برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1317 100 1

جبر بولی

جبر بولی در دانشنامه ویکی پدیا

جبر بولی
در ریاضیات و به خصوص در منطق ریاضی، جبر بولی زیر مجموعه ای از جبر است که در آن مقدار متغیرها، درست یا غلط می باشد که معمولاً به همین ترتیب با ۱ و ۰ نشان داده می شود. به جای جبر مقدماتی که در آن مقدار متغیرها اعداد هستند و عملگرهای اصلی جمع و ضرب می باشند، عملگرهای اصلی جبر بولی عطف منطقی و که با ∧ نشان داده می شود، فصل منطقی یا که با ∨ نشان داده می شود و نقیض که با ¬ نشان داده می شود، می باشند.
مجموعه B {\displaystyle B}   نسبت به عملگر + {\displaystyle +}   بسته است. یعنی اگر دو مقدار را با هم جمع کنیم، نتیجه عضوی از مجموعه B {\displaystyle B}   است.
مجموعه نسبت به عملگر . {\displaystyle .}   بسته است. یعنی اگر دو مقدار را در هر ضرب کنیم، نتیجه عضوی از مجموعه B {\displaystyle B}   است.
عنصر خنثی در مجموعه برای عملگر + {\displaystyle +}   برابر با 0 {\displaystyle 0}   است. به طوری که x + 0 = 0 + x = x {\displaystyle x+0=0+x=x}
عنصر خنثی در مجموعه برای عملگر . {\displaystyle .}   برابر با 1 {\displaystyle 1}   است. به طوری که x .1 = 1. x = x {\displaystyle x.1=1.x=x}
مجموعه برای عملگر + {\displaystyle +}   دارای خاصیت جابه جایی است. به طوری که x + y = y + x {\displaystyle x+y=y+x}
مجموعه برای عملگر . {\displaystyle .}   دارای خاصیت جابه جایی است. به طوری که ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با جبر بولی

جبر بولی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جبر بولی   • مفهوم جبر بولی   • تعریف جبر بولی   • معرفی جبر بولی   • جبر بولی چیست   • جبر بولی یعنی چی   • جبر بولی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جبر بولی
کلمه : جبر بولی
اشتباه تایپی : [fv f,gd
عکس جبر بولی : در گوگل

آیا معنی جبر بولی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )