برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1311 100 1

حبل الحبلة

معنی حبل الحبلة در لغت نامه دهخدا

حبل الحبلة. [ ح َ لُل ْ ح َ ل َ ] (ع اِ مرکب ) نتاج : لایجوز بیع حبل الحبلة. رجوع به حبل شود.

حبل الحبلة در دانشنامه اسلامی

حبل الحبلة
حبل الحبلة به بچه جنینی که در شکم ناقه است گویند (نتاج النتاج).
حبل مصدر و به معنای حمل است و حبله جمع حابل است مانند: کتبه و ظلمه که جمع کاتب و ظالم است.

ارتباط محتوایی با حبل الحبلة

حبل الحبلة را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حبل الحبلة   • مفهوم حبل الحبلة   • تعریف حبل الحبلة   • معرفی حبل الحبلة   • حبل الحبلة چیست   • حبل الحبلة یعنی چی   • حبل الحبلة یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حبل الحبلة
کلمه : حبل الحبلة
اشتباه تایپی : pfg hgpfgة
عکس حبل الحبلة : در گوگل

آیا معنی حبل الحبلة مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )