برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1290 100 1

جمله

/jomle/

مترادف جمله: تمام، کاملاً، کل، همه، یکباره، یکسر، یکسره، عبارت، زمره، عداد

برابر پارسی: گفتار، فراز، گزاره، رسته

معنی جمله در لغت نامه دهخدا

جملة. [ ج ُ ل َ ] (ع اِ) همگی چیزی. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). همه. ج ، جُمَل. (منتهی الارب ). || تماماً. سراسر. (فرهنگ فارسی معین ): جمله ٔ کتاب را خواندم. || کلام تام. (منتهی الارب ). کوچکترین واحد کلام که مفید معنی باشد و آن مرکب است از مسندالیه ، مسند، رابطه یا فعل. || واحد ساختمانی یک قطعه در موسیقی که دارای معنی کامل باشد و در آخر آن سکوت طویل قرار میگیرد. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی جمله به فارسی

جمله
همه، همگی، کلام وسخن مفید، کلام مرکب مسندومسندالیه
( اسم ) ۱- همه همگی :( ( جمل. اعضا آمدند. ) ) ۲- تماما سراسر : ( ( جمل. کتاب را خواندم . ) ) ۳- کوچکترین واحد کلام که مفید معنی باشد و آن مرکبست از: مسندالیه مسند رابطه یا فعل .۴- واحد ساختمانی یک قطعه در موسیقی که دارای معنی کامل باشد و در آخر آن سکوت طویل قرار میگیرد. جمع : جمل .
[lines] [سینما و تلویزیون، هنرهای نمایشی] عبارات و سخنانی که شخصیت های نمایش یا فیلم بیان می کنند متـ . جملۀ نمایشی
[period , sentence] [موسیقی] واحد موسیقایی که از دو یا چند عضو مکمل یا عبارت تشکیل می شود و با فرود خاتمه می یابد
خلاصه فیالجمله : ( ( جمله الامر باخواص عمل نام نامصفی نمی شاید . ) ) ( خاقانی )
( اسم ) مدبر امور کشور شخص اول مملکت ( مثل : اتابک پیشکار ونحوذ لک ): عمده الملک : ( ( در سنه ست و ثمانین مجدالدین رومی جمله الملک شیراز بود. ) ) ( ( بعد از فوت جهان پهلوان اتابک محمدبن ایلدگزکه عم سلطان طغرل ( آخرین سلجوقیه ) بود برادرش قزل ارسلان جمله الملک سلطان شده بسرانجام مهام ملک و مال قیام نمود .. ) )
[phrase marker] [زبان شناسی] نمودار درختی یا مجموعۀ قلاب هایی که ساخت گروهی جمله را نمایش می دهد
[sentence accent] [زبان شناسی] برجسته ترین واژه در سطح جمله
فی الجمله خلاصه ملخص بالاخره
( صفت ) ۱ - راس عمده . ۲ - خلاصه گزیده بهتر از هر چیزی .
کنایه از خلاصه و گزیده
[sentence meaning] [زبان شناسی] معنای کلی یک جمله، فارغ از ملاحظات بافتی و کاربردی آن
...

معنی جمله در فرهنگ معین

جمله
(جُ لِ) [ ع . جملة ] (اِ.) ۱ - همگی ، همه . ۲ - کلام و سخنی که معنی داشته و کامل باشد (دستور). ۳ - سخن ، کلام . ۴ - تماماً، سراسر. ۵ - خلاصه ، مجمل .

معنی جمله در فرهنگ فارسی عمید

جمله
۱. (ادبی) در دستور زبان، کلام و سخنی که مفید معنی بوده و مرکب از مسند و مسندالیه باشد.
۲. (صفت) همه، همگی.
۳. (ضمیر) همه، همگی.
۴. (قید) تماماً.
۵. (اسم) خلاصه.
* جملهٴ شرطیه: (ادبی) در نحو، جمله ای که در آن ادات شرط از قبیل آن، «لو» و «لولا» باشد.
* جملهٴ معترضه: جمله ای خارج از موضوع که میان کلام وارد شود.

جمله در دانشنامه اسلامی

جمله
معنی جُمْلَةً وَاحِدَةً: یکباره - یکجا
معنی تَوَفَّاهُمُ: جانشان را می گیرد(در جمله : می گیرند چون جمله با فعل شروع شده مفرد آمده است)
معنی لِيَ: براي من - براي من است - فقط براي من است (اگر در اول جمله بيايد)
معنی أَلَّوِ: که اگر(در جمله "أَلَّوِ ﭐسْتَقَامُواْ ")
معنی لَهُمْ: براي آنها - براي آنهاست - فقط براي آنهاست (اگر در اول جمله بيايد)
معنی لَهُمَا: براي آن دو - براي آن دواست - فقط براي آن دواست (اگر در اول جمله بيايد)
معنی لِّي: براي من - براي من است - فقط براي من است ( اگر ابتداي جمله بيايد)
معنی أَبْصِرْ بِـ: چقدربينا(در جمله "أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ"به قرينه لفظي "بهم"حذف شده ومعني جمله "چه شنوا و چه بينايند" مي شود)
معنی نُقِرَ: کوبيده شد( جمله نقر در ناقور نظير جمله نفخ در صور کنايه از زنده کردن مردگان در قيامت و احضار آنان براي حسابرسي است)
معنی نَّاقُورِ: هر چيزي که به آن ميکوبند تا صدا کند ( جمله نقر در ناقور نظير جمله نفخ در صور کنايه از زنده کردن مردگان در قيامت و احضار آنان براي حسابرسي است)
معنی تَوَفَّتْهُمُ: جانشان راگرفت(در جمله : می گیرند چون جمله با فعل شروع شده مفرد آمده است واز طرفی بعد از إذا آمده لذا مضارع معنی شده است)
معنی أُولَاهُمْ: اوليشان (در جمله "أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ ": پيشوايانشان)
معنی لَنَا: براي ما - براي ماست - فقط براي ماست (اگر در ابتداي جمله بيايد)
معنی لَهُ: براي او - براي اوست - فقط براي اوست ( اگر ابتداي جمله بيايد)
ریشه کلمه:
جمل‌ (۱۱ بار)

اجزاء جمع شده. در اقرب الموارد هست چرا قرآن همه یکبار به او نازل نشده ؟ راغب معتقد است که جمال به معنی زیبائی بسیار است و کثرت در جمله بدان اعتبار می‏باشد .
جمله های استفهامی به معنی جمله های پرسشی است.
جمله های استفهامی، از اقسام جمله های انشایی و مقابل جمله های خبری بوده و به جمله هایی گفته می شود که مصدّر به ادات استفهام م ...


جمله در دانشنامه ویکی پدیا

جمله
جُملِه یک یا چند فراکرد مرتبط به هم را شامل می شود که پیام کاملی را از فرستنده پیام (گوینده، نویسنده) به گیرنده پیام (شنونده، خواننده) برساند. ما مقصود خود را به صورت جمله بیان می کنیم. جمله یک یا مجموع چند جمله است.
جمله ساده: جمله ای که تنها از یک فراکرد تشکیل یافته باشد.
نمونه: فردا سالگرد پیروزی مردم نیکاراگوئه است.
نمونه: اگر به مریض دارو داده نشود، خواهد مرد.
نمونه:علی به درس ریاضیات که از درس های مشکل است، علاقه دارد.
در ریاضیات جمله عبارتی است که می تواند یک بخش جداشدنی از یک معادله، سری یا عبارتی دیگر را تشکیل دهد.
در ریاضیات پایه، جمله یک عدد تنها، یک متغیر یا مضربی از چند عدد و متغیر است که از جملات دیگر در عبارت کلی با + یا − جدا می شود. برای مثال در عبارت
3 + 4x + 5wyz
3، 4x، و 5wyz هرکدام یک جمله هستند.
جمله امری یکی از انواع پنجگانه جمله در زیان فارسی است که در آن انجام دادن یا ندادن کار یا پذیرفتن و عدم پذیرش حالت یا صفتی درخواست می شود.به شکل مثبت آن فعل امر و به شکل منفی آن فعل منفی می گوییم.
جمله بندی یا آرتیکولاسیون (انگلیسی: Articulation) در تئوری موسیقی، بیانگر شیوه ای از نت نویسی برای تکنیک های اجرایی موسیقی است.
«جمله بندی» نشانه ای از پیوستگی یا تفکیک صدای یک یا چند نت است که دارای تفاوت های ظریفی خارج از روال معمول اجرایی در کشش نت، متر، نوانس در مناطق صوتی مختلف است و همچنین شامل اجرای تکنیک هایی مانند گلیساندو نیز می شود.
در آرتیکولاسیون علائم و عبارات مختلفی در نت نویسی وجود دارد مانند: خط اتصال، استاکاتو، استاکاتیسیمو، آکسان، نوانس، لگاتو، تنوتو، مارکاتو، مارتلاتو و نمادهای دیگری که هر کدام تأثیر و تفسیر متفاوتی در نحوه اجرای موسیقی دارند.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

جمله در دانشنامه آزاد پارسی

جُمله
در اصطلاح دستور زبان، بزرگ ترین واحد زبانی که از گروه هایی ساخته شده و میان آن ها قواعد نحوی برقرار باشد. جمله دست کم دارای دو جزء اصلی نهاد و گزاره است. جمله، از جهات گوناگون، به گروه هایی تقسیم می شود، مثلِ مفهوم و چگونگی بیان، ساختمان، نوع فعل. الف) جمله از حیث مفهوم و چگونگی بیان، به چهار گروهِ خبری، پرسشی، امری، و عاطفی تقسیم می شود. ۱. جملۀ خبری، که حکم آن قابل صدق و کذب، و فعل آن به وجه اخباری باشد، مثلِ «دیشب هوا سرد بود». آهنگ جملۀ خبری حالت افتان دارد. ۲. جملۀ پرسشی، که پرسشی را مطرح کند و ممکن است با کلمات پرسشی همراه باشد، یا آهنگ خیزان آن دلالت بر پرسشی بودن آن کند، مثلِ «از دوستان خبری داری؟»، «کدام راه را انتخاب می کنی؟»؛ ۳. جملۀ امری، که دلالت بر دستوردادن و خواهش کردن دارد، مثلِ: «نگاه کن»، «مواظب باش»؛ ۴. جملۀ عاطفی، که دلالت بر بیانِ عواطف و احساسات کند، مثلِ «چه هوای سردی»، «زنده باشی». ب) جمله از حیثِ ساختمان به دو گونۀ ساده و مرکب تقسیم می شود. ۱. جملۀ ساده که دارای یک فعل باشد و ممکن است مستقل باشد و مفهومی کامل را برساند، مثلِ «ما گذشتۀ پرماجرایی داشته ایم» و ممکن است ناقص و بخشی از جملۀ مرکب باشد، مثلِ «اگر هوا سرد باشد»؛ ۲. جملۀ مرکب، که بیش از یک فعل دارد و دست کم از یک جملۀ پایه (هسته) و یک جملۀ پیرو (وابسته) شکل گرفته باشد، مثلِ «اگر هوا بیش از این سرد بشود، ادامۀ کار غیرممکن خواهد بود». ج) جمله از حیث فعل، به سه دستۀ اسنادی، فعلیه، و بی فعل تقسیم می شود: ۱. جملۀ اسنادی، که از نهاد و مسند و فعل ربطی ساخته شود و در آن، حالتی یا صفتی را که نقش مسندی دارد، به اسمی که نهاد جمله است، نسبت دهند، مثلِ «زندگی زیباست»؛ ۲. جملۀ فعلیه، که فعل آن غیرربطی (تام) باشد و عملی در آن به وقوع بپیوندد، مثل «روزنامه هنوز به دست من نرسیده است»؛ ۳. جملۀ بی فعل، که فعل ندارد و شامل نهاد و گزاره است، مثلِ «صبح به خیر»، «توقف ممنوع». شبه جمله ها و اصوات هم جزو جمله های بی فعل اند که فقط از یک جزء ساخته می شوند. جملۀ معترضه جملۀ مستقلی است که در داخل جملۀ اصلی می آید و مفهوم دعا، نفرین، سوگند و غیره دارد و حذف آن آسیبی به جملۀ اصلی نمی رساند، مثلِ «خدا حفظش کند» در عبارتِ «معلّم ادبیات ما، خدا حفظش کند، حافظۀ حیرت آوری دارد».
...

ارتباط محتوایی با جمله

جمله در جدول کلمات

جمله
همه
جمله | کل
همه
جمله دستوری
امری
جمله فرمایشی
امری
جمله فعلیه به معنای «به آخر رسید»
تمت
جمله قرآنی
ایه
جمله قرانی
ایه
جمله های قرآنی
ایات
جمله کوتاه طنز
کاریکلماتور
از گویندگان پیشکسوت زن برنامه های رادیویی از جمله «شب بخیر کوچولو» و «گلبانگ»
نشیبا

معنی جمله به انگلیسی

total (اسم)
جمع ، جمع کل ، جمله ، حاصل جمع
sum (اسم)
جمع ، مجموع ، مبلغ ، جمله ، حاصل جمع
sentence (اسم)
قضاوت ، حکم ، رای ، گفته ، فتوی ، فتوا ، جمله
term (اسم)
دوره ، شرط ، لفظ ، مهلت ، مدت ، هنگام ، اصطلاح ، شرایط ، نیمسال ، جمله ، روابط ، میعاد ، دوره انتصاب ، ثلث تحصیلی

معنی کلمه جمله به عربی

جمله
جملة , مجموع
عامية
فترة
فترة

جمله را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامیار
(= ترکیبی از واژه ها و واک ها که یک معنی را برساند) این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
کَلاپ (سنسکریت: کَلاپَ)
واکیا (سنسکریت: واکیَ)
سَرواس (سنسکریت: سَروَسوَ)
بَرویت barvit (سنسکریت: بْرَویتی)
بهرام س
فرازه
نیک اندیش
"واژگروه" جایگزین فارسی برای "جمله"
شهرام صفایان
واژگان
نیازعلی شمس
رسته، فراز، گزاره
کزازی
نیک
برابر پارسی: رشته واژه
علی سیریزی
مترادف پارسی جمله، رسته، فراز یا گزاره است
محمد
رسته / زبان کردی
وریا صادقی
( جمله ) به معنای مجموعه کلمات مرتب شده در کنار هم که دارای معنی باشد گفته می شود.ریشه جمله از جَمَل به معنای شتر. کلمه جمال و جمیل و جمله همگی از جَمل به معنای شتر گرفته شده .در زبان عرب وقتی مجموع چندین شتر مرتب و زیبا در کنار هم قرار می گرفت عرب لفظ جمله را بکار می برد پس به همین دلیل هم جمله نام گذاری و شهرت یافته.
فرتاش
در فلسفه آناکاویک(تحلیلی) میان جمله و گزاره ناهمسانی است چراکه گزاره چم(معنی)جمله است و جمله گردایه ای(مجموعه ای) از صداهاو آواهاست. از همین رو،اگر در فلسفه آناکاویک <<واژگروه>> برابرنهاد جمله باشد،درخورتر است.
سیدحسین اخوان بهابادی
جمله مرکب: یعنی جمله‌ای که بیش از یک فعل دارد. مثال،پارسایی را دیدم که زخم پلنگ داشت. (سعدی)
جمله پایه:در جمله مرکب یک جمله ساده هست که غرض اصلی گوینده را بیان می‌کند. این جمله را جمله پایه می‌نامند. مثال، پارسایی را دیدم. (از مثال بالا)
جمله پیرو:جمله یا جمله‌هایی که برای تکمیل معنای جمله پایه به آن افزوده شده است جمله پیرو نامیده می‌شود.جمله پیرو معمولاً با یک حرف ربط به جمله پایه می‌پیوندد. مثال، زخم پلنگ داشت. (از مثال بالا) که با حرف "که" به آن پیوسته است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جمله های کوتاه   • جمله های زیبا از بزرگان   • جمله های کوتاه پر معنی   • جمله کوتاه   • جمله های کوتاه عاشقانه   • جمله پروفایل   • جمله زیبا کوتاه   • جمله های زیبا برای دوست   • معنی جمله   • مفهوم جمله   • تعریف جمله   • معرفی جمله   • جمله چیست   • جمله یعنی چی   • جمله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جمله
کلمه : جمله
اشتباه تایپی : [lgi
آوا : jomle
نقش : اسم
عکس جمله : در گوگل

آیا معنی جمله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )