برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1270 100 1

جا گرفتن

معنی جا گرفتن در فرهنگ معین

جا گرفتن
(گِ رِ تَ) (مص ل .) ۱ - در جایی استقرار یافتن . ۲ - جایی را به خود اختصاص دادن .

معنی جا گرفتن به انگلیسی

indwell (فعل)
ساکن شدن ، اشغال کردن ، جا گرفتن ، جایگیر شدن
hold (فعل)
چسبیدن ، باز داشتن ، گرفتن ، نگاه داشتن ، منعقد کردن ، تصرف کردن ، نگه داشتن ، در دست داشتن ، جا گرفتن
situate (فعل)
واقع شدن ، جا گرفتن ، در محلی گذاردن

معنی کلمه جا گرفتن به عربی

جا گرفتن
قبضة , قع

جا گرفتن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
در گویش شهرستان بهاباد به معناي رزرو کردن از قبل نیز استفاده می شود مثال، برای مشهد ما هتل جا گرفتیم. و در مواقعی که درجای عمومی چون پارک برای استفاده از سکو یا جایی دنج براي نشستن که متقاضی زیاد دارد فردی از قبل با انداختن روفرشی می گوید ما از قبل جا گرفتیم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جا گرفتن   • مفهوم جا گرفتن   • تعریف جا گرفتن   • معرفی جا گرفتن   • جا گرفتن چیست   • جا گرفتن یعنی چی   • جا گرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جا گرفتن
کلمه : جا گرفتن
اشتباه تایپی : [h 'vtjk
عکس جا گرفتن : در گوگل

آیا معنی جا گرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )