برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1281 100 1

جنم

معنی جنم در لغت نامه دهخدا

جنم. [ ج َ ن َ ](اِ) شکل و هیأت. صورت. قیافه. (ناظم الاطباء). || ذات. سرشت. طبیعت. (فرهنگ فارسی معین ): جنم فلانی بد است ، فلانی بدجنم است ؛ بدخو و بدخلق است.

معنی جنم به فارسی

جنم
شکل، صورت، هیکل، قیافه، سرشت، ذات
۱- صورت هیات قیافه . ۲- ذات سرشت طبیعت : ( ( جنم فلانی بداست . ) )
[ گویش مازنی ] /jannem/ دوزخ – جهنم
[ گویش مازنی ] /jannem kaa/ از انواع بازی های بومی که به طور معمول بازی گران آن دو تن می باشنداین بازی توسط دختران اجرا می شودوسیله بازی یک عدد سنگ صاف، کمی بزرگ تر و قطورتر از یک سکه استبازی کنان ابتدا بر روی زمین جدولی در دو ستون ونه خانه رسم می نمایندیک خانه جهنم نام دارد که در صورتی که پای بازیکنان داخل آن شود بازی را می بازندبازی کنان به نوبت و به صورت لی لی سنگ را از خانه های مجاز عبور می دهند و در عین حال، همیشه باید از روی خانه ی جهنم به همان صورت لی لی بپرنداین بازی در برخی نواحی استرآباد لپک بازی aekbaazi نام دارد
در تداول عامه بدخوی کج خلق .

معنی جنم در فرهنگ معین

جنم
(جَ نَ) (اِ.) ۱ - ذات ، سرشت . ۲ - صورت ، قیافه .

معنی جنم در فرهنگ فارسی عمید

جنم
۱. سرشت، ذات.
۲. [مجاز] توانایی، شایستگی.

جنم در جدول کلمات

جنم
شکل ، صورت ، قیافه

جنم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نرگس
وجود
كيومرث
عرضه
سبحانی
جرات، عرضه
مهدی
جوهر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جنم داشتن   • معنی با جنم   • جنم چیست   • جنم یعنی چه   • معنی کلمه جنم   • جنب   • معنی جربزه   • مفهوم جنم   • تعریف جنم   • معرفی جنم   • جنم یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی جنم
کلمه : جنم
اشتباه تایپی : [kl
عکس جنم : در گوگل

آیا معنی جنم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )