماری (به انگلیسی: Statistical population) ، عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد گردآورده کامل واحدها، که می خواهیم استنباط هایی راجع به آن انجام دهیم.
منظور از عمل گردآوردن داده ها، استخراج نتایج درباره جامعه می باشد. یا به بیان ساده تر، در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند در نتیجه جامعه، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند.
جامعه آنلاین منتقدان فیلم (انگلیسی: Online Film Critics Society) یک انجمن حرفه ای بین المللی از روزنامه نگاران، تاریخ نگاران، و پژوهشگران آنلاین فیلم است که نقدهای شان را بر وب جهان گستر منتشر می کنند. این انجمن در ژانویه ی ۱۹۹۷ به دست هاروی کارتن تأسیس شد؛ یک منتقد آنلاین اولیه، که دریافت عضویت در حلقه منتقدان فیلم نیویورک تنها برای روزنامه نگارانی مقدور است که برای روزنامه ها و مجلات کار می کنند. منتقدان آنلاین عموماً پذیرش کارشان را مشکل می یابند، و یک نقش این جامعه به رسمیت شناختن حرفه ای سازنده ترین و موفق ترین نقدهای آنلاین است.
جامعه آنکولوژی و پرتوشناسی درمانی آمریکا (به انگلیسی: American Society for Therapeutic Radiology and Oncology) تأسیس ۱۹۵۸، معروف به آسترو (ASTRO)، بزرگترین سازمان پرتودرمانی حرفه ای جهان است.
این انجمن در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۰۰۰۰ عضو داشت و مرکز آن در ویرجینیا قرار دارد.
جامعه اباحه گرا (Permissive society) جامعه ای است که هنجارهای اجتماعی در آن به صورت لیبرال می باشد. چنین جامعه ای غیر از قاعده «عدم آسیب به دیگران» مبنای دیگری برای تعیین ناهنجاری ها و جرایم ندارد. جامعه اباحه گرا، شکل توسعه یافته ای از جامعه باز است. جامعه باز مبتنی بر فلسفه سیاسی لیبرالیسم سده نوزدهم، عمدتاً آزادی های سیاسی و فکری را دربرمی گرفت، حال آنکه در جامعه اباحه گرا، محدوده آزادی ها به آزادی های مدنی و اخلاقی گسترش می یابد. چنین صورتی از جامعه بعد از جنگ جهانی دوم و بخصوص در خلال انقلاب اجتماعی دهه ۱۹۶۰ ظهور کرد.
جامعه اخترشناسی آمریکا (اِی اِی اِس ، که گاهی اوقات دَبل اِی -اِس خوانده می شود) یک جامعه آمریکایی از ستاره شناسهای حرفه ای و دیگر افراد علاقه مند است ، و در واشینگتن، دی. سی. واقع شده است. هداف اصلی این انجمن کمک به پیشرفت اخترشناسی و شاخه های علمی مرتبط بوده ، و مقاصد مرتبه دوم آن شامل گسترش آموزش اخترشناسی و نیز افزایش توان سیاسی اعضای این انجمن است.
جامعه اسلامی آمریکای شمالی (ISNA) بزرگترین سازمان مسلمانان در آمریکای شمالی محسوب می شود.
جامعه اسلامی مهندسین یک حزب اصولگرا از زیر مجموعه های جبهه پیروان خط امام و رهبری است. دبیرکل این حزب محمدرضا باهنر و قائم مقام دبیرکل آن محمد ناظمی اردکانی است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از دیگر اعضای این گروه هستند.
جامعه اسکان ابدالیان (به انگلیسی: Abdalian Cooperative Housing Society) یک منطقهٔ مسکونی در پاکستان است که در پنجاب واقع شده است.
جامعه اسکان کارکنان ان اف سی (به انگلیسی: NFC Employees Cooperative Housing Society) یک منطقهٔ مسکونی در پاکستان است که در پنجاب واقع شده است.
هدف جامعهٔ اطلاعاتی این است که به وسیله فناوری اطلاعات مزیت رقابتی در سطح جهانی به دست آورد. یک جامعه اطلاعاتی یک جامعه است که تولید، توزیع، مصرف، تجمیع و مدیریت اطلاعات یک امر مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تلقی می شود. مردمی که لوازم موجود برای ایفای نقش در چنین جامعه ای را دارند را شهروندان دیجیتال گویند. این شاخص یکی از معیارهایی است که ورود ما را به فاز جدیدی از جوامع نشان می دهد. جامعهٔ اطلاعاتی مرحله بعد از جامعه صنعتی است.
جامعهٔ اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا (به انگلیسی: United States Intelligence Community) شامل ۱۶ سازمان و آژانس اطلاعاتی است که ریاست آن بر عهدهٔ مدیریت اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا است. هریک از ۱۶ سازمان، در حوزهٔ وظایف سازمانی خود به جمع آوری اطلاعات و ارزیابی آن می پردازد و نتایج بررسی های خود را در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سیاستمداران و یا نظامیان کشور قرار می دهد. رئیس جامعه اطلاعاتی وظیفه جمع آوری اطلاعات از آزانس های مختلف و ارائه آنان به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را بر عهده دارد. تا پیش از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر مدیر کل سیا بر جامعهٔ اطلاعاتی آمریکا ریاست می کرد.
استفاده از دانش در جامعه (به انگلیسی: The Use of Knowledge in Society) مقاله ای علمی نوشتهٔ اقتصاددان، فریدریش آوگوست فون هایک است که اول بار در شمارهٔ سپتامبر ۱۹۴۵ ژورنال دی امریکن اکنامیک ریویو به چاپ رسید. این مقاله که به عنوان جوابی در برابر اقتصاددان دیگری به نام اسکار لانگه و حمایت او از اقتصاد برنامه ریزی شده نوشته شد، از جمله دوازده مقاله ای بود که در مجموعهٔ فردگرایی و نظم اقتصادی در ۱۹۴۸ به چاپ رسید.
مختصات: ۴۰°۴۸′۲۷″ شمالی ۷۳°۵۷′۴۳″ غربی / ۴۰.۸۰۷۵۰° شمالی ۷۳.۹۶۱۹۴° غربی / 40.80750; -73.96194
انستیتو ادبیات تطبیقی و جامعه یکی از انستیتوهای اقماری وابسته به دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک است که وظیفۀ اصلی آن کمک به رشد مطالعات بینارشته ای در حوزه های ادبیات، علوم اجتماعی، معماری، تاریخ هنر، مطالعات سینمایی، مطالعات فرهنگ بصری، مردمشناسی، و علوم سیاسی است. این انستیتو در دهۀ ۹۰ میلادی توسط گایاتری چاکراورتی اسپیواک و آندریاس هویسن بنیانگذاری شده است و ریاست آن اکنون بر عهدۀ استاتیس گورگوریس است.
انستیتو ادبیات تطبیقی و جامعه رأسًا در مقطع دکتری دانشجو نمی پذیرد. کلیۀ دانشجویان مقطع دکتری این انستیتو باید در وهلۀ نخست در یکی از دپارتمان های دانشگاه کلمبیا پذیرش گرفته و سپس برای اخذ مدرک دوم دکتری از این مؤسسه پذیرش بگیرند. دانشجویان برای اخذ درجۀ دکتریِ این مؤسسه مجبور به گذراندن تعدادی واحد مشخص در حوزۀ ادبیات تطبیقی، تعدادی واحد درسی که در آن زبان تخصصی به غیر از انگلیسی مورد نیاز است، هستند. ضمناً برای دریافت مدرک ضروری است که دست کم یک نفر از کمیتۀ ۳ نفرۀ امتحان جامع هر دانشجو از استادان این انستیتو باشد و در زمان دفاع از رسالۀ دکتری نیز حتمًا یکی از استادان این انستیتو عضو کمیتۀ ۵ نفرۀ رساله باشد.
انستیتو ادبیات تطبیقی و جامعه یکی از مراکز مهم ارائۀ دورۀ پسا-دکترا در حوزۀ علوم انسانی در دانشگاه کلمبیا است.
ایران: دین، سیاست و جامعه (به انگلیسی: Iran: Religion, Politics, and Society) نام کتابی ست نوشتهٔ نیکی کدی، شرق شناس و پژوهشگر آمریکایی. این کتاب اولین بار در سال ۱۹۸۰ (انتشارت فرانک کاس) و بار دیگر در سال ۱۹۸۳ (انتشارات روتلج) به زبان انگلیسی منتشر شد. ایران: دین، سیاست و جامعه مجموعه ای مقاله است که به چرایی آنچه پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران رخ داد می پردازد و نقش تاریخی روحانیت را در سیاست ایران بررسی می کند.
کتاب از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول به موضوع مذاهب و شبه مذاهب در ناسیونالیسم اولیهٔ ایرانی، ریشهٔ تشکل های تندروی مذهبی در ایران، نقش مردم در پایان فرمانروایی قاجاریان (۱۹۱۱-۱۹۰۵) و مذهب و جامعه می پردازد.
در بخش دوم کتاب، تحولات اجتماعی-اقتصادی در ایران: تاریخ اقتصاد ایران از سال ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۴ و تأثیرات آن بر سیاست، طبقه، کنترل اجتماعی و سرمایه داری در روستاهای ایران - قبل و بعد از اصلاحات ارضی-، نفت ، سیاست اقتصادی و تغییرات اجتماعی در ایران مورد بررسی قرار می گیرند.
توزیع جامعه یا توزیع جمعیت (به انگلیسی: Population distribution) در آمار به توزیع تمام مشاهدات امکان پذیر را گویند.
تهدیدی برای جامعه (به انگلیسی: Menace II Society) محصول سال ۱۹۹۳ یک درام جنایی شهری است که اولین همکاری برادران دوقلو هیوز در مقام کارگردانی یک فیلم می باشد. داستان فیم در مرکز جنوب لس آنجلس می گذرد و زندگی یک اوباش بنام کین لاوسن و دوست نزدیکش را دنبال می کند. فیلم به خاطر نمایش صحنه های متعددی از تجاور، بی حرمتی به مقدسات و مصرف مواد مخدر معروف شد و از سویی بخاطر بیان انتقادی شجاعانه از خشونت شهری و مشکلات همراه آن مورد تحسین واقع گردید.
روزنامه نگاری جامعه محلی گرا است و به طور خاص اخباری را پوشش می دهد که بر محله های یک شهر، حومهٔ شهرها و بخش های کوچک به جای اخبار کلان شهرها، ایالات و اخبار ملی و جهانی، تأکید دارد. اگر موضوعات گسترده تر را پوشش دهد این روزنامه نگاری بر اثراتی که بر خوانندگان محلی دارد تمرکز می کند.
روزنامه های جامعه، گاهی و نه همیشه هفتگی چاپ می شوند و سعی دارند موضوعاتی را پوشش دهند که رسانه های خبری بزرگ توجهی به آن ها نمی کنند. برخی موضوعات مثل دانش آموران برتر دبیرستان، ورزش های مدرسه، جرائمی مثل خرابکاری، موضوعات منظقه ای و دیگر جزئیات زندگی اجتماعی است. با این حال این مقالات فرامحلی مثل داستان های پیش پا افتاده فراموش می شوند. Leo Lerner مؤسس سابق Lerner Newspapers در شیکاگو، می گوید یک دعوای کوچک در یک خیابان برای مردم بسیار مهم تر از جنگ در اروپا است.
تعداد زیادی از روزنامه های جامعه ای در اختیار سازمان های خبری است در حالی که خیلی از روزنامه های محلی فعالیت های خانوادگی است.
ناحیه جامعه (به عربی: دائرة جامعة) یک ناحیه در الجزایر است که در استان الوادی واقع شده است.
کتاب جامعه بن داود (در عبری:מגילת קהלת کوهِلِت) نام یکی از بخش های عهد عتیق کتاب مقدس است. به نظر می رسد در طول زمان، توسط نویسندگان دیگری، چیزهایی بر متن اصلی افزوده شده باشد.کتاب خودزندگینامه ای است از زبان پادشاه اورشلیم (سلیمان پسر داوود) که دریافته است قسمت اعظم زندگی اش باطل بوده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های جامعه

جامعه
• «جامعه ای که در عمق جان خود پرسشی ندارد، تفکر ندارد و کسی که از تفکّر محروم است، زندگیاش همواره دستخوش امواج و عواملی خواهد بود که نه خود آن ها را پدیدآورده است و نه قدرت و صلاحیّت هدایت زندگی را به جهتی مطلوب در میان این موج ها و عامل ها دارد؛ زیرا نه موج را می شناسد نه دریا را و نه هدفی را که باید به سوی آن برود و طبعاً نه وسایلی را که قادر به مهار امواج و جهت دادن کشتی زندگی او به ساحل امن باشد.» در -> از دنیای شهر تا شهر دنیا، ص ۱۱ و ۱۲
• «در جامعه ای که با حقوق خود آشناست و در آن قانون حکمفرماست، حقوق و حدود همهٔ شهروندان به رسمیت شناخته می شود و دولت و ملت به صورت مجموعه هایی مرتبط مُحِق و مُکلَّف معنا می یابد.»
• «درست است که جامعه فقیر و بیمار و جاهل و دارای تبعیض و فساد، از ابتدایی ترین حقوق خود محروم است و برای رساندن او به حقوقش باید با همه این ها مبارزه کرد، ولی جامعه ای که در آن حق و حرمت مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خودشان به رسمیت شناخته نشود، جامعه ای عقب مانده، بی روحیه و بی نشاط است و جامعه بی روحیه و بی امید حتی برای حل مشکل فقر و جهل و تبعیض هم نمی تواند کاری بکند.»
• «انسان ممکن است سیر باشد، ولی ناراضی باشد و انسان ممکن است گرسنه باشد، ولی راضی باشد.»
• «جامعه پیشرو، جامعه برخوردار و جامعه راضی تنها جامعه ای نیست که امکانات مادی اش برآورده شود؛ که باید برآورده شود، بلکه جامعه ای است که در آن قدرت مبتنی بر اراده و خواست مردم باشد، قدرت برآمده از مردم باشد و تحت نظارت مردم باشد.» -> محمد خاتمی
• «زندگی مبارزه ای دائم بین فرد بودن و عضوی از جامعه بودن است.» خاطرات کاملاً واقعی یک سرخ پوست پاره وقت -> شرمن الکسی
• «چیزی که معنای زندگی را می سازد، مردم اند؛ پس باید تلاش کنی تا بی درنگ با مردم پیرامونت و جامعهٔ گسترده ات، خوب باشی.» -> رید هافمن
• «به نظر من وظیفه اصلی در زندگی، خدمت کردن است… به جامعه ام خدمت می کنم. هر شخص نماینده گروهش است. هرگز نباید به جای دیگری فکر کرد. باید برای خودمان کار کنیم یا برای همسر، دختر، مادر، دوستانمان.» -> فیلیپ استارک
• «وقتی در یک اجتماع زندگی می کنیم، محدودیت ها و قیدوبندها و قانون هایی وجود دارد که اگر بتوانیم درآن میان راه آزادی و بیان خودمان را پیدا کنیم، می توانیم موفق باشیم.» در مصاحبه با روزنامهٔ شرق: «۱۴ ژوئن ۲۰۱۷/ ۲۴ خرداد ۱۳۹۶» -> کریستف رضاعی

جامعه در جدول کلمات

جامعه
توده مردم
جامعه شناس نامدار آلمانی
وبر
جامعه شناس و مردم شناس سرشناس فرانسوی و صاحب کتاب تمایز
پیربوردیو
جامعه نو
حله
افزایش این فاکتور اقتصادی به همراه افزایش نرخ بیکاری از نشانه های رکود تورمی در جامعه است
نرخ تورم
اقتصاددانی که معتقد است اگر کشوری بتواند پس انداز جامعه را افزایش دهد؛ یعنی در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است
لوییس
اقتصاددانی که معتقد است اگر کشوری بتواند پس انداز جامعه را افزایش دهد؛ یعنی در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است•
ارتور لوییس
اقتصاددانی که معتقد است | رشد اقتصادی در جوامع توسعه نیافته آرام آرام و تابع نوسانات اقتصادی جامعه می باشد و امکان رسیدن به رشد بسیار بالا در یک زمان وجود ندارد
ژوزف شوم پیتر
بخشی از تولیدات جامعه که به مصرف نرسیده باشد و در جوامع مختلف با توجه به شرایط تولید متفاوت است
سرمایه
پزشک و جامعه شناس فرانسوی که کتاب تاریخ تمدن اسلام ازوست
گوستاو لوبون

معنی جامعه به انگلیسی

society (اسم)
اجتماع ، محفل ، گروه ، جمعیت ، انجمن ، شرکت ، مجمع ، مصاحبت ، جامعه ، نظام اجتماعی ، اشتراک مساعی ، انسگان

معنی کلمه جامعه به عربی

جامعه
مجتمع
الأسرة الدولية
جميعة رجال الدين المجاهدين ، رابطة العلماء المجاهدين
رابطة المرأة المسلمة
اشتراکي
اشتراکية
لااجتماعي
الشرائح الإجتماعية
برجوازي

جامعه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی جامعه

جلال توکل ١١:٠٣ - ١٣٩٥/٠٩/٢٣
1 - جامعه در زبان عربی به معنی دانشگاه نیز است.
2 - در باره مسجد جامع الازهر : جامع شاره میشود اما در باره دانشاه الازهر کلمه جامعه الازهر بکار میرود
|

متین ٠٠:٥٧ - ١٣٩٥/١٠/٠١
ا. فا. [ع] (مِ عَ) مؤنث جامع، گردآورنده، تودۀ مردم، گروهی از مردم که باهم وجه اشتراک داشته باشند، صنفی از مردم. مردم یک شهر یا کشور. و نیز بمعنی دانشگاه. و غل که بدست و گردن زندانیان ببندند.
مؤخذ: فرهنگ فارسی عمید
|

اشکان ١١:٠١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤
این واژه و واژه های همخانواده آن ریشه ایرانی دارند چون :

در زبان اوستایی واژه *یم yam به معنای رویهم گذاشتن است که امروزه جم خوانده میشود (مانند yakar که امروزه جگر خوانده میشود) و عرب آنرا جمع مینویسد.

در زبان اوستایی واژه *yǝ̄ma به شکل جم در واژه جمشید (دارای نور دوگانه) و به معنای دوقلو دوگانه به کار رفته است.*پیرس:

Indo-European etymology: Compiled by Sergei Nikolayev on the basis of A. Walde and J. Pokorny's dictionary

|

پیشنهاد شما درباره معنی جامعهنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

فرهاد سليمان‌نژاد > unfalsifable
زهرايعقوبيان > Stay away
رویا لطفی > Exposure therapy
ب. الف. بزرگمهر > ابلاغ
Reza > طهارت گرفتن
مهدی > take down
مظاهر هستم از لرستان > قزات
مهسا > مهسا

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پوشاک جامعه   • جامعه الزهرا قم غیر حضوری   • جامعه چیست   • سامانه پذیرش جامعه الزهرا   • نمونه سوالات جامعه الزهرا   • جامعه الزهرا غیر حضوری   • جامعه حسابداران   • معنی جامعه   • مفهوم جامعه   • تعریف جامعه   • معرفی جامعه   • جامعه یعنی چی   • جامعه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جامعه
کلمه : جامعه
اشتباه تایپی : [hlui
آوا : jAme'e
نقش : اسم
عکس جامعه : در گوگل


آیا معنی جامعه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )