انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1069 100 1

جهان نما

/jahAnnamA/

معنی جهان نما در لغت نامه دهخدا

جهان نما. [ ج َ ن ُ / ن ِ / ن َ ] (نف مرکب ) نماینده ٔ جهان. نمایش دهنده ٔ جهان :
جام جهان نماست ضمیر منیر دوست
اظهاراحتیاج خود آنجا چه حاجتست ؟
حافظ.
زملک تا ملکوتش حجاب بردارند
هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند.
حافظ.
گرت هواست که چون جم به سرّ غیب رسی
به یاد همدم جام جهان نما می باش.
حافظ.
|| نقشه ٔجغرافیا. کره ٔ جغرافی. نقشه ٔ پنج قطعه ٔ زمین بر روی یک صفحه ٔ بزرگ کاغذ و غیره. اطلس جهان نما. خریطه ، نقشه ٔ جغرافیایی.

معنی جهان نما به فارسی

جهان نما
( کاخ ) یکی از بنا های شاه عباس کبیر در اصفهان که در محل دروازه دولت فعلی اصفهان مقابل کاخ شهرداری قرار داشته . این عمارت برای بانوان حرم بنا شده بود تا بتوانند بتماشای مراسمی از قبیل ورود سفیران و تفریحات درباری بپردازند . در جانب چپ عمارت دروازه شاهی و در جانب راست آن مدخل حرمسرا قرار داشت که فقط شاه زنان حرم و خواجه ها از آن رفت و آمد میکردند .
[ گویش مازنی ] /jehaan nemaa/ منطقه ای حفاظت شده و دهکده ای ییلاقی در جنوب شرقی کردکوی که به آن جا نما نیز گویند
۱- ( صفت ) نشان دهند. عالم : جام جهان نما. ۲- ( اسم ) نقش. جغرافیا که زمین را بصورت دو نیمکر. شمالی و جنوبی نشان دهد.
فردوسی در (( داستان بیژن با منیژه )) پس از تشریح زندانی شدن بیژن بامر افراسیاب در چاه و جستجوی گیو پدر وی و مایوس شدن او در عنوان (( دیدن کیخسرو و بیژن را در جام گیتی نمای )) گوید : (( پس آن جام بر کف نهاد و بدید درو هفت کشور همی بنگرید زکار و نشان سپهر بلند همه کرد پیدا چه و چون و چند ز ماهی بجا اندرون تابره نگاریده پیکر بدو یکسره چه کیوان چه هرمز چه بهرام و شیر چه مهر و چه ماه چه ناهید و تیر همه بودنیها بدواند را بدیدی جهاندار افسونگرا . )) ( شا. بخ . ۱٠۹۹:۴ ) این جام به (( جام کیخسرو )) مشهور بود تا در قرن ششم به مناسبت شهرت جمشید و یکی دانستن او با سلیمان جام مزبور را بجمشید انتساب دادند و (( جام جم )) و (( جام جمشید )) گفتند : (( آب حیوان چون به بتاریکی در است جام جم در دست جان خواهد نهاد . )) ( عطار نیشابوری ) جام مزبور را (( جام گیتی نما )) و (( آینیه گیتی نما)) و ((جام جهان نما )) و (( جام جهان آرا )) و (( جام جهان بین )) و (( جام عالم بین )) نیز نامیده اند .
جامی که همه عالم در آن نموده می شد
کتابی در تاریخ عمومی که تکمله کتاب مر آت العالم است و مولفش نیز همان مولف کتاب مزبور است .
از ابنیه دوره صفویه مقابل کاخ شهرداری اصفهان

معنی جهان نما در فرهنگ معین

جهان نما
(ی ) ( ~. نَ یا نُ یا نِ) (اِمر.) نقشة جغرافیا که زمین را به صورت دو نیمکرة شمالی و جنوبی نشان می دهد.

معنی جهان نما در فرهنگ فارسی عمید

جهان نما
۱. ویژگی آنچه تصاویری از جهان نشان می دهد، مانند تلویزیون.
۲. (اسم) نقشۀ جغرافیا که زمین را به صورت دو نیمکره نشان می دهد.
۳. نشان دهندۀ جهان

جهان نما در دانشنامه اسلامی

جهان نما
جهان نُما، کتابی جغرافیایی ، به زبان ترکی ، تألیف حاجی خلیفه (کاتب چَلَبی )، مؤلف کشف الظنون است.
حاجی خلیفه انگیزه تألیف کتاب جهان نما را، به ویژه ، جنگ کرت یا اَقْریطِش (در ۱۰۵۵) ذکر کرده است . وی تألیف کتابش را در ۱۰۵۸، آغاز کرد و نامش را جهان نما گذاشت ، اما پس از مدتی دست از تألیف آن کشید. این اثر نیمه تمام را به نام متن اول جهان نما یا جهان نما ی اول می شناسند.
مطالب جهان نمای اول
در جهان نمای اول ، توصیف ممالک از غرب ربع مسکون (اندلس ) و مغرب آغاز و به اقلیم روم (ممالک عثمانی )، شبه جزیره بالکان و دشتهای مجارستان ختم شده است . برای هر سرزمین درباره نام ، موقعیت و اوضاع جغرافیایی ، مراکز اداری و شهرهای عمده ، راهها و منازل ، تأسیسات و بناها و تاریخ شهرها، اطلاعاتی آورده شده و از این شیوه کمابیش در جهان نمای دوم نیز استفاده شده است (نیز رجوع کنید به ادامه مقاله ). حاجی خلیفه ، در صفحه پایانی جهان نمای اول ، نوشته است که ممالک روم ایلی ، بوسنی و مجارستان ، از فتوحات جدید عثمانیها بودند و مطالب راجع به آنها با استفاده از کتابهای قدیم و جدید نوشته شده است ، اما درباره آناطولی ، ولایات وندیک (ونیز)، پاپا (پاپ ) و فرانسه ، که زمانی جزو روم ایلی بودند، مطلب به اختصار نوشته خواهد شد و آنگاه جزایر مجاور اقیانوس اطلس ، که اقلیم چهارم را تشکیل می دهند، معرفی خواهند شد. آخرین شهری که در جهان نمای اول به آن پرداخته شده ، هاتوان (خطوان ) در مجارستان است . همه نسخه های شناخته شده جهان نما ی اول ناقص اند و معمولاً از فصل سوم (مبحث دریاها) شروع شده اند. هامر ـ پورگشتال، قسمت روم ایلی و بوسنی را از روی نسخه وین ــ که به گمانی به خط مؤلف است ــ در ۱۲۲۷/ ۱۸۱۲ به زبان آلمانی ترجمه کرده است .
مطالب جهان نمای دوم
حاجی خلیفه در ۱۰۶۵، تألیف جهان نما ی دوم را با ساختار و مندرجاتی متفاوت با جهان نمای اول آغاز کرد، اما با مرگ وی در ۱۰۶۷، این اثر نیز ناتمام ماند.
← قسمت اول
...
مرآت الاحوال جهان نما، مهم ترین کتاب آقا احمد است که به زبان فارسی نگارش یافته و به موضوع سفرنامه پانزده ساله مولف به عتبات مقدسه و نیز معرفی شهرهایی که در مسیر سفر وی قرار گرفته، اختصاص یافته است. این کتاب ظاهرا به پیروی از تحفه العالم میر عبداللطیف شوشتری نوشته شده است.
انگیزه مولف از نگارش این اثر، همچون سایر نویسندگان تاریخ و سیره و جغرافیا، معرفی احوال شهرهایی است که طی سفر خود بدان ها وارد شده است.
کتاب که در دو جلد منتشر شده؛ مشتمل بر یک پیش گفتار که توسط موسسه علامه مجدد وحید بهبهانی نگاشته شده و نیز فهرست مطالب کتاب به قلم مولف و پنج مطلب و یک خاتمه است. مطلب اول؛ مشتمل بر پنج فصل، مطلب دویم؛ مشتمل بر چهار فصل، مطلب سیم؛ مشتمل بر هشت فصل، مطلب چهارم؛ مشتمل بر چهارده فصل و مطلب پنجم خود؛ مشتمل بر سه مقصد است که مقصد اول نوزده فصل و مقصد دویم بیست و شش فصل و یک خاتمه و مقصد سوم نیز مشتمل بر یک مقدمه در دو فصل و سه مقام است. مقام اول؛ مشتمل بر دوازده فصل، و مقام سوم؛ مشتمل بر ده فصل است. خاتمه کتاب نیز دو فصل را در برمی گیرد.
مولف در این کتاب که در واقع شرح سفر پانزده ساله اوست، سفری که به عنوان یک سیر و گردش علمی شروع می شود و برای فراگیری علم و دانش با راهی شدن به عتبات ادامه می یابد، به یادآوری آنچه در مسیر راه از شهرها و آثار و بناهای تاریخی و مذهبی دیده می پردازد و سپس به شرح حال حوزه علمیه پرداخته و پایگاه عظیم علمی تشیع(نجف اشرف) و رجال علمی و بزرگان شیعه که اکثرا بازماندگان و شاگردان جدش وحید بهبهانی بوده اند، معرفی می کند.
بخش نخست کتاب، شرح حال خاندان علامه مجلسی و وحید بهبهانی است که در اصل شرح و بسط و تکمیل رساله ای است که میرزاحیدرعلی مجلسی در 1194ق. درباره خاندان مجلسی تألیف کرد.

جهان نما در دانشنامه ویکی پدیا

جهان نما
جهان نما ممکن است یکی از موارد زیر باشد:
جام جم، جامی منتسب به جمشید، پادشاه اسطوره ای ایرانی
کاخ جهان نما، بخشی از مجموعهٔ فرح آباد
باغ جهان نما، باغی تاریخی در شیراز
موزه جهان نما، موزه جهان نما موزه ای است که در گوشه جنوب غربی کاخ نیاوران
قصر جهان نما، از آثار تاریخی افغانستان
کاخ صاحبقرانیه نام آغازین کاخ صاحبقرانیه از بناهای ناصرالدین شاه قاجار
برج جهان نما، ساختمانی در اصفهان
منطقه حفاظت شده جهان نما، نام منطقهٔ حفاظت شده ای در استان گلستان
جهان نما (روزنامه)، از روزنامه های استان فارس در دوران قاجاریان
جهان نما (نشریه)، از نشریات شیراز در دوران قاجار
استودیو جهان نما، دومین سینما در ایران، واقع در بندر انزلی
جهان نما نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.
سیروس رومی، فهرست مطبوعات فارس از آغاز تا امروز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، ۱۳۸۵
این روزنامه از سال ۱۳۴۴ هـ.ق به وسیله محمدحسین نوری زاده که بعد هانام فامیلی خود رو هم به جهان نما تغییر دادند،در شیراز به چاپ رسیده است.
جهان نما (سپیدان)، روستایی از توابع بخش بیضا شهرستان سپیدان در استان فارس ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان بیضا قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۵ نفر (۱۹خانوار) بوده است.
جهان نما نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.
سیروس رومی، فهرست مطبوعات فارس از آغاز تا امروز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، ۱۳۸۵
این نشریه از سال ۱۳۴۴ هـ.ق به وسیله عبدالله ضرابی در شیراز به چاپ رسیده است.
جهان نما (کردکوی)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کردکوی در استان گلستان ایران است.
این روستا در دهستان چهارکوه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۹ نفر (۴۳خانوار) بوده است.
استودیو جهان نَما در بندر انزلی دومین سالن نمایش فیلم یا سینما در ایران به شمار می آید.
انتقام برادر یا روح و جسم اکران در سال ۱۳۱۰ در استودیو جهان نما
بوالحوس در سال ۱۳۱۳ روی پرده نمایش رفت که در روزنامه ایران به خاطر حضور دو بازیگر زن به نام های آسیه شریعتمداری و قدسی پرتوی ثریا دختر روستایی و نزهت دختر شهری مورد تحلیل قرار گرفت.
این سالن توسط ابراهیم مرادی دومین کارگردان سینمای بلند ایران در بندر انزلی تأسیس شد.
مختصات: ۲۹°۳۷′۴۴٫۱۵″ شمالی ۵۲°۳۳′۳۰٫۸۸″ شرقی / ۲۹٫۶۲۸۹۳۰۶°شمالی ۵۲٫۵۵۸۵۷۷۸°شرقی / 29.6289306; 52.5585778نمایی از باغ   نمایی از باغ   درب ورودی باغ در خیابان حافظ   نمایی از باغ   نمایی از باغ   نمایی از باغ   نمایی از باغ   عمارت کوشک در وسط باغ   عمارت کوشک در وسط باغ   عمارت کوشک در وسط باغ   ساختمان داخلی عمارت کوشک   نمایی از باغ
باغ جهان نما در شمال شیراز واقع شده است.
این باغ همچون سه باغ مشهور دیگر یعنی باغ ارم، باغ دلگشا و باغ تخت در دوره آل مظفر و آل اینجو (قرن هشتم هجری قمری) یعنی قبل از یورش تیمور گورکانی به شیراز در نهایت آبادانی بوده است. ابن عربشاه مورخ دوره تیموری در کتاب عجایب المقدور آنرا زینت الدنیا نامیده است. باغ جهان نما در هنگام اقامت تیمور گورکانی در شیراز، همچون سایر باغهای نامدار آن دوره مورد توجه وی واقع شده بطوریکه همانند آنرا در اطراف سمرقند که موطن او بوده احداث و آنرا جهان نما نامیده است.
این باغ در دوره صفویه نیز آباد و قابل اهمیت بوده است. شارون و تاورنیه جهانگردان فرانسوی که در دوره صفویه شیراز را دیده اند، خیابان زیبایی توصیف کرده اند که از تنگ الله اکبر تا بقعه میر علی بن حمزه که محل خیابان حافظ کنونی است ادامه داشته و در دو طرف آن باغهای زیبا و آبادی وجود داشته است.
قصر جهان نما نام قصرهای بود که درزمان های تیموریان ومغل های کبیر درکابلستان وتخارستان بناشده بودند:
- قصر جهان نما هندکی را عالمگیر دوم برای دختر خود بر فراز تپه ای ازکوه هندکی ساخت که زمان شاه درانی، نواده احمدخان ابدالی (سپس درانی) در آن زنده گی می کرد. نامش «گوهربیگم» یا «زهره بیگم» گفته می شد.
خانم تیمورشاه دخت عالمگیر دوم(۱۷۵۹–۱۸۰۶) از نواده بابرشاه بنیان گذار سلسله گورکانیان هند بود. این قصر هندوایرانی چهل ستون داشت که با کلاه رستم داستان خیابان (گنبد مشهور ایران زمین) پوشیده بود. سال تهداب گذاری این قصر معلوم نیست ولی در یگان منابع معتبر مانند بی بی سی ازسال ۱۲۱۰ گفته شده است که سال خورشیدی گفته شده است؛ ولی پس از سلطنت دودمان سدوزایی تا سال ۱۹۵۵ میلادی شاهان خراسان از گاهشمار خورشیدی بکار نمی بردند. اگر این سال هجری شمسی ویاخورشیدی باشد حاصل ۱۲۱۰+۶۲۱ویا۶۲۲ ۱۸۳۱ یا ۱۸۳۲ میلادی می شود. این سال بر مبنای گاهشماری هجری قمری ۱۷۹۵ میلادی باشد. این قصر در زمان امیر عبدالرحمان خان به قصر چهلستون تغیرنام کرد. قصر جهان نما در میان راه میدان رستم و تخت رستم کابل قرارداشت. از تخت رستم به خوبی این قصر را دیده می توانستند. در تالارغار بزرگ کوه که به نام تخت رستم مشهور بود به تماشاچیان در روزهای جشن وعید وروز جمعه شیرنی و میوه وغذا و نوشابه و به ویژه چاینکی (آبگوشت در غوری دوباره ترمیم شده چینی) پیشکش می شد. شوربختانه نام های هندوایرانی وتورانی این سرزمین از زمان امیر عبدالرحمان خان تغیر کرده می رفت.
در سال ۱۳۰۵ هجری قمری که برابر به ۱۲۶۷ خورشیدی و ۱۸۸۸ میلادی می شودبرای پسر خود تهداب قصر بدون ستون های خارج ازبناگاه راگذاشت؛ که بناه چهلستون ازبین رفت ولی قصر و کوه هندکی و دهکده به چهلستون مسما شد. عده عده هم گفتند که چهلستون به نام «هنده کی» هم یاد می گردید. حبیب اله خان و سپس ظاهرخان این قصر را توسعه دادند، چهارطبقه ساختند.لیلیاس انا امیلتون Dr Lillias Anna Hamilton M.D پزشک امیر عبدالرحمن خان بود و از هر دو بناها در دامنه کوه هندکی در چاردهی کابل عکسبرداری نموده بود.نانسی هاتچ دوپری دردانشنامه ایرانیکا پیرامون قصر چهلستون کابل و تغیر نامش از هنده کی، هندکی، اندکی … به چهلستون می نویسد. این قصر دارای دو باغ داخلی و خارجی می باشد. مساحت پارک اش (باغ خارجی) تقریباً به ۳۰ هکتار گفته شده است.
این قصر با باغ اش از سازه های تاریخی استان سمنگان قرن نوزدهم ویا استان بلخ کنونی کشور افغانستان است. این بنا که در شهرستان (ولسوالی) خلم قرار گرفته نسبت به دوره امیر عبدالرحمن خان داده می شود. نام خلم پیشتر از آن تاشقرغان بود. قرار متون پیشینه نگاری این قصر در سال ۱۸۵۷ میلادی بازسازی شده بود. قدامت آن پیش از این است این قصر هم با گنبد به گونه کلاه رستم داستان زینت شده بود. امروزه تقریباً %۴۰ از آن ویران شده است. جهان آرا دخت شاه جهان بود. با احتمال قوی این باغ از طرف گورگانی ها ساخته شده باشد. زیرا سال ها ی ساخت بناهای تاریخی در سرزمین نامنهاد افغانستان از سوی مورخین حاکم دولتی اش دقیق ذکر نمی شوند. دوره امارت امیر عبدالرحمن خان ۱۸۸۰–۱۹۰۱ بود.
مختصات: ۲۹°۳۶′۵۷٫۶۳″ شمالی ۵۲°۳۲′۴۲″ شرقی / ۲۹٫۶۱۶۰۰۸۳°شمالی ۵۲٫۵۴۵۰۰°شرقی / 29.6160083; 52.54500نمای اصلی   الهه پادماپانی - هنر شرق دور - کنده کاری روی عاج   الهه پادماپانی - هنر شرق دور - کنده کاری روی عاج   بخشی از یک نقش برجسته سنگی احتمالاً پالمیرا سوریه   پیکره های مفرغی لرستان   سفال ریتون - شمال ایران(گیلان) هزاره اول ق.م   مجسمه اثر آریستید مایول   مجسمه اثر آریستید مایول
موزه جهان نما موزه ای است که در گوشه جنوب غربی کاخ نیاوران و در ضلع غربی کاخ صاحبقرانیه قرار دارد. این موزه در مجموعه باغ نیاوران در میدان شهید باهنر (میدان نیاوران) تهران واقع شده است.
موزه جهان نما سال ۱۳۵۵ خورشیدی در محوطه مجموعه کاخ های نیاوران ساخته شد تا میزبان هدایایی که به فرح پهلوی اهدا می شد یا آثار هنری که وی از کشورهای مختلف خریداری می کرد باشد. در سقف تالار میانی این موزه، نقاشی روی چوب با نقوش گل و مرغ شیراز به چشم می خورد. این موزه در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ گشایش یافت.
آثار موجود در موزه جهان نما به دو بخش هنر پیش از تاریخ و آثار هنرهای تجسمی معاصر ایران و جهان تقسیم می شوند.
منطقهٔ حفاظت شدهٔ جهان نما در جنوب شرقی شهرستان کردکوی در استان گلستان واقع است. این منطقه با مساحت حدود ۳۸ هزار هکتار، پس از پارک ملی گلستان وسیع ترین منطقه حفاظت شده این استان به شمار می رود و از سال ۱۳۵۲ زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.
جهان نما برای هر سلیقه چیزی دارد محسن کاظم پور، روزنامه جام جم، ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
منطقه حفاظت شده جهان نما، گلستان وب گاه کویرها و بیابان های ایران
منطقه حفاظت شده جهان نما پورتال سازمان حفاظت محیط زیست
منطقه حفاظت شده جهان نما در ارتفاعی بین ۶۰۰تا ۳۰۸۶ متری از سطح دریا واقع شده است. جهان نما سالم ترین و دست نخورده ترین جنگل های میان بند (جنگل های دامنه کوه) را در شمال ایران دارد. به همین دلیل از هنگام انقراض ببر مازندران در دهه ۱۳۳۰ مطالعات زیادی در این منطقه در مورد احتمال حضور این حیوان در آن انجام شده است چراکه از نظر کارشناسان محیط زیست شمال کشور، جهان نما تنها منطقه ایران است که زیستگاهی قابل سکونت برای ببر محسوب می شود. جنگل های جهان نما از نوع جنگل های هیرکانی است که از قدیمی ترین جنگل های دنیا به شمار می رود. در مجموع ۶۰۷ گونه گیاه آوندی در این منطقه شناسایی شده است.
نام این منطقه از دهکده ییلاقی جهان نما گرفته شده که در حاشیه آن قرار دارد. وجود دهکده های ییلاقی قدیمی، آثار تاریخی و باستانی، وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی، وجود کوه، رودخانه، چشمه، انواع وحوش و پرندگان کمیاب و نوع پوشش گیاهی از جمله جاذبه های این منطقه است.
برج ۳۵متری رادکان معروف به «میل رادکان» درحاشیه این منطقه واقع است. گفته می شود که این برج مدفن یکی از اسپهبدان باوندیان طبرستان به نام ابوجعفر محمدبن وندرین باوندی است. آبشار زیارت از جاذبه های طبیعی این منطقه است که در حدود پنج کیلومتری روستای زیارت و در شمال شرقی این منطقه قرار گرفته است.
مختصات: ۳۶°۴۷′۴۲″ شمالی ۵۳°۶′۳۸″ شرقی / ۳۶٫۷۹۵۰۰°شمالی ۵۳٫۱۱۰۵۶°شرقی / 36.79500; 53.11056 کاخ جهان نما بخشی از مجموعه فرح آباد ساخته شده در دوره شاه عباس صفوی است (حدود ۱۰۲۵ قمری) که به مرور زمان و پس از حمله قزاق ها تخریب گردید. به دلیل استفاده از هنر شرق و غرب به این نام نامیده شده است. از مجموعه فرح آباد هم اکنون مسجد آن به دلیل موقعیت مردمی اش باقی مانده است. در سال های اخیر کاوش های باستان شناسی دراین مجموعه آغاز شده است.
تصاویری از اثر باستانی کاخ جهان نما در فرح آباد ساری:


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معنی جهان نما به انگلیسی

orrery (اسم)
جهان نما ، افلاک نما
stereoscope (اسم)
جهان نما ، مبحث اشکال برجسته ، دوربین یا عینک برجسته نما
stereoscopy (اسم)
جهان نما ، مبحث اشکال برجسته ، دوربین یا عینک برجسته نما ، برجسته بینی

جهان نما را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جهان نما گلستان   • جنگل جهان نما کجاست   • مسیر روستای جهان نما   • شرکت جهان نما   • جنگل جهان نما گرگان   • جهان نما کرج   • اقامت در روستای جهان نما   • تور جهان نما   • معنی جهان نما   • مفهوم جهان نما   • تعریف جهان نما   • معرفی جهان نما   • جهان نما چیست   • جهان نما یعنی چی   • جهان نما یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جهان نما
کلمه : جهان نما
اشتباه تایپی : [ihk klh
آوا : jahAnnamA
نقش : صفت
عکس جهان نما : در گوگل


آیا معنی جهان نما مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )