انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1044 100 1

جعبه

/ja'be/

مترادف جعبه: بسته، صندوق، قوطی، مجری، تیردان، تیرکش

برابر پارسی: شَگا، تیردان، کیوت، بسته، شگا

معنی جعبه در لغت نامه دهخدا

جعبه. [ ج َ ب َ / ب ِ ] (از ع ، اِ) تیردان. ترکش. (منتهی الارب )(ناظم الاطباء). کنانه. شغا. کیش. وفضه :
گر نیست به جعبه ش در چون تیر جوابی
کس دست نگیرند ز تیر و ز نبالش.
ناصرخسرو.
از جوشن خصم جعبه گردد
تیر تو چو خارهای ماهی.
سیدحسن غزنوی.
بفکنده سپر که می نیابد
در جعبه ٔ فکر تیر دیگر.
اثیر الدین اخسیکتی.
تیر اگر بر نشانه ای راندی
جعبه را بر نشانه بنشاندی.
نظامی.
همه ساز لشکر به ترتیب جنگ
برآراست از جعبه ٔ نیم لنگ.
نظامی.
مگر تیرش از جعبه ٔ آرش است
که از نوک او خاره با خارش است.
نظامی.
تیر جعبه ٔ حجت ، جمله بینداخت.
(گلستان ).
گفتن که نه از وداد باشد
پیمودن باد باد باشد
تیری که نه بر هدف گراید
آن به که ز جعبه برنیاید.
امیرخسرو دهلوی.
|| سبد کوچکی که گل یا میوه در آن گذارند. || سرپوش. (آنندراج ) :
باشد از غنچه ٔ گل جعبه و از گل طبقش
که صبا توشه به فردوس برد بوی ترا.
تأثیر.
|| صندوقچه و تبنگوو هر چیزی که مانند صندوق کوچک باشد و در آن کاغذ ودفتر و اشیاء نفیس را نهند و در آن را ببندند. (ناظم الاطباء). مجری. محوره. صندوقچه. قوطی. حقه. درج. محفظه ای برای نگاه داشتن چیزها: جعبه ٔ بزک. جعبه ٔ جواهر. جعبه ٔ گز. || نام سازی است :
جعبه ٔ کودک خوش دلکش
راه اشکر همی سراید خوش.
مسعودسعد.
چون فروراند زخمه بر جعبه
هر که بشنید گرددش سغبه.
مسعودسعد.
|| لوله. || لوله ٔ توپ. || کانال. (دزی ). || بزرگترین ظرفهائی که در آن آشامیدنی ریزند. (اقرب الموارد).
- جعبه ٔ آواز ؛ در تداول عامه گرامافون را میگویند. جعبه ٔ صوت.
- جعبه ٔ ابزار ؛ صندوقچه ای که رانندگان اتومبیل ابزارهای اتومبیل چون آچارو پیچ و جز آن را در آن می گذارند. هر جعبه ای که ابزار و آلت در آن نهند.
- جعبه ٔ ابزار میکرسکپ ؛ شامل سوزن ، اسکالپل ، قیچی ، پنس و گاهی دارای تیغ دسته دار میباشد. (گیاه شناسی ثابتی ص 12).
- جعبه ٔ بزک ؛ جعبه ٔ لوازم آرایش.جعبه ای که اسباب و لوازم آرایش را در آن گذارند.
- جعبه ٔجواهر ؛ جعبه ای که جواهر و زینت آلات را در آن گذارند.
- جعبه ٔ سنگ ؛ جعبه ٔ وزنه. رجوع بهمین ماده شود.
- جعبه ٔ صوت ؛ جعبه ٔ آواز. رجوع بهمین ماده شود.
- جعبه ٔ وزنه ؛ جعبه ای که وزنه ها یا سنگهای ترازو را در آن میگذارند. جعبه ٔ سنگ. رجوع به کارآموزی داروسازی ص 9 شود.

معنی جعبه به فارسی

جعبه
تیردان، سرکش، صندوق کوچک، هرچیزصندوق مانند
( اسم ) ۱- تیردان ترکش . ۲- قوطی صندوقچه . ۳- یکی از آلات موسیقی . جمع : جعاب .
[rudder head bearing, steady block, deck stuffing box] [حمل ونقل دریایی] جعبه ای حاوی دو تکه چدن که داخل آن موادی برای آب بندی سر محور سکان وجود دارد تا از ورود آب به سکان و خروج روغن از آن جلوگیری شود و سر محور سکان را در مقابل فشارهای وارد از دسته سکان حفظ کند
اطاقکی است که یک یا چند جدار آن از شیشه است و در فروشگاهها برای نمایش کالا بکار میبرند . ویترین قفسه مردنگی .
[tool box] [علوم مهندسی، قطعات و اجزای خودرو] جعبه یا محفظه ای برای قرار دادن ابزارها
[wing box, torsion box] [حمل ونقل هوایی] بخش اصلی سازۀ بال یا سطوح دُم که از تیرک های حامل پیشین و پسین و پوسته های زبرین و زیرین تشکیل می شود
جعبه ایست که برای آزمایشهای گیاه شناسی بکار میرود .
[glove compartment, glovebox/ glove box] [قطعات و مجموعه های خودرو] صندوقچه ای در پیش خوان/ داشبورد خودرو در سمت سرنشین برای قرار دادن وسایل کوچک موردنیاز در آن متـ . جعبه داشبورد
ام تبین ام تسعین ام السهام بنت جوب .
[capacitance box] [فیزیک] مجموعه ای از خازن ها و کلیدها که برای تنظیم ظرفیت در مدار به کار می رود
[قطعات و مجموعه های خودرو] ← جعبه پیش خوان
( اسم ) وسیله ایست قابل حمل از چوب یا فلز که نقاشان اسباب کار خود را در آن قرار دهند. دراین جعبه را اغلب برای جا دادن آثار مجوف میسازند. ۲- جعبه ای مخصوص که محتوی آن رنگ است و در آن رنگها را بترتیب میچینند.
( صفت ) نوازند. جعبه
سازنده جعبه . آن که جعبه میسازد آنکه شغال و کارش جعبه ساختن است .
شغل و کار جعبه ساز یا محلی که در آن جعبه میسازند دکان و کارگاه جعبه ساز .
[controller] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] دستگاهی برای تنظیم تناوب چراغ های راهنمایی در تقاطع ها
جعاب جعبه فروشنده فروشنده جعبه جعبه گر .
[pulley block, block] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] مجموعه ای از قرقره ها که به یک محور متصل می شوند و می توانند در جهت مخالف هم حرکت کنند
[haulback block] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] جعبه قرقره ای که برای هدایت بافۀ برگشت به کار میرود
جعاب و فاض ترکش ساز
[resistance box] [فیزیک] افزاره ای آزمایشگاهی که برای همبندی مقاومت ها به صورت های گوناگون به کار برده می شود تا مقدار مقاومت به صورت پلکانی تغییر کند

معنی جعبه در فرهنگ معین

جعبه
(جَ بِ) [ ع . جعبة ] (اِ.) ۱ - تیردان . ۲ - صندوقچه ، هر چیز قوطی مانند. ، ~سیاه اسبابی به صورت یک واحد کامل الکترونیکی در وسی له های پرنده برای گردآوری اطلاعات از عملکرد وسیله در جریان پرواز، به ویژه در فهم علت سقوط . ، ~تقسیم قاب سرپوشیده ای برای ان

معنی جعبه در فرهنگ فارسی عمید

جعبه
۱. ظرفی صندوق مانند که از مقوا، چوب، پلاستیک، و امثال آن ساخته می شود.
٢. [قدیمی] تیردان، ترکش.
٣. (موسیقی) [قدیمی] نوعی آلت موسیقی: چون فروراند زخمه بر جعبه / هرکه بشنید گرددش سغبه (مسعودسعد: ۴۶۸).

جعبه در دانشنامه ویکی پدیا

جعبه
جعبه، ظرف یا انباره ایست که به منظور نگهداری و بسته بندی موقت یا دائم مواد و گاه برای حمل و نقل بکار می رود. در اصل به معنی تیردان و محل انبار تیر (کمان) بوده و امروزه به محل انبار هر شیئ دیگر اشاره دارد. مانند جعبه ابزار و جعبه کمک های اولیه
کارتن
کارتن (ظرف)
جعبه ممکن است از مواد بادوام مانند چوب یا فلز یا از مواد غیربادوام مانند مقوا ساخته شده باشد. جعبه ها ممکن است بسیار کوچک (قوطی کبریت) یا بسیار بزرگ باشند. شکل جعبه ها متفاوت بوده و هرگاه بدون اشاره به شکل یا کاربرد خاصی از کلمه جعبه استفاده شود، منظور جعبه ایست که مکعب مستطیل باشد. همچنین جعبه ها ممکن است از نوع جعبه های مقوایی باشند یا ممکن است درب(باز شونده یا کشویی) داشته یا نداشته باشند.
عکس جعبه
جعبه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
جعبه (فیلم ۲۰۰۳)
جعبه (فیلم ۲۰۰۷)
جعبه (فیلم ۲۰۰۹)
«جعبه» (انگلیسی: The Box (2003 film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به جیمز روسو، ترزا راسل، براد دوریف، و جاون پالیتو اشاره کرد.
«جعبه» (انگلیسی: The Box) یک فیلم است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به گابریله یونیون، ای جی باکلی، جیانکارلو اسپوزیتو، روبرت فیتزگرالد دیگز، و جیسون وینستون جورج اشاره کرد.
جعبه (به انگلیسی: The Box) فیلمی به کارگردانی ریچارد کلی محصول سال ۲۰۰۹ آمریکا است که بازیگران اصلی آن عبارت اند از کامرون دیاز، جیمز مارسدن، فرانک لانگلا، جیمز ربهورن، جیلیان جیکوبز، دبورا راش ، هولمز آزبرن و سلیا وستون.
۲۹ اکتبر ۲۰۰۹ (۲۰۰۹-10-۲۹) (استرالیا)
۶ نوامبر ۲۰۰۹ (۲۰۰۹-11-۰۶) (ایالات متحده)
جعبه ابزار، کیف یا جعبه ای است که برای نگهداری مجموعه ای از ابزارآلات به منظور حمل راحت تر، مرتب بودن و محافظت از آن ها به کار می رود. جعبه ابزارهای چوبی قدمتی بیش از دویست سال دارند. امروزه از جعبه ابزارهای پلاستیکی و فلزی بیشتر استفاده می شود. همچنین برای مشاغل گوناگون از جعبه ابزارهای تخصصی استفاده می گردد. برای مثال جعبه ابزار باغبانی، الکترونیک، مکانیک و سایر رشته ها.
جعبه ابزار برپ، یک ابزار گرافیکی برای آزمودن امنیت نرم افزارهای تحت وب است. این ابزار توسط شرکت پورت سویگر طراحی شده و بر فناوری جاوا استوار است.
پروکسی اچ تی تی پی - یک پروکسی سرور وب راه اندازی می کند و به عنوان موجودیت میانی بین مرورگر و سرویس دهندهٔ وب مقصد عمل می کند. این کار رهگیری، بازرسی و اصلاح ترافیک خام عبوری در هر دو جهت را ممکن می سازد.
پویشگر - این ابزار برای پویش خودکار آسیب پذیری های امنیتی برنامه های کاربردی وب کاربرد دارد.
مهاجم - این ابزار می تواند حملاتی خودکار بر روی برنامه های کاربردی وب صورت دهدو از یک الگوریتم قابل تنظیم بهره می برد. این الگوریتم به مهاجم اجازهٔ ایجاد درخواست های بدخواهانهٔ اچ تی تی پی را می دهد و با آن می توان آسیب پذیری های تزریق اس کیوال، اسکریپت های بین سایتی، دستکاری پارامترها و ابتلاپذیری به حملات جستجوی فراگیر را آزمود و تشخیص داد.
اسپایدر - ابزاری است برای خزیدن روی برنامه های وب به طور خودکار. این برزار را می توان در کنار تکنیک های نقشه برداری دستی برای سرعت بخشیدن به روند نقشه برداری از نرم افزارها و قابلیت های یک وبگاه به کار برد.
تکرار کننده - یک ابزار ساده است که می تواند به صورت دستی برای تست یک نرم افزار به کار رود. با این ابزار می توان درخواست ها را تغییر داد، تکرار کرد و نتایج آن ها را مشاهده کرد.
کدگشا - ابزاری است برای تبدیل داده های کدگذاری شده به شکل متعارف آن یا برعکس، کدگذاری و درهم سازی داده های خام در قالب های مختلف. این ابزار قادر است فرمت های مختلفی را به صورت هوشمند با استفاده از تکنیک های اکتشافی شناسایی کند.
مقایسه گر - ابزاری است برای انجام مقایسه (یک «نمایشگر تفاوت» دیداری) دو قلم دادهٔ مختلف.
توسعه دهنده - اجازه می دهد تا تحلیل گر امنیت، افزونه هایی را برای توسعهٔ قابلیت های برپ با استفاده از ابزارهای شخصی یا کدهای شخص ثالث بارگیری کند. (برپ استور)
سکونسر - ابزاری است برای تجزیه و تحلیل کیفیت ویژگی اتفاقی بودن در یک نمونه از داده ها. این ابزار را می توان برای آزمودن توکن های جلسات کاری یا دیگر اطلاعات مهمی که انتظار می رود غیرقابل پیش بینی باشند، مانند توکن های ضد CSRF، توکن های بازنشانی گذرواژه و غیره به کار برد.
این ابزار دارای دو نسخه: نسخه رایگان است که بدون هزینه می توان آن را بارگیری کرد و نسخهٔ کامل که می توان پس از یک دوره آزمایشی آن را خریداری کرد (نسخه حرفه ای). امکانات نسخهٔ رایگان به طور قابل توجهی کاهش داده شده و به منظور ارائه یک راه حل جامع برای آزمودن امنیت نرم افزارهای تحت وب توسعه یافته است. علاوه قابلیت های پایه مانند پروکسی سرور، پویشگر و مهاجم، این مجموعه، ابزارهای پیشرفته تری از قبیل اسپایدر، تکرارکننده، کدگشا، مقایسه گر، توسعه دهنده و سکونسر را نیز در خود گنجانده است.
شرکتی که در پشت این جعبه ابزار قرار دارد، یک نرم افزار تلفن همراه سازگار با سیستم عامل آی اواس هشت و بالاتر نیز تولید کرده است.
جعبه ابزار شناختی مایکروسافت (Microsoft Cognitive Toolkit ) که قبلاً به عنوان CNTK شناخته می شد، یک چارچوب یادگیری عمیق توسعه داده شده توسط بخش تحقیقاتی مایکروسافت است. جعبه ابزار شناختی مایکروسافت، شبکه های عصبی را به عنوان یک مجموعه سری از مراحل محاسباتی از طریق یک گراف جهت دار توصیف میکند.
github.com/Microsoft/CNTK
جعبه اسباب بازی با عنوانِ اصلیِ «نمایشی با حضور موش» (آلمانی: Die Sendung mit der Maus) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی آلمانی است که بدان لقب «مدرسهٔ کشوری» را داده اند.
این مجموعهٔ کارتونی نخستین بار در ۷ مارس ۱۹۷۱ میلادی بر روی آنتن رفت و نامِ اولیه اش «داستان های آموزشی و بامزه برای نونهالان» بود. در آن سال ها، تولید چنین برنامه ای بحث برانگیز و جدال آمیز بود، چراکه قوانین آلمان، تماشای تلویزیون را برای کودکان زیر ۶ سال ممنوع کرده بود. آموزگاران و مربیان کودک در آغاز، پخش این برنامه را محکوم کردند، چرا که آنرا برای رشدونمو کودک مضر می دانستند اما امروزه آنرا به عنوان وسیله ای مؤثر در انتقال اطلاعات به کودکان ستایش می کنند.
این برنامهٔ تلویزیونی بیش از ۷۵ جایزه دریافت کرده است و نخستین پایان نامه دکترا دربارهٔ آن در سال ۱۹۹۱ میلادی ارائه شد. در ۷ مارس ۱۹۹۹ میلادی، وبگاه اینترنتی این برنامه آغاز به کار کرد و تنها در روز نخست، ۲۴۰۰ ایمیل و ۴ میلیون بازدید داشت.
این کارتون در دههٔ ۶۰ خورشیدی و با نامِ «جعبه اسباب بازی» از برنامهٔ کودکان و نوجوانان پخش شد.
جعبه اسکرین یا پناهگاه هواشناسی یا حفاظ استیونسن (به انگلیسی: Stevenson screen) حفاظی است برای محافظت از ابزارهای هواشناسی در برابر بارش و تابش مستقیم گرما از منابع بیرونی، در حالی که به هوا اجازه می دهد در اطراف ابزارها جریان داشته باشد. این حفاظ بخشی از یک ایستگاه هواشناسی استاندارد است. درون حفاظ استیونسن ابزارهایی مانند دماسنج(معمولی، بیشینه-کمینه)، نم سنج، سایکرومتر، شبنم یاخته، فشارسنج و دما-آب نگار جای می گیرد. کارکرد حفاظ استیونسن فراهم آوردن محیطی استاندارد برای اندازه گیری دما، نم، نقطه شبنم و فشار اتمسفر است.
یک جعبه اطلاعات یک الگو برای ارائه مجموعه ای از اطلاعات مربوط به موضوع آن، مانند سند می باشد.
این سند ساختار یافته شامل که حاوی مجموعه ای از ویژگی ها و مقادیر ی است که به صورت خلاصه ای از اطلاعات مربوط به موضوع مقاله را در ویکی پدیا نشان می دهد. بنا بر این برخی از اطلاعات جدول ها را می توان با یکدیگر مقایسه کرد.
در هنگام ارائه در اسناد بزرگ تر خلاصه می شود و یک جعبه اطلاعات در قالب نوار کنار صفحه نمایش داده می شود.
از جعبه اطلاعات می توان برای بهبود ظاهر مقاله در ویکی پدیا استفاده کرد.
۷ جعبه (انگلیسی: 7 Boxes) یک فیلم هیجان انگیز در سبک کمدی به زبان اسپانیایی است که در سال ۲۰۱۲ در کشور پاراگوئه منتشر شد.
۱۰ اوت ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-08-۱۰)
مسئلهتوپ-و-جعبه یک مسئله کلاسیک در نظریه احتمال است که کاربردهای بسیاری در علوم کامپیوتر دارد. این مسئله شامل m توپ و n جعبه (یا "سطل") است. هر بار یک توپ در یک جعبه قرار داده می شود. پس از آنکه همه توپ ها در جعبه ها قرار گرفت، تعداد هر جعبه را بار (load) آن جعبه می نامیم. در این مسئله یافتن مقدار یا یک کران برای بیشینه (ماکزیمم) بار حائز اهمیت است.
بدیهی است که می توان با قرار دادن توپ در جعبه با کمترین بار به بار m/n رسید. در انتخاب جعبه ها مسئله وقتی در حوزه احتمالات قرار می گیرد که جعبه ها کاملاً (تخصیص تصادفی کامل) یا بعضاً (تخصیص تصادفی جزئی) به صورت تصادفی انتخاب شوند.
زمانی که برای هر توپ، جعبه به طور تصادفی و مستقل از دیگر انتخاب ها، انتخاب می شود، بیشینه بار ممکن است به بزرگی m {\displaystyle m}  . هرچند می توان یک کران محدود برای «حداکثر بار» که با احتمال بالا صادق است، بدست آورد. یک «احتمال بالا» یک احتمال 1 − o ( 1 ) {\displaystyle 1-o(1)}   یعنی زمانی که n به سمت بینهایت میل می کند، احتمال به 1 {\displaystyle 1}   میل خواهد کرد.
برای مورد m = n {\displaystyle m=n}   با احتمال بالا حداکثر بار:
در مکانیک کوانتوم، مدل ذره در یک جعبه (همچنین به عنوان چاه پتانسیل بی پایان شناخته می شود) به توصیف یک ذره به حرکت در یک فضای کوچک احاطه شده توسط موانع غیرقابل نفوذ می پردازد. این مدل عمدتاً به عنوان یک مثال فرضی برای نشان دادن تفاوت بین سیستم های کلاسیک و کوانتومی استفاده می شود. در سیستم های کلاسیک برای مثال یک توپ به دام افتاده در داخل یک جعبه بزرگ ذره می تواند در هر سرعتی در درون جعبه حرکت کند و احتمال پیدا کردنش در هر نقطه برابر است. اما زمانی که چاه بسیار باریک (در مقیاس چند نانومتر) می شود، و اثرات کوانتومی مهم می شوند. ذره ممکن است تنها تعدادی سطح انرژی مثبت اشغال کند. به همین ترتیب نمی تواند هرگز انرژی صفر داشته باشد که به این معنی است که ذره هرگز نمی تواند «بنشیند». علاوه بر این، احتمال یافتن ذره نامساوی توزیع می شود که این توزیع احتمال بسته به انرژی ذره دارد. ذره ممکن است در موقعیت های خاص اصلاً پیدا نشود که به عنوان گره فضایی شناخته می شود.
Davies, John H. (2006). The Physics of Low-Dimensional Semiconductors: An Introduction (6th reprint ed.). Cambridge University Press. ISBN 0-521-48491-X.
Griffiths, David J. (2004). Introduction to Quantum Mechanics (2nd ed.). Prentice Hall. ISBN 0-13-111892-7.
ذره در یک جعبه مدل یکی از معدود مسئله های مکانیک کوانتومی است که پاسخ تحلیل دارد. به خاطر سادگیش، این مدل اجازه می دهد تا اثرات کوانتومی بدون نیاز به ریاضی پیچیده درک شود. آن را به عنوان بیان ساده چگونگی کوانتش (گسستگی) در انرژی (تراز انرژی) می شناسند که در سیستم های کوانتومی پیچیده تر مانند اتم ها و مولکول ها مهم است. این یکی از اولین مسائل مکانیک کوانتومی که در مقطع کارشناسی فیزیک تدریس می شود و معمولاً به عنوان یک تقریب از سیستم های پیچیده تر کوانتومی نیز استفاده می شود.
ساده ترین شکل از مسئله ذره در یک جعبه مدل تک بعدی آن است. در اینجا ذرات ممکن است تنها حرکت به عقب و جلو در امتداد یک خط مستقیم با موانع غیرقابل نفوذ در انتهای جعبه داشته باشند. دیواره های یک بعدی جعبه به عنوان مناطق فضا با یک انرژی پتانسیل بی نهایت بزرگ شناخته می شوند. برعکس داخل جعبه انرژی پتانسیل ثابت و برابر صفر است. این بدان معنی است که نیرویی بر ذره در داخل جعبه وجود ندارد و می تواند در آن منطقه آزادانه حرکت کند. مدل انرژی پتانسیل به شکل زیر بیان می شود:
که در آن L طول جعبه، xc است محل مرکز جعبه و x موقعیت ذرات در داخل جعبه است. موارد ساده شامل جعبه در مرکز (xc = ۰ ) و جعبه منتقل شده است (xc = L/2 ).
«مردی در جعبه» (به انگلیسی: Man in the Box) تک آهنگی از آلیس این چینز است که در سال ۱۹۹۱ میلادی منتشر شد.
لین استیلی – lead vocals
جری کنترل – گیتار, همخوان (خواننده)
Mike Starr – گیتار بیس
شان کینی – درام, ساز کوبه ای
مردی در جعبه
نویسه های رسم جعبه (به انگلیسی: box-drawing characters) گروهی از نویسه ها هستند که امکان رسم جعبه های چهارگوش و خطوط افقی و عمودی را فراهم می کنند. از این نویسه ها برای رسم گرافیک های ساده بر روی صفحهٔ نمایش یا خروجی چاپگر در برنامه های داس استفاده می شود. این نویسه ها به گونه ای طراحی شده اند که با قرارگرفتن در کنار هم، به صورت خطوط ممتد به نظر می رسند.
هنر اسکی
یک نمونه از رسم جعبه ها با استفاده از نویسه های استاندارد رسم جعبه:


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با جعبه

جعبه در جدول کلمات

جعبه استامپ
تامپون
جعبه جادویی
تلویزیون
جعبه حمل جنازه
تابوت
جعبه حمل مردگان
تابوت
جعبه دنده خودرو
گیربکس
جعبه دنده خودرو را گویند
گیربکس
جعبه فلزی حاوی فشنگ در سلاح های گرم
خشاب
جعبه مقوایی
کارتن
جعبه میز
کشو
از محتویات جعبه کمک های اولیه
چسب زخم

معنی جعبه به انگلیسی

case (اسم)
حادثه ، اتفاق ، جا ، حالت ، صندوق ، جلد ، جعبه ، محفظه ، قالب ، مورد ، پرونده ، قضیه ، قاب ، وضعیت ، دعوی ، پوسته ، غلاف ، مرافعه ، نیام
box (اسم)
ضرب ، جای ویژه ، صندوق ، اطاقک ، جعبه ، بوکس ، قوطی ، محفظه ، لژ ، حعبه ، توگوشی
chest (اسم)
صندوق ، سینه ، جعبه ، محفظه ، خزانه داری ، تابوت ، قفسه سینه ، خزانه ، یخدان ، سینه انسان
hutch (اسم)
صندوق ، قفس ، جعبه ، خانه کوچک ، کلبه

معنی کلمه جعبه به عربی

جعبه
صدر , قفص , صندوق
صندوق العدة
معرض
صندوق
صندوق
صندوق التروس
صينية
لوحة الالوان
کتلة
مغلاة
کارتون
صندوق

جعبه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

عباس ٠٩:٤٤ - ١٣٩٦/٠١/١٨
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
بِهیر (سنسکریت: بْهِری)
مانژو mãnžu (سنسکریت: مَنجوشا)
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جعبه چوبی   • اموزش جعبه سازی فانتزی   • معنی جعبه   • جعبه باز دیجی کالا   • سایت جعبه   • شرکت جعبه سازی   • جعبه الکترونیک   • جعبه سازی شیرینی   • مفهوم جعبه   • تعریف جعبه   • معرفی جعبه   • جعبه چیست   • جعبه یعنی چی   • جعبه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جعبه
کلمه : جعبه
اشتباه تایپی : [ufi
آوا : ja'be
نقش : اسم
عکس جعبه : در گوگل


آیا معنی جعبه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )