برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1332 100 1

حاکم نیشابوری

معنی حاکم نیشابوری در لغت نامه دهخدا

حاکم نیشابوری. [ ک ِ م ِ ن َ ] (اِخ ) محمدبن عبداﷲبن محمدبن حمدویه [ ح َم ْ / ح ُم ْ م َ ]ابن نعیم ضبی طهمانی ، معروف به حاکم نیشابوری و ملقب به ابن بیع. صاحب روضات وفات او را به نقل از خلیلی در ارشاد به سال 403 هَ. ق. گفته است و چلبی در کشف الظنون کتب ذیل را بدو نسبت داده است : کتاب الاربعین. تاریخ نیشابور. امالی العشیات. اکلیل فی الحدیث. المدخل الی الاکلیل. تراجم الشیوخ. سیاق فی ذیل تاریخ نیشابور. و صاحب ذریعة تخریج الصحیحین را بر آن افزوده است.ابن خلکان گوید: تخریج علم الحدیث از متفردات اوست. ترجمه ای از تاریخ نیشابور به فارسی بدست آمده که ریچارد فرای مستشرق آمریکایی به تصحیح آن مشغول است. رجوع به زرکلی ص 928 و ذریعة ج 2 ص 280 و 314 و ج 4 ص 4 و روضات چ 1 ص 716 و نیز رجوع به ابن بیع و محمدبن عبداﷲ در همین لغت نامه و معجم الادباء ج 1 ص 46، 122، 251، 282، 375، 411-413 و ج 2 ص 65، 66، 82، 83، 156، 227، 229، 271، 343 و ج 4 ص 141، 183 و ج 5 ص 62، 106، 249 و ج 6 ص 111، 140، 227، 269، 324، 376، 416 و ج 7 ص 240 و امتاع الاسماع ص 41، 105، 299، 315، 364، 394 و 551 شود.

حاکم نیشابوری. [ ک ِ م ِ ن َ ](اِخ ) ابواحمد. او راست : کتاب الکنی. (کشف الظنون ).

معنی حاکم نیشابوری به فارسی

حاکم نیشابوری
ابو احمد اوراست کتاب الکنی

حاکم نیشابوری در دانشنامه اسلامی

حاکم نیشابوری
این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است
حاکم نیشابوری، ابواحمد محمد
حافظ و محدث. مشهور به محدث خراسان و حاکم کبیر. در نیشابور نشو و نما یافت. پس از بیست سالگی به طلب حدیث برآمد و در خراسان و عراق و شام و جزیره و حجاز و جبال از خلق بسیاری چون احمد ماسرجسی و ابوخزیمه و عبداللَّه بن زیدان و ابوبکر باغندی و ابوالقاسم بغوی و ابوالعباس سرّاج و عباس بن شاذان رازی و علی بن عبدالحمید غضائری و ابن ابی حاتم رازی حدیث شنید.
ابوعبداللَّه حاکم نیشابوری و ابوعبدالرحمن سُلمی و محمد بن علی اصفهانی جصّاص و محمد جارودی و ابوبکر ابن منجویه و ابوسعد محمد کنجرودی از شاگردان و راویان وی بودند. در 333 ق عهده دار منصب قضاوت شد و در ساس مدتی حکم کرد و مدتی نیز در طوس قضاوت نمود و مدتی نسز در طوس قضاوت نمود.
سرانجام در 345 ق به نیشابور بازگشت و ملازم منزل و مسجد شد و خود را آماده تصنیف کرد و در پایان عمر بینایی خود را نیز از دست داد. وی در نیشابور درگذشت. او را تصانیف بسیاری است. از جمله آثار وی: «الاسماء والکنی» یا «الکنی فی المحدثین والوزراء والولاة»، در چند مجلد؛ کتاب «العلل»؛ کتاب «الشروط»؛ «المخرّج علی کتاب المزنی»؛ «الشیوخ والابواب»؛ شرح «جامع الصحیح» بخاری؛ شرح «صحیح» مسلم؛ شرح «جامع» ترمذی.
ابوعبداللّه محمد بن عبداللّه بن محمد حاکم نیشابوری عالم و محدّث قرن چهارم و پنجم هجری.وی در سال 321 ه‍ در نیشابور متولد شد ودر سال 405 ه‍ در همین شهر،در اثر سکته درگذشت.ابوعبداللّه حاکم 84سال عمر کرد و تقریبا 75 سال از این 84 سال را به تحصیل و تدریس و تألیف گذرانید.حاکم در طلب دانش های زمان خویش به اقطار مختلف عالم اسلامی، از نیشابور تا عراق و حجاز و ماوراء النهر و دیگر بلاد خراسان سفر کرد.«حاکم» عنوانی است که به جهت تصدّی منصب قضاوت به ابوعبداللّه داده اند.در سیاست برخی به نقش وی در میانجیگری میان سامانیان و آل بویه اشاره کرده اند.شاید تمایلی که حاکم به تشیع داشته و نویسندگان اهل سنت غالبا او را از این بابت، به شدّت، موردانتقاد قرار داده اند و در دوره های بعد دل ...

ارتباط محتوایی با حاکم نیشابوری

حاکم نیشابوری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود کتاب مستدرک حاکم نیشابوری   • المستدرک الصحیحین   • دانلود کتاب المستدرک علی الصحیحین   • سنن ترمذی   • المستدرك على الصحيحين pdf   • کنزالعمال   • دانلود کتاب مستدرک علی الصحیحین   • صحیح مسلم   • معنی حاکم نیشابوری   • مفهوم حاکم نیشابوری   • تعریف حاکم نیشابوری   • معرفی حاکم نیشابوری   • حاکم نیشابوری چیست   • حاکم نیشابوری یعنی چی   • حاکم نیشابوری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حاکم نیشابوری
کلمه : حاکم نیشابوری
اشتباه تایپی : ph;l kdahf,vd
عکس حاکم نیشابوری : در گوگل

آیا معنی حاکم نیشابوری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )