انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1043 100 1

جبرئیل

/jebre'il/

مترادف جبرئیل: جبرائیل، جبریل، روح الامین، سروش، فرشته، ملک

معنی اسم جبرئیل

اسم: جبرئیل
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عبری
معنی: جبریل، مرد خد، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست

معنی جبرئیل در لغت نامه دهخدا

جبرئیل. [ ج ِ رِ ] (اِخ )بنده ٔ خدا. (از منتهی الارب ). رجوع به جبرئیل شود.

جبرئیل. [ ج َ رَ ] (اِخ ) نام فرشته ٔ وحی. (از منتهی الارب ). نام فرشته مقرب. (مهذب الاسماء). فرشته ای است که پیک حضرت است. (ترجمان علامه جرجانی ). پیر چهل ساله. جوهر اول. هیولائی اول. سبز کبوتر. طوطی سدره نشین. طاوس عرش. عاشرنه تخته عاج. روح القدس. روح الامین. روح مکرم. عقل اول. ناموس اکبر. (از اخلاق جلالی ). روح الاعظم. ساقی روحانیان (کنایه از آدم و شیطان نیز باشد از برهان ). کلیم. (از مجموعه ٔ مترادفات ص 106). روح. (ترجمان القرآن ). نام فرشته ٔ مقرب. امین وحی. فرشته ٔ وحی. (یادداشت مؤلف از السامی ). جوالیقی چنین آرد، ابن انباری گفت : در «کلمه ٔ» جبرئیل هفت لغت وجود دارد: جِبریل و جَبریل و جَبرَئِل ّ و جَبرائیل و جَبراییل و جَبرَییل و جِبرَئِل و جَبرین و جِبرین. (از المعرب جوالیقی صص 113 - 114). در حاشیه ٔ صفحه ٔ 113 چنین آمده است : صاحب قاموس صور فوق را از این کلمه آورده و صورتهای دیگری هم اضافه کرده است : ابوحیان گوید: عرب همچنان که عادت اوست در این اسم مانند اسماء دیگر عجمی تغییراتی داد تا بپانزده صورت درآمد. جبریل بر وزن قندیل گفتند و آن تلفظ مردم حجاز است و آن قرائت ابن عامر و ابوعمرو و نافع و حفص... است و همین صورت بفتح جیم قرائت حسن و ابن کثیر و ابن محیصن است. فراء این صورت اَخیر را نمیپذیرد و گوید در کلام عرب وزن فَعلیل وجود ندارد. لیکن گفته ٔ فراء براساسی نیست : زیرا عرب کلمات دخیل را بدو صورت بزبان خود داخل کرده است : یکی آنکه به اوزان عرب درمی آید مانند. لجام ، و دیگر آنکه با وزن همان لغت بعربی درمی آید و ابریسم و جبریل بفتح جیم از قسم اخیر است. و جبرئیل بر وزن عَنتَریس که تلفظ بنی تمیم و قیس و کثیر و بسیاری ازمردم نجد است. فراء آنرا نقل کرده و زجاج آنرا برگزیده است و گوید: آن بهترین صورت است و آن قرائت اعمش و حمزة و کسائی و حمادبن زید از طریق ابوبکر از عاصم است. سپس صورتها و قرائتهای دیگر نیز ذکر کرده است. (حاشیه ٔ المعرب جوالیقی صص 113 - 114) :
نضرنا فماتلقی لنا من کتیبة
یدالدهر الاجبرئیل امامها.
ابوالعباس (ازالمعرب جوالیقی ص 114).
در جای دیگر همین کتاب چنین آمده : جبر بمعنی عبد و ایل بمعنی خدا است و رویهمرفته بمعنی بنده ٔ خدا است. (از المعرب جوالیقی ص 327).
برو [کیخسرو] خواندند آفرین بخردان
که ای شهریار و سر موبدان
بتن ژنده پیلی بجان جبرئیل
بکف ابربهمن بدل رود نیل.
فردوسی.
پس لشکرش هفت صد زنده پیل
خدای جهان یاور و جبرئیل.
فردوسی.
جبرئیل آمد روح همه تقدیسی
کردم آبستن ، چون مریم ، بر عیسی.
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص 201).
گمراه شدی چو بر تو بگذشت
در جامه ٔ جبرئیل شیطان.
ناصرخسرو.
قران را بپیغمبرت ناورید
مگر جبرئیل آن مبارک سفیر.
ناصرخسرو.
بپس اسب جبرئیل برو
تا نگیردت دیو زیر رکاب.
ناصرخسرو.
تا یتیمی چو مصطفی میساز
چه کنی جبرئیل اتابک تست.
خاقانی.
جبریل بر موافقت آن دهان پاک
میگوید از دهان ملایک صلای خاک.
خاقانی.
چو روی پرستیدنت بر خداست
اگر جبرئیلت ببیند رواست.
سعدی (بوستان ).
وقتی چنین بود که با جبرئیل و میکائیل نپرداختی. (گلستان ).
امام رسل پیشوای سبیل
امین خدا مهبط جبرئیل.
سعدی (بوستان ).
مانند خلیل رفته در نار
بی زحمت جبرئیل در کار.
اوحدی کرمانی.
- بانگ پر جبرئیل ؛ در تداول امروز کنایه از صدای پول است.
- || در بیت زیر بمعنی نوید رحمت و رهائیست :
بزد طبل و بانگی ز طبل رحیل
برآمد چو بانگ پر جبرئیل.
نظامی.
- پر جبرئیل ؛ در تداول امروز فارسی زبانان مجازاً بمعنی پول و اسکناس بکار رود: صدای پر جبرئیل می آید.

جبرئیل. [ ج ِ رَ ] (اِخ ) لغتی در جبرئیل. نام فرشته ٔ وحی. رجوع بجبرئیل شود. روح. ناموس. (از منتهی الارب ).

جبرئیل. [ ج ِ رِ ] (اِخ ) لغتی است در جبرئیل. نام فرشته ٔ وحی. رجوع به جبرئیل شود.

جبرئیل. [ ج َ رَ ] (اِخ ) ابن احمد مکنی به ابوالمعالی و ملقب به قدرخان. از ممدوحان رشیدی سمرقندی است. (از لباب الالباب عوفی چ ادوارد برون ج 2 ص 167). رشیدی در مدح او گوید:
شاه اعظم خسرو ترک و عجم فخر امم
پادشاه چین قدرخان و خداوند جهان
بوالمعالی جبرئیل آن شاه کورا جبرئیل
با ملایک مدح گوید هرزمان از آسمان
از زمین تا جرم کیوان صد مسافت جمع کن
همت او برتر است از جرم کیوان صد چنان.
رشیدی سمرقندی (از لباب الالباب عوفی ).

جبرئیل. [ ج َ رَ ] (اِخ ) ابن عمربن طغرل خان از امراء بخارا است. نرشخی هنگام بحث از جامع بخارا از صاحب ترجمه چنین یاد میکند؛ تا بروزگار که قدرخان جبرئیل بن عمربن طغرل خان ببخارا امیر شد. و نام او طغرل بیک بود و کولارتکین لقب یافته بود وی چوبهای آن مسجد را بخرید از ورثه خان سالار و آن مسجد را ویران کرد و چوبها رابشهر بخارا آورد و مدرسه ای بنا کرد بنزدیک چوبه بقالان و آن چوبها را در آنجا خرج کرد و مال بیحد آنجا بکار برد و آن مدرسه را مدرسه ٔ کولارتکین خواند و خاک این امیر در آن مدرسه بود. (از تاریخ بخارا ص 16).

جبرئیل. [ ج َ رَ ] (اِخ )(شیخ...) ابن یحیی. یکی از رجال دربار مهدی خلیفه عباسی بود. در تاریخ بخارا و احوال و اشعار رودکی چنین آمده : مهدی که خلیفه بود وزیر شیخ جبرئیل بن یحیی را بجنگ مقنع فرستاد، او ببخارا شد و بدروازه ٔ سمرقندلشکرگاه زد تا بجنگ مقنع رود، حسین بن معاذ نزدیک اورفت و گفت تو مرا بجنگ سفیدجامگان یاری ده تا چون از این کار فارغ گردیم با تو بجنگ مقنع رویم. این جنگ بطول انجامید و بالاخره مسلمانان با حیله هائی که بکار بردند بر سپیدجامگان پیروز شدند. (از تاریخ بخارا صص 82 ببعد و احوال و اشعار رودکی ج 1 صص 300 ببعد).

جبرئیل. [ ج َ رَ ] (اِخ ) (شیخ...) کردی. محدث است. مرحوم قزوینی در حاشیه ٔ ص 111 شدالازار چنین نویسد:شرح حالی از این شخص در هیچ جا نیافتم ولی یافعی درحوادث سنه ٔ 676 هَ.ق. که سال وفات یحیی بن شرف نواوی فقیه معروف شافعی است در ضمن تعداد کسانی که از وی روایت کنند یکی همین شیخ جبرئیل کردی را شمرده است و عین عبارت او چنین است : «و روی عنه [ ای عن النواوی ] جماعةُ من ائمةالفقهاء والحفاظ منهم الامام علاءالدین العطار... و منهم الشیخ المبارک الناسک جبرئیل الکردی و علیه سمعت الاربعین ». و از عبارت یافعی معلوم میشود که اولا: این شیخ جبرئیل کردی بطور متیقن در سال 676 هَ.ق. که سال وفات نواوی است در حیات بوده بعلاوه در سن و رشد بمرتبه ای رسیده که از نواوی روایت کند. ثانیاً چون یافعی اربعیین نواوی را بر این شیخ جبرئیل کردی سماع کرده و تولد یافعی در حدود سنه ٔ 698 بوده و حداقل عمر یافعی در زمان سماع باید پانزده سال باشد بنابر این شیخ جبرئل بطور یقین در 710 در حیات بوده است علیهذا عصر تقریبی حیات وی از 676 تا 710 میباشد. (از حاشیه ٔ شدالازار ص 111). و در حاشیه ص 240 همین کتاب آرد: در حاشیه پیش چون هنوز بشرح حالی از شیخ جبرئیل برنخورده بودیم از تاریخ یافعی به استنباط چیزی نگاشتیم ولی بعد کتاب «منتخب المختار» که تقی الدین فارسی آنرا از کتاب «المختارالمذیل به علی تاریخ ابن النجار» انتخاب نموده بدست ما افتاد و در ص 47 کتاب مزبور چ بغداد مختصری از شرح حال وی مسطور است که بعینه نقل میشود: «جبرئیل الکردی ؛ جبریل بن عمربن یوسف الکردی ابوالامانةالملکی ذکر لی انه کان یصحح علی الشیخ محی الدین النووی الاحادیث الاربعین التی له وکان دخل بغداد بعد اخذها بسبع سنین ولد بمکة ثلاث و خمسون سنه ، توفی سنة ثلاث و عشرین و سبعمائه » یعنی درسال 723 در گذشته است. (از حاشیه ٔ شدالازار ص 340).

معنی جبرئیل به فارسی

جبرئیل
یکی از چهار فرش ته مقرب اسلام که حامل وحی الهی بر انبیاست .
۱- ( اسم ) یکی از فرشتگان مقرب. ۲- ( اسم ) دل که بزعم صوفیان مهبط انوار الهی و محل وحی و الهام اوست .
بن یحیی

معنی جبرئیل در فرهنگ فارسی عمید

جبرئیل
در اسلام و دیگر ادیان سامی، یکی از فرشتگان مقرب الهی که که وحی را بر پیغمبران نازل می کرد، امین وحی، روح الامین، روح القُدُس، ناموس اکبر.

جبرئیل در دانشنامه اسلامی

جبرئیل
جبرئیل یا جبرائیل، یکی از چهار فرشته مقرّب الهی و حامل وحی. کلمه جبرئیل در سه آیه از قرآن و در روایات متعددی آمده است. منابع اسلامی، علاوه بر حمل وحی، کارهایی چون یاری پیامبران، عذاب کردن کافران و تسلی بخشی مؤمنان را به جبرئیل نسبت داده اند.
در فلسفه و عرفان، حقیقت و جایگاه جبرئیل به لحاظ فلسفی و عرفانی بحث شده و فیلسوفان و حکیمان مسلمان با تعابیری چون «عقل فَعّال» از او یاد کرده اند. در متون دینی یهودیت و مسیحیت نیز از این فرشته یاد شده است.
واژۀ جبرئیل در اصل عِبری است و ظاهراً به صورت سریانی اش به عربی راه یافته است. نویسندگان و محققان زبان عربی بر غیرعربی بودن آن تصریح کرده اند. ابوحیان غرناطی سیزده صورت مختلف آن، نظیر جِبْریل، جَبْریل، جَبَرئیل، جَبَرئِل، جَبرائل، جَبرائیل، را آورده است. همچنین دانی صورت های قرائت این کلمه در قرآن را برشمرده که «جِبْرِیل» مشهورترین و فصیح ترین آنها به لهجۀ اهل حجاز و بنا بر قرائت حفص، ابوعمرو، نافع و ابن عامر است.
جبرئیل
کلیدواژه: کلمات کلیدی: قرآن، جبرئیل، وحی، انبیاء، امانت داری، رسالت
جبرئیل یا جبریل نام یکی از فرشتگان مقرب خدای تعالی است که وحی بر پیامبر اسلام صلی الله علیه آله می آورد.
علامه شعرانی در مورد واژه جبرئیل می گوید: اصل آن عبری است مرکب از جبر به معنی قوه و قدرت و ئیل خدا و جمله به معنی قوة الله است چنانکه در آیه و النجم فرمود «علمه شدید القوی» جبرئیل وحی برپیغمبر ما می آورد «فانه نزله علی قلبک باذن الله» (سوره بقره/آیه92)
و امین الاسلام برسی می گوید: «جبرئیل» اسمی عجمی (غیر عربی)است که وارد زبان عربی شده و "جبر" در لغت سریانی به معنای بنده و "ایل" به معنای خداست؛ که بنا بر ان "جبرئیل" به معنای بنده خداست.
این واژه به دو شکل تلفظ می شود: جبرئیل با همزه و جِبریل بدون همزه، و در کلام امیرالمؤمنین(علیه السلام) به شکل «جبرائیل» نیز ذکر شده؛ اما در قرآن کریم نام این «ملک» سه بار فقط به صورت "جِبریل" آمده است.(سوره بقره/97و98 و سوره تحریم/4). البته در آیات دیگر با القاب و عناوین دیگری مثل «روح القدس»، «روح الامین» و... نیز از این ملک مقرب یاد شده است.
در قرآن کریم برای «جبرئیل» وظایف متعددی ذکر شده از جمله:
«وحی» که تنها راه ارتباط و تکلم بشر با خداوند است، طبق آیه شریفه ذیل به سه طریق صورت می گیرد:
«وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْیًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاء...»؛(سوره شوری/51) و شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید، مگر از راه وحی یا از پشت حجاب، یا رسولی می فرستد و به فرمان او آنچه را بخواهد وحی می کند...
جبرئیل
جبرئیل یکی از چهار فرشته مقرّب خداوند است که در کتاب های آسمانی تورات و انجیل و قرآن از او یاد شده است. در قرآن کریم سه بار نام این فرشته با واژه «جبریل» آمده است. با توجه به صفات گوناگون که در قرآن کریم برای جبرئیل(ع) آمده، می توان دریافت که این فرشته افزون بر جایگاه والا نزد خدا، نقشی مهم در تدبیر امور هستی دارد که از مهم ترین موارد آن ها، نزول وحی است.
جبرئیل(ع) به فرمان خدا در برخی جنگ ها مانند بدر، اُحُد، و نبرد با یهودیان بنی قریظه به یاری مسلمانان آمد. آورده اند که در ماجرای صلح حدیبیه به سال ششم ق. جبرئیل(ع) نزد رسول خدا(ص) آمد و از او خواست که شترها را قربانی کند و به مدینه بازگردد. در فتح مکه نیز جبرئیل(ع) رسول خدا(ص) را در کشف توطئه جاسوسی یاری کرد. سپس پیامبر(ص) با اشاره جبرئیل(ع)، بت های پیرامون خانه کعبه را با عصایش فروریخت.
بر پایه روایات، جبرئیل در بنای کعبه و راهنمایی و یاری پیامبران، از جمله تعلیم مناسک حج به آنان، نقش داشته است.
جبرئیل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد: • جبرئیل (فرشته وحی)، بزرگترین فرشته الهی و فرشته وحی مکان ها و مقام ها• باب جبرئیل، دری در شرق مسجد النبی به سمت بقیع• استوانه مقام جبرئیل، ستونی کنار در خانه حضرت فاطمه سلام الله علیه در مسجدالنبی اعلام و اشخاص• جبرئیل بن عبیدالله بن بختیشوع، کنیه اش ابوعیسی، از پزشکان دربار عضدالدوله دیلمی (متوفی ۳۷۲) و از خاندان نَسطوری بختیشوع• جبرئیل بن بختیشوع، از پزشکان معروف خاندان نَسطوری بختیشوع
...
قرآن کریم توسط، فرشته ای به نام جبرئیل بر حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) نازل می شد که او را فرشته وحی می نامند.
جبرئیل اسمی عجمی (غیر عربی) است که وارد زبان عربی شده و "جبر" در لغت سریانی به معنای بنده و "ایل" به معنای خداست؛ پس "جبرئیل" به معنای بنده ای خداست که مَلَکی از ملائکة الله است.
تلفظ واژه
این واژه دو نوع تلفظ می شود: جَبرئیل با همزه و جِبریل بدون همزه و در کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) به شکل جبرائیل نیز ذکر شده؛ اما در قرآن نام این ملک سه بار فقط به صورت "جِبریل" آمده است. البته در آیات دیگر با القاب و عناوین دیگری مثل روح القدس، روح الامین و... نیز از این ملک مقرب یاد شده است که در این مقاله به آن می پردازیم.
وظایف جبرئیل در بیان قرآن
در قرآن کریم وظایف جبرئیل بیان شده است:
← ابلاغ وحی
...
جبرئیل، واژه ای عجمی غیر عربی، معرب و به معنای بندهخدا است.
جبرئیل، واژه ای عجمی غیر عربی، معرب و به معنای بندهخدا و نام فرشته حامل وحی است.
عناوین مرتبط
جبرئیل و ابراهیم -علیه السلام-،جبرئیل و محمد - صلی الله علیه وآله-،جبرئیل و مریم –علیهاالسلام-، صفات جبرئیل و نقش جبرئیل.
جبرئیل بن بُخْتیشوع، از پزشکان معروف خاندان نَسطوری بختیشوع و یکی از کسانی که سهم بسیار مهمی در ترجمة آثار پزشکی از سریانی و یونانی به عربی داشته است.
پدر جبرئیل از پزشکان مشهور زمان خود و رئیس بیمارستان جندیشاپور بود که در ۱۷۱ برای معالجة هارون الرشید به بغداد فرا خوانده شد و به سبب موفقیت در معالجة او، به ریاست پزشکان دربار منصوب گردید.
طبابت دربار عباسیان
به نوشته صَفَدی جبرئیل با پیوستن به جعفر برمکی (متوفی ۱۸۷)، وزیر هارون الرشید، به دربار هارون راه یافت. بنا به روایتی که بسیاری از منابع آن را ذکر کرده اند، در ۱۷۵ پدر جبرئیل در پاسخ به جعفر برمکی که از او خواسته بود پزشکی ماهر را به او معرفی کند، فرزندش جبرئیل را معرفی کرد. از این راه جبرئیل به درباریان پیوست و پس از مرگ پدرش به ریاست پزشکان برگزیده شد و به ثروت و محبوبیت فراوانی دست یافت. او همچنین به دستور هارون الرشید بیمارستانی در بغداد احداث کرد.
در بند زندان
طی سالهای حضور جبرئیل در دربار هارون، ماجرای مشهور تشخیص نادرست جبرئیل و در نتیجه ناتوانی او در معالجة هارون پیش آمد که مورخان و نویسندگان آن را نقل کرده اند. در پی این واقعه، هارون جبرئیل را زندانی کرد و حتی دستور قتل او را داد. به نوشته برخی از مورخان و نویسندگان فضل بن ربیع (متوفی ۲۰۸)، وزیر سیاستمدار هارون و امین (پسر هارون الرشید)، این فرمان را نادیده گرفت و جبرئیل جان به در برد، اما به نوشته طبری هارون در ۱۹۳، در همان روزی که دستور قتل جبرئیل را داد، درگذشت. فضل بن ربیع پس از مرگ هارون، جبرئیل را به خدمت امین در آورد. با کشته شدن امین و آغاز خلافت مأمون (۱۹۸ـ ۲۱۸) جبرئیل زندانی شد اما در حدود ۲۰۲ـ۲۰۳ برای درمان حسن بن سهل (متوفی ۲۳۶)، وزیر مأمون، عفو و آزاد گردید ) و در ۲۰۵ با معالجة مأمون، جایگاه از دسته رفتة خود را در دربار عباسی بازیافت.
مرگ جبرئیل
...
جبرئیل بن عبیداللّه بن بُخْتیشوع، کنیه اش ابوعیسی، از پزشکان دربار عضدالدوله دیلمی (متوفی ۳۷۲) و از خاندان نَسطوری بختیشوع بوده است.
او نوه بختیشوع دوم (متوفی ح۱۸۵) بود. پدر جبرئیل والی بود و وقتی مقتدر عباسی (حک: ۲۹۵ـ۳۲۰) به خلافت رسید، به خدمت مقتدر در آمد. بعد از مرگ عبیداللّه، مقتدر اموال او را مصادره کرد؛ ازاین رو، جبرئیل و مادر و خواهرش به عُکْبَراء (شهرکی در شمال بغداد، در مشرق دجله) گریختند. در آنجا، مادرش با پزشکی ازدواج کرد و جبرئیل را به دَقُوقاء (شهری میان بغداد و اربل) فرستاد. بعد از مرگ مادرش، شوهر او داراییش را تصاحب کرد و جبرئیل با سرمایه ای اندک به بغداد رفت. در آنجا، نزد پزشکی به نام بهرمزد/ ترمره، از پزشکان دربار مقتدر عباسی، علم آموخت و ملازم او شد. پس از آن، نزد ابن یوسف واسطی به فراگیری علم پرداخت. با عزیمت جبرئیل به شیراز، عضدالدوله دیلمی او را به حضور پذیرفت. جبرئیل رساله ای درباره عصب چشم تقدیم عضدالدوله کرد، که مورد لطف او قرار گرفت. نسخه ای از این کتاب، با عنوان رسالة فی عصب العین، موجود است. در حدود ۳۵۷، عضدالدوله به بغداد رفت و جبرئیل را نیز با خود برد. عضدالدوله در بغداد بیمارستانی را بازسازی کرد و جبرئیل در آن جا مشغول به کارشد.
سفر به ری
پس از ابتلای صاحب بن عباد (از رجال و وزرای دیلمیان) به بیماری، عضدالدوله جبرئیل را برای درمان او به ری فرستاد و صاحب بن عباد از او خواست تا کُنّاشی (مجموعة یادداشتهای طبی) تهیه کند که همة امراض در آن ذکر شده باشد. جبرئیل نیز الکنّاش الصغیر را در دویست برگ نوشت. سپس به بغداد بازگشت و سه سال در آن جا ماند. وقتی خسرو شاه، از شاهزادگان دیلمی، بیمار شد، جبرئیل به دستور عضدالدوله به دیلم رفت. خسروشاه، پس از بهبود، از جبرئیل خواست تا رساله ای درباره بیماری او و طرز معالجة آن بنویسد و جبرئیل مقالةٌ فی اَلَم الدِّماغِ بِمشارَکة المعدة و الحجاب الفاصل بین آلات الغِذاء و آلات التنفس المُسمّی ذیافِرَغْما را نگاشت. جبرئیل، در بازگشت از دیلم، بار دیگر در ری با صاحب بن عباد ملاقات کرد و به خواهش او مقالة فی اَنَّ افضلَ اُسْتُقُسّات البدنِ هوالدّمُ را در باب خون و اهمیت آن در بدن نوشت. جبرئیل در مدت اقامتش در ری به تألیف الکنّاش الکبیر پرداخت. او، به سبب علاقه اش به صاحب بن عباد، این کتاب پنج جلدی را الکافی (در اشاره به کافی الکفاة، لقب صاحب بن عباد) نامید. از این کتاب یک نسخه شناسایی شده است. پس از تألیف این کتاب، او به ابوعیسی صاحب کنّاش نیز مشهور شد. جبرئیل به شهرهایی چون بیت المقدس، دمشق، دیلم، بغداد و موصل سفر کرد و سه سال در میّافارقین اقامت گزید و در ۸ رجب ۳۹۶ در همان جا درگذشت. او را در مصلای خارج شهر میافارقین دفن کردند.
دیگر آثار جبرئیل
از دیگر آثار جبرئیل، طب العین، در مسائل چشم پزشکی، است. از این کتاب نیز یک نسخه موجود است. همچنین، دانش پژوه رساله ای از او را با عنوان کلامٌ فی حفظ الصحة و العِلاج معرفی کرده است. جبرئیل به مسائل فلسفی نیز علاقه مند بود و در این زمینه المطابقة بین قول الانبیاء و الفلاسفة را در بغداد نوشت. او در مدت اقامتش در بغداد، مقالة فی الرد علی الیهود را تألیف کرد، که در آن گفتار انبیا را در صحت ظهور حضرت عیسی علیه السلام آورده و ایرادهایی بر یهودیان گرفته است. مقالة فی اَنَّه لِمَ جُعِلَ مِنَ الخَمْرِ قربانٌ و اصلُهُ مُحَرَّمٌ، نیز از آثار اوست.
استوانه مقام جبرئیل به ستونی کنار در خانه حضرت فاطمه سلام الله علیه در مسجدالنبی اطلاق می شود که مکان ورود جبرئیل بوده است.
این ستون کنار در خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه و در ردیف ستون های وفود و محرس قرار دارد و اکنون درون ضریح و در نهایت سمت شمالی حجره شریف جای گرفته و در دیدرس زائران نیست. این ستون از ستون های مشهور در روضه مطهره است. گویند این ستون تا هنگام توسعه مسجد به دست قایتبای (م. ۸۸۷ق.) بیرون ضریح و در دسترس زائران بوده است. از این رو دانشوران به قرار دادنش در ضریح اعتراض نمودند؛ اما اعتراض آن ها نتیجه نداد. این ستون از آن رو به این عنوان شهرت یافت که جبرئیل از آن جا نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم فرود می آمده است.
نام های دیگر استوانه مقام جبرئیل
«مربعة القبر» نام دیگر این ستون است. سبب این نام گذاری آن است که به گزارش ابن شهرآشوب ، هنگامی که امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام به کمک سه تن از مهاجران، عباس و فرزندش فضل و اسامة بن زید ، خواست بدن شریف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلّم را به خاک بسپارد، انصار از امیر مؤمنان علیه السّلام خواستند تا یکی از آنان نیز برای دفن بدن حضرت وارد قبر شود. علی ـ علیه السلام ـ اوس بن خولی را درون قبر فرستاد. پس از قرار دادن جسد مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم در قبر، امیر مؤمنان علیه السلام به اوس گفت: «اخرج و ربع قبره: بیرون شو و قبر را چهار گوشه ساز.» وجه دیگر این نام آن است که این ستون درون شبکه ای جای گرفته که قبر چهار گوشه پیامبر در آن قرار دارد. این ستون در رکن شمال غربی مربعة القبر و به ادعای صبری پاشا میان دو استوانه وفود و مربعة القبر جای گرفته و در خانه فاطمه۳ کنار آن بوده است. بر پایه گزارش هایی، در این مکان، عروسی حضرت فاطمه سلام الله علیه رخ داده است. از این رو «استوانة المعرس» نیز نامیده شده است. اکنون این ستون درون شباک (پنجره ها) قرار دارد و مردم از تبرک جستن به آن که مستحب شمرده شده، محروم هستند.
فضیلت استوانه مذکور
در فضیلت این مکان، در روایتی مشهور آمده که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلّم ۴۰ روز با نهادن دست مبارکش بر چارچوب در، می فرمود: «السلام علیکم یا اهل البیت» و بدین سان، بر فاطمه سلام الله علیه و علی علیه السلام و حسنین (علیهما السلام) درود می فرستاد. سپس آیه تطهیر : {انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا... } را تلاوت می کرد. به روایتی دیگر، رسول خدا هر روز در خانه فاطمه سلام الله علیها و علی علیه السلام را می زد و می فرمود: «الصلاة، الصلاة.»
دری در شرق مسجد النبی به سمت بقیع است که به نام باب جبرئیل مشهور است.
از آن به مناسبت در باب حج نام برده شده است.
حکم ورود از باب جبرئیل
ورود به مسجد النّبی از باب جبرئیل مستحب است.
این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام است
دری در شرق مسجدالنبی به سمت بقیع.
از آن به مناسبت در باب حج نام برده شده است. ورود به مسجدالنبی از باب جبرئیل مستحب است.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد 2، ص 35.
باب جبرئیل: از درهای اصلی بر جا مانده از روزگار پیامبر(ص) در مسجدالنبی می‎باشد. نزدیک بودن این در، به مقام جبرئیل یا آمد و رفت جبرئیل از این در برای دیدار با پیامبر(ص) را علت نام گذاری به باب جبرئیل یاد کرده اند. برای این در نام های دیگری چون باب آل عثمان، باب عثمان، باب الجنائز، و باب الجبر ذکر شده است. طبق گزارش منابع، پس از تغییر قبله، پیامبر همه درهای ورودی مسجد جز باب جبرئیل را بست. پیامبر(ص) از این در وارد مسجد می شد. مکان این در چندین بار تغییر یافته است. این باب بارها توسط حاکمان بازسازی شد. «باب جبرئیل» کنونی همین در است. سال ۱۲۱۲ق. بار دیگر باب جبرئیل به فرمان سلطان سلیم سوم بازسازی شد.
باب جبرئیل در دیوار شرقی مسجدالنبی و شمال شرقی مرقد پیامبر نزدیک باب النساء قرار دارد.در علت نام گذاری این در، نزدیک بودن به مقام جبرئیلیا آمد و رفت جبرئیل از این در برای دیدار با پیامبر(ص) را یاد کرده اند. در روایاتی آمده که جبرئیل در این مکان به شکل دحیه کلبی در حال گفت وگو با پیامبر دیده شده است.نیز گویند در غزوه بنی قریظه (5ق.) جبرئیل سوار بر مرکب، برابر این در به انتظار پیامبر(ص) ایستاده بود.
از این در با نام هایی دیگر نیز یاد شده است: باب آل عثمانو باب عثمانبه دلیل روبه رو بودن این در با خانه عثمان بن عفان؛ باب الجنائز به علت نزدیکی آن به مکان خواندن نماز بر می تواند؛ و باب الجبر بدین دلیل که تشییع کنندگان مجبور بودند جنازه های خود را از این در بیرون برند.
سدید الدین، ابوالفضل، شاذان بن جبرئیل بن ابی طالب قمی در شهر قم متولد گشته اما ساکن مدینه منوره بوده و در تألیفات خود نیز اشاره نموده که در شهر مدینه آنها را نوشته است.
وی بنا بر نظر بزرگانی چون سید محسن امین و شیخ آقا بزرگ تهرانی از علمای قرن ششم هجری است.
سید محیی الدین بن زهره در سال 548 هجری از او روایت نقل کرده است. در پایان کتاب کفایة النصوص خزاز نیز، اجازه ای به خط سدید الدین برای عبدالله بن علی بن زهره و فرزندش محمد بن عبدالله بن علی وجود دارد که در پایان آن تاریخ 584 هجری ذکر شده است.
با وجود چنین قرائنی و اینکه تاریخ تألیف کتاب إزاحة العلة 558 هجری می باشد، اطمینان کامل حاصل می شود که دوران زندگی او قرن ششم هجری است.
مشترک بودن نام و لقب و کنیه در بسیاری اوقات مشکلاتی را در شناختن افراد پیش می آورد.
صور نزول جبرئیل، اشکال مختلف ارتباط و رؤیت فرشته وحی توسط پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم را می گویند.
جبرئیل به شکل های مختلفی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم شرفیاب می شد:۱. گاهی به صورت حقیقی و اصلی خود آن گونه که خدا آفریده است؛۲. گاهی به صورت انسانی در سیمای جوان خوشرویی مانند دحیه کلبی ؛۳. زمانی نیز پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم ، جبرئیل را نمی دید؛ ولی صدایش را می شنید و کلام وحی بر قلبش نازل می شد؛ چنان که در قرآن آمده است: (نزل به الروح الامین علی قلبک)؛ «جبرئیل، وحی را به قلب تو نازل کرد».
عناوین مرتبط
صورت انسانی جبرئیل ؛ صورت حقیقی جبرئیل ؛ صورت غیرمرئی جبرئیل .
صورت انسانی جبرئیل، تمثل جبرئیل به صورت انسان را می گویند.
از روایات استفاده می شود جبرئیل جز دو (یا سه) بار که به صورت حقیقی خود فرود آمد، معمولا به شکل آدمیان ظاهر می شد؛ مثلا گاهی به صورت جوان خوشرویی به نام دحیه کلبی (از بزرگان و ثروتمندان عرب که با رومی ها و شامی ها ارتباط داشت و پس از واقعه احد یا خندق اسلام آورد) و گاهی نیز به شکل اشخاص دیگر فرود می آمد و صحابه نیز جبرئیل را در این صورت می دیدند.
عناوین مرتبط
صور نزول جبرئیل .


جبرئیل در دانشنامه ویکی پدیا

جبرئیل
جَبرَئیل، یکی از چهار فرشته مقرب و در ادیان ابراهیمی، رابط میان خداوند و پیامبران به شمار می آید. این نام تلفظ های دیگری چون جَبرائیل و جِبریل و گابریل نیز دارد. از جبرئیل به نام های فرشته وحی، امین وحی، عقل اول، ناموس اکبر، روح اعظم، روح الامین و روح القدس (روح) و ... نیز یاد می شود. گرچه در تورات یهودیان و انجیل های مسیحیان تنها با نام گابریل یاد میشود.
حدیث جبرئیل
میکاییل
اسرافیل
عزراییل
در تاریخ یهودیت، مسیحیت و اسلام از نقش جبرئیل بسیار نقل شده است.
به باور پیروان این دین ها، جبرئیل به دستور خدا، ابراهیم را از آتش نجات داد، موسی را در مبارزه با فرعون حمایت کرد، فرعونیان را در رود نیل مصر غرق کرد، به داوود ساختن زره را آموخت، به دانیال نبی تعبیر رؤیا را آموخت، زکریا را به زاده شدن یحیی و مریم را به زایش عیسی مژده داد، و قرآن را بر حضرت محمد (ص) نازل کرد.
بنا به گفته پیروان اسلام او گاهی به صورت واقعی خود و گاهی به شکل جوانی خوشرو به نام دحیه کلبی نزد حضرت محمد (ص) می آمد. او در شب معراج همسفر محمد بود و در منتهای معراج، در سدرةالمنتهی باز ماند و به محمد گفت دیگر اجازه ندارد که پیش رود، و محمد به تنهایی به معراج ادامه داد.
جبرئیل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
جبرئیل (بیجار)
جبرئیل (شهر)
جبرئیل روستایی از توابع بخش چنگ الماس شهرستان بیجار در استان کردستان ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان بابارشانی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۶۷ نفر (۱۲۶ خانوار) بوده است.
جبرئیل (به ترکی آذربایجانی: Cəbrayıl) شهری در شهرستان جبرئیل کشور جمهوری آذربایجان است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۱۹۸۹ میلادی، ۶٫۰۷۰ نفر و بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، ۶٫۰۷۰ بوده است.
فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان
جابر بن بختیشوع نام پزشک نسطوری و سریانی زبان ایرانی قرن ۸ و ۹ میلادی بود. وی پزشک جعفر برمکی، هارون الرشید و مأمون بود. وی عضوی از خانواده بختیشوع از خاندان های دانشمند شاغل دانشگاه گندی شاپور بود.
پ
جبرییل حسن اف (به انگلیسی: Jabrayil Hasanov) زاده ۲۴ فوریه ۱۹۹۰ است. او کشتی گیر جمهوری آذربایجان است. وی در سال ۲۰۱۶ میلادی در بازی های المپیک ریو مدال برنز وزن ۷۴ کیلو این مسابقات را کسب کرد.
حسن اف در سال ۲۰۱۶ میلادی در المپیک ۲۰۱۶ ریو در وزن ۶۵ کیلو حاضر بود که در دور اول و دوم مندز از کلمبیا و یاکوب ماکارشویلی از گرجستان را شکست داد اما در دور بعد از انور گدویف کشتی گیر روسی شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت. وی در دیدار رده بندی بکزود عبدالرخمانوف ازبکی را شکست داد و مدال برنز را بدست آورد.
حسن اف در وزن ۷۹ کیلوگرم کشتی آزاد مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۸ بوداپست حاضر بود که اتان راموس از پورتوریکو، علی شعبان اف از بلاروس و عزت الله اکبری از ایران را شکست داد و به فینال رسید. وی در دیدار نهایی از کایل داک کشتی گیر آمریکا شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.
جبرئیل سیدیبه (فرانسوی: Djibril Sidibé؛ زادهٔ ۲۹ ژوئیهٔ ۱۹۹۲) بازیکن فوتبال اهل فرانسه است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۸.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به تروا، لیل و موناکو اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال فرانسه بازی کرده است.
جبرئیل محله، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان آستارا در استان گیلان ایران است.
این روستا در دهستان ویرمونی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۱۲ نفر (۲۴خانوار) بوده است.
آواز پر جبرئیل نام رساله ای است از شهاب الدین سهروردی.
متن رساله آواز پر جبرئیل توسط هانری کربن و پی.کراوس به ضمیمه شرح فارسی آن و مقدمه در شرح احوال سهروردی و مطالعاتی در خصوص مطالب رساله به زبان فرانسه در ژورنال آسیایی (Journal Asiatique) شماره ژوئیه - سپتامبر ۱۹۳۵ در پاریس به چاپ رسیده است.
آواز پر جبرئیل نام نمایشی با همین نام و با اقتباس از رساله سهروردی است. این اثر به نویسندگی و کارگردانی محسن معینی در تالار اندیشه به روی صحنه رفت و در سال ۱۳۹۴ اجرا شده است.
آواز پر جبرئیل، شیخ شهاب الدین سهروردی، انتشارات مولی، تهران: ۱۳۷۲.
آوای جبرئیل فیلمی به کارگردانی، نویسندگی و تدوین سیروس رنجبر که در سال ۱۳۸۰ به عنوان فیلم اول سینمایی آن را ساخت.
جبرئیل امانی
فاطمه اصلانی
زینب اصلانی
مدینه جعفری
محمدحسین رنجبر
محمود بیگی
پسرکی به نام جبرئیل، پس از مرگ مادر، همراه دو خواهرش، راهی ناحیه ای به نام قیروان می شود تا به ملاقات پدر تبعیدشده اش برود. در مسیر، راهزنان با عنوان راهنمای راه پول آنان را به سرقت می برند. جبرئیل و خواهرانش که درمانده اند، در روستای چینو به خانه ی پیرمرد و پیرزنی پناه می برند. جبرئیل امیدوار است با ماهی گیری در برکه و فروش آن، هزینه ی سفر ناتمام را فراهم خواهد کرد. او با دختری به نام جبرئیل روبه رو می شود که به آوای طبیعت مسلط است و به آسانی راه های ناپیدا را می یابد. او به جبرئیل کمک می کند تا به شناخت از خود برسد و بتواند آواهای ناشنیدنی طبیعت را بشنود و راه گم کرده بیابد.
احمد جبرئیل(۱۳۱۶ خورشیدی، یازور، یافا، فلسطین) افسر نیروی هوایی سوریه، مؤسس و رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین – فرماندهی کل است.
وی در خصوص سید روح الله خمینی معتقد است: خمینی، اسلام را از انزوا نجات داد. دیدگاه مرتجعانه نسبت به این دین را از میان برد و مقوله دین افیون ملت ها را منسوخ کرد و اسلام را در سطح بین المللی به عنوان یک نیاز انسانی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مادی و معنوی مطرح کرد. وی ادامه می دهد سید روح الله خمینی توانست جهان اسلام را از خواب بیدار کرده، به مسلمانان حیات جدیدی ببخشد.
جبرئیل در جریان ناآرامی های سوریه در کنار محور مقاومت و ارتش سوریه به مقابله با گروه های مسلح معارض پرداخت.
وی در سال ۱۳۱۶ خورشیدی، در شهر یازور در نزدیکی یافا واقع در فلسطین به دنیا آمد. وی همراه خانواده اش به سوریه مهاجرت کرد.
جبرئیل در سال ۱۹۶۸ میلادی با انشعاب از جبهه مردمی برای آزادی فلسطین این جبهه را تأسیس کرد.
به دنبال اسارت هزاران نفر از فلسطینیان و لبنانی ها در زندان های اسرائیل، جنبش های فلسطینی درصدد عملیات تبادل به منظور آزادسازی این افراد بودند. در جریان درگیری در منطقه بحمدون سه سرباز اسرائیلی از سوی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین اسیر شدند. در چنین شرایطی در سال ۱۹۸۴ میلادی نیروهای اسرائیلی دختر خواهر احمد جبرئیل را گروکان گرفتند اما با ایستادگی احمد جبرئیل در مجموع ۱۱۵۰ تن اسیر فلسطینی، لبنانی، سوری و ژاپنی آزاد شدند.
جهاد احمد جبرئیل(۱۹۶۱ میلادی، دمشق، سوریه) از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین – فرماندهی کل در لبنان و فرزند بزرگ احمد جبرئیل است که در ۲۰ می ۲۰۰۲ در بیروت ترور شد.
وی در سال ۱۹۶۱ میلادی، در دمشق در سوریه به دنیا آمد. وی پسر ارشد احمد جبرئیل است. وی در لیبی دوره های نظامی را در سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳ پشت سر گذاشت و با درجه سرهنگ دومی فارغ التحصیل شد. زمان کشته شدن، وی در دانشگاه لبنان در رشته حقوق تحصیل می کرد.
وی متأهل و دارای دو فرزند به نام احمد و علی بود.
وی در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱ (برابر با ۲۰ می ۲۰۰۲) در بیروت بر اثر انفجار اتومبیلش کشته شد. به گفته مقامات پلیس بیروت، در اتومبیل جهاد جبرئیل، نزدیک به دو کیلو مواد منفجره کار گذاشته بود. احمد جبرئیل و همفکران او این ترور را به موساد نسبت داده اند. در خرداد ماه ۱۳۸۵ افرادی وابسته به اسرائیل در لبنان دستگیر شدند که به دست داشتن در این ماجرا اعتراف کردند.
حدیث جبرئیل بر اساس عقیده مسلمانان ارکان دین شامل اسلام، ایمان، احسان و نشانه های روز قیامت را تعریف می کند.
در کتاب سنن نسایی به نقل از عمر آورده است:
روزی نزد پیامبر بودیم. هنگامی که مردی بر ما آشکار شد با لباسی بسیار سفید، موی بسیار سیاه، اثر سفر بر او دیده نمی شد و هیچ یک از ما او را نمی شناخت، تا این که با پیامبر نشست و زانوانش را به زانوان پیامبر رساند و دستانش را بر رانهایش نهاد. سپس گفت: ای محمد! از اسلام آگاهم کن … سپس پیامبر به من گفت: ای عمر! می دانی پرسنده کیست؟ گفتم: الله و پیامبرش داناترند. گفت: پس او جبرئیل است که نزد شما آمد تا امر دینتان را به شما بیاموزد.
همین حدیث را در کتاب صحیح و ضعیف سنن نسائی از قول ابوذر و ابو هریره نقل می کند:
دیر مار جبرئیل قدیمی ترین صومعه ارتدکس سریانی در جهان است. این دیر در فلات طور عبدین در نزدیکی میدیات در استان ماردین در جنوب شرقی ترکیه واقع شده است. میان مسئولان این دیر و دولت ترکیه مناقشه ای رخ داده که موجودیت این صومعه را تهدید می کند.
دیر مار جبرئیل در سال ۳۸۷ میلادی توسط مار شموئیل و شاگردش مار شمعون بر روی ویرانه های یک نیایشگاه باستانی زردشتی بنا شد.
ویکی پدیای انگلیسی.
مار جبرئیل (به آرامی: ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ‎‎: قدیس جبرئیل) اسقف قرن هفتم طور عبدین جنوب شرقی ترکیه بود.
محمود جبرئیل (به عربی: محمود جبريل) (۱۹۵۲) سیاستمدار لیبیایی، نخست وزیر غیر رسمی لیبی (از ۲۳ مارس ۲۰۱۱)، رئیس سیاست خارجی، و ریاست هیئت اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی است.
وی به سال ۱۹۷۵ در رشتهٔ اقتصاد و علم سیاست از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شد و در سال ۱۹۸۰ دکترای خود را در رشتهٔ علم سیاست از دانشگاه پیتسبورگ آمریکا دریافت کرد.
او چندین کتاب در مورد «برنامه ریزی استراتژیک» منتشر کرده و به آموزش بسیاری از سران کشورهای عربی پرداخته است. در سال ۲۰۰۷ به ریاست «هیئت ملی ترویج سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی برای توسعهٔ اقتصادی» گمارده شد و در سال ۲۰۱۰ از این سمت کناره گرفت. وی از کنشگران پروژهٔ «چشم انداز لیبی» برای تأسیس دموکراسی در لیبی بود.
محوطه شیخ جبرئیل در شهرستان گیلانغرب ۰ بخش گواور، دهستان گواور، ۷۰۰ متری جنوب غربی روستای شیخ جبرئیل واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۲۳۸۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های جبرئیل

در ادیان ابراهیمی جبرئیل فرشتهٔ خدمتگزار پیامبران است.

ارتباط محتوایی با جبرئیل

معنی جبرئیل به انگلیسی

gabriel (اسم)
سروش ، جبرئیل

جبرئیل را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

شایان ٢٠:٤٢ - ١٣٩٥/١١/٢٢
فرشته خدا
|

یاسر رحمانی ١٤:١٥ - ١٣٩٦/١١/١٨
ملک وحی ، روح القدوس، شبکه هوشمندی الهی ، شبکه شعور الهی ، روح الامین
|

چ ویکا ٠٧:٠٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٦
بعداز بدست اوردن جام جهان نما وجام جم درمراحل بالاتر به درجه ای از کمال است آنجا که هر
حقیقتی نداسته ازخلقت آدم تاقیامت را پاسخی باشد وتو محرم و امین یعنی جبرئیل امین آنکه پیام رامیدهدو روح امین انکه میشنود وبرای آدم وبشر وجن وملک وفرشته وانس وانسان ویاجوج ماجوج بصورتی بیان میکند که هریک اندازه ظرف خود برداشت کنند به همین علت در خصوص فهم آیات گفته شده برای تمام انسانها آورده شده و برای اهل علم روشن خواهد شدو آنکه محرم بودو برایش روشن شد به باقی واقعیت را خواهد گفت وحقیقت را امانت داری میکند مگر آنکه در آخرین فرصتهای حیاتش به برجسته ترین شاگردش بعنوان سر بگوید وگفته اند هرکه را اسرار ازل آموختن مهری بر دهانش کوفتن و لبانش دوختن بین واقعیت و حقیقت یک دیوار هست وآنها که به درجات بالا رسیدند میتوانند آنطرف دیوار را ببیند. مور یا نه نشَ دیم اِن دا . قومسی باتم تَ حالی بو.
|

علی مرادی ١٣:٣٨ - ١٣٩٧/١٠/١٣
به نظرم اسم به همان صورت واقعی باید تلفظ شود
جبریل صحیح است
چون در قرآن سه بار آمده جبریل اما ترجمه شده جبرئیل که این اشتباه بزرگ است
اسم در همه زبان ها باید ماهیت و تلفظ واقعی خود را حفظ کند
|

عیلول ١٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢١
فرشته ی خدا، فرشته وحی الهی،فرستاده ی خداوند
|

999 ١٣:٣١ - ١٣٩٨/٠٦/٠٣
به معنی قدرت خدا یا مرد خدا فرشته وحی و پیام رسان پیامبران
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

غزل > cookpit
s.m > Caterpillar
مرتضی بزرگیان > misjudgment
jim potter > set up camp
Mostafa.Z > بزغاله
.. > slowly
حیدر نیک آیین > انتقادی
علی خراسانی > low income

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جبرئیل کیست   • میکائیل کیست   • القاب جبرئیل   • معنی عزرائیل   • نام دیگر جبرئیل   • جبرئیل در جدول   • چهار فرشته مقرب خداوند   • سدرةالمنتهی   • معنی جبرئیل   • مفهوم جبرئیل   • تعریف جبرئیل   • معرفی جبرئیل   • جبرئیل چیست   • جبرئیل یعنی چی   • جبرئیل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جبرئیل
کلمه : جبرئیل
اشتباه تایپی : [fvmdg
آوا : jebre'il
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس جبرئیل : در گوگل


آیا معنی جبرئیل مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )