برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1319 100 1

جنگ خازر

جنگ خازر در دانشنامه اسلامی

جنگ خازر
خازِر، نام جنگ میان ابراهیم بن مالک اشتر و عبیدالله بن زیاد که در کنار خازِر یا خازَر (شاخابۀ راست رودخانه زاب) درگرفت.
به گفتۀ یاقوت حموی، خازر رودخانه ای است بین اربل و موصل و سپس بین زات بالا و موصل. این رودخانه از قریۀ اربون در ناحیۀ نخلا سرچشمه می گیرد و سرانجام به دجله می ریزد. در برخی منابع، نام این رود جازر ثبت شده است. بکری به روایتی، خازر را شهری از مدائن دانسته است.
دیدگاه طبری درباره خازر
به نوشتۀ طبری، خازر جزو منطقه موصل و نزدیک روستای باربیثا بود و از خازر تا موصل پنج فرسنگ راه بود.
جنگ های واقع شده در خازر
در این منطقه ، یکی از نبردهای حساس سدۀ اول هجری رخ داد و اکثر مورخان و جغرافی دانان مسلمان دربارۀ این واقعه سخن گفته اند. بعضی مانند طبری ، به طور مفصّل و بعضی مانند خلیفة بن خیاط و یاقوت حموی، به چند جمله بسنده کرده اند. این دومین قیام بر ضد جنایتکاران حادثه کربلا و کشندگان امام حسین بوده است. اولین قیام در عَین الوَرده (سال ۶۵) میان عبیداللّه بن زیاد و کوفیان به رهبری سلیمان بن صُرَد خزاعی درگرفت. در مورد زمان وقوع جنگ خازر اختلاف وجود دارد.
سال وقوع جنگ خازر
...
جنگ خازر
جنگ خازِر، از جمله نبردهای قیام مختار که در سال ۶۷ هجری قمری میان ابراهیم بن مالک اشتر (سردار سپاهیان مختار) و عُبَیداللّه بن زیاد (سردار سپاه شام) واقع شد. این نبرد در کنار خازِر یا خازَر (شاخابه راست رودخانه زاب) رخ داد و منجر به کشته شدن عبیدالله شد.
ابراهیم پسر مالک اشتر، یاران خود را به خون خواهی امام حسین(ع) بر ضد عبیداللّه بن زیاد و لشکر وی ترغیب می کرد. حُصَین بن نُمَیر، سردار میمنه عبیداللّه، بر میسره سپاه عراق غلبه کرد. در پی آن، ابراهیم به فرمانده میمنه و پرچم دار خود فرمان پیشروی داد و خود به یاری پیادگان به دشمن حمله کرد و آنان را پس از نبردی سخت، شکست داد. از طرفین، بسیاری کشته شدند. ابراهیم بن مالک، عبیداللّه بن زیاد را کشت.
درباره زمان وقوع جنگ خازر اختلاف است. بعضی سال ۶۶ق و برخی سال ۶۷ق را نوشته اند. طبری، با ذکر روایت ابومخنف که از نظر تاریخی به زمان وقوع حادثه نزدیک است، سال ۶۷ق را زمان جنگ دا ...

ارتباط محتوایی با جنگ خازر

جنگ خازر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جنگ خازر   • مفهوم جنگ خازر   • تعریف جنگ خازر   • معرفی جنگ خازر   • جنگ خازر چیست   • جنگ خازر یعنی چی   • جنگ خازر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جنگ خازر
کلمه : جنگ خازر
اشتباه تایپی : [k' ohcv
عکس جنگ خازر : در گوگل

آیا معنی جنگ خازر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )