برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1286 100 1

جناح

/jenAh/

مترادف جناح: بال، سمت، سو، طرف، شاخه، فراکسیون، گروه

برابر پارسی: بال، پژیر، سو، کنار، گُناه، ور

معنی جناح در لغت نامه دهخدا

جناح. [ ج َ ] (ع اِ) بال. || دست. ج ،اَجْنِحة، اَجْنُح. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
- خفض جناح ؛ فروتنی.
|| بازو. || بغل. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || جانب. (منتهی الارب ). کرانه. || ناحیه. (اقرب الموارد). || ذات چیزی. (منتهی الارب ). نفس چیزی. || آنچه از دُر بصورت جناح به رشته کشند. (اقرب الموارد). نوعی از نظم مروارید در پهنا یا مروارید دررشته کشیده. (منتهی الارب ). || حمایت و پناه. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || طایفه ای از چیزی. (اقرب الموارد). گروهی از هر چیز، و گاه به این معنی مضموم شود. آن گروه که بر دو سوی لشکر باشد برای استظهار. (منتهی الارب ). کناره ٔ لشکر. بخشی از سپاه که در یکی از دو جانب (راست و چپ ) قرار گیرد.
- جناح ایسر ؛ میسره. (فرهنگ فارسی معین ) :
دو لشکر روبرو خنجر کشیدند
جناح و قلب را صف برکشیدند.
نظامی.
- جناح ایمن ؛ میمنه.
|| روزن و دریچه. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || گوسپند ماده ٔ سیاه. || آماده ، گویند: نحن علی جناح السفر. || کلمه ایست که بدان گوسپندان را خوانند برای دوشیدن. (منتهی الارب ). || فلان فی جناح طایر؛ کنایه از قلق و اضطراب است. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || رکبوا جناحی الطائر؛ دور شدند از وطنهای خود. (منتهی الارب ). || رکب جناحی النعامة؛ کوشش کرد در کار. (اقرب الموارد).
- ذوالجناح ؛ شمربن لهیعة حمیری. (منتهی الارب ).
- ذوالجناحین ؛ لقب جعفربن ابیطالب رضی اﷲعنه. وی در روز موته جنگید تا دو دستش قطع شد و بشهادت رسید. پیغمبر خدا فرمود خداوند بجای دو دست دو بال به وی عطا کرد که در بهشت بهر جا بخواهد پرواز کند. (منتهی الارب ).

جناح. [ ج ُ ] (ع اِ) گروهی از هر چیز. (منتهی الارب ). رجوع به جَناح شود. || گناه. (منتهی الارب ). گویند معرب گناه است. (اقرب الموارد). بزه. (ترجمان علامه ترتیب عادل ). ذَنْب. اثم : لا جناح علیکم ؛ باکی بر شما نیست. گناهی بر شما نیست. || میل. (منتهی الارب ).

جناح. [ ج ُ ] (اِ) بلغت اندلس ، گلی است که آنرا بفارسی فیلگوش خوانند. (برهان ). فیلکوس. راسن. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ) (فهرست مخزن الادویة). الانیون . || حرشف را نیز نامند. ...

معنی جناح به فارسی

جناح
محمد علی ملقب به قائد اعظم رهبر مسلمان هند ( و . کراچی ۱۲۹۳ ه. ق ./ ۱۸۷۶ م - ف. کراچی ۱۳۶۸ ه. ق./ ۱۹۴۸ م . ) وی در رهبری مردم شبه قاره هند بسوی آزادی و استقلال کوشش بسیار کرد و پس از استقلال پاکستان نخستین رئیس حکومت آن کشور گردید.
بال مرغ، دست وبا وی انسان، هریک ازدوطرف لشکر، جناح چپ وراست، گناه، بزه
( اسم ) گناه بزه .
قصبه ایست از دهستان حومه بخش بستک شهرستان لار واقع در ۳٠ هزار گزی جنوب بستک و جنوب رود آسو و دامنه کوه تنگ خور هوای آن گرمسیری و مالاریایی است .
[fraction] [عمومی] دسته ای از اعضای یک حزب یا گروه سیاسی همفکر که برای دستیابی به هدف های معیّن سیاسی، در مجالس قانون گذاری یا در درون یک حزب فعالیت می کنند
نام ستاره که بر بال صورت غراب جای دارد .
حرشف است کنگر
صالح اورا پنجاه ورقه شعر است
پر گستردن یا تواضع کردن

معنی جناح در فرهنگ معین

جناح
(جَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - بال . ۲ - هر یک از دو طرف لشکر.
(جُ) [ معر. ] (اِ.) گناه ، بزه .

معنی جناح در فرهنگ فارسی عمید

جناح
۱. (ورزش) هریک از دو سمت راست یا چپ در زمین بازی.
۲. (نظامی) [قدیمی] هریک از دو طرف لشکر که در میدان جنگ در سمت راست و چپ قلب قرار می گرفت.
۳. [قدیمی] بال.
* جناح ایمن: جناح راست، میمنه.
* جناح ایسر: جناح چپ، میسره.

جناح در دانشنامه اسلامی

جناح
جِناحْ در لغت یعنی طرف، سمت و بال.
در اصطلاح، عبارت است از هر یک از دو نیرویی که هنگام آرایش جنگی در دو طرف قلب لشگر قرار می‏گیرند.
جناح در کلام حضرت علی
در نبرد صفین هنگامی که پیشقراولان سپاه حضرت علی (علیه السلام) به جلوداران سپاه معاویه نزدیک شدند، حضرت، مالک اشتر نخعی را با عجله روانه کرد و ریاست تمام لشگر را به او سپرد و فرمود: زیاد را بر میمنه (جناح راست) و شریح را بر میسره (جناح چپ) بگذار و خود در قلب سپاه بمان.

جناح
این صفحه مدخلی از نثر طوبی: دائره المعارف لغات قرآن کریم است
(جناح) به فتح جیم بال مرغان و به ضم گناه
«واضمم الیک جناحک»(سوره قصص/آیه32) جناح کنایه از دست است یعنی دست بر قلب گذار تا دلت آرام گیرد و وحشت زائل شود. خطاب با حضرت موسی علیه السلام که وقتی معجزه از دست او صادر شود و او را از این وقعه ناگهانی وحشت گیرد دست بر سینه گذارد.
«و جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنی و ثلاث و رباع»(سوره فاطر/آیه1) قرار دهنده است فرشتگان را پیک بالدار دو بال و سه بال و چهار بال. پیک خبر رسان است باید شتابان باشد فرشتگاه پیک خدایند و شتابان سوی پیغمبران می رسند و باز عروج می کنند گر چه جانب الهی از مکان منزه است و در روایات بیش از این عدد بال نیز آمده است چنانکه فرمود «یزید فی الخلق ما یشاء» مولوی گوید:
                      
بال برای جان ثابت کرده باستعارت و جان را بملائکه تشبیه کرده است
«و ان جنحوا للسلم فاجنح لها»(سوره انفال/آیه62) اگر کفار آشتی خواستند تو نیز با آنها سازش نمای. در حکم شریعت اگر امام با کفار عهد بست و مصلحت چنان دید که سازش نماید جائز است، پس از بستن عهد شکستن جائز نیست مگر کفار خود خیانت کنند و پیمان بشکنند که در این صورت مسلمانان نیز مراعات قواعد عهد نخواهند کرد در عهد صلح شرط نیست کفار کتابی باشند بلکه با مشرکین نیز جایز است، اما در عهد ذمه شرط است کتابی باشند، فرق عهد صلح و عهد ذمه آن است که در عهد ذمه کفار از رعایای امام مسلمین می شوند و در عقد صلح خود مستقلن ...

جناح در دانشنامه ویکی پدیا

جناح
واژهٔ جناح در معناهای زیر بکار می رود:
فراکسیون
گروه بندی سیاسی
هر یک از دو سوی لشکر که بشان جناحَین گویند. جناحین شامل جناح ایمن (میمنه یا بال راست، یمین) و جناح ایسر (میسره یا بال چپ، یسار)
جناح به معنی پهلو، کنار، سَمت و بغل است.
جانب، کرانه، ناحیه (روستا)
جناح به معنی بال، مانند ذوالجناح به معنی «بال دار»
جناح به معنای دست و بازو
ذوالجناحَین لقب جعفر بن ابی طالب
جناح (شهر) نام شهری است در استان استان هرمزگان ایران.
محمدعلی جناح بنیان گذار کشور پاکستان
بزرگراه محمدعلی جناح بزرگراهی در شهر تهران
جناح نام بخشی است در استان هرمزگان ایران.
واژهٔ جناح در معناهای زیر بکار می رود:
جناح سیاسی
جناح به معنی بال، مانند ذوالجناح به معنی «بال دار»
جناح (بستک) نام شهری است در استان استان هرمزگان ایران.
محمدعلی جناح بنیان گذار کشور پاکستان
بزرگراه محمدعلی جناح بزرگراهی در شهر تهران
بخش جناح، در استان هرمزگان
جَناح شهری است از توابع بخش جناح شهرستان بستک در استان هرمزگان در أقصی در جنوب شهر لار، در ۳۰ کیلومتری شهر بستک و در ۲۳ کیلومتری دهستان کوخرد، در شمال غربی شهرستان بندر لنگه، و در غرب استان هرمزگان در جنوب ایران واقع می باشد. از آنجا که این شهر در یک سمت و پهلو از منطقه جغرافیایی خود قرار گرفته آن را جناح (به معنی بال و پهلو) می نامند. نام قدیمی آن «قصبهٔ جناح» بوده أست.
قشر کثیری از جمعیت یک میلیون نفری بحرین را جناحی ها تشکیل می دهند (قریب به ۴۰۰۰۰ نفر).
از گردانندگان بزرگ اقتصادی بحرین می باشند . پسوند نام تجاری و دفاتر شرکت ها و کارخانجات گویای این مسئله است.
در زمینه فرهنگی و سیاسی دست توانایی دارند. ریاست دانشکده حقوق و جامع شناسی منامه - حضور در کابینه آموزش و پرورش
بازیکنان تیم ملی فوتبال ملکه زیبایی سال ۲۰۰۷ - جامعه پزشکان سران احزاب سیاسی همچون وعد و حتی الوفاق بحرین از جم ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

جناح در جدول کلمات

جناح
گناه ، بزه
جناح چپ لشکر
یسار, میسره
جناح راست
یمین
جناح لشگر
یسال
جناح لشکر
یسل, یسال
رهبر جناح چپ میانه رو و نخست وزیر ایتالیا که موجب شد ایتالیا به یکی از اصلی ترین شرکای اقتصادی ایران تبدیل شود
رومانوپرودی
سناتور ایالات نواداو رهبر جناح اکثریت مجلس سنای آمریکا
هریرید
سناتور ایالت نوادا و رهبر جناح اکثریت مجلس سنای آمریکا
هریرید

معنی جناح به انگلیسی

aisle (اسم)
راهرو ، جناح
wing (اسم)
جناح ، شاخه ، شعبه ، بال ، پره ، بال مانند ، گروه هوایی ، زائده حبابی ، زائده پره دار ، دسته حزبی ، قسمتی از یک بخش یا ناحیه
flank (اسم)
طرف ، جناح ، پهلو ، تهیگاه
pinna (اسم)
جناح ، برگچه ، برگ اولیه شبیه پر
shoulder (اسم)
سفت ، جناح ، شانه ، کتف ، دوش ، هر چیزی شبیه شانه

معنی کلمه جناح به عربی

جناح
جناح , خطف , ممر
تکتل تکتلا
شاحنة

جناح را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نرگس
(= سمت، طرف، پهلو) این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
دیسان (سنسکریت: دِسَنا)
پَکشا (سنسکریت)
گَروت (سنسکریت)
پَترین (سنسکریت: پَتَترینی)
سینا
(= حزب ـ گروه سیاسی) این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
ژارْت (سنسکریت: سارتهَ)
جانیا (سنسکریت: جانیَ)
استیری
بال ها
مبینا
بال
شهناز اکبرزاده
سو
دست
طرف
سیدحسین اخوان بهابادی
در اصل به معنای بال است و چون بال در دو سمت پرنده قرار دارد به معنی سمت و طرف هم بکار می رود لشکر را می توان به پرنده ای تشبیه کرد که در روبه روی سپاهی قرار گرفته برای این پرنده قلب و بال های در نظر گرفته شده که قلب مرکز فرماندهی و دو پال وسیله یا قدرتی برای راندن این لشکر به سمت جلو می باشد و نیز بعلت شباهت آرایش و هدف لشکر با ورزش فوتبال در این گونه ورزش ها ،از جناح راست و چپ نیز استفاده می شود و نیز در تشکیلات سیاسی به دو حزب قوی که مانند پرنده ای حکومت را می تواند به حرکت در آورد به عنوان بال یا جناح مطرح می گردند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جناح   • اموزش و پرورش جناح   • جناح سیاسی   • شورای اسلامی شهر جناح   • راه خور جناح   • جناح 83   • عکس شهر جناح   • جناه   • مفهوم جناح   • تعریف جناح   • معرفی جناح   • جناح چیست   • جناح یعنی چی   • جناح یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جناح
کلمه : جناح
اشتباه تایپی : [khp
آوا : jenAh
نقش : اسم
عکس جناح : در گوگل

آیا معنی جناح مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )