برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جدول زمانی اختراع ها در ایالات متحده (۱۹۴۶–۱۹۹۱)


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جدول زمانی اختراع ها در ایالات متحده (۱۹۴۶–۱۹۹۱)   • مفهوم جدول زمانی اختراع ها در ایالات متحده (۱۹۴۶–۱۹۹۱)   • تعریف جدول زمانی اختراع ها در ایالات متحده (۱۹۴۶–۱۹۹۱)   • معرفی جدول زمانی اختراع ها در ایالات متحده (۱۹۴۶–۱۹۹۱)   • جدول زمانی اختراع ها در ایالات متحده (۱۹۴۶–۱۹۹۱) چیست   • جدول زمانی اختراع ها در ایالات متحده (۱۹۴۶–۱۹۹۱) یعنی چی   • جدول زمانی اختراع ها در ایالات متحده (۱۹۴۶–۱۹۹۱) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جدول زمانی اختراع ها در ایالات متحده ۱۹۴۶–۱۹۹۱
کلمه : جدول زمانی اختراع ها در ایالات متحده (۱۹۴۶–۱۹۹۱)
اشتباه تایپی : [n,g clhkd hojvhu ih nv hdhghj ljpni (۱۹۴۶–۱۹۹۱)
عکس جدول زمانی اختراع ها در ایالات متحده (۱۹۴۶–۱۹۹۱) : در گوگل

آیا معنی جدول زمانی اختراع ها در ایالات متحده (۱۹۴۶–۱۹۹۱) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )