برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1285 100 1

حبذا


مترادف حبذا: آفرین، خنکا، خوشا، زهی، نیکا، چه خوش، چه نیکو

معنی حبذا در لغت نامه دهخدا

حبذا. [ ح َب ْ ب َ ] (ع صوت ) بینی ! زهی ! نیکا! خوشا. (مهذب الاسماء). چه خوب است. چقدر محبوب است. و صاحب غیاث اللغة حبذا را، خوب است و بهتر است معنی کرده است : حبذاالأمر؛ خوب و نیکوست این کار :
دوش وقت نیمه شب بوی بهار آورد باد
حبذا باد شمال و خرّما بوی بهار.
فرخی.
کار اگر رنگ و بوی دارد و بس
حبذا چین و فرّخا فرخار.
سنائی.
دعوتم کردی به لشکرگاه خاقان کبیر
حبذا لشکرگه خاقان اکبر حبذا.
خاقانی.
میکنم جهدی کز این خضرای خذلان بگذرم
حبذا روزی که این توفیق یابم حبذا.
خاقانی.
حبذا نو شدن و آمدن ماه صیام
حبذا واسطةالعقد شهور و اعوام.
انوری.
حبذا... قاضی کیرنک
که ندارد ز سنگ خارا ننگ.
انوری.
در آینه حبذا بخندی
تا صبح بر آفتاب بینی.
عطار.
حبذا آن مطبخ پرنوش و قند
که سلاطین کاسه لیسان ویند
حبذاآن خرمن صحرای دین
که بود هر خرمن او را خوشه چین
حبذا دریای عمر بی غمی
که بود زو هفت دریا شبنمی.
مولوی.
حبذا آن شرط و شادا آن جزا
آن جزای دلنواز جان فزا.
مولوی.
حبذا ارواح اخوان ثقات
مسلمات مومنات قانتات.
مولوی.
حبذا اسبان رام پیش رو
نی سپس رو، نی حرونی را گرو.
مولوی.
حبذا خوانی نهاده در جهان
لیک از چشم خسیسان بس نهان.
مولوی.
تا از آن جامد اثر گیرد ضمیر
حبذا نان بی هیولای خمیر.
مولوی.
حبذا خوان مسیحی بی کمی
حبذا بی باغ میوه مریمی.
مولوی.
حبذا دو چشم پایان بین راد
که نگه دارند دین را از فساد.
مولوی.
حبذا کاریز اصل چیزها
فارغت آرد از این کاریزها.
مولوی.
مرغ بر بام تو ره دارد و من بر سر کوی
حبذا مرغ که آخر پر و بالی دارد.
سعدی.
از گل ...

معنی حبذا به فارسی

حبذا
برای مدح واستحسان، چه خوش است، چه خوب، نیکا، خوشا
( فعل مدح ذا اسم اشاره و فاعل ) ۱ - آفرین . مرحبا . : (( حبذا این خطه یزد است یا دار الامان یا گلستان ارم یا روضه داالقرار .)) ( وحشی بافقی ) ۲- خوشا . نیکا . : (( مرغ بربام توره دارد و من برسر کوی حبذا مرغ که آخر پر و بالی دارد . )) ( سعدی )
بینی چقدر محبوب است

معنی حبذا در فرهنگ معین

حبذا
(حَ بَّ) [ ع . ] (فعل ) چه خوب است ، چه نیکوست ، آفرین ، خوشا.

معنی حبذا در فرهنگ فارسی عمید

حبذا
چه نیکو است این، چه خوش است، چه خوب است، نیکا، خوشا، زهی، آفرین. &delta، برای مدح و ستایش از چیزی به کار می رود.

حبذا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
حَبََّذا: از دو بخش (" حَبَّ" و "ذا") حبَّذا فعلی است که فاعل آن" ذا" است ( در دستور زبان عرب اینگونه افعال را افعال مدح و ذم می نامند) یعنی چه نیک و چه خوش است! خوشا! نیکا!
((کار اگر رنگ و بوی دارد و بس
حبذا چین و فرّخا فرْخار !))
(تازیانه های سلوک، نقد و تحلیل قصاید سنائی، دکتر شفیعی کدکنی،زمستان ۱۳۸۳، ص۳۷٠.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حبذا   • مفهوم حبذا   • تعریف حبذا   • معرفی حبذا   • حبذا چیست   • حبذا یعنی چی   • حبذا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حبذا
کلمه : حبذا
اشتباه تایپی : pfbh
عکس حبذا : در گوگل

آیا معنی حبذا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )