انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1013 100 1

جمح

معنی جمح در لغت نامه دهخدا

جمح. [ ج َ] (ع مص ) در همه ٔ معانی رجوع به جماح و جموح شود.

جمح در دانشنامه اسلامی

جمح
تکرار در قرآن: ۱(بار)
شتاب رفتن. راغب گوید: اصل آن در اسب است (اسب سرکش) که نشاط و تند رفتنش طوری باشد که راکب نتواند آن را باز دارد. در قاموس و اقرب نیز نظیر آن گفته است، مصدر آن جمع و جموح و جماح آمده (قاموس) اگر پناهگاه یا نهانگاهها یا گریز گاهی می‏یافتند شتابان و با نشاط به سوی آن رو می‏کردند . مجمع البیان آن را شتاب رفتن معنی کرده و در ذیل اللغة فرموده: جماح تند رفتن است که چیزی رونده را باز ندارد در نهج البلاغه هست «وَصَدِّهِمْ عَنِ الْحَقِّ وَ جِماحِهِمْفی التّیهِ» خطبه 179 و اعراضشان از حق و شتابشان در گمراهی . از این ماده در قرآن فقط صیغه فوق است .
باب بنی جمح به یکی از درهای پیشین ضلع غربی مسجدالحرام اطلاق می شود.
باب بنی جمح از درهایی است که در گسترش دوره منصور عباسی به دست والی او در مکه ، زیاد بن عبیدالله حارثی ساخته شد. با توجه به ذکر نام این باب در رویدادهای پیش از این تاریخ ، چنین برمی آید که این در پیشتر به شکل یک ورودی وجود داشته و در دوران منصور، دری برای آن قرار داده اند. به سبب قرار داشتن خانه های بنی جمح، تیره ای از قریش ، در سمت غربی کعبه ، این در به نام آن ها شهرت یافت. به گفته شماری از پژوهشگران، برای این در نیز همچون باب بنی سهم، نام باب العمره به کار رفته؛ زیرا کسانی که از تنعیم به قصد عمره مفرده محرم می شدند، در بازگشت از مسیر شبیکه، یکی از ورودی های مکه در مسیر مدینه ، از این در وارد مسجد می شدند. شهید ثانی به اشتباه نام دیگر آن را باب الحناطین دانسته و آن را روبه روی رکن شامی شمرده است ؛ اما باب حناطین/ خیاطین کنار باب بنی جمح قرار داشته است. این در دارای دو یا سه ورودی بود. طه عماره با توجه به سخن ازرقی که باب بنی جمح را دارای سه ورودی می داند، بر این باور است که با افزوده شدن باب الحناطین کنار آن به سال ۱۶۷ق. در گسترش دوران مهدی عباسی یکی از ورودی های آن بسته شد. اما استناد وی به عبارت ازرقی، صحیح نمی نماید؛ زیرا این تغییر که وی بدان اشاره کرده، مربوط به باب دار العجله در دیوار شمالی مسجد بوده است.
نحوه طراحی باب بنی جمح
این در و سنگ چین جلوی آن به گونه ای طراحی شده بود که آب حاصل از بارندگی، از آبراه زیر آن رد می شد. ستون مرمرین در، بر پایه ای از چوب ساج مزین با طلا و زیورهای دیگر قرار داشت. ارتفاع ورودی ها ۱۳ ذرع (حدود ۵/۶ متر) یا۱۰ ذرع (حدود پنج متر) و پهنای در ۱۵ ذرع (حدود ۵/۷ متر) بود. این در با هفت پله به مسجد راه داشت. طاق ها از درون و بیرون با کاشی هایی به رنگ های سیاه و طلایی تزیین شده بودند. بر این باب که در پایان فرایند گسترش دوره منصور عباسی ساخته شد، بر کاشی ها عباراتی شامل بسمله، آیات ۹۶-۹۷ آل عمران ، تاریخ آغاز و پایان گسترش مسجدالحرام در دوران منصور، وجملات دعایی در حق خلیفه نقش بسته بود. این در تا آغاز سده چهارم ق. همچنان بر جای بود تا آن گاه که به سال ۳۰۶ق. ضمن گسترش مسجد در روزگار مقتدر عباسی همراه باب الحناطین برداشته شد و باب ابراهیم جایگزین آن ها گشت.
آتش افروختن شامیان در برابر باب بنی جمح
در نبرد سپاه شام با ابن زبیر به سال ۶۴ق. مردی از شامیان آتشی در برابر باب بنی جمح افروخت که به خیمه های لشکر ابن زبیر که درون مسجد بر پا شده بود، سرایت کرد و بدین ترتیب، مسجد و کعبه در آتش سوختند. در همین نبرد، درهای مسجد به گروه های گوناگون سپاه شام اختصاص یافته بود و باب بنی جمح به نیروهای فلسطینی سپاه وا گذار شده بود.
باب بنی جمح: به یکی از درهای پیشین ضلع غربی مسجدالحرام اطلاق می شود. این باب در دوره منصور عباسی به دست والی او در مکه، زیاد بن عبیدالله حارثی ساخته شد. علت شهرت این در به باب بنی جمح، قرار داشتن خانه های بنی جمح، تیره ای از قریش، در سمت غربی کعبه، بوده. برای این در نام دیگری به نام باب العمره، گزارش شده است. این در تا آغاز سده چهارم ق. همچنان بر جای بود تا آن گاه که به سال ۳۰۶ق. ضمن گسترش مسجد در روزگار مقتدر عباسی همراه باب الحناطین برداشته شد و باب ابراهیم جایگزین آن ها گشت. در نبرد سپاه شام با ابن زبیر به سال ۶۴ق. مردی از شامیان آتشی در برابر باب بنی جمح افروخت که به خیمه های لشکر ابن زبیر که درون مسجد بر پا شده بود، سرایت کرد و بدین ترتیب، مسجد و کعبه در آتش سوختند.
باب بنی جمح از درهایی است که در گسترش دوره منصور عباسی (حک: 136-158ق.) به دست والی او در مکه، زیاد بن عبیدالله حارثی (حک: 136-141ق.) ساخته شد.با توجه به ذکر نام این باب در رویدادهای پیش از این تاریخ، چنین برمی آید که این در پیشتر به شکل یک ورودی وجود داشته و در دوران منصور، دری برای آن قرار داده اند. به سبب قرار داشتن خانه های بنی جمح، تیره ای از قریش، در سمت غربی کعبه، این در به نام آن ها شهرت یافت.به گفته شماری از پژوهشگران، برای این در نیز همچون باب بنی سهم، نام باب العمره به کار رفته؛ زیرا کسانی که از تنعیم به قصد عمره مفرده محرم می شدند، در بازگشت از مسیر شُبَیکه، یکی از ورودی های مکه در مسیر مدینه، از این در وارد مسجد می شدند.شهید ثانی به اشتباه نام دیگر آن را باب الحناطین دانسته و آن را روبه روی رکن شامی شمرده است؛ اما باب حناطین/ خیاطینکنار باب بنی جمح قرار داشته است.این در دارای دویا سه ورودی بود.طه عماره با توجه به سخن ازرقی که باب بنی جمح را دارای سه ورودی می داند، بر این باور است که با افزوده شدن باب الحناطین کنار آن به سال 167ق. در گسترش دوران مهدی عباسی (حک: 158-169ق.) یکی از ورودی های آن بسته شد.اما استناد وی به عبارت ازرقی، صحیح نمی نماید؛ زیرا این تغییر که وی بدان اشاره کرده، مربوط به باب دار العجله در دیوار شمالی مسجد بوده است.
این در و سنگ چین جلوی آن به گونه ای طراحی شده بود که آب حاصل از بارندگی، از آبراه زیر آن رد می شد.ستون مرمرین در، بر پایه ای از چوب ساج مزین با طلا و زیورهای دیگر قرار داشت. ارتفاع ورودی ها 13 ذرع (حدود 5/6 متر)یا 10 ذرع (حدود پنج متر)و پهنای در 15 ذرع (حدود 5/7 متر) بود.این در با هفت پله به مسجد راه داشت. طاق ها از درون و بیرون با کاشی هایی به رنگ های سیاه و طلایی تزیین شده بودند. بر این باب که در پایان فرایند گسترش دوره منصور عباسی ساخته شد، بر کاشی ها عباراتی شامل بسمله، آیات 96-97 سوره آل عمران، تاریخ آغاز و پایان گسترش مسجدالحرام در دوران منصور، و جملات دعایی در حق خلیفه نقش بسته بود.
بنی جمح از تیره های قریش و تعمیر کنندگان کعبه پیش از بعثت بودند.
بنی جمح به نسل جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب از تیره های قریش گفته می شود که از طریق پسرانش حذافه، حذیفه و سعد تداوم یافت. جمحی ها در بخش مسفله (پایین) مسجدالحرام ، مقابل رکن شامی سکونت داشتند. یکی از درهای مسجدالحرام که روبه روی آن قرارداشت، به باب بنی جمح معروف بود. برخی از بنی جمح چون صفوان بن امیه در دوران جاهلی از سوی قریش مسؤولیت چوبه های تیر قرعه کشی و تفال مکیان (ازلام) را بر عهده داشتند. آن ها در برخی جنگ های قبیله ای پیش از اسلام از جمله در نبرد شمطه، از جنگ های فجار و معروف به یوم عکاظ و نیز در نبردی با بنی محارب بن فهر در جایی به نام ردم بنی جمح که در آغاز به بنی فهر تعلق داشت، شرکت یافتند. سنبله نام چاهی بود که آن ها در مکه حفر کردند.
هم پیمانان بنی جمح
از هم پیمانان بنی جمح می توان به آل کثیر بن صلت کندی، آل ابی یسار از بنی شیبه ، آل ابی فکیهه از بنی عبد مناف ، و آل شرحبیل بن حسنه از بنی زهره اشاره کرد. بنی جمح در اختلافات میان بنی عبدالدار و بنی عبدمناف که بر سر مناصب کعبه روی داد، جانب عبدالدار را گرفتند و پیمان لعقة الدم (حلف الاحلاف) را بستند. ابی بن خلف، از سران جمح، پس از ستم راندن به مردی از مکیان و نپرداختن بهای کالای خریده شده، مورد خشم برخی از اعضای پیمان حلف الفضول قرار گرفت و ناچار شد مبلغ کالا را به صاحبش بپردازد. بنی جمح در بازسازی کعبه در سال پنجم پیش از بعثت، بر اساس قرعه، مسؤولیت بازسازی ضلع غربی کعبه را پذیرفتند.
ƒبنی جمح در دوران نبوی
برخی از جمحیان از نخستین مسلمانان بودند. از چهره های مشهور ایشان می توان به این افراد اشاره کرد: عثمان بن مظعون که در روزگار جاهلیت شرب خمر را حرام اعلام کرده بود، پسرش سائب بن عثمان و دو برادرش قدامه و عبدالله، حاطب بن حارث با همسرش مجلل و دو فرزندش محمد بن حاطب و حارث بن حاطب، سفیان بن معمر با دو فرزندش جابر و جناده و همسرش شرحبیل و بلال بن رباح حبشی. اینان با توجه به وضعیت سختی که مشرکان در مکه برای مسلمانان ایجاد کرده بودند، در سال پنجم بعثت به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم به حبشه هجرت کردند. در برابر، بسیاری از افراد این تیره تا فتح مکه با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم مخالفت کردند و در کوشش های قریش بر ضد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم نقش داشتند. از جمله صفوان بن امیه و عمیر بن وهب از کسانی بودند که برای قتل پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم توطئه کردند و در این کار ناکام ماندند. از شدیدترین ستیزگران بنی جمح با اسلام، امیة بن خلف و پدرش بودند. امیة بن خلف از اطعام کنندگان و بخشندگان در دوران جاهلیت بود. نیز اشد بن کلده (ابوالاشد بن اسید) جمحی که مردی بسیار قوی و زورمند بود، یکی از استهزاء کنندگان و دشمنان اسلام به شمار می رفت که همه دارایی خود را بر ضد اسلام هزینه کرد و آیات قرآن را به سخره می گرفت. از دیگر کارهای بنی جمح در آغاز اسلام، شکنجه تازه مسلمانان و پیشگیری از پیوستن افراد به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم با ساحر خواندن او و برحذر داشتن مردم از شنیدن سخنان وی بود. آنان راه های ورودی مسجدالحرام را میان خود تقسیم کردند تا مانع تبلیغ پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم شوند. از جمله این افراد، امیة بن خلف و اوس بن معیر بودند.
بنی جمح پس از هجرت پیامبر
...
بنی جُمَح، از تیره های قریش و تعمیرکنندگان کعبه پیش از بعثت بودند.
آنان فرزندان جمح بن عمرو بودند و در مسلفه مقابل رکن شامی سکونت داشتند. آنان در برخی از جنگ های جاهلی از جمله فجار شرکت داشتند. برخی از جمحیان از مانند عثمان بن مظعون و بلال بن رباح از نخستین مسلمانان بودند و به دستور پیامبر(ص) برای در امان ماندن از آزار مکیان به حبشه مهاجرت کردند.
اما بسیاری از بنی جمح با اسلام و پیامبر(ص) تا توان داشتند دشمنی می کردند. از جمله دشمنی آنان شرکت در نقشه قتل پیامبر، استهزاء و ساحرخواندن ایشان، شکنجه تازه مسلمان ها، به سخره گرفتن آیان قرآن و نیز شرکت در جنگ های مشرکان علیه مسلمانان می توان نام برد. آنان در نبرد حنین به همراه پیامبر جنگیدند و از جمله مؤتلفة قلوبهم بودند که پیامبر(ص) غنایم بسیاری به آنان بخشید.

جمح را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی جمحنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جمح   • مفهوم جمح   • تعریف جمح   • معرفی جمح   • جمح چیست   • جمح یعنی چی   • جمح یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جمح
کلمه : جمح
اشتباه تایپی : [lp
عکس جمح : در گوگل


آیا معنی جمح مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )