برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1131 100 1

جنگ های ایران و روم

جنگ های ایران و روم در دانشنامه اسلامی

جنگ های ایران و روم
جنگ های ایران و روم بخشی از کتاب تاریخ جنگ ها اثر پروکوپیوس مورخ رومی است و یکی از مهم ترین ماخذ تاریخ ایران به شمار می رود که توسط آقای محمد سعیدی ترجمه شده است.
در این کتاب دو قسمت از کتاب تاریخ جنگ ها که مربوط به تاریخ ایران و متضمن دوره سلطنت انوشیروان و زد و خوردهای او با رومیان است، به سبب اهمیتی که برای تاریخ ایران دارد، ترجمه شده است تا این سند مهم تاریخی در دسترس استفاده اهل تحقیق فارسی زبان قرار گیرد.
پروکوپیوس که در جوانی سمت مشاور قضایی و منشی مخصوص بلیزاریوس فرمانده سپاه ژوستینین امپراطور روم را داشت، در همه جنگ هایی که سردار مزبور در افریقا با واندل ها و ایتالیا با گوت ها و در مشرق با ایرانیان کرده است، همراه او بود و حوادثی را که در این کتاب شرح می دهد، همه را به چشم دیده است. خود او می گوید، اهلیت من در نوشتن تاریخ این دوره بیش از هر کس دیگر بوده است.
پروکوپیوس تاریخ «جنگ ها» را در هشت کتاب نوشته و عمدتا شرح جنگ هایی است که خود شاهد عینی آن ها بوده و سه بخش از این تاریخ اختصاص به سه جنگ «ژوستی نی ان» با ایران دارد. بخش های دیگر مربوط به جنگ های روم با «گوت ها» و جنگ های شمال آفریقاست. پروکوپیوس در همه جنگ هایی که ژنرال «بلی ساریوس» در آن ها شرکت داشت، همراه او بود.
با این که این مورخ کوشیده است تا ضعف رومیان را ظاهر نسازد، در چندین مورد از انضباط و ایستادگی سربازان ایران ستایش کرده و نوشته است؛ سرباز ایرانی بدون تصمیم فرمانده خود، محال است دست به عقب نشینی و فرار بزند. وی درباره تاکتیک واحدهای ارتش ایران نوشته است که ایرانیان تلاش می کنند که میدان جنگ را گسترده کنند. آنان پیادگان را در دسته های کوچک در سنگرها مستقر می کنند و سواران نیز در دسته های کوچک و متعدد می کوشند که سرباز طرف دیگر را به کمینگاه پیادگان بکشانند و در دست آنان رها سازند. رومیان از این تاکیتیک بیزارند و اصولا از میدان جنگ که گستردگی زیاد داشته باشد، واهمه دارند و....
جنگ های ایران و روم بخشی از کتاب تاریخ جنگ ها اثر پروکوپیوس مورخ روم ...

جنگ های ایران و روم در دانشنامه ویکی پدیا

جنگ های ایران و روم
جنگ های ایران و روم اشاره به مجموعه ای از نبردها و کشمکش ها مابین قدرت های جهان رومی-یونانی و جهان ایرانی بود که برای حدود هفت قرن جهان متمدن آن روز را تحت تاثیر خود قرار داد.
جمهوری روم
امپراتوری روم
امپراتوری روم شرقی
و هم پیمانان آن ها
روم
ایران
این جنگ ها با نخستین برخورد نظامی ایرانیان و رومیان در دوره متاخر جمهوری روم و اواسط دوران اشکانی، یعنی در سال 66 پیش از میلاد آغاز شد و در طول هم زیستی اشکانیان و ساسانیان با امپراتوری روم و امپراتوری روم شرقی ادامه پیدا کرد. این کشمکش ها تنها محدود به ایران و روم نبود و دولت های دست نشانده دو امپراتوری و متحدان آن ها را نیز درگیر خود می کرد. جنگ های ایران و روم سرانجام راه را برای فتوحات مسلمانان هموار ساخت که منجر به سقوط شاهنشاهی ایران و کاهش شدید مساحت امپراتوری روم شد و این دولت هرگز نتوانست مانند قبل به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه تاثیرگذار باشد.
عکس جنگ های ایران و روم
جنگ های بیزانس - ایرانیان که همچنین با نام جنگ های ایران و بیزانس هم شناخته می شود، اشاره به مجموعه درگیری های میان امپراتوری روم شرقی و تبار ساسانیان از پادشاهی ایران دارد. در میان این جنگ ها، چندین پیمان نامهٔ صلح هم نوشته شده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با جنگ های ایران و روم

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جنگ های ایران و روم   • مفهوم جنگ های ایران و روم   • تعریف جنگ های ایران و روم   • معرفی جنگ های ایران و روم   • جنگ های ایران و روم چیست   • جنگ های ایران و روم یعنی چی   • جنگ های ایران و روم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جنگ های ایران و روم
کلمه : جنگ های ایران و روم
اشتباه تایپی : [k' ihd hdvhk , v,l
عکس جنگ های ایران و روم : در گوگل

آیا معنی جنگ های ایران و روم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )