برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1280 100 1

جامه کوب

معنی جامه کوب در لغت نامه دهخدا

جامه کوب. [ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) چوبی است که گازران هنگام شستن ، جامه یا لباس را بدان کوبند. جومه کو (در لهجه ٔ محلی گناباد خراسان ). کوتنک. کوتنگ گازر. (برهان ). کدنگ. کدنگه. کدین. کدینه. (حاشیه ٔ برهان چ معین ). بعربی مِدَقَّه. (برهان ). وَبیل. (منتهی الارب ). مِبزَر. مِرحاض. || (نف مرکب ) کسی که جامه را هنگام شستن بکوبد. جامه شوی. جامه شور. قصار.

معنی جامه کوب به فارسی

جامه کوب
( صفت ) رخت شوی کازر قصار( رخت شویان هنگام شستن جامه آنرا میکوبند تا چرک آن بدر رود و پاک شود ).

معنی جامه کوب در فرهنگ معین

جامه کوب
( ~.) (ص فا.) رخت شوی ، گازر.

معنی جامه کوب در فرهنگ فارسی عمید

جامه کوب
۱. کسی که جامه را در وقت شستن می کوبد، رختشوی، گازر.
۲. (اسم) چوبی ستبر که گازران جامه را هنگام شستن با آن می کوبند، کدنگ، کدینه، کوبین.

جامه کوب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصیب مهرآشیان مسکنی
همان جِمِکوب است که گازران( لباس شوران) و رنگرَزان پارچه و نخ را کولوتی ودلوکه روی سنگ میگذاشتند و چندان به ان میکوبیدند که تُنُک و پهن میگشت باز لکه یا لوکه میکردند و باز میکوبیدند تا تنک یا تونک و پهن میگست و بعضی ها به آن تونوگک یا تنگک می گفتند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جامه کوب   • مفهوم جامه کوب   • تعریف جامه کوب   • معرفی جامه کوب   • جامه کوب چیست   • جامه کوب یعنی چی   • جامه کوب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جامه کوب
کلمه : جامه کوب
اشتباه تایپی : [hli ;,f
عکس جامه کوب : در گوگل

آیا معنی جامه کوب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )